Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

19 желтоқсан 2014 ж. Грузия мұсылмандарына 23 мешіт тарту етіледі

Жергілікті БАҚ-ның хабарлауынша, Шығыс Грузияда орналасқан 23 құлшылық ордасын Дін істері агенттігі мемлекет қарауынан шығарып, Мұсылмандар басқармасына табыстамақ. Бұл жайында агенттік басшысы Заза Вашакмадзе мәлімдеді.

Толығырық...

19 желтоқсан 2014 ж. Шаңырақ көтергісі келетіндерге арналған курс ашылды

Сауд Арабиясының әлеуметтік саясатты үйлестіретін министрлігі осы елде шаңырақ құрып, отау құрғысы келетін жас жұбайларға арналған арнайы әрі міндетті дайындық курс енгізуді жоспарлап отыр. Бұл жайында Al ARABIYA ақпарат көзі хабар таратты.

Толығырық...

19 желтоқсан 2014 ж. Христиан дініндегі губернатор 30 имамға қажылық жолдамасын берді

Индонезия астанасы Джакарта губернаторы қаладағы 30 мешіттің имамын кіші қажылыққа үкімет есебінен барып-келуге бұйрық шығарды.

Толығырық...

18 желтоқсан 2014 ж. Қазақстан өзінің дүниежүзіндегі орнын айқындаған беделді елге айналды - Сунг Чиль Пак

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстанға келіп жұмыс істеп жатқаныма биыл 10 жыл толды.

Толығырық...

18 желтоқсан 2014 ж. «Нұрлы жол» «Қазақстан-2030» және «Қазақстан-2050» стратегияларын толықтырды - Қытай академиясының сарапшысы

БЕЙЖІҢ. ҚазАқпарат - «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» жаңа экономикалық саясаты сәтті жүзеге асырылады. Себебі Н.Назарбаевтың қойған міндеттері әрқашан дәйекті түрде орындалады.

Толығырық...

18 желтоқсан 2014 ж. Түркияның Қыршехир қаласында ҚР Тәуелсіздігі күні атап өтілді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Түркияның Қыршехир провинциясында Қазақстанның Тәуелсіздік күні атап өтілді, деп хабарлайды ҚР СІМ баспасөз қызметінен.

Толығырық...

18 желтоқсан 2014 ж. Лондонда Қазақстанның Тәуелсіздігі күні атап өтілді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Лондонда ҚР Президенті күні және ҚР Тәуелсіздігінің 23 жылдығына орай ресми қабылдау өтті.

Толығырық...

15 желтоқсан 2014 ж. Қарындаштан жасалған байрақ Гиннестің рекордына енді

БАӘ-де Азаматтық қорғанысы Басқармасының Ұлттық күнінің 43 жылдығына орай әлем бойынша, қарындаштан жасалған ең үлкен байрақ Гиннестің рекордтар кітабына енді.

Толығырық...

15 желтоқсан 2014 ж. Алғашқы халал қонақ үй Перуде пайда болады

Перу мемлекетінің Лима шаһарының Сан-Исидро ауданында алғашқы халал қонақ үй ашылатын болды.

Толығырық...

15 желтоқсан 2014 ж. Мысырда перғауын мүсіні қайта жөнделді

Астана. 15 желтоқсан. E-islam.kz - Египеттің Луксор қаласында перғауынның алып мүсіні қайта қалпына келтірілді. Осыдан үш мың жыл бұрын болған жер сілкінісінің салдарынан ол құлап, қирап қалған еді.

Толығырық...

15 желтоқсан 2014 ж. Еуразия мүфтилері Мәскеу мешітінің айын бірге қойды

Астана. 15 желтоқсан. E-islam.kz - IX Халықаралық мұсылмандар форумына қатысушы Евразия мүфтилері Мәскеу қаласының тарихи ғимараты – Орталық мешітінің күмбезіне Ай қою рәсіміне қатысты. Қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан құлшылық ордасының құрылысы толықтай 2015-жылы Құрбан айт мейрамына қарсы аяқталады.

Толығырық...

12 желтоқсан 2014 ж. Қазақ тәуелсіздігі Үндістанда тойланды

АСТАНА. 11 желтоқсан. E-islam.kz - "4 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 23 жылдығын атап өту мақсатында Үндістан Республикасының астанасы – Дели қаласының «Taj Palace» қонақ үйінде осы елдің Үкіметі мен Парламентінің бұрынғы және қазіргі мүшелері, саяси, қоғамдық, бизнес топтарының, Үндістанда тіркелген дипломатиялық корпус, жергілікті және аймақтық ақпарат құралдары, қазақ диаспора өкілдері мен Қазақстан-Үндістан достығы қоғамы мүшелерінің қатысуымен салтанатты қабылдау өтті" деп хабарлайды "BNews.kz".

Толығырық...

12 желтоқсан 2014 ж. Мекке қажылар үшін тағы 50 қонақүй қажет етеді

Меккедегі қонақ үй бизнесіне инвестиция тартумен айналысушы Мұхаммед әл-Суайлем жыл бойына қасиетті шаһарға әлемнің түкпір-түкпірінен ағылатын қажыларға жайлы қызмет көрсету үшін Мекке қаласына әлі де көптеген қонақ үйлер салу керектігін мәлімдеді.

Толығырық...

12 желтоқсан 2014 ж. Н. Назарбаевқа Ресейде «Жыл адамы-2014» атағы берілді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Орыс биографиялық институты экономикалық стратегиялар институтымен бірлесіп, федералдық арналар мен БАҚ-тың қолдауымен Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа Ресейдегі «Жыл адамы - 2014» атағын берді.

Толығырық...

11 желтоқсан 2014 ж. Тәуелсіздік күні Түркияда тойланды

АСТАНА. 10 желтоқсан. E-islam.kz - Қазақтың егемендігін алғаш мойындаған Түркия мемлекеті, тәуелсіздік мерекесін де алғаш болып тойлауды дәстүрге айналдырған. Анкара қаласында Түркияның бұрынғы президенті Абдулла Гүл мен Анкара мэрі Мелих Гөкчек және бірқатар министрлер, қазақстандықтарды атаулы мерекемен құттықтап, салтанатты шара ұйымдастырды.

Толығырық...

11 желтоқсан 2014 ж. Римде «Қазақстан - Еуразия орталығы» атты кітаптың тұсаукесері өтті

АСТАНА. ҚазАқпарат - Рим қаласында «Più Libri Più Liberi» (Көп кітап, Көп бостандық) ірі кітап көрмесі аясында итальян тілінде шыққан «Қазақстан - Еуразия орталығы» кітабының тұсаукесері өтті, деп хабарлайды ҚР СІМ баспасөз қызметі.

Толығырық...

10 желтоқсан 2014 ж. Олимпиада-2024 жазғы олимпиадасының астанасын үш жылдан кейін Перуде таңдайтын болды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Халықаралық олимпиадалық комитеттің 130-шы сессиясында жазғы Олимпиада ойындары-2024 астанасын таңдайды, ол 2017 жылы Лима қаласында (Перу) өтеді.

Толығырық...

10 желтоқсан 2014 ж. Британдық компания құны 400 мың доллар тұратын алтын велосипед шығарды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ұлыбританияның Goldgenie компаниясы 24 караттық алтынмен толық жабылған велосипедті жасап шығарды. Бұл туралы фирманың баспасөз қызметі хабарлады.

Толығырық...

10 желтоқсан 2014 ж. Миллиардер Османов биолог Уотсоннның Нобель медалін сатып алды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ресейлік миллиардер Әлішер Османов Christie's бәссаудасында америкалық биолог Джеймс Уотсонның алтын Нобель медалін сатып алды.

Толығырық...

10 желтоқсан 2014 ж. Абай атындағы МАОБТ сахнасында Мариин театрының әншілері Жанна Домбровская мен Ахмед Агади өнер көрсетеді

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматыда Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрында 2015 жылғы 25 қаңтарда Дж. Вердидің «Травиата» операсында Мариин театрының солтистері Жанна Домбровская (сопрано) және Ахмед Агади (тенор) өнер көрсетеді, деп хабарлады Afisha.kz сайты.

Толығырық...
Келесі вкладка

19 желтоқсан 2014 ж. ІІ-ші Республикалық "Әдемі әуезді азаншы" атты жарысты тамашалауға шақырамыз

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен 20-21 желтоқсан күндері, Алматы орталық мешітінде ІІ-ші Республикалық "Әдемі әуезді азаншы" атты жарысы өтеді.

Толығырық...

19 желтоқсан 2014 ж. Имамдарға сертификат табыс етілді

Желтоқсанның 7-16 аралығында Мәскеу қаласында Ресей Мүфтилер Кеңесі ұйымдастырған имамдардың біліктілігін арттыруға арналған курста 60 имамға сертификат табыс етілді.

Толығырық...

19 желтоқсан 2014 ж. Ислам мемлекеті" ролигіндегі қазақстандық балалар анықталды

Бас прокуратура "Ислам мемлекеті" туралы роликтегі қазақстандық балалардың кім екенін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚР Бас прокурорының орынбасары Андрей Кравченкоға сілтеме жасап.

Толығырық...

19 желтоқсан 2014 ж. Бас прокуратура: Қазақстан азаматтары Украинадағы жауынгерлік қақтығыстарға қатысып жүрген жоқ

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан азаматтары Украинадағы жауынгерлік қақтығыстарға қатысып жүрген жоқ. Бұл туралы бүгін Астанада діни экстремизм мен лаңкестікке қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық конференция барысында тілшілер сауалына жауап беру кезінде ҚР Бас прокурорының орынбасары Андрей Кравченко мәлім етті.

Толығырық...

19 желтоқсан 2014 ж. Қазақстан шайды ең көп ішетін елдердің ондығына енді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан шайды ең көп ішетін елдердің ондығына енді, деп хабарлады bigpicture.ru.

Толығырық...

19 желтоқсан 2014 ж. Н.Назарбаев Пәкістан Президентіне Пешавардағы террорлық актіге байланысты көңіл айтты

АСТАНА. ҚазАқпарат - Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Пәкістан Ислам Республикасының Президенті Мамнун Хусейнге Пешавар қаласында болған террорлық актіге байланысты көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.

Толығырық...

18 желтоқсан 2014 ж. Г.Жүгенбаева: Тәуелсіздік - біздің жеке ұлт ретінде кім екендігімізді әлемге айғақтайтын ұлық мереке

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Тәуелсіздік - біздің жеке ұлт ретінде кім екендігімізді әлемге айғақтайтын ұлық мереке. Бұл туралы пікірін ҚазАқпарат тілшісіне ҚР БҒМ ҒК Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты тарихнама, деректану және заманауи методология бөлімінің меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы Жүгенбаева Гүлбану Саламаддинқызы айтты.

Толығырық...

18 желтоқсан 2014 ж. Қазақстан Тәуелсіздігінің тарихы Тұңғыш Президент есімімен тікелей байланысты - Н.Калашникова

АСТАНА. ҚазАқпарат - Мемлекеттіліктің басты өзегі құндылықты негіз ретіндегі Тәуелсіздік болып табылады, деп санайды ҚР Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» республикалық мемлекеттік мекемесінің директоры Наталья Калашникова.

Толығырық...

18 желтоқсан 2014 ж. Депутат З.Саяпова: Президентіміз жариялаған «Тәуелсіздік толғауы» - идеялар тоғысы

АСТАНА. ҚазАқпарат - Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев Тәуелсіздік күнін мерекелеуге арналған салтанатты жиында жариялаған «Тәуелсіздік толғауы» идеялар тоғысы, деп есептейді ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Зухра Саяпова.

Толығырық...

18 желтоқсан 2014 ж. Ғалымдар: Өзін жас сезінетін адамдар ұзақ өмір сүреді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ғалымдардың пайымынша, адамдар өзін қанша жаста екенін сезінсе, сырт келбеті де сол жас шамасында болып көрінеді. Сондай-ақ мамандар өзін жас сезінетін адамдардың өмір жасы да ұзақ болатынын анықтады.

Толығырық...

18 желтоқсан 2014 ж. Валерий Гофман: Бүгінгі әр жетістігімізге Тәуелсіздігіміздің арқасында қол жеткізілді

КӨКШЕТАУ. ҚазАқпарат - Елбасы "Тәуелсіздік толғауындағы" жалынды сөздері арқылы халықтың жүріп өткен жолы мен егемендігіміздің айшықты көріністерін көз алдымызға елестетті. Бұл туралы "ҚазАқпарат" тілшісіне Атбасар ауданындағы "Сочинское" ЖШС-нің басшысы Валерий Гофман пікірін білдірді.

Толығырық...

18 желтоқсан 2014 ж. А.Башмаков: Тәуелсіздік пен Назарбаев - Қазақстан қоғамының егіз тарихи символы

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Тәуелсіздік пен Назарбаев - Қазақстан қоғамының егіз тарихи символы деп санайды Қазақстан халықтары Ассамблеясы төрағасының орынбасары Анатолий Башмаков.

Толығырық...

18 желтоқсан 2014 ж. Н.Назарбаев 2015 жылдың басты оқиғаларын атады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиынға қатысты, деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.

Толығырық...

15 желтоқсан 2014 ж. Қанат Ислам Тәуелсіздік күнін қалай мерекелейтінін айтты

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бейжің Олимпиадасының қола жүлдегері, танымал кәсіпқой боксшы Қанат Ислам қазақстандықтарды Тәуелсіздік мерекесімен құттықтады. «Тәуелсіздік - еліміздің ең үлкен ұлық мерекесі. Барша қазақстандықтарды осы мерекемен құттықтаймын» деді ол бүгін «ҚазАқпарат» халықаралық ақпараттық агенттігінде қонақта болған кезінде.

Толығырық...

15 желтоқсан 2014 ж. Тәуелсіздік күні қарсаңында Түркістанда төрт нысан пайдалануға берілді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Тәуелсіздік күні қарсаңында Түркістан қаласында төрт әлеуметтік нысан ел игілігіне тапсырылды. Нысандардың ашылуына облыс әкімінің орынбасарысы Сапарбек Тұяқбаев қатысты, деп хабарлады ОҚО әкімі аппаратының баспасөз қызметінен.

Толығырық...

15 желтоқсан 2014 ж. Елбасы Қазақстанның бірқатар танымал қайраткерлеріне Мемлекеттік наградалар тапсырды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін Ақордада Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің бірқатар танымал қайраткерлеріне ҚР Мемлекеттік наградаларын тапсырды.

Толығырық...

15 желтоқсан 2014 ж. Елбасы ҚР Мемлекеттік наградаларын тапсырады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін Ақордада Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ҚР Мемлекеттік наградаларын тапсырады.

Толығырық...

12 желтоқсан 2014 ж. Естімеген елде көп...

АСТАНА. 11 желтоқсан. E-islam.kz - Павлодар облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі, Сычевка ауылындағы "Нашақорлар мен маскүнемдерді қайта қалпына келтіру орталығы" қоғамдық бірлестігінде, тіркелмеген діни ұйымның барын анықтады, деп жазады «Tengrinews.kz»

Толығырық...

12 желтоқсан 2014 ж. Тараз археологтары аңызға айналған Айша-бибінің суретін тапты

ТАРАЗ. ҚазАқпарат - Тараз қалашығын зерттеп жатқан археолог ғалымдар 2014 жылды қорытындылады.

Толығырық...

12 желтоқсан 2014 ж. Ұлттық қорғаныс университетінде соғыстар тарихы және әскери өнер кафедрасы ашылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - ҚР Тұңғыш Президенті - Ұлт көшбасшысы атындағы Ұлттық қорғаныс университетінде әскери тарихшыларды даярлау жөніндегі мамандандырылған әскери кафедра - соғыстар тарихы және әскери өнер кафедрасының салтанатты ашылуы болды.

Толығырық...
Келесі вкладка

19 желтоқсан 2014 ж. ПМУ-ДА «БІЛІМ+» ЖОБАСЫ БОЙЫНША МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ ЖАРЫҚ КӨРДІ

2014 жылдың 18 желтоқсанында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде жастар ортасында діни сауаттылықты жетілдіру және діни экстримизмнің идеологиясына қарсы әрекет мәселелерін көтерген семинар-кеңестің кеңейтілген отырысында «Білім+» жобасы бойынша материалдар жинағының тұсауы кесілді.

Толығырық...

19 желтоқсан 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМЫ ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОММЕРЦИЯЛАНДЫРУ ГРАНТЫН ИЕЛЕНДІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы, профессор, т.ғ.д. Марк Клецель «Технологияларды коммерцияландыру» атты гранттық бағдарламаның жеңімпазы атанды.

Толығырық...

15 желтоқсан 2014 ж. ПМУ: ТӘУЕЛСІЗДІК – АТА-БАБАДАН ЖЕТКЕН ҚАСИЕТТІ ҚҰНДЫЛЫҚ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күніне орай ұйымдастырылған салтанатты мерекелік концерт өтті.

Толығырық...

15 желтоқсан 2014 ж. ПМУ МҰНАЙ-ГАЗ КӨКЖИЕГІН БАҒЫНДЫРУДА

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенті Дайана Мажимова VI халықаралық студенттік ғылыми-практикалық «Мұнай-газ көкжиегі» конференциясында екінші орынға ие болып келді.

Толығырық...

12 желтоқсан 2014 ж. ПМУ ЖАС ҒАЛЫМЫ «ПАРАСАТТЫ ЖАС ҒАЛЫМ» БАЙҚАУЫНЫҢ ЛАУРЕАТЫ АТАНДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің оқытушысы Алибек Жакупов Қазақстан студенттері, магистранттары, докторанттары мен жас ғалымдары арасындағы «Парасатты жас ғалым» байқауының лауреаты атанды.

Толығырық...

11 желтоқсан 2014 ж. ПМУ-ДА ДАНЕЛ МАРҒҰЛАНМЕН КЕЗДЕСУ ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде әдебиеттанушы, шығыстанушы, өнертанушы, Қазақстан ғылым академиясының академигі Әлкей Марғұланның қызы, тарих ғылымдарының докторы, профессор Даниел Марғұланмен кездесу өтті.

Толығырық...

11 желтоқсан 2014 ж. ПМУ: ЕГЕМЕНДІ ЕЛ ІРГЕСІН БІРГЕ ҚҰРУДАМЫЗ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері Қазақстан халқы Ассамблеясының «Вайнах» шешен-ингуш этномәдени бірлестігімен кездесті.

Толығырық...

10 желтоқсан 2014 ж. ПМУ: КӨПТІЛДІЛІК – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА САТЫСЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Қазақстан Республикасы бойынша білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру барысында «Көптілді білім беру: бағыттар, басымдылықтар, жаңа трендтер» атты аймақтық ғылыми-практикалық семинар өтті.

Толығырық...

9 желтоқсан 2014 ж. ПМУ ДАРЫНДЫЛАРЫ АНЫҚТАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттер үйінде «Таланттар сайысы – 2014» байқауы өтті.

Толығырық...

4 желтоқсан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТІ АҒЫЛШЫН ТІЛІ БОЙЫНША АЙМАҚТЫҚ ОЛИМПИАДАДА ҮЗДІКТЕР ҚАТАРЫНДА

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенті тілдік емес мамандықтардың студенттері арасында өткен ағылшын тілі пәнінен аймақтық олимпиададан үшінші орынды қанжығасына байлап келді.

Толығырық...

3 желтоқсан 2014 ж. ПМУ ЖАС ҒАЛЫМДАРЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҒЫЛЫМ СТИПЕНДИЯЛАРЫНА ИЕ БОЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің жас ғалымдары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым минстрлігінің жас ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендияларының иегерлері атанды.

Толығырық...

2 желтоқсан 2014 ж. ПМУ «FOUNDATION» ФАКУЛЬТЕТІНІҢ ДАЯРЛЫҚ БӨЛІМІНІҢ ШЕТЕЛ - ТЫҢДАУШЫЛАРЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВИЗА АЛУ ШАРТТАРЫМЕН ТАНЫСТЫ

2014 жылдың 28 қарашасында «Foundation» факультеті қазақ ұлт өкілдеріне арналған даярлық бөлімінің тыңдаушыларына көші-қон полиция басқармасымен жиналыс ұйымдастырылды. Жиналыс визаларды рәсімдеу және ұзарту, ҚР аумағындағы тіркелуді жүргізу шарттарына қатысты өтті.

Толығырық...

28 қараша 2014 ж. ПМУ: ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ ФЕНОМЕНІ

2014 жылдың 27 қараша күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Тұңғыш Президент феномені» атты ғылыми-практикалық конференциясы өтті.

Толығырық...

21 қараша 2014 г. ПМУ СТУДЕНТТІК КОМАНДАСЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЧЕРЛИДИНГ БОЙЫНША «ҚАЗАҚСТАН 2014 КУБОГЫНЫҢ» ИЕГЕРІ АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің черлидинг бойынша ПМУ «DIAMOND» командасы Алматы қаласында өткен черлидингтен «Қазақстан 2014 Кубогы» республикалық сайысында бас жүлдені жеңіп алды.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ «ЖЫЛ СТУДЕНТІ – 2014» БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері «Жыл студенті – 2014» республикалық байқауында жеңімпаз атанды.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. ПМУ: «НҰРЛЫ ЖОЛ» ЖАСТАРҒА ДАҢҒЫЛ САЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» Қазақстан халқына Жолдауын талқылау бойынша конференция және «Қазақстандық құндылықтар» атты дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

13 қараша 2014 ж. ПМУ: ЖҮЙРІКТЕН ЖҮЙРІК ОЗҒАН КҮН

Толығырық...

11 қараша 2014 ж. ПМУ БЕЛСЕНДІЛЕРІ ТІЛ МӘРТЕБЕСІН ФОТО КӨРМЕ АРҚЫЛЫ КӨТЕРДІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Жас Отан» жастар қанатының ұйымдастыруымен фото көрме өтті.

Толығырық...

7 қараша 2014 ж. ПМУ «FOUNDATION» ФАКУЛЬТЕТІНІҢ БІЛІМ АЛУШЫСЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРНИРДЕ ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті «Foundation» факультетінің білім алушысы спорттық акробатика бойынша халықаралық турнирінде жеңіске ие болды.

Толығырық...

6 қараша 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ҚР ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ ҚОРЫ – ҰЛТ КӨШБАСШЫСЫ ШӘКІРТАҚЫСЫНА ИЕ БОЛДЫ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Ұлт Көшбасшысы Қорының студенттік шәкіртақысы сарапқа түскен 2014 жылғы Республикалық байқауда С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттің университетінің студенттері жеңімпаз атанды.

Толығырық...

Қосымша ақпарат