Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

29 тамыз 2014 ж. Мұсылмандар 4 мың американдықты халал аспен қонақ қылды

Жуырда АҚШ-тың Нью-Джерси штатында халал мерекесі болып өтті. Роуленд бағында Оңтүстік Брансуика мұсылман жастары қоғамдық орталығының ұйымдастыруымен жыл сайын өткізіліп келе жатқан халал фестивалі қызықшылығына 50 сатушы және Нью-Джерси мен көрші Нью-Йорк және Коннектикут штаттарынан келген 4 мың адам куә болды.

Толығырық...

29 тамыз 2014 ж. Түркияда ең ірі мұсылман мектебі салынады

Түрік елінде бұрын-соңды болмаған ең ірі исламдық мектеп бой көтеретін болды. İmam Hatip Lisesі атындағы мектеп құрылысы Қара теңіз жағасында орналасқан Кумру қаласында салынбақ.

Толығырық...

29 тамыз 2014 ж. Мұсылмандар Эльбрусты тазартуға атсалысты

Өткен демалыс күндері Эльбрус тауы мен Азау жазығы ондаған тонна қоқыстан тазартылды. Бұл жайында Кабардино-Балкарияның Табиғи ресурстар және экология министрлігі мәлімдеді.

Толығырық...

28 тамыз 2014 ж. Вашингтонда «Әлем Абайды тануы керек...» жобасы қолға алынды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Вашингтонда «Әлем Абайды тануы керек...» әдеби жобасы қолға алынды.

Толығырық...

28 тамыз 2014 ж. Сирия билігі АҚШ-ты лаңкестік топтармен күресте тізе біріктіруге шақырды

27 Тамыз 2014

Толығырық...

28 тамыз 2014 ж. Қажылық маусымы Сауд Арабиясына қанша қаражат әкеледі?

Әлем

Толығырық...

28 тамыз 2014 ж. Индонезияда Halal Expo көрмесі өтеді

27 Тамыз 2014

Толығырық...

28 тамыз 2014 ж. Пәкістандық әйел 15 жылда Құранды қолмен көшіріп жазып шыққан

27 Тамыз 2014

Толығырық...

25 тамыз 2014 ж. Рамзан Қадыровтың қызы қари атанды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың 10 жасар қызы Табарик Кадырова Құран Кәрімді толық жаттап шықты, деп хабарлады www.muslim.kz сайты.

Толығырық...

25 тамыз 2014 ж. Анталияда әйелдерге арналған жағажай ашылды

Өткен сенбіде Анталияда тек әйелдерге ғана келуге рұқсат етілетін жағажай ашылды. Курортты қаланың әкімі Мендерес Түрел, сондай-ақ, билік басындағы партия атынан сайланған әйел депутаттар бастаған жоғары лауазымды тұлғалар аталмыш жағажайдың ашылу салтанатына арнайы келіп қатысты.

Толығырық...

22 тамыз 2014 ж. Түрік президенті мұсылман ғұламаларын қабылдады

Кеше Мұсылман Ғұламаларының Халықаралық кеңесінің (МҒХК) делегациясы түрік елінің жаңадан таққа отырған басшысы Тайып Ердоғанмен кездесті.

Толығырық...

22 тамыз 2014 ж. Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) христиандарға жазған хаты табылды!

Синай түбегіндегі бір шіркеуден екі әлем сардары Мұхаммед Мұстафаның (Алланың сәлемі мен игілігі болсын) христиандарға жазған хаты табылды. 620 жылы жазылған бұл хатты христиандардың қолына сахаба Әли ибн Әбу Тәліп табыс еткен екен.

Толығырық...

22 тамыз 2014 ж. Ташкентте Қазақстан мен Өзбекстанның ынтымақтастық перспективасы талқыланды

ТАШКЕНТ. ҚазАқпарат - Кеше ӨР Сыртқы істер министрлігінде Өзбекстан Республикасындағы Қазақстан Республикасының Төтенше және Өкілетті елшісі Бөрібай Жексембин Өзбекстан сыртқы істер министрінің орынбасары Жавлон Вахабовпен кездесті.

Толығырық...

21 тамыз 2014 ж. Жапония халал өндірісі дамып келеді

Жапон мемлекетінде халал туризм өндірісі күннен-күнге қанат жайып, өркендеп келе жатыр. Бұл жайында мұсылман мемлекеттерінен келетін қонақтар да елдегі халал туризмнің өркендеп, жағдайдың жақсарғаны жайлы жағымды пікірлер білдіруде.

Толығырық...

21 тамыз 2014 ж. Мумбай мешіттері жайлы бола бастады

Ми қайнатар аптап ыстықтағы Мумбай қаласының мешіттері келушілерге жағдай жасауға тырысуда. Осы себепті де құлшылық ордаларына ауа желдеткіштерін орнатқан Мумбай мешіттері өз кезегінде өркендеп келе жатқандықтарын білдіреді.

Толығырық...

21 тамыз 2014 ж. Имамдар да электрондана бастады

21 Тамыз 2014

Толығырық...

21 тамыз 2014 ж. Скандинавияда алғашқы теологтар мектебі ашылады

Скандинавия жерінде алғашқы ислам діни мектеп-интернаты ашылды. Слагелс қаласында бой көтерген бұл діни мектеп-интернатқа Имам Хатибтың аты берілді.

Толығырық...

20 тамыз 2014 ж. Сағатты мұнара қажалық маусымынан соң ашылады

Әлемдегі ең биік ғимарат саналатын Меккедегі сағатты мұнара турист үшін қажылық маусымынан кейін ғана ашылмақ. Бұл туралы Сауд Арабиясы королдігінің қызметкерлері мәлім етті. Сондай-ақ, көк тіреген зәулім ғимараттың ұшар басына шығу үшін арнайы билет сатып алулары керек.

Толығырық...

20 тамыз 2014 ж. Түркі әлемінің суретшілері туындыларын Стамбулдағы көрмеге қойды

18 Тамыз 2014

Толығырық...

20 тамыз 2014 ж. Ұлыбританияда Пайғамбарымыздың (с.а.у.) есімі көш бастап тұр

Ұлыбританияда жылдағыдай биыл да 2013 жылдың танымал есімдер рейтингісі жарияланды. Бұл жолғы көрсеткіш бойынша «Мұхаммед» есімі «Оливер» есімін артқа тастап, ең танымал есімдердің қатарынан орын алды. Аталмыш рейтингте «Мұхаммед» есімінің жазылуы әртүрлі болғандықтан, «Оливер» есімі 6949 рет қойылғандықтан бірінші орында тұр.

Толығырық...

20 тамыз 2014 ж. Брюсселдегі гүлді кілем

Бельгия жеріне жұмысшы түрік эмигранттарының табаны тигеніне 50 жыл толуына орай мерекелік іс-шара болып өтті. Брюссель қаласындағы Ескі базар алаңында (Ратушный) аталып өтілген бұл атаулы дата бельгиялықтардың есінде түрік жұмысшыларының қиялынан туындаған таңғажайып гүлді кілеммен қалатын болды.

Толығырық...

15 тамыз 2014 ж. Қытай ғалымдары топ арасынан жанкешті ланкесті анықтау жолдарын қарастыруда

14 Тамыз 2014

Толығырық...

15 тамыз 2014 ж. Испанияда мың жылдық мұсылман қорымы табылды

15 Тамыз 2014

Толығырық...

08 тамыз 2014 ж. Сауд Арабиясы қажылық құнын жариялады

Сауда Арабиясы Қажылық министрлігі 2014 ажылық маусымының бағасын жариялады. Arabian Business басылымының хабарлауынша осы бағытта жұмыс істеу құқығына ие 62 қажылық компаниясы қажылыққа келушілерге ең төменгі бағада қызмет көрсету жайлы тапсырма алды.

Толығырық...

07 тамыз 2014 ж. Әр елдегі адамдардың бір күндік асы - ФОТО

Калифорниялық фотограф Петер Менцель (Peter Menzel) мен оның әйелі Фэйт Д'Алуизио (Faith D'Aluisio) үш жыл бойы әлемнің 30-дан астам еліне саяхат жасаған. Ерлі-зайыптылар сапарларында түрлі шығармашылық ізденістерге барып, зерттеулер жүргізген. Олар әртүрлі ұлт өкілдерінің бір күндік асының құрамына қандай тағамдар кіретінін білу мақсатында арнайы фотосесиялар ұйымдастырады. Суреттерден әр ұлттың өзіндік ерекшеліктерін де байқауға болады. Бұл туралы 24.kz жазады.

Толығырық...

07 тамыз 2014 ж. Алтайда VII ғасырда өмір сүрген сарбаздың сүйегі мен оның қобызға ұқсас аспабы табылды

АСТАНА. ҚазАқпарат -Белгілі археолог, тарих ғылымдарының докторы Зейнолла Самашевтің жетекшілігімен жүргізілген Алтайдағы археологиялық қазба жұмыстары барысында шамамен VII ғасырда өмір сүрген 40 жастағы сарбаздың сүйегі табылды. Бұл туралы Түркі академиясының баспасөз қызметінен хабарланды.

Толығырық...

06 тамыз 2014 ж. Джидда қаласында Құранның қауіпті нұсқасы табылды

06 Тамыз 2014

Толығырық...

06 тамыз 2014 ж. Оңтүстік Африка мұсылмандары Рамазандағы мейірімділікті сақтап қалуға шақырды

Оңтүстік Африка мұсылмандары Рамазан айындағы мейірімділікті басқа айларда да жалғастыруға және бауырмалдылықты сақтап қалуға кеңес берді. Ньютаун қаласының бас имамы Мулана Ибрахим жергілікті мұсылмандарды өзара кішіпейіл болуға және бір-бірінің әлеуметтік жағдайына көмектесуге шақырды. asylarna.kz

Толығырық...

05 тамыз 2014 ж. Тәжікстанда балағат сөздері жоқ әлеуметтік желі іске қосылды

Тәжікстанда жергілікті vipnet.tj әлеуметтік желісі ашылды. Ол жуырда елде жабылған ресейлік «Одноклассники» әлеуметтік желісінің баламасы көрінеді.

Толығырық...

05 тамыз 2014 ж. Мейрамханада тамақтанар алдында дұға еткендерге 15% жеңілдік жасалған

АСТАНА. ҚазАқпарат - Американың Солтүстік Каролина штатының Mary's Gourmet Diner мейрамханасының иелері алдына қойылған асты ішер алдында дұға еткендерге 15 пайыз жеңілдік жасаған, деп хабарлайды HLN.

Толығырық...
Келесі вкладка

29 тамыз 2014 ж. Көкшетауда Конституцияны дамытудың тарихи қырлары талқыланды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Көкшетауда Қазақстанның Конституция күнін мерекелеуге арналған конференция болды, деп хабарлады Ақмола облыстық ішкі саясат басқармасы. Шараға мемлекеттік органдардың, жоғары оқу орындарының, қоғамдық бірлестіктердің өкілдері қатысты.

Толығырық...

29 тамыз 2014 ж. Африкалық музыкант домбыраның құлағында ойнап жүр

Нигериялық музыкант Мозес Зибо домбыра тарту шеберлігімен қазақстандықтарды тәнті етіп жүр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Ол корпоративтік кештерде бес концерт беріп үлгерген, соның ішінде, бір рет Астанада жоғары лауазымды шенеуніктер алдында өнер көрсетті.

Толығырық...

29 тамыз 2014 ж. Ислам сауда орталығы ашылады

Елімізде тұңғыш әрі бірегей «Мұсылман» көтерме сауда орталығы» шаңырақ көтерді. Қазақстанда халал индустрияның іргесі бекімей шатқаяқтап тұрған шақта мұндай сауда орнының дүниеге келуі ел мұсылмандары үшін маңызы зор елеулі оқиға болмақ.

Толығырық...

29 тамыз 2014 ж.

28 тамыз 2014

Толығырық...

28 тамыз 2014 ж. Діни заңнамалардың орындалуы бақылану керек

Мәдениет және спорт министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында ҚР Премьер-министрінің орынбасары Гүлшара Әбдіхалықова: "Қазақстанда дін саласындағы заңнамалардың орындалуын қатаң бақылауға алу керек" деді.

Толығырық...

28 тамыз 2014 ж. «Атыңнан айналайын, қазақ қызы!» республикалық жыр мүшәйрасы жарияланды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті оқу орнының 70 жылдық мерейтойына байланысты республикалық деңгейде жазба ақындар арасында «Атыңнан айналайын, қазақ қызы!» атты жыр мүшәйрасын жариялайды.

Толығырық...

28 тамыз 2014 ж. Ата заң - ел тұрақтылығы мен бірлігінің негізі – БҚО

ОРАЛ. ҚазАқпарат - 27 тамыз күні Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінде «Конституция - ел тұрақтылығы мен бірлігінің негізі» тақырыбында дөңгелек үстел отырысы өтіп, оған мемлекеттік ұйымдар басшылары, облыстық мәслихат депутаттары, саяси партиялар, үкіметтік емес ұйымдар мен жастар бірлестіктерінің жетекшілері қатысты.

Толығырық...

28 тамыз 2014 ж. Деструктивті ағымдар халқымыздың қасіреті

Аймақ

Толығырық...

28 тамыз 2014 ж. Астанада Қазақстан мұсылмандары дiни басқармасы ғимараты салынады

АСТАНА. ҚазАқпарат - 2015 жылы елордамызда Қазақстан мұсылмандары дiни басқармасы ғимаратының құрылысы басталады. Бұл туралы ҚР Мәдениет және спорт министрлiгiнiң кеңейтiлген алқа отырысында Дiн iстерi комитетiнiң төрағасы Ғалым Шойкин мәлiм етті.

Толығырық...

25 тамыз 2014 ж. Танымал әншілер тұңғыш рет өткізілетін «Gakku дауысы» фестивалінде өнер көрсетеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - 13 қыркүйек күні Алматыда Астана алаңында «Gakku дауысы» алғашқы фестивалі өтеді. Оған отандық эстрада жұлдыздары қатысады, деп хабарланған Gakku TV музыкалық телеарнасының ресми сайтында.

Толығырық...

25 тамыз 2014 ж. Имандылыққа, отансүйгіштікке баулитын ислам дінін құрметтеуіміз керек - Н.Назарбаев

АСТАНА-ҰЛЫТАУ. ҚазАқпарат - Имандылыққа, отансүйгіштікке баулитын ислам дінін құрметтеуіміз керек. Бұл туралы бүгін «Хабар» телеарнасына эксклюзивті сұхбат берген ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев айтты.

Толығырық...

22 тамыз 2014 ж. Ерте үйленген ер адамның балалары зерек әрі сүйкімді болады

21 Тамыз 2014

Толығырық...

22 тамыз 2014 ж. 5 жылда мыңға тарта студентке грант сыйлады

21 Тамыз 2014

Толығырық...

22 тамыз 2014 ж. «Өмірден өтсем де, өлеңнен кетпеймін» республикалық ақындар айтысының жеңімпазы 500 мың теңгеге ие болды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Түркістан қаласында айтыскер ақын Бекарыс Шойбековтың ұстазы, ақын Қаныбек Сарыбаевтың 75 жылдығына орай "Өмірден өтсем де, өлеңнен кетпеймін" атты тақырыпта республикалық ақындар айтысы өтті.

Толығырық...

22 тамыз 2014 ж. Алматыда ашық аспан астында V музыкалық фестиваль өтеді

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматыда Орталық мәдениет және демалыс саябағында 9-11 қыркүйекте Қала күніне арналған V музыка фестивалі - оркестрлер шеруі өтеді, деп хабарлады қаланың Мәдениет басқармасының баспасөз қызметінен.

Толығырық...

21 тамыз 2014 ж. «Абайдың ән әлемі» Астанада

АСТАНА. ҚазАқпарат - 23 тамыз күні Елордадағы Абай ескерткішінің алдында қазақтың ұлы ақынының туған күніне арналған «Абайдың ән әлемі» атты мерекелік шара өтеді. Бұл туралы Астана қаласы Тілдерді дамыту басқармасынан хабарлады.

Толығырық...

21 тамыз 2014 ж.

2014 жылғы 18-тамызда Маңғыстау облысының Дін істері басқармасының мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы негізінде облыстық Азаматтық Альянстың ұйымдастыруымен өңірдегі дін мәселелері жөніндегі ақпараттық-насихат топтарының мүшелеріне арналған семинар және діни саладағы тақырыптарға қалам тербейтін БАҚ журналистеріне арналған семинар болып өтті.

Толығырық...

21 тамыз 2014 ж. Дін істері комитетінің басшысы Ғалым Шойкин

20 Тамыз 2014

Толығырық...

21 тамыз 2014 ж. Қазақстан халқы Ассамблеясының Достық үйлеріне жаңа мәртебе беріледі - Е. Тоғжанов

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат- Қазақстан халқы Ассамблеясының ел өңірлеріндегі Достық үйлеріне жаңа мәртебе беріледі. Бұл туралы бүгін Алматыдағы Достық үйінде өткен Қазақстан халқы Ассамблеясының Кеңесінде ҚХА Төрағасының орынбасары, ҚХА Хатшылығының меңгерушісі Ералы Тоғжанов мәлімдеді.

Толығырық...

20 тамыз 2014 ж. Мешіттер арасында футболдан сайыс өтті

Қызылорда облысы Қазалы ауданы «Жалаңтөс баһадүр» орталық стадионында шағын футболдан молдалар мен мешіттің тұрақты келушілері арасында сайыс өтті. «Жанқожа батыр» мешіті мен аудандық денешынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен өткен шара Жанқожа бабаның 240 жылдығына орайластырылған.

Толығырық...

20 тамыз 2014 ж. Басты сөздер: Қоғам"Ұлытау" экспедициясы Әулиетау шыңын бағындырды

Қазақстан ұлттық географиялық қоғамның бастамасымен Ұлытауға аттанған экспедицияға қатысушылар Аулиетау аймағындағы ең биік шыңды бағындырды, деп хабарлайды Massaget.kz.

Толығырық...

20 тамыз 2014 ж. Қазақ тіліндегі корей ертегілері кішкентай оқырмандарға жол тартпақ

АСТАНА. ҚазАқпарат - 22 тамыз күні Астанадағы Корей елшілігіне қарасты «Корей мәдениеті» орталығында «Фолиант» баспасы басып шығарған «Корей ертегілері» кітабының тұсаукесері болады. Корей тілінен қазақшаға алғаш аударылып, оқырманға ұсынылып отырған кітаптың авторы есімі елімізге танымал бола бастаған шығыстанушы, аудармашы, жергілікті және мемлекеттік басқару саласының маманы Дастан Ақаш.

Толығырық...

15 тамыз 2014 ж. Тарихқа таралғы

15 Тамыз 2014

Толығырық...

08 тамыз 2014 ж. Бас мүфти атына ізгі тілек хаттар келіп түсуде

Қасиетті Рамазан айы аяқталып, мұсылман үмбетінің мерейлі мерекесі, ұлық мейрамы Ораза айтты атап өтіп, шарапаты мол шәууал айына да жеттік. Күллі мұсылман қауымы Рамазан айын игі істермен, Ұлы Жаратушыға ұнамды жақсы амалдармен өткізді.

Толығырық...

08 тамыз 2014 ж. Өскемендіктер Абай күнін атап өтті

ӨСКЕМЕН. ҚазАқпарат - Өскеменнің орталық алаңындағы Абай Құнанбаевтың ескерткішінің жанында қазақ халқының ұлы ақынының туғанына 169 жыл толуына орай Абай күні салтанатты шарасы өтті.

Толығырық...

07 тамыз 2014 ж. Шәууәл айындағы қайырымдылық

Ислам – мейірім мен бейбітшіліктің діні. Шариғат қағидаларын өмірлік ұстанымына айналдырған қазақ халқы көршісі аш отырып, түтін түтетпеген.

Толығырық...

07 тамыз 2014 ж. Қапшағайда жастардың саяси лагері өз жұмысын бастайды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ертең Алматы облысы Қапшағай қаласының «Алтын Емел» отбасылық пансионатында «Жастар-Отанға!» атты жастар саяси лагері өз жұмысын бастайды, оған еліміздің әр түкпірінен 300-ден астам жас өкіл қатысады.

Толығырық...

07 тамыз 2014 ж. Қазақ қызы Қытай фильмінде басты рөлде ойнайды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қытайда өнерін шыңдап жүрген қазақтың ару қызы Риза Әлімжан бұл елдің кино саласында Reyizha Alimjan немесе Rayza деген есімімен танымал.

Толығырық...

07 тамыз 2014 ж. Жамбыл облысының 5 тарихи ескерткіші ЮНЕСКО тізіміне қосылды

ТАРАЗ. ҚазАқпарат - Жамбыл облысының 5 тарихи нысаны ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мәдени мұрасына қосылды

Толығырық...

07 тамыз 2014 ж. Елбасы Екібастұзда жас музыканттардың шығармашылығымен танысты

АСТАНА. ҚазАқпарат - Елбасы Н.Назарбаев Екібастұзда М.Глинка атындағы балалардың музыкалық мектебінде болды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.

Толығырық...
Келесі вкладка

21 тамыз 2014 ж. «Қазақстандағы жаңа діни қозғалыстар» мемлекеттік бюджеттік тақырып бойынша ғылыми-зерттеу жобасын жүзеге асыру барысы туралы ашық талқылау

2014 жылдың 20 тамызында сағат 10.00-де ҚР БҒМ Ғылым комитетінің ұсынымы бойынша С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде отандық ғалымдардың, сарапшылардың, мемлекеттік органдардың мамандарының, басшыларының, діни бірлестіктердің қатысуымен «Қазақстандағы жаңа діни қозғалыстар» мемлекеттік бюджеттік тақырып бойынша ғылыми-зерттеу жобасын жүзеге асыру барысы туралы ашық талқылау өтті.

Толығырық...

07 тамыз 2014 ж. «БАЯНТАУ» ДЕМАЛЫС ОРТАЛЫҒЫНДА БИОЛОГИЯЛЫҚ МЕКТЕП ЖҰМЫС ЖАСАДЫ

Л.Н. Гумелев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті мен Павлодар облысы әкімдігі арасындағы өзара ғылыми-білім ынтымақтастық келісім-шарты аясында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Баянтау» демалыс үйінде «Заманауи биологияның өзекті мәселелері» атты І Жазғы биологиялық мектеп жұмыс жасады.

Толығырық...

29 шілде 2014 ж.  ИННОВАЦИЯЛАРДЫ ДАМУҒА АРНАЛҒАН СЕМИНАР

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті жанындағы Технологиялық трансферті және инновациялар Аймақтық орталығы Павлодар облысы Кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп кәсіпорын басшылығының және кәсіпкерлердің қатысуымен «Инновациялар. Технологиялар трансфері. Жобаны коммерциялау. Тапсырыс бойынша жасалған өнертабыс» атты семинар өткізді.

Толығырық...

21 шілде 2014 ж. ПМУ МЕН АМУ: ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ КЕЛІСІМ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы туризм саласындағы интеграциялық үрдістердің дамуы» атты дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

19 шілде 2014 ж. ПРОФЕССОР АЛЬБЕРТ ЗАХАРЕНКОНЫҢ МЕРЕЙТОЙЫ ПМУ-ДА

Павлодардың ғылыми жұртшылығы танымал ғалым, тарихшы және дарынды ұстаз Альберт Захаренконың мерейтойын атап өтті.

Толығырық...

18 шілде 2014 ж. КӘСІПОРЫН ӨКІЛІ МЕН ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ ТАБЫСКЕРЛІК-КЕЗДЕСУГЕ ҚАТЫСТЫ

Кәсіпорын өкілі мен С. Торайғыров атындағы ПМУ ғалымдары металлургия және машина жасау аймағындағы инновациялық сұрақтар бойынша табыскерлік-кездесуге қатысты.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ВИЦЕ-МИНИСТРІ ПМУ-ДА

2014 жылдың 12 шілдесінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым вице-министрі Балықбаев Такир Оспанұлы С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне арнайы іс-сапармен келді.

Толығырық...

11 шілде 2014 ж. ПМУ МАГИСТРАНТТАРЫНА ДИПЛОМ ТАБЫСТАЛДЫ

2014 жылдың 11 шілде күні С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде магистратураны тәмамдаған түлектер диплом алды.

Толығырық...

11 шілде 2014 ж. ПМУ – ҮЗДІКТЕР ҚАТАРЫНДА

2014 жылдың Ұлттық (басты) рейтингі бойынша С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Қазақстанның көп салалы жоғары мектептері арасынан көшбасшылар қатарынан көрініп, бесінші орынан бойтүзеді.

Толығырық...

11 шілде 2014 ж. БЕРКЛИ ҚАЛАСЫНДАҒЫ КАЛИФОРНИЯ УНИВЕРСИТЕТІ МЕН СИНГАПУРДАҒЫ ШЕТЕЛ ОҚУ СЕМИНАРЫ

Жоғарғы оқу орнының басшылары дайындық және біліктілікті көтеру бағдарламасы шегінде ҚР С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің э.ғ.д., профессор Серік Өмірбаев пен ғылым және инновация департаментінің директоры, т.ғ.к., доценті Нұркен Күзембаев Ұлттық Сингапур университеті мен Беркли (АҚШ) қаласының Калифорниялық университетінде оқытуды өтті.

Толығырық...

4 шілде 2014 ж. ПМУ-ҒА АТЫРАУ ЖӘНЕ АСТАНЫ ҚАЛАЛАРЫНЫҢ НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІНІҢ ОҚУШЫЛАР ДЕЛЕГАЦИЯСЫ КЕЛДІ

2014 жылдың 3-4 шілдесінде С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне Атырау және Астана қалаларының Назарбаев Зияткерлік мектептерінің оқушылар тобы келді.

Толығырық...

4 шілде 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ «ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРСАЖ» АКЦИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университет ғалымдары мен инновация және ғылым Департамент қызметкерлері «Инновационный форсаж» акциясына қатысты.

Толығырық...

3 шілде 2014 ж. ПМУ-ДЫҢ 2014 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕКТЕРІНЕ ДИПЛОМ ТАБЫС ЕТІЛДІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 2014 жылғы түлектерге диплом табыс ету рәсімі өтті.

Толығырық...

26 маусым 2014 ж. ПМУ-ДА ОҚЫТУШЫЛАР МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАЗҒЫ СПАРТАКИАДА ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Баянтау» демалыс үйінде оқытушылар мен қызметкерлерге арналған «Денсаулық және сергектік» атты жазғы спартакиада өтті.

Толығырық...

26 маусым 2014 ж. СТУДЕНТТІК ӨЗІН-ӨЗІ  БАСҚАРУ БЕЛСЕНДІЛЕРІ ҮШІН ПМУ-ДА ЖАСТАР ЛАГЕРІ ЕСІГІН АШТЫ

2014 жылдың  25-27 маусым  аралығында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Баянтау» демалыс үйінде студенттік өзін-өзі басқару белсенділеріне арналған ІІ жастар лагері өз жұмысын бастады.

Толығырық...

25 маусым 2014 ж. ПМУ «ҚЫМЫЗМҰРЫНДЫҚ» МЕЙРАМЫН ТОЙЛАДЫ

2014 жылдың 21 маусымы күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Павлодар облысы Қазақстан халқы ассамблеясы мен мұсылман әйелдері лигасы қоғамдық бірлестігі  мүшелерінің ұйымдастыруымен облыс орталығындағы мәдениет және демалыс саябағында өткен қазақтың көне мерекелерінің бірі – «Қымызмұрындық»  мерекесін тойлады.

Толығырық...

24 маусым 2014 ж.  «PRIMUS INTER PARES (ТЕҢДЕСТЕР АРАСЫНДАҒЫ БІРІНШІ)»  ОРДЕНІМЕН  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ  ҒАЛЫМДАР АРАСЫНДА АЛҒАШҚЫ  БОЛЫП  ПМУ ДОЦЕНТІ МАРАПАТТАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы, т.ғ.к., «Металлургия» кафедрасының доценті Алексей Богомоловқа Ресей Жаратылыстану Академиясының Президиумының шешімімен  «PRIMUS INTER PARES» ордені табыс етілді.

Толығырық...

24 маусым 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ БИЗНЕС КЕЗДЕСУГЕ ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымдары, т.ғ.к., профессор Вадим Марковский мен PhD докторанты Бауыржан Машрапов энергетика саласындағы инновацияларға арналған индустриалды-инновациялық даму бойынша бизнес кездесуге қатысты. 

Толығырық...

18 июня 2014 г. ПМУ ҒАЛЫМЫ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕС ЖҰМЫСЫНА ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы 2014 жылдың 11 маусым күні Астана қаласында өткен «Үдемелі индустрияландырудың екінші бесжылдығында ТМК саласындағы бизнес, ғылым және мемлекеттің технологиялық міндеттерін айқындауы» атты дөңгелек үстел негізінде жүзеге асқан ғылыми-технологиялық кеңеске шақырылды.

Толығырық...

18 маусым 2014 ж. ПМУ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТАЦИЯДАН ӨТТІ

Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі қазақстандық тәуелсіз агенттіктің Аккредитациялық Кеңесі шешімімен С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің бакалавриат, магистратура, докторантура оқыту бағдарламалары мамандандырылған аккредитациядан өтті.

Толығырық...

17 маусым 2014 ж. ПМУ ЖӘНЕ НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ ӨЗАРА ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙДЫ

Жоғары білім көшбасшыларының ІІІ Еуразиялық форумы аясында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті мен «Назарбаев Университеті» автономдық білім беру мекемесі өзара ынтымақтастық Меморандумына қол қойды.

Толығырық...

11 маусым 2014 ж. ПМУ ПРОФЕССОРЫ ВИТАЛИЙ УКРАИНЦАНЫҢ МЕРЕЙТОЙЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті белгілі ғалым әрі ардақты ұстаз, техника ғылымдарының докторы, «Кәсіптік оқыту және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының профессоры Виталий Украинцаның 60 жылдық мерейтойын атап өтті.

Толығырық...

11 маусым 2014 ж. ПМУ АГРОТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІ КӘСІПОРЫНДАРДА ЖИПЛОМДЫҚ ЖОБАЛАРЫН ҚОРҒАДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіндегі қосарлы білім беру жүйесін дамыту шеңберінде Зоотехнология, генетика және селекция кафедрасының студенттері Павлодар облысы Май ауданындағы «Агрофирма Ақжар Өндіріс» ЖШС шаруашылығында дипломдық жобасын қорғады.

Толығырық...

10 маусым 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТІК ЖАСАҒЫ «ҮЗДІК ЖАСАҚ» АТАНДЫ

Павлодар облысы ІІД, «Нұр Отан» ХДП және Жастар саясаты жөніндегі басқармасы бірлесе отырып, қоғамдық қауіпсіздікті сақтау мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде белсенділік танытқан студенттік құқық қорғау жасақтарын марапаттады. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттік құқық қорғау жасағы топ жарып, «Үздік жасақ» марапатын иеленді.

Толығырық...

06 маусым 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫН «KSP STEEL» ЖШС КӘСІПОРЫНЫНДА ҚОРҒАДЫ

C. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіндегі қосарлы білім беру жүйесін дамыту шеңберінде Металлургия кафедрасы студенттерінің дипломдық жобаларын қорғауы Павлодар облысындағы ірі металлургиялық «KSP Steel» ЖШС кәсіпорынында өтті.

Толығырық...

06 маусым 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ОБЛЫСТЫҚ «СТУДЕНТТІК КӨКТЕМ –2014» ФЕСТИВАЛІНЕН ЖҮЛДЕЛІ ҚАЙТТЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері Павлодар қаласының «Достық» үйінің концерттік залында өткен дарынды жастардың «Студенттік көктем-2014» облыстық фестивалінің гала-концертіне қатысып, үздіктер қатарынан көрінді.

Толығырық...

05 маусым 2014 ж. ПМУ ЖАС ҒАЛЫМДАРЫ «ЖАС ҒАЛЫМ» ОБЛЫСТЫҚ БАЙҚАУЫНДА ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында «Жас ғалым» облыстық байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі және облыс әкімі орынбасары Арын Орсариевтің қатысумен ғылыми көрме өтті.

Толығырық...

04 маусым 2014 ж. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ КҮНІ

2014 жылдың 29 мамырында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Энергетикалық факультеті күні өтті

Толығырық...

04 маусым 2014 ж. ПМУ ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАҒАН ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «География және туризм» кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамы, магистранттар мен студенттері «Туристік индустриясы дамуының заманауи мәселелері» атты І Халықаралық жастар ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференцияға қатысты.

Толығырық...

04 маусым 2014 ж. КӨПТІЛДІЛІК – ӘЛЕМДІК БІЛІМ КЕҢІСТІГІНЕ ЫҚПАЛДАСУДЫҢ БАСТЫ ШАРТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Металлургия» кафедрасының ДМт-302 тобының студенті Ольга Гареева көптілді білім беру бағдарламасы шеңберінде дипломдық жұмысын ағылшын тілінде қорғап шықты.

Толығырық...

Қосымша ақпарат