Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

28 қараша 2014 ж. Дубай зергерлері ең ұзын алтын алқамен Гиннесс рекордын орнатпақ

Дубайда зергерлер 22 карат алтын алқамен Гиннестің рекордын орнатуға дайындалып жатыр, - деп хабарлайды Gulfnews.com. Зергерлер әшекейдің ұзындығын бес шақырым, ал салмағын 180 келіге жеткізбекші. Жобаға қатысу үшін қаланың негізгі төрт зергерлік фирмасы мен әшекей өндіретін ірі компаниясынан тұратын бірлестік құрылды.

Толығырық...

28 қараша 2014 ж. Қазақ баласы Ресейдегі орыс тілі фестивалінде бірінші орын алды

Қазақстандық оқушы Ресейде өткен Орыс тілінің әлемдік фестивалінде бірінші орын алды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Бұл туралы конкурстың сайтында хабарланды.

Толығырық...

28 қараша 2014 ж. 230 млн. дана Құран басып шығарылды

АСТАНА. 27 қараша. E-islam.kz - Король Фадх атындағы Құран Кәрімді басып шығарушы баспахананың ұйымдастыруымен «Қасиетті Құранды басып шығару және тарату» тақырыбына арналған халықаралық конференция басталды. Мадина губернаторы ханзада Фейсал бин Салман конференция шымылдығын ашып, жиналғандарға Қасиетті Құранның жаңа эксклюзивті нұсқасы мен ең алғашқы Брайл қарпімен жазылған басылымын көрсетті.

Толығырық...

27 қараша 2014 ж. Мұсылмандар қоғамдастығы 50 жылдығын тойлады

АҚШ-ның солтүстік-шығысындағы Жаңа Англия деп аталатын аймақта орналасқан Ислам орталығы мұсылмандар қоғамдастығының құрылғанына жарты ғасыр уақыт толғанына атап өтті.

Толығырық...

26 қараша 2014 г. Кеңейту жұмыстары Мәдинаның өзге мешіттеріне әсер етпейді

Мәдинадағы Пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.а.с.) мешіті кеңейтіліп жатқаны бүгінде мұсылман қауымына мәлім. Алайда, шаһардағы өзге ескі мешіт архитектуралары өзгертілмейді. Бұл жайында Сауд Арабиясы Қаржы министрлігі өкілі мәлімдеді.

Толығырық...

26 қараша 2014 ж. Лаңкестердің кепіл арқылы тапқан қаржысы жүздеген миллион долларларды құрады

АСТАНА. 25 қараша. E-islam.kz - БҰҰ-ның штаб-пәтерінде "Террористік топтардың құн төлету мақсатында адамдарды ұрлап, кепілге алуы" деген тақырыпта арнайы отырыс болды. Ресми емес деректерге жүгінсек, 2004-2012 жылдар аралығында лаңкестер ұрланған адамдарға төленген құннан 120 млн. доллар көлемінде қаражат арттырған.

Толығырық...

26 қараша 2014 ж. Бакуде субұрқақты мешіт ашылады

Баку қаласы Бинагадинский ауданында 4 мұнаралы мешіттің құрылысы аяқталды. Бұл – Кавказдағы ең үлкен мешіт лауазымына ие болып отыр.

Толығырық...

25 қараша 2014 ж. Г.Маркестің «Жүз жылдық жалғыздық» романының қолжазбасы сатылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Әдебиет бойынша Нобель сыйлығының лауреаты және «Жүз жылдық жалғыздық» романының авторы Габриель Гарсиа Маркестің мұрағатын Остин қаласындағы Техас штатының университеті сатып алды, деп жазады ВВС.

Толығырық...

25 қараша 2014 ж. Алғашқы Қазақ-түрік лицейінің құрылысы туралы фильм Түркия прокатында көш бастап келеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Алғашқы Қазақ-түрік лицейінің құрылысы туралы «Қосылған жүректер» («Объединенные сердца») фильмі Түркия прокатында көш бастап келеді.

Толығырық...

25 қараша 2014 ж. «Касабланка» пианиносы 2.9 млн долларға сатылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Нью-Йорк аукционында 1942 жылғы "Касабланка" классикалық фильмі түсіріліміндегі пианино 2.9 млн долларға сатылды, деп хабарлады BBC.

Толығырық...

25 қараша 2014 ж. Әр оқу ордасы жанынан мешіт ашылады

Түрік елінде әр университет жанынан мешіт ашылатын болады. Қазіргі уақытта осы жоба аясында 80-ге жуық құлшылық ордасының құрылысы жүргізіліп жатыр. Келесі жылы тағы 15 мешіт ашылатын болады.

Толығырық...

25 қараша 2014 ж. Депутат өзінің ислам дініне қалай келгендігін айтып берді

Американдық саясаткер Андре Карсон өткен аптада Индиана штатының Конгресіне қабылдағанын достарымен бірге атап өтті.

Толығырық...

25 қараша 2014 ж. Діни жемпірлер сатылымға шығарылды

British Сhristmas jumpers.com деп аталатын ағылшындық интернет-дүкені діндер достастығын паш ететін жылы жемпірлерді сатылымға шығарды. Әр түрлі діни нышандарды біріктірген жемпірден мұсылмандар мен христиандар, иудейлерге тән нышандарды кездестіруге болады. Тіпті, арасында Қытай философиясына тиесілі таңбалар да бар көрінеді.

Толығырық...

24 қараша 2014 ж. «Ислам сұлулығы» Лондон көрмесінде қойылатын болады

БАӘ-нің ландшафтық дизайнері Камелия бен Заал Лондон қаласында өтетін Корольдік бау-бақша қоғамы ұйымдастырған мәртебелі Chelsea Flower Show көрмесіне қатысатын болды. Атақты көрме келесі жылдың 19-мамырында басталады. Бұл – жас дизайнердің үлкен сайыстарда алғаш рет қатысуы.

Толығырық...

24 қараша 2014 ж. «100к Мұхаммед» әлеуметтік жобасы іске қосылды

Мәскеу қаласында Гиннестің Рекорд Кітабының «Көптеген авторлар біріктірілген үздік кітап» номинациясына үміткер әлеуметтік жоба іске қосылды. Әлеуметтік жобаның рекордтар тізіміне үміткер болуынан бөлек, арқалаған жүгі де тым ауыр. Екі дүние сардары Мұхаммед пайғамбарымыз (с.ғ.с.) жайлы бұл әлеуметтік жоба аясында 100 000 адам естелік жазатын болады.

Толығырық...

24 қараша 2014 ж. Умра маусымының басталу мерзімі белгілі болды

АСТАНА. 22 қараша. E-islam.kz - Умра маусымы жексенбі күні басталады. Төралқа басшысы Меккедегі Үлкен мешіт пен Мединедегі Пайғамбар мешітінде қажылардың қолайлы жағдайы үшін 8000 адам қызмет ететіндігін мәлімдеді. Бұл қатарда әйел жұмысшылар да бар. Қос қасиетті мешіттің маңызды істері бойынша Төралқа 6 000 000-нан астам мұсылмандарды қабылдай алатындығын мәлімдеді.

Толығырық...

21 қараша 2014 ж. Путин мен Ердоған Қырымдағы мешіт жайлы кеңесетін болды

Қырымдағы Орталық мешіт құрылысы екі ел басшысының кездесуі барысында талқыланатын болады. Бұл туралы 18-қараша күні Симферополде өткен баспасөз конференциясында Қырым Мемлекеттік кеңесінің төрағасы Ремзи Ильясов мәлім етті.

Толығырық...

21 қараша 2014 ж. Пан Ги Мун: "Таяу Шығыстағы лаңкестік ұйымдар әлемді қайғыға салды"

АСТАНА. 20 қараша. E-islam.kz - Пан Ги Мун Сирия мен Ирактағы 80 елден жиналған шетелдік лаңкесшілердің қатары 15 мыңнан артып жығылатынын «Терорризм проблемаларына» арналған Кауіпсіздік Кеңесі отырысында мәлімдеді.

Толығырық...

21 қараша 2014 ж. Мәскеу көрермендеріне «Астана - жүрегім менің» киноальманағы көрсетілді

МӘСКЕУ. ҚазАқпарат - Бүгін Мәскеудегі РФ кинематографистер одағы үйінде Ресей мен Қазақстан кинематографистері бірлесіп шығарған «Астана - жүрегім менің» киноалманағы таныстырылды.

Толығырық...

20 қараша 2014 ж. Санкт-Петерборда мұсылман шаштаразы ашылады

Жуырда Ресейдің ірі мегаполистерінің бірі Санкт-Петерборда мұсылман шаштаразы ашылмақ. Шаштараз салоны ерлер және әйелдер залына бөлінеді. Бұл жайында «Мекке» қалалық мұсылмандар ұйымы төрағасы мәлімдеді деп жазады «Ресей жаңалықтар қызметі».

Толығырық...
Келесі вкладка

28 қараша 2014 ж. Қазақстанда генетикалық тест енгізу жоспарланып отыр

Қазақстанда қазақтардың генетикалық тестін енгізу жоспарланып отыр. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде Ұлытау кешенді экспедициясының жетекшісі, Қазақстан ұлттық география қоғамы директорының орынбасары Сәулет Сәкенов айтты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

Толығырық...

28 қараша 2014 ж. Оңтүстікқазақстандық жас суретшілер арасында «Менің Президентім» байқауы өтті

ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат - Шымкенттегі жоғары оқу орындарының бірінде «Менің Президентім» атты сурет байқауы өтті.

Толығырық...

28 қараша 2014 ж. Оңтүстікте Ш.Аймановтың 100 жылдығына арналған апталық өтуде

АСТАНА. ҚазАқпарат - Биыл қазақтың тұңғыш режиссері, әйгілі актер, КСРО-ның халық әртісі Шәкен Аймановтың туғанына - 100 жыл. Осыған орай «Оңтүстікфильм» мекемесінің ұжымы апталықты қолға алды.

Толығырық...

28 қараша 2014 ж. Эстрада жұлдыздарының қатысуымен «Дала дауысы» ІІІ халықаралық радиофестивалінің Гала-концерті өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - 28 қарашада «Қазмедиа орталық кино-концерт залында» «Дала дауысы» ІІІ халықаралық радиофестивалінің жеңімпаздарын салтаннатты марапаттау рәсімі мен Гала-концерт өтеді, деп хабарлайды «Қазақстан» РТРК баспасөз қызметінен.

Толығырық...

28 қараша 2014 ж. «Нұрлы жол» Жолдауында айтылған жаңа бағдарлама Қазақстанның экономикасын қарқынды дамытуға көмектеседі - Кемаль Саллы

АСТАНА. ҚазАқпарат - «Нұрлы жол» Жолдауында жарияланған дағдарысқа қарсы жаңа бағдарлама Қазақстанға бұдан былай экономика саласын да, әлеуметтік саланы да қарқынды дамытуға көмектеседі. Бұндай пікірді саяси шолушы, «Ватан» газетінің репортері Кемаль Саллы айтты.

Толығырық...

28 қараша 2014 ж. Ұлттық ұланның ақпараттық-насихат тобы Үшқоңыр ауылында болды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының ақпараттық-насихат тобы Алматы облысы Қарасай ауданы Үшқоңыр ауылында болып, тұрғындармен жүздесті.

Толығырық...

28 қараша 2014 ж. «Шаңырақ» шығармашылық байқауының жеңімпаздары марапатталды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгiн, 27 қарашада ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен Қазақстан халқы Ассамблеясының этножурналистика саласындағы республикалық «Шаңырақ» шығармашылық байқауының жеңімпаздары марапатталды.

Толығырық...

28 қараша 2014 ж. Қазақстандық студенттер Дубайда ҚР Тұңғыш Президенті күнін атап өтті

ӘБУ-ДАБИ. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне орай Біріккен Араб Әмірлігінде білім алып жатқан қазақстандық студенттер басқа мемлекеттен келген достарымен бірге мерекелік іс-шара ұйымдастырды.

Толығырық...

27 қараша 2014 ж. Е. Қарин: "Экстремистік сайттар бірнеше жүз есеге артты"

АСТАНА. 26 қараша. E-islam.kz - "Терроризм және интернет" тақырыбында өткен халықаралық ғылыми-практикалық конференция барысында саясаттанушы Ерлан Қарин "1998 жылы 30 экстремистік ұйымның оншақтысында ғана сайт болды" деді.

Толығырық...

27 қараша 2014 ж. Этникааралық келісім - қоғамдық тұрақтылықтың кепілі

АСТАНА. 26 қараша. E-islam.kz - Талдықорғандағы «Видергебурд» неміс қоғамы жастар қанатының лидері Егор Молодцов "Этникааралық және конфессияаралық келісім қазақстандық қоғамдағы тұрақтылықтың бұлжымайтын шарты мен оның бірлігінің факторы болуы тиіс" деп біледі.

Толығырық...

27 қараша 2014 ж. ҚМДБ жанынан ғылыми зертхана ашылады

Қазақстан мұсылмандары діни бақармасының төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлы «Халалмен қанаттан» атты конференцияда осылай деді.

Толығырық...

27 қараша 2014 ж. Будапештте «Беймәлім Қазақстан» атты фотокөрме ашылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - 25 қарашада ҚР Мажарстандағы Елшілігі ҚР Тұңғыш Президенті Қорының қолдауымен ҚР Тұңғыш Президенті күні мен ҚР Тәуелсіздік күніне арнап, шетелде ең алғаш рет ұйымдастырылып отырған «Беймәлім Қазақстан» атты фотокөрмесінің ресми тұсаукесер салтанатын өткізді, деп хабарлады ҚР СІМ баспасөз қызметі.

Толығырық...

27 қараша 2014 ж. Берлинде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірбаяндық кітабының тұсаукесері өтті

АСТАНА. ҚазАқпарат - 2014 жылғы 26 қарашада Германияның астанасы Берлин қаласында Махмұт Қасымбековтің неміс тілінде жарық көрген «Нұрсұлтан Назарбаев. Өмірбаян» деп аталатын кітабының тұсаукесері болып өтті.

Толығырық...

26 қараша 2014 ж. Алматыда Тұңғыш Президент күніне орай ұлттық спорт түрлері бойынша жарыс өтті

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматыда жасөспірімдер арасында Тұңғыш Президент күніне орай ұлттық спорт түрлері бойынша жарыс өтті. Оған қаладағы бірқатар колледждің студенттері қатысты.

Толығырық...

26 қараша 2014 ж. ҚР Тұңғыш Президенті Музейі мен Елбасы атыдағы Ұлттық қорғаныс университеті арасында меморандумға қол қойылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін ҚР Тұңғыш Президенті Музейінде Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті күні мен Тәуелсіздік күніне арналған «Стратегия-2050» контексіндегі Қазақстан Республикасы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өзекті мәселелері: тәжірибе және перспективалар» атты дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

26 қараша 2014 ж. Тарихи жәдігерлер Алматы көрермендерінің назарына ұсынылды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматыда 18-20 ғасырларға тән құнды тарихи жәдігерлер көрермен назарына ұсынылды. Бүгін БАҚ өкілдері қазақтың белгілі тарихи тұлғасы Абылай ханның жеке заттары мен әйелдерінің әшекей бұйымдарын көруге мүмкіндік алды.

Толығырық...

25 қараша 2014 ж. Бас мүфти: «Халал» - кәсіптің көзі емес»

АСТАНА. 24 қараша. E-islam.kz - «Халал» сөзін жамылып, кәсібін дөңгелетіп жүрген жандарды шариғат талабына сай жұмыс істеуге шақырамыз. «Халал» сөзі – кәсіптің көзі емес. Біз бұған асқан жауапкершілікпен қарауымыз қажет. Біз қазір халал сатандарттау жүйесінің механизмдерін қарастырып жатырмыз. Адал өнімдерді стандарттау жұмысын Діни басқарма қолға алып жатыр», – деген Ержан қажы Малғажыұлы «халал» сөзін көрінген жерге тықпалаудың әдетке айналғанын тілге тиек етті.

Толығырық...

25 қараша 2014 ж. Шымкентте Аңсаған Мұстафаның «Сөйле, сурет!» атты жеке көрмесі өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасы 2014 жылғы 25 қараша мен 10 желтоқсан аралығында Шымкентте белгілі суретші Аңсаған Мұстафаның «Сөйле, сурет!» атты жеке көрмесін өткізуге ұйытқы болып отыр.

Толығырық...

25 қараша 2014 ж. «Болашақ жастары» қызылордалық студенттермен кездесті

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты Елбасы Жолдауын жастар арасында кеңінен насихаттау мақсатында Қызылорда әкімдігі жанынан құрылған ақпараттық-насихаттық топ «Болашақ» университетінде кездесу өткізді. Бұл туралы қалалық әкімдіктің баспасөз қызметі хабарлады.

Толығырық...

25 қараша 2014 ж. ҚМДБ адал өнімдерді стандарттау жұмысына кірісті

Бүгін Алматыда өткен ғылыми конференцияда Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлы осылай мәлімдеді.

Толығырық...
Келесі вкладка

28 қараша 2014 ж. ПМУ: ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ ФЕНОМЕНІ

2014 жылдың 27 қараша күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Тұңғыш Президент феномені» атты ғылыми-практикалық конференциясы өтті.

Толығырық...

21 қараша 2014 г. ПМУ СТУДЕНТТІК КОМАНДАСЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЧЕРЛИДИНГ БОЙЫНША «ҚАЗАҚСТАН 2014 КУБОГЫНЫҢ» ИЕГЕРІ АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің черлидинг бойынша ПМУ «DIAMOND» командасы Алматы қаласында өткен черлидингтен «Қазақстан 2014 Кубогы» республикалық сайысында бас жүлдені жеңіп алды.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ «ЖЫЛ СТУДЕНТІ – 2014» БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері «Жыл студенті – 2014» республикалық байқауында жеңімпаз атанды.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. ПМУ: «НҰРЛЫ ЖОЛ» ЖАСТАРҒА ДАҢҒЫЛ САЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» Қазақстан халқына Жолдауын талқылау бойынша конференция және «Қазақстандық құндылықтар» атты дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

13 қараша 2014 ж. ПМУ: ЖҮЙРІКТЕН ЖҮЙРІК ОЗҒАН КҮН

Толығырық...

11 қараша 2014 ж. ПМУ БЕЛСЕНДІЛЕРІ ТІЛ МӘРТЕБЕСІН ФОТО КӨРМЕ АРҚЫЛЫ КӨТЕРДІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Жас Отан» жастар қанатының ұйымдастыруымен фото көрме өтті.

Толығырық...

7 қараша 2014 ж. ПМУ «FOUNDATION» ФАКУЛЬТЕТІНІҢ БІЛІМ АЛУШЫСЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРНИРДЕ ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті «Foundation» факультетінің білім алушысы спорттық акробатика бойынша халықаралық турнирінде жеңіске ие болды.

Толығырық...

6 қараша 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ҚР ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ ҚОРЫ – ҰЛТ КӨШБАСШЫСЫ ШӘКІРТАҚЫСЫНА ИЕ БОЛДЫ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Ұлт Көшбасшысы Қорының студенттік шәкіртақысы сарапқа түскен 2014 жылғы Республикалық байқауда С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттің университетінің студенттері жеңімпаз атанды.

Толығырық...

4 қараша 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІНЕ STRATEGY PARTNERS GROUP ПРЕЗИДЕНТІ АЛЕКСАНДР ИДРИСОВ ДӘРІС ОҚЫДЫ

«Ертіс – Инвест-2014» халықаралық инвестициялық форум шеңберінде Strategy Partners Group ЖАҚ президенті Александар Идрисов С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті студенттеріне өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы және бәсекеге қабілеттілігін арттыру турасындағы дәрісін оқыды.

Толығырық...

4 қараша 2014 ж. ПМУ КІТАПХАНАСЫ ҚАЗАН АЙЫ БОЙЫ САЙЫН МҰРАТБЕКОВТЫҢ ТУЫНДЫЛАРЫН ОҚУҒА АРНАДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің С.Бейсембаев атындағы ғылыми кітапхансы «Бір ел – бір кітап» акциясы аясында қазан айы бойы қазақтың белгілі әрі дарынды жазушысы Сайын Мұратбековтың туындыларын оқуға арнады.

Толығырық...

3 қараша 2014 ж. ПМУ-ДА ЖАСТАР ПАТРИОТИЗМІНЕ АРҚАУ БОЛҒАН ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Жаңа қазақстандық патриотизм: жастардың көзқарасы» атты дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

31 қазан 2014 ж. ПМУ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР КҮНІН ТОЙЛАДЫ

2014 жылдың 28 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Әлеуметтік қызметкер күніне» арналған салтанатты шара өтті.

Толығырық...

30 октября 2014 г. ПМУ СТУДЕНТТЕРІНЕ ШЕТЕЛДІК ҒАЛЫМДАР ДӘРІС ОҚУДА

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде шетелдік дәріскерлерді шақыру университеттік бағдарламасы шеңберінде белгілі шетелдік ғалымдар ЖОО-ның студенттеріне, магистранттарына және докторанттарына дәріс курстарын оқуда.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. ПМУ-ДА ӨТКЕН ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛДЕ ЖОО МЕН КӘСІПОРЫН ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті бизнес және құқық факультетінде «Университет және жұмыс берушілер: дипломдық және магистрлік диссертациялық жұмыстардың тақырыптарын келісу» бойынша дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТІ ПАУЭРЛИФТИНГ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЧЕМПИОНАТЫНДА ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенті Ернұр Хайлямов пауэрлифтинг бойынша Қазақстан Республикасы чемпионатында жеңімпаз және жатып сығымдап көтеру бойынша Қазақстан Республикасы чемпионатында күміс жүлдегер атанды.

Толығырық...

23 қазан 2014 ж. ПМУ: БИЗНЕС ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ АРАСЫНДАҒЫ ДИАЛОГ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы Әбілхан Қарақаев кәсіпорын өкілдері алдында өзінің ғылыми жобаларының тұсау кесерін ұсынды.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. ПМУ 1 КУРС СТУДЕНТТЕРІН УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТТЕРІ ҚАТАРЫНА ҚАБЫЛДАДЫ

2014 жылдың 21 қазаны күні Естай атындағы қалалық мәдениет сарайында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 1 курс студенттерін университет студенттері қатарына салтанатты түрде қабылдауы өтті.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ АҚЫН НАТАЛЬЯ ЩЕПКОМЕН КЕЗДЕСТІ

2014 жылдың 14 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің С.Бейсембаев атындағы ғылыми кітапханасында павлодарлық ақын Наталья Щепко студенттермен кездесті.

Толығырық...

14 қазан 2014 ж. ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ ҚАНАТ БОЗЫМБАЕВ ОБЛЫС СТУДЕНТТЕРІНЕ АШЫҚ ДӘРІС ОҚЫДЫ

2014 жылдың 13 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Павлодар облысының әкімі Қанат Бозымбаев «Павлодар облысының әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы» тақырыбында ашық дәріс оқыды.

Толығырық...

14 қазан 2014 ж. ПМУ-ДА РЕКТОР КУБОГІ ҮШІН МИНИ-ФУТБОЛДАН ЖАРЫС ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде профессорлық-оқытушылар құрамы мен қызметкерлер арасында Ректор кубогі үшін мини футболдан жарыс өтті.

Толығырық...

Қосымша ақпарат