Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

26 наурыз 2015 ж. Украин қызы хафиз атанды

Осыдан аттай 17 жыл бұрын ислам дінін қабылдап, мұсылман болған Вера Фрындак Украинадағы ақжаулықтылар арасында алғашқы хафиз атанды. Әл-Жазира телеарнасына берген сұхбатында ол Құранды толығымен жаттап шығу – өмірлік арманы болғанын айтады.

Толығырық...

26 наурыз 2015 ж. Исландияға алғашқы мешіт салып беретін болды

Сауд Арабиясының билігі Исландия астанасы Рейкьявик қаласында салынатын құлшылық ордасының құрылысына демеушілік танытатын болды. Елдегі тұңғыш мешіттің бой көтеруі үшін жалпы сомасы 3 500 000 АҚШ доллары жұмсалатын болса, Саудия үкіметі 1 000 000 көлемінде қаржылай көмек көрсетуге әзір екендіктерін жеткізді.

Толығырық...

20 наурыз 2015 ж. Копенгагенде айрықша үлгідегі мешіт салынады

Копенгаген мқаласында жақын арада ерекше құлшылық үйі бой көтеретін болады. Қала әкімдігі Islamisk Trossamfund мұсылмандық ұйымының өтінішін орындап, жаңа мешіттің құрылысына рұқсат берді.

Толығырық...

19 наурыз 2015 ж. Тарихи жәдігерлер Иракқа қайтарылды

АСТАНА. 18 наурыз. E-islam.kz - АҚШ шамамен 60 дана көне ескерткішті Иракқа қайтарды.

Толығырық...

19 наурыз 2015 ж. Сиднейде ислам студиясы ашылды

АСТАНА. 18 наурыз. E-islam.kz – Сиднейде ислам студиясы ашылды. Жобаның басты мақсаты ислам діні мен мұсылмандар жайлы жағымсыз көзқарас пен пікірлерді қоғам санасынан сейілту, тазарту.

Толығырық...

19 наурыз 2015 ж. Пәкістанда халал өніміне арнаулы зертхана ашылды

АСТАНА. 18 наурыз. E-islam.kz – Пәкістанның Карачи қаласындағы Химия-биологиялық ғылымдар Халықаралық орталығында азық-түлік, фармацевтикалық және косметикалық өнімдерді тексеруге арналған зертхана ашылды.

Толығырық...

19 наурыз 2015 ж. Шығыстанушылар басқосуы Мәскеуде өтеді

АСТАНА. 18 наурыз. E-islam.kz - «Батыстық емес қоғамдардағы билік және зорлық-зомбылық: теориялық негіздеу мәселелері және практикалық оқу тәжірибесі" деген тақырыпта өтетін конференция 2015 жылы 19-20 наурызда Мәскеудегі "Экономика жоғары мектебінде" өтпек.

Толығырық...

19 наурыз 2015 ж. Түркияның танымал басылымында «Алтын адам» туралы мақала жарық көрді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Түркияның «Өнже ватан» газеті мен «Тарих» журналының кезекті санында Алматы облысының Есік қорғанында табылған мәдени мұрамыз - «Алтын адам» жайлы көлемді мақала жарық көрді, деп хабарлады www.24.kz.

Толығырық...

18 наурыз 2015 ж. Мұсылман әйел жеңісін қаламмен ұштады

АСТАНА. 17 наурыз. E-islam.kz – Сауд Арабиясында Сәмия әл-Амуди есімді дәрігер әйел 2006 жылы омырау обырының ауыр зардабын тартады.

Толығырық...

18 наурыз 2015 ж. Нидерланды Ұлттық балетінің прима-балеринасы және лондондық "Covent Garden" премьері Алматыда "Дон Кихот"қойылымын көрсетпек

Алматы.17 наурыз. ИНТЕРФАКС-ҚАЗАҚСТАН - Нидерланды Ұлттық балетінің прима-балеринасы Анна Цыганкова және лондондық "Covent Garden" королевтік театрының премьері Вадим Мунтагиров сәрсенбіде Алматыда Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрында Людвиг Минкустың музыкасына "Дон Кихот" балет қойылымын көрсетеді.

Толығырық...

18 наурыз 2015 ж. Бішкекте республикалық Құран конкурсы өтті

Т.Сатылғанов атындағы Қырғыз ұлттық филармониясында 5-ші республикалық Құран оқу конкурсы өтті.

Толығырық...

18 наурыз 2015 ж. Брюссель Ислам конференциясы басталды

Ислам және қазіргі заманның этикалық мәселелеріне арналған халықаралық конференциясының үшінші өткізілімі Бельгия астанасы Брюссельде 14 наурызда ашық деп жарияланды.

Толығырық...

18 наурыз 2015 ж. Қазақстан - қауіпсіздікті қамтамасыз ету жағынан біздің бірлескен ұжымдық әрекеттеріміздің генераторы - Н.Бордюжа

МӘСКЕУ. ҚазАқпарат - Бүгін Мәскеуде Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының Бас хатшысы Николай Бордюжа қазақстандық журналистермен кездесті. Кездесу барысында ҰҚШҰ басшысы қазіргі күрделі жағдайдағы Ұйым қызметінің негізгі бағыты жайында айтты.

Толығырық...

17 наурыз 2015 ж. «Көрікті» қыздар көлікті базардан аластатылды

АСТАНА. 16 наурыз. E-islam.kz - Бүгінде адамзат баласы өзінің жаңа тауарына елдің назарын аудару және өткізу үшін түрлі қадамдарға баруда. Соның бірі – жаңа өнімдерін көрмеге шығару кезінде оның қасына толықтай дерлік жалаңаш қыздарды қою. Олардың ойынша, бұл қыздар, дәлірек айтқанда, олардың жалаңаш тәндері көпшіліктің назарын аудартады, нәтижесінде жаңа тауар өтімді болады-мыс…

Толығырық...

17 наурыз 2015 ж. Саудиялық оқушы 100 жұмысшыны қонақ етті

Саудиялық оқушы көше тазалықшыларының еңбектеріне тәнті болғаны соншалық, оларды үйіне шақырып, қонақ етті. Аззам Ахмад әл-гамди есімді балақай көше тазалықшыларының еңбегін көптен бері бақылап жүрген көрінеді. Олардың қажырлы еңбектеріне қарымта ретінде әл-Гамди арнайы қонақасы дайындап, құрмет көрсетуді жөн деп тауыпты. Оның бұл бастамасын әкесі де қуана қолдаған.

Толығырық...

17 наурыз 2015 ж. ЮНЕСКО Бас директоры Астанадағы Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезіне қатысады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Парижде ЮНЕСКО Штаб-пәтерінде өткен кездесу барысында Төтенше және өкілетті Елші, Қазақстан Республикасының ЮНЕСКО жанындағы тұрақты өкілі Нұрлан Дәненов ЮНЕСКО-ның Бас директоры Ирина Боковаға ағымдағы жылғы 10 - 11 маусымда Астанада өтетін Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының V съезіне қатысу үшін ресми шақыруды табыс етті. ЮНЕСКО Бас директоры Астанадағы Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларыныңҚР СІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, кездесу кезінде осы Форумда талқылауға ұсынылған мәселелердің ерекше өзектілігі аталып өтті.

Толығырық...

17 наурыз 2015 ж. Тарихтан тың дерек: Қытайдағы қандасымыз Абылай ханға байланысты деректі ұсынды

АСТАНА. 16 наурыз. E-islam.kz - Бейжің ұлттар университетінің ғалымы Дүйсенәлі Әбділәшімұлы Қазақ хандығының 550 жылдығына орай үш жүздің басын қосқан Абылай хан туралы тың дерек табылғанын хабарлады.

Толығырық...

17 наурыз 2015 ж. Түркия тарихында тұңғыш рет қазақ қызы cот болып сайланды

Кәмшат Иігіт сот сынақтарынан сүрінбей өтіп, лауазымды қызметке ие болды.

Толығырық...

16 наурыз 2015 ж. Сауд Арабиясы ІІМ: «Терроризмді қаржыландырушы елдер бар»

АСТАНА. 14 наурыз. E-islam.kz - Сауд Арабиясының мұрагер ханзадасы әрі Ішкі істер министрі Мұхаммед бин Наиф бин Абдулазиз кейбір елдердің әлемді шулатып, ылаң салып жүрген террористік топтарды қаржыландырып отырғаны туралы мәлімдеді.

Толығырық...

16 наурыз 2015 ж. Жетім баланың хатын жауапсыз қалдырмаған Ердоған мектепке келді

Түрік мектептерінде бірінде оқитын жетім бала оқытушысына Мемлекет басшысы Реджеп Тайып Ердоғанға хат жазуын сұрап, мектептегі ата-аналар жиналысына келуін өтінген еді.

Толығырық...
Келесі вкладка

26 наурыз 2015 ж. Ізгі іс пен татулықтың Тайқазаны Ақтаудан Атырауға табыс етілді

АҚТАУ. ҚазАқпарат - «Қазақстан халқы Ассамблеясы-20 ізгі іс» эстафетасының символы Тайқазан Маңғыстау облысынан Атырауға салтанатты түрде тапсырылды, деп хабарлады mangmedia.kz.

Толығырық...

26 наурыз 2015 ж. «Менің Қазақстаным» пойызы Атбасарға келді

АТБАСАР. ҚазАқпарат - Бүгін Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған "Менің Қазақстаным" пойызы Ақмола облысының Атбасар ауданына келіп тоқтады. Атбасар халқы пойыз жолаушыларын шашу шашып, құрметпен қарсы алды.

Толығырық...

20 наурыз 2015 ж. «Бір ел - бір кітап» - 2015» акциясы: «Көшпенділер» романын насихаттауға арналған алғашқы іс-шара өтті

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін елордадағы Ұлттық академиялық кітапханада «Көкжиегі кең көшпенділер» тақырыбымен биылғы «Бір ел - бір кітап» республикалық акциясының алғашқы іс-шарасы өтті.

Толығырық...

20 наурыз 2015 ж. Ақтауда «Сенің дауысың - сенің тағдырың!» жастар флешмобы өтті

АҚТАУ. ҚазАқпарат - Ақтау жастары «Сенің дауысың - сенің тағдырың!» атты флэшмоб ұйымдастырды, оған 1000-нан астам адам қатысты.

Толығырық...

20 наурыз 2015 ж. Ресейдің Барнауыл қаласында Қазақ хандығының 550 жылдығына қатысты халықаралық конференция өтті

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғалымдары Алтай мемлекеттік университетінде (РФ, Барнауыл қ.) өткен «Қазақ хандығына 550 жыл: тарихи сабақтар мен қазіргі заман» атты ғылыми-тәжірибелік халықаралық конференцияға қатысты. Бұл туралы бүгін Қазақ ұлттық университетінің баспасөз қызметінен хабарлады.

Толығырық...

20 наурыз 2015 ж. Қазақстан халқы Ассамблеясының XXII сессиясы 23 сәуір күні өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқы Ассамблеясының жиырма екінші сессиясын шақыру туралы Өкімі шықты. Бұл туралы Ақорданың ресми сайтында хабарланды.

Толығырық...

20 наурыз 2015 ж. Павлодар облысының жас әртістері ҚХА 20 жылдығына өз әндері мен билерін тарту етті

ПАВЛОДАР. ҚазАқпарат - Қазақстан халқы Ассамблеясының «Балапан - 2005» балалар шығармашылығының алғашқы облыстық байқауы Екібастұзда аяқталды, деп хабарлады қала әкімінің баспасөз хатшысы Жазира Сыздықова.

Толығырық...

20 наурыз 2015 ж. Ақтөбеліктер 3D технологиясының көмегімен киіз үй жасады

АҚТӨБЕ. ҚазАқпарат - «Каспий плюс» ЖШС киіз үйдің ерекше түрін дайындады. Ол инновациялық технологиялар бойынша орындалды. Наурыз мейрамы қарсаңында ұжым 3D-станоктарының мүмкіндіктерін көрсетті.

Толығырық...

19 наурыз 2015 ж. «Нұр Мүбарак» университеті мен Ресей ислам институты меморандумға қол қойды

АСТАНА. 18 наурыз. E-islam.kz – Кеше ҚМДБ төрағасы, бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының тапсырмасымен ҚМДБ оқу ағарту бөлімінің меңгерушісі Бақтыбай Қыдырбайұлы Бейсенбаев пен "Нұр Мүбарак" университеті оқу ісінің меңгерушісі Әлмұхаметов Али Рауфұлы іссапармен Татарстан Республикасына іссапармен барды. Делегаттарды Қазан әуе жайынан Татарстан мұсылмандары діни басқармасы халқаралық бөлім меңгерушісі Адел Сафин күтіп алды. Бұл туралы ҚМДБ баспасөз қызметінен хабарланды.

Толығырық...

19 наурыз 2015 ж. Діндарлар мен журналистерге арналған семинар өтті

18 наурыз. Астана. E-islam.kz - Елордада журналистер мен дінтанушыларға арналған «Дәстүрлі рухани құндылықтардың қазіргі қоғамдағы сабақтастығы және олардың бұқаралық ақпарат құралдарында жариялану деңгейі» атты саминар өттідеп хабарлайды е-islam.kz тілшісі.

Толығырық...

19 наурыз 2015 ж. Тіл білімі институты ЖОО-ларда қазақ тілінде жарнама жасайтын мамандар даярлауды қолға алуды ұсынды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Бүгін Алматыда А.Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты «Қала өміріндегі қазақ тілі» дөңгелек үстелін өткізді. Шара барысында тіл мамандары мемлекеттік тілдің қаладағы көрнекі және ақпараттық құралдарында көрініс табуын талқылады. Соның ішінде қазақ тіліне қате аударылған жарнама мәселесі де тілге тиек етілді.

Толығырық...

19 наурыз 2015 ж. Алматыда Ислам мәдениетіне арналған көрме ашылды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Бүгін Алматыда Мемлекеттік орталық музейде «Ислам мәдениетінің құндылықтары» атты көрме ашылды. Көрменің ашылу рәсіміне Қазақстандағы Мысыр Араб Республикасы Елшілігінің Мысыр мәдени орталығы басшысы, атташе Хамдан Ибрагим, «Нұр-Мубарак» Египет ислам мәдениеті университетінің ректоры, профессор, доктор Жуда Абдулғани Басюни қатысты.

Толығырық...

18 наурыз 2015 ж. ШҚО-да Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған халықаралық конференция өтті

Шығыс Қазақстан облысында онлайн режимде «Қазақ хандығына 550 жыл: тарихи тәжірибе мен жаһандану» ғылыми-тәжірибелік халықаралық конференция өтті, деп хабарлады ШҚО ақпараттық орталығы.

Толығырық...

18 наурыз 2015 ж. Астанада «Мыңжылдықтар сәулесі» атты көрме ашылады

АСТАНА. ҚазАқпарат - 18 наурызда Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейінде «Ұлттық игілік» музейаралық серіктестік жобасы аясында «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы (Түркістан қ.) қорынан ұйымдастырылған «Мыңжылдықтар сәулесі» атты көрменің ашылуы болады, деп хабарлады музейдің баспасөз қызметі.

Толығырық...

18 наурыз 2015 ж. Қазақстан халқының өнеріне қатысты 10 кітап жарыққа шықты

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін Астанадағы ҚР Ұлттық академиялық кітапханасында Қазақстан халқының өнері, әдебиеті, музыкасына қатысты 10 жаңа кітаптің тұсаукесер рәсімі өтті.

Толығырық...

18 наурыз 2015 ж. Дөңгелек үстел: БАҚ-тағы дін жайы қандай?

АСТАНА. 17 наурыз. E-islam.kz – Ертең, 18 наурыз күні Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі жанындағы Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығы БАҚ-та діни тақырыпты жариялау бойынша Әдістемелік кеңестің отырысы өткізіледі.

Толығырық...

17 наурыз 2015 ж. "Азан.кз" фотобәйге жариялайды

"Azan.kz" сайты "Instagram"-дағы ислам" деп аталатын байқау жариялайды.

Толығырық...

17 наурыз 2015 ж. Бәйгеге тігілген бірлік. Астана спартакиадасы

АСТАНА. 16 наурыз. E-islam.kz - Кеше Елорда төріндегі «Алау» спорт кешенінде мешіт жамағаттары арасында дәстүрлі «Салауатты жамағат-II» спартакиадасы өтті. Бұл туралы "Нұр Астана" орталық мешітінің баспасөз қызметінен хабарлады.

Толығырық...

17 наурыз 2015 ж. Жеңістің 70 жылдығына арналған Астанадағы әскери шеруге атақты «Катюша» қатыстырылады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Жеңістің 70 жылдығына арналған Астанадағы әскери шеруге атақты «Катюша» қатыстырылады, деп хабарлады ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметінен.

Толығырық...

17 наурыз 2015 ж. «Ұлытау ұлағаты - ұлт тарихы» атты республикалық жыр мүшәйрасы жарияланды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Астана қаласының әкімдігінің қолдауымен Сәкен Сейфуллин мұражайы және Қазақстан Жазушылар одағының Астана филиалы Қазақ хандығының 550 жылдық мерекесіне орай «Ұлытау ұлағаты - ұлт тарихы» атты республикалық жыр мүшәйрасын жариялайды.

Толығырық...
Келесі вкладка

18 наурыз 2015 ж. ПМУ ЖӘНЕ НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ: ТӘЖІРИБЕ ТРАНСЛЯЦИЯСЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Назарбаев Университеті жоғары білім беру мектебінің профессоры ассистенті Бриджит Гудман және мектеп кеңесшісі Нұрхан Омарбековпен кездесу өтті.

Толығырық...

6 наурыз 2015 ж. ПМУ: САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚОЛДАЙМЫЗ!

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің шаңғы базасында студенттер, профессорлық-оқытушылар құрамы мен жоғары оқу орын қызметкерлері арасында спорт ардагері Михаил Воркуновтың құрметіне «Денсаулық күні» шарасы өтті.

Толығырық...

4 наурыз 2015 ж. ПМУ: СТУДЕНТТЕР ЖЕҢІС ТҰҒЫРЫНАН КӨРІНДІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті студенттері Қазақстан халқы Ассамлеясының жылына арналған ТМД елдері арасындағы халықаралық студенттік олимпиадаға және шет тілі пәні бойынша республикалық олимпиадаға қатысты.

Толығырық...

3 наурыз 2015 ж. ПМУ: МЕНІҢ ЖЕТІСТІГІМ – ЕЛІМНІҢ ЖЕТІСТІГІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті қабырғасында жыл сайынғы Павлодар қаласы жоғары оқу орындары мен колледждерінің өнерлі студенттері арасында «Student talents – 2015» байқауының финалы өтті.

Толығырық...

2 марта 2015 г. ПМУ: СТУДЕНТТЕР КӨРКЕМСӨЗ ШЕБЕРЛІГІН ШЫҢДАДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде алғаш рет студенттер арасында мәнерлеп оқу байқауы өтті.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. ПМУ: БІРЛІККЕ БАСТАҒАН САЯСАТ

Бүгін С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Қазақстан халқы Ассамблеясы – жаһандану үрдісіндегі бірегей үлгісі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті.

Толығырық...

26 ақпан 2015 ж. ПМУ: ҚАЗАҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ САРДАРЫ – 75 ЖАСТА!

Павлодар облысы «Достық үйі» концерттік залында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің профессоры, қазақстандық журналистиканың ардагері Бижан Жұмасейт Қоғабайұлының 75-жылдық мерейтойы аталып өтті.

Толығырық...

25 ақпан 2015 ж. ПМУ: ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ 20 ЖЫЛДЫҚ ҚҰРМЕТІНЕ ӨТКЕН «20 ІЗГІ ІС» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ШАРАСЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің профессорлық-оқытушылар құрамы, қызметкерлері мен студенттері Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығынна орай «Қазақстан халқы Ассамблеясы – 20 ізгі іс» қайырымдылық шарасына қатысты.

Толығырық...

24 ақпан 2015 ж. ПМУ: СТУДЕНТТЕР ҚР ПРЕЗИДЕНТІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ПРЕЗИДЕНТТІК САЙЛАУЫН ҚОЛДАДЫ

«Жастар саясаты туралы жаңа заңның енгізілуі мен кезектен тыс Президент сайлауы – еліміздің ары қарай дамуының бір жаңа серпілісі» атты форумында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің белсенді студенттері «Жастар саясаты туралы» жаңа заңды және ҚР Президентін кезектен тыс президенттікке сайлау жұмыстарына қолдауға шақырды.

Толығырық...

23 ақпан 2015 ж. ПМУ: ТАТУЛЫҚ – БАСТЫ МҰРАТЫМЫЗ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына арналған «Эльбрус» карашай-шеркес және кабардин-балқар этномәдени бірлестігі және ұлттық қайта өрлеу аймақтық мектебінің оқушыларның қатысуымен мерекелік концерт өтті.

Толығырық...

19 ақпан 2015 ж. СТУДЕНТТЕР ТӘЖІРИБЕЛЕРІН ШЫНДАДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің агротехнологиялық факультетінің магистранттары азық-түлік технологиясы университетінде (Пловдив қаласы, Болгария) ғылыми тәжірибеден өтті.

Толығырық...

17 ақпан 2015 ж. ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ ТАРИХЫ ЖАЙЛЫ САБАҚ

Павлодар облысының этномәдени бірлестіктерінің төрағалары С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттеріне арнайы Қазақстан халқы ассамблеясының тарихы жайлы бірыңғай сабақ өткізді.

Толығырық...

17 ақпан 2015 ж. ПМУ: ШЕКСІЗ ДЕ ШЕТСІЗ МӘШҺҮР ЖҮСІП ТАҒЫЛЫМЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Мәшһүртану» ғылыми-практикалық орталығы Павлодар қаласындағы №30 ЖОББМ «Мәшһүр-Жүсіп шығармашылығы: қазақ халқының бүгіні мен ертеңі» атты республикалық семинар өткізді.

Толығырық...

13 ақпан 2015 ж. ПМУ: ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕГІ ДІНИ ЭКСТРЕМИЗММЕН КҮРЕС

2015 жылдың 5 ақпаны күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің бизнес және құқық факультетінің студенттеріне «Әлеуметтік желілердегі діни экстремизмді болдыртпау жолдарын насихаттау» атты тақырыпта ашық дәріс оқылды.

Толығырық...

13 ақпан 2015 ж. ПМУ: РУХЫ МӘҢГІ ҒҰЛАМА

2015 жылдың 12 ақпан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Ермұхан Бекмаханов және оның отандық тарихи ғылымының дамуына қосқан үлесі» атты республикалық конференция өтті.

Толығырық...

10 ақпан 2015 ж. С. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ ЖЫЛЫНЫҢ САЛТАНАТТЫ АШЫЛУ РӘСІМІНЕ ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті студенттері мен жастар ұйымының белсенділері Қазақстан халқы ассамблеясы жылының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты.

Толығырық...

9 ақпан 2015 ж. ПМУ СТУДЕНТІ «KAZENERGI» ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ ШӘКІРТАҚЫҒА ИЕ БОЛДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің энегетикалық факультетінің студенті Кудерин Дәулет «KAZENERGI» қауымдастығының білім беру бағдарламасы аясындағы шәкіртақыға ие болды.

Толығырық...

4 ақпан 2015 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ АРДАГЕРЛЕРГЕ ҚОЛҒАБЫС ЕТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Жас Отан» Жастар қанатының белсенді жастары Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдық мерекесі қарсаңында көмекке мұқтаж соғыс ардагерлерінің үй шаруасындағы жұмыстарына көмектесті.

Толығырық...

4 ақпан 2015 ж. ПМУ СТУДЕНТІ ӘЛЕМ УНИВЕРСИАДАСЫНАН КҮМІС ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенті Словакияда өткен жатқан Халықаралық универсиадада күміс жүлдегер атанды.

Толығырық...

29 қаңтар 2015 ж. ПМУ: ТІЛ ӨНЕРІНІҢ САРДАРЫ 80-ГЕ ТОЛДЫ

2015 жылдың 28 қаңтары күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде ф.ғ.к., профессор Олжабай Жармакиннің 80 жылдығына арналған шағармашылық кездесу өтті.

Толығырық...

Қосымша ақпарат