Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

5 қазан 2015 ж. Әлемнің 500 ықпалды мұсылман тұлғасы анықталды

Амман корольдігі Стратегиялық зерттеу ислам орталығы әлемнің ықпалды 500 мұсылман тұлғалар тізімін жариялады. Аталмыш зерттеу 2009 жылдан бері жүргізіліп келеді.

Толығырық...

5 қазан 2015 ж. Қазақстан БҰҰ-ны Азияға көшіруге ниетті - Жапонияның «The Diplomat» басылымы

АСТАНА. ҚазАқпарат - «Қазақстан әлемдік державалардың ортасына кіруде ілгері қадамдар жасап отыр, ел БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі дәрежесін алуға ниетті. Н.Назарбаев өз сөзінде идеялар және Біріккен Ұлттар Ұйымының болашағын қалай көретінін айтты», - деп жазады жапонның «The Diplomat» басылымы.

Толығырық...

5 қазан 2015 ж. Ресейде «Астана ЭКСПО-2017» көрмесінің ерекшеліктері таныстырылды

ДАГОМЫС. ҚазАқпарат - «Астана ЭКСПО-2017» Халықаралық мамандандырылған көрмесі 93 күнге созылады. Бұл туралы Дагомыста өтіп жатқан «Вся Россия» XIX халықаралық медиа-фестивалі барысында «Болашақ энергиясы: Астанада туып, бүкіл әлемге тиесілі болады» панельді талқылауындағы таныстыруда айтылды. Таныстыру модераторы «Астана ЭКСПО-2017» компаниясының өкілі Айгүл Мүкей болды.

Толығырық...

5 қазан 2015 ж. «Бүкіл Ресей» ХІХ Халықаралық медиа-фестивалінің аясында Қазақстан күні өткізілуде

ДАГОМЫС. ҚазАқпарат - 2015 жылдың 1-7 қазан күндері аралығында Дагомыста «Бүкіл Ресей» ХІХ Халықаралық медиа-фестивалі өтуде. Оған ресейлік және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының мыңнан астам өкілі қатысып жатыр.

Толығырық...

2 қазан 2015 ж. Ресейлік кинокомедияның басты рөлінде қазақ ойнайды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ресей телеарналарының экранына комедия жанрындағы белгілі «Интерны» телехикаясының жаңа маусымы шықты. Онда басты рөлде Астрахань қаласының тұрғыны, ресейлік қазақ, «Камызяк өлкесінің құрамасы» КВН командасының капитаны Азамат Мұсағалиев ойнады, деп хабарлады kaspyinfo.ru.

Толығырық...

2 қазан 2015 ж. Мұхаммед пайғамбар (с.ғ.с.) жайлы фильм «Оскарға» ұсынылды

Иран мемлекеті Маджиж Маджижидің «Мұхаммед (с.ғ.с.) – Алланың елшісі» фильмін «Оскар» сыйлығына ұсынып отыр. Аталмыш картина атақты жүлденің «Өзге тілдегі үздік фильм» номинациясы бойынша сынға түседі. Аталмыш номинация бойынша «Оскар» жүлдесіне 67 мемлекеттен туындылар ұсынылған.

Толығырық...

2 қазан 2015 ж. Н.Назарбаевтың бастамалары қазіргі әлемнің даму тенденциясына сәйкес келеді - ҚХР Мемкеңес жанындағы сарапшы

БЕЙЖІҢ. ҚазАқпарат - Нұрсұлтан Назарбаевтың БҰҰ штаб-пәтерін Азияға ауыстыру жөніндегі бастамасы қазіргі әлемнің даму тенденциясына сәйкес келеді.

Толығырық...

1 қазан 2015 ж. Ғалымдар Юграда алғаш рет топтасқан мамонттардың қаңқалары жатқан жерді тапты

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ғалымдар Ханты-Мансийск автономдық округі - Юграда алғаш рет мамонттардың сүйектері көптеп жатқан жерді анықтады. Бұл жаңалық Октябрь ауданында экспедиция кезінде жасалды, деп хабарлады бүгін аймақтық табиғат және адам мұражайының баспасөз қызметінен.

Толығырық...

1 қазан 2015 ж. Брюссельде Берлиндік Еуразиялық клубтың отырысы өтті

БРЮССЕЛЬ. ҚазАқпарат - Сәрсенбі күні Бельгия астанасында Қазақстан Республикасы СІМ қолдауымен Германия сыртқы саясат кеңесімен ынтымақтастықта Берлин Еуразиялық клубының 15-ші отырысы өтті.

Толығырық...

30 қыркүйек 2015 ж. Бішкекте Орта Азиядағы ең үлкен мешіт салынуда

Бішкекте Түркияның діни қорының қолдауымен салынып жатқан мешіт Орта Азиядағы ең ірі діни ғимарат болмақ.

Толығырық...
Келесі вкладка

5 қазан 2015 ж. Қазақстандағы балет өнері әлемдік деңгейге көтерілді деп айта аламын - РФ Мемлекеттік сыйлығын алған тұңғыш қазақ Н.Қанетов

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазір әлемде ұлттық билерден гөрі, классикалық би өнері айрықша дамыған. Балет өнеріндегі би¬шілер әлем сахналарына шығып, би өнеріндегі қабілетін таныту арқылы әлем жұртын таңқал¬дыруда. Сондай талант¬тардың бірі - Ресей Мемлекеттік сый¬лығының лауреаты, Татарстан Республикасының, Ресей Фе-дерациясының еңбек сіңірген әртісі, жерлесіміз Нұрлан Қанетов. Жақында Қазан қаласында болған сапарымызда осындағы Мұса Жәлел атындағы Татарстан Мемлекеттік опера және балет театрында жұмыс істейтін жерлесімізге арнайы жолығып, әңгімеге тартқан едік, деп жазады «Алматы ақшамы» газеті.

Толығырық...

5 қазан 2015 ж. Қазақ хандығына 550 жыл: Жәңгір хан және Қарасай батыр

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қарасайдың алғаш соғысқа қанша жасында қатысқанын шежіре анықтап айтпайды, алайда он жеті жасында Есім ханды риза еткен Қарасай батыр атағын әр соғыс сайын әйгілеп тұп-тура елу жыл бойы аттан түспей ел қорғапты, яғни 1615 жылдан 1664 жылғы соңғы жорығына дейін хас батыр деген атын досына да, қасына да жария етті, деп жазады жазушы Бексұлтан Нұржекеұлы «Егемен Қазақстан» газетінде. Оқырман назарына мақаланың толық нұсқасын ұсынып отырмыз.

Толығырық...

5 қазан 2015 ж. Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өту - Қазақстанда өмір сүретін этностарға қазақ халқының ғана емес, өз тарихын да терең зерттеп білуге мүмкіндік береді – Қ. Мамсуров

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Қазақ хандығының 550 жылдығын кең көлемде атап өту - Қазақстанда өмір сүретін этностарға қазақ халқының ғана емес, өз тарихын да терең зерттеп білуге, оны түсінуге мүмкіндік береді. Бұл туралы кеше Алматыдағы «Достық үйінде» өткен «Жер тарихы - ел тарихы» атты дөңгелек үстел барысында Алматы қалалық Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары, Осетин этномәдени бірлестігінің төрағасы Қазбек Мамсуров мәлімдеді.

Толығырық...

5 қазан 2015 ж. Елбасымыз әлем үшін пайдалы идеяларды көтере білді - З.Айтуарова

АҚТАУ. ҚазАқпарат - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың идеялары бүкіл әлемдік қауымдастық үшін пайдалы, деп есептейді Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасының директоры Зәуре Айтуарова.

Толығырық...

2 қазан 2015 ж. «Ұлы Дала елі» тарихи-мәдени экспедициясы Түркістанға келді

ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат - «Ұлы Дала елі» тарихи-мәдени экспедициясы Түркістанға келді.

Толығырық...

2 қазан 2015 ж. БҰҰ 70 жылдық мерейтойлық сессиясында Елбасы көтерген бастамалар Қазақстанның әлемдік аренадағы беделін арттырады - Ғ.Төлеғұл

КӨКШЕТАУ. ҚазАқпарат - БҰҰ 70 жылдық мерейтойлық сессиясында Елбасы көтерген бастамалар Қазақстанның әлемдік аренадағы беделін арттырады.

Толығырық...

2 қазан 2015 ж. Таразда «Қазақ хандығы» монументінің ашылуына 5000 қонақ қатысуы күтілуде

ТАРАЗ. ҚазАқпарат - Қазақ мемлекеттілігінің 550 жылдық мерейтойлық салтанаты «Қазақ хандығы» монументінің ашылуымен басталады, деп мәлім етті Таразда баспасөз мәслихаты барысында Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Ерқанат Мәнжуов.

Толығырық...

1 қазан 2015 ж. Шымкентте белгілі драматург С.Досановтың «Тозақ шеңбері» пьесасының тұсауы кесілді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін, 30 қыркүйекте Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Бейбіт Атамқұлов Ж.Шанин атындағы облыстық қазақ драма театрында Қазақстанда алғаш рет сахналанған «Тозақ шеңбері» пьесасының премьерасына қатысты, деп хабарлайды ОҚО әкімінің баспасөз қызметі.

Толығырық...

1 қазан 2015 ж. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған мотошеру Шымкентке жетті

АСТАНА. ҚазАқпарат - «Қазақ хандығының 550 жылдығына» арналған ең үлкен мотошеру Шымкентке табан тіреді. Жиналған жас велошабандоздар мен шымкенттік жастар бірнеше байкерден құралған қонақтарды Наурыз алаңында күтіп алды, деп хабарлайды otyrar.kz.

Толығырық...

30 қыркүйек 2015 ж. Елордада «Этно-Fashion» республикалық этно-мəдени фестивалі басталды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақ хандығының 550 жылдығына орай Қазақстан халқы Ассамблеясының іс-шаралары аясында бүгін елордада республикалық "Этно-Fashion" атты этно-мəдени фестиваль басталды. Фестивальге еліміздің 12 өңірінен келген 70-тен астам сəнгер мен дизайнерлер, сондай-ақ қолөнер шеберлері қатысып жатыр. Қолөнер иелері ұлттық нақыштағы зергерлік бұйымдарын əрі көрмеге қойып, əрі сатып жатса, дизайнерлер ұлттық киімдердің сəн үлгілерін көрсетті.

Толығырық...
Келесі вкладка

5 қазан 2015 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ҰСТАЗДАР ҚАУЫМЫН КӘСІБИ МЕРЕКЕСІМЕН ҚҰТТЫҚТАДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Жастар ісі жөніндегі комитетінің белсенділері Ұстаздар күніне орай флэшмоб өткізді.

Толығырық...

5 қазан 2015 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ҮЗДІК БОЛЫП ТАНЫЛДЫ

2015 жылғы облыстық «Жасыл ел» жастар еңбек жасақтарының жазғы маусымының салтанатты жабылуында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Жасыл ел» еңбек жасағы үздік деп танылды.

Толығырық...

5 қазан 2015 ж. ЖІЖК БЕЛСЕНДІЛЕРІ БАЛАЛАРҒА ҚАМҚОРЛЫҚ КӨРСЕТТІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Жастар ісі жөніндегі комитетінің белсенділері студенттік өзін-өзі басқару аясында Павлодар ауданының Шақат ауылындағы отбасылық үлгідегі Шақат балалар үйіне барды.

Толығырық...

5 қазан 2015 ж. ПМУ: ҚАРИЯЛАРҒА ҚҰРМЕТ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде халықаралық Қарттар күніне арналған мерекелік іс-шара өтті.

Толығырық...

2 қазан 2015 ж. ЖАЙДАРМАНШЫЛАР ПМУ-ДА

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «С.Торайғыров атындағы ПМУ ректоры кубогы» атты республикалық КВН «Жайдарман» қазақ лигасының арнайы жобасы өтті.

Толығырық...

2 қазан 2015 ж. ПМУ-ДЫҢ ҮЗДІК ТІЛМАШТАРЫ АНЫҚТАЛДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Шетел филологиясы және аударма ісі» кафедрасы халықаралық аудармашылар күніне орай тілмаштар байқауын қорытындылады.

Толығырық...

29 қыркүйек 2015 ж. БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРІ АСЛАН СӘРІНЖІПОВ ПМУ-ҒА ІС-САПАРМЕН КЕЛДІ

2015 жылдың 28 қыркүйек күні С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне іс-сапармен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов келді.

Толығырық...

23 сентября 2015 г. В ПГУ ОТКРЫТА ИМЕННАЯ АУДИТОРИЯ КАЗАХСТАНСКОГО АРХИТЕКТОРА КАЛДЫБАЯ МОНТАХАЕВА

На архитектурно-строительном факультете ПГУ имени С. Торайгырова состоялось торжественное открытие именной аудитории народного архитектора СССР, лауреата Государственной премии СССР, академика Международной академии архитектуры, почетного профессора ПГУ им. С. Торайгырова Монтахаева Калдыбая Жумагалиевича.

Толығырық...

23 қыркүйек 2015 ж. ПМУ-ДА STARTUPNOMAD ТУР БАСТАУ АЛДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті мен MOST жас кәсіпкерлер клубы өзара түсіністік меморандумына қол қойды.

Толығырық...

23 қыркүйек 2015 ж. ПМУ ЖӘНЕ ПМХЗ: ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ ЖАҢА БЕЛЕСІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттеріне, магистранттары мен оқытушыларына «Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС бас директоры Шұхрат Данбай Қазақстан Республикасы мұнай өңдеу саласының даму жағдайы мен келешегі тақырыбында дәріс оқыды.

Толығырық...

Қосымша ақпарат