Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

30 қаңтар 2015 ж. Британияның барлық мешіттері ашық есік күнін өткізеді

Алдағы жексенбі, яғни, 1 ақпан күні британиялық мешіттердің барлығы ислам дінін ұстанбайтын адамдар үшін ашық есік күнін өткізеді. Мұндағы басты мақсат – Парижде орын алған жағдайға байланысты ислам дінінің шынайы бейнесін көрсетіп, қауырттылықты төмендету.

Толығырық...

30 қаңтар 2015 ж. Қажылық қылды Қағбаға

АСТАНА. 29 қаңтар. E-islam.kz – Бес уақыт намазына берік Мәскеу футбол клубының шабуылшысы Ахмед Мұса желтоқсанда Меккеге қасиетті парызын өтеп қайтты. Бұл жайында Ахмет «Спорт-Экспресс» газетіне сұхбат берді.

Толығырық...

30 қаңтар 2015 ж. Желіккен желі жарға жығар

АСТАНА. 29 қаңтар. E-islam.kz – Түркия соты күллі мұсылмандардың ардақты пайғамбары Мұхаммед (с.ғ.с.) бейнесін жариялаған Facebook парақшасын бұғаттады.

Толығырық...

30 қаңтар 2015 ж. Албанияда ислам орталығы ашылды

Албан қаласы Рогожинада «Дар-Уль-Анвар» ислам орталығы һәм мешіті бұқараның игілігіне берілді. Орталықтың ашылу салтанатына Албан ислам басқармасы вице-министрі, аймақ мүфтиі, Түркия елшілігі өкілі және Ислам өркениеті мен танымы институтының директоры қатысып, ізгі тілектерін білдірді.

Толығырық...

30 қаңтар 2015 ж. Канода Құран жаттаған 61 баланы құттықтады

Нигерияда Құран жаттаған 61 баланың құрметіне салтанатты құттықтау кеші өткізілді. Салтанатты кешке хафиз шейх Мұхаммед Махмұд Тури, балалар және олардың ата-аналары, өзге де қонақтар қатысты.

Толығырық...

29 қаңтар 2015 ж. Мұсылман мектебі үздіктер сапында

АСТАНА. 28 қаңтар. E-islam.kz – Ұлыбританияның Шеффилд қаласында 2013 жылдың қараша айында мұсылман мектебі ашылып, қазіргі уақытта онда 4-15 жас аралығындағы 50 оқушы білім алуда.

Толығырық...

29 қаңтар 2015 ж. Абу-Дабиде Ислами өнер орталығы ашылды

Абу-Дабиде мұсылман өркениетінің жаухарларын жинақтаған жаңа Ислам орталығы ашылды. Орталық көрмесінде көптеген экспонаттар, картиналар мен жібек кілемдер, ескі қарулар, гобелен мен мүсіндер ел назарына ұсынылды.

Толығырық...

29 қаңтар 2015 ж. Мұсылман әлемінің энциклопедиясы – Батыс ғалымдарының еңбегі

Мұсылман әлемі энциклопедиясының редколлегия мүшелері үлкен еңбектің иран қоғамына жасалған Батыс ғалымдарының зерттеулері нәтижесінде жарық көргенін жеткізді.

Толығырық...

29 қаңтар 2015 ж. Неміс футболисі Хақ дінге мойынсұнды

АСТАНА. 28 қаңтар. E-islam.kz – Дэнни Блум есімді Германия клубының ойыншысы Ислам дінін қабылдағанын жариялады.

Толығырық...

29 қаңтар 2015 ж. Жеңістің 70 жылдығына орай РФ-ның Волгоград қаласында қазақстандық сарбаздарға арналған ескерткіш орнатылмақ

ОРАЛ. ҚазАқпарат - Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай Волгоград қаласындағы Мамай қорғанынан жер алып, Сталинградты қорғау кезінде қаза тапқан қазақстандықтарға арналған ескерткіш орнату ойластырылуда. Бұл туралы жуырда жұмыс сапарымен БҚО-ның Жәнібек ауданына келіп кеткен Волгоград облыстық «Қазақстан мұрасы» қорының төрағасы Айболат Ахметов мәлім етті.

Толығырық...

28 қаңтар 2015 ж. Мүбәрак Мәуліт – Мәскеуде

Күллі әлем мұсылмандары ерекше ықыласпан қарсы алатын мерейлі мәуліт Мәскеу төрінде «Крокус Сити Хол» сарайында кең ауқымда аталып өтті.

Толығырық...

28 қаңтар 2015 ж. Үндістанда Ислам университеті ашылмақ

|Керала штатының жоғары білім бойынша Мемлекеттік кеңесі осындай шешім қабылдап отыр. Жаңа оқу орны Ислам дінін зерттеумен, араб тілі, әдебиеті, мәдениеті мен философиясын тереңдетіп оқытумен айналысатын болады.

Толығырық...

28 қаңтар 2015 ж. Берлин мұсылмандары ресми мәртебе алады

Неміс Социал-демократиялық партиясы көшбасшылары жергілікті мұсылман қоғамдастығымен арнайы келісім жасап, мұсылман үмметіне ресми статус беруді көздеп отыр.

Толығырық...

28 қаңтар 2015 ж. Сот Facebook-ты жауып тастауы мүмкін

Түркия мемлекетінің Гельбаши қалалық соты Фейсбук әкімшілігіне «Мұхаммед пайғамбарға (с.ғ.с.) тіл тигізетін немесе күйе жағатын материалдарды» бұғаулау жөнінде ескерту жасады. Ескерту орындалмаған жағдайда аталмыш әлеуметтік желі Түркия аумағында таратылмайтын болады.

Толығырық...

28 қаңтар 2015 ж. РФ Президенті әкімшілігінің жетекшісі Жеңістің 70 жылдығына қай елдің басшылары қатысатынын айтты

АСТАНА. ҚазАқпарат - Әлемнің 22 мемлекетінің басшысы Мәскеуде өтетін Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 70-жылдығына орай ұйымдастырылған салтанатты шараға келетіндерін растады, деп мәлімдеді РФ президенті әкімшілігінің басшысы Сергей Иванов. Олардың дені ТМД мен Азия елдерінің басшылары, деп хабарлады РИА Новости.

Толығырық...

28 қаңтар 2015 ж. Қазақстандық ғалымдар Бейжіңнен Қазақ хандығын зерттеуге қатысты жаңа құжаттар тапты

АСТАНА. ҚазАқпарат - Халықаралық Түркі академиясы ғалымдарынан құралған делегацияның Бейжіңге сапары барысында Қазақ хандығы тарихының жаңа беттерін ашатын құнды құжаттар табылды.

Толығырық...

27 Қаңтар 2015 ж. Берлин мұсылмандары ресми мәртебе алады

Неміс Социал-демократиялық партиясы көшбасшылары жергілікті мұсылман қоғамдастығымен арнайы келісім жасап, мұсылман үмметіне ресми статус беруді көздеп отыр.

Толығырық...

27 Қаңтар 2015 ж. Facebook пайғамбарды келемеждеген парақшаны жауып тастады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Түркияда Facebook Мұхаммед (с.а.с) пайғамбарды келемеждеген ақпараттар таратқан интернет парақшаны жауып тастады, деп жазады Би-би-си.

Толығырық...

27 Қаңтар 2015 ж. Мұсылмандар ресми мәртебе алады

АСТАНА. 26 қаңтар. E-islam.kz – Германия Социал-демократиялық партиясы көшбасшылары елдегі мұсылман қоғамдастығымен арнайы келісім жасап, мұсылман үмметіне ресми мәртебе беруді жоспарлап отыр.

Толығырық...

27 Қаңтар 2015 ж. Исламофобтық көзқараспен күрес кампаниясы өз жұмысын бастады

АСТАНА. 26 қаңтар. E-islam.kz – Америка-ислам қатынастары Кеңесі «Құран кәрімде жәбірленген жағдайда мұсылман баласының қауқарлы жауабы бейбіт әрі дұғамен қайтарылуы керектігі жөнінде нақты аяттар бар» деп мәлімдеді.

Толығырық...
Келесі вкладка

30 қаңтар 2015 ж. «Астана Опера» Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай концерттер легін өткізеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арнап «Астана Опера» театры «Барлық заманға сай классика» атты қайырымдылық концерттер легін өткізеді. Бұл туралы «Астана Опера» театрының баспасөз қызметі хабарлады.

Толығырық...

30 қаңтар 2015 ж. Діни бірлестіктер жетекшілер клубының І ші отырысы өтіп жатыр

Астана. 29 қаңтар. E-islam.kz - Діни бірлестіктер жетекшілер клубының І отырысы өтіп жатыр.

Толығырық...

30 қаңтар 2015 ж. Жеңіс күніне 100 күн қалғанда 100 бейнеролик көрерменге жол тартты

АСТАНА. ҚазАқпарат - 29 қаңтардан бастап «Астана» телеарнасынан «Қазақстандық қаһармандар» тақырыбымен әзірленген 100 бейнеролик көрсетіле бастайды, деп хабарлады «Нұр Отан» партиясының баспасөз қызметінен.

Толығырық...

30 қаңтар 2015 ж. Көкшетауда Қазақ хандығының 550 жылдығына орай көрме ұйымдастырылды

КӨКШЕТАУ. ҚазАқпарат - Көкшетау қаласындағы Әдебиет және өнер музейінде Қазақ хандығының 550 жылдығына орай көрме ұйымдастырылды.

Толығырық...

30 қаңтар 2015 ж. Алматыда Павлодарлық өнерпаздардың «Қазақ елі» концерті өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - 2-ші ақпан күні Алматы қаласындағы Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында Иса Байзақов атындағы Павлодар облыстық филармониясының қазақ ұлт аспаптар оркестрі «Қазақ елі» концерттік бағдарламасын ұсынады, деп жазады anatili.kz

Толығырық...

29 қаңтар 2015 ж. Ақтөбе облысында Әбілқайыр ханға ескерткіш тақта орнатылмақ

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақ хандығының 550 жылдығына орай Ақтөбедегі Құдайберген Жұбанов атындағы өңірлік мемлекеттік университеті ғылыми зерттеулерді қолға алды, деп хабарлады www.24.kz.

Толығырық...

29 қаңтар 2015 ж. ҚР Ұлттық банкі: Номиналы 100 теңгелік «Ұлы қолбасшылар» монеталар сериясынан «Amir Timur» ескерткіш күміс монетасын айналысқа шығарды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 28 қаңтардан бастап бірнеше сериялар бойынша күмістен жасалған ескерткіш монеталарды айналымға шығарды. Бұл туралы ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметі хабарлады.

Толығырық...

29 қаңтар 2015 ж. Алматыда Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған жылжымалы көрме ашылды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматыда қала тарихы музейінде Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған жылжымалы көрме ашылды. Қазақ хандығының тарихынан сыр шертетін құнды жәдігерлерді «Тамғалы» музей-қорығы алып келді.

Толығырық...

29 қаңтар 2015 ж. ҚР Ұлттық банкі «Тайқазан» ескерткіш күміс монетасын айналымға шығарды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бүгіннен бастап, «proof» сапасымен номиналы 500 теңгелік «Дала қазынасы» монеталар сериясынан «Тайқазан» ескерткіш күміс монетасын айналымға шығарды.

Толығырық...

29 қаңтар 2015 ж. Қазақ жеріндегі тарихи ескерткіштер: Қожа Ахмет Яссауи кесенесі

АСТАНА. ҚазАқпарат - «ҚазАқпарат» халықаралық ақпараттық агенттігі Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2015 жылы Қазақ хандығы құрылуының 550 жылдығын өткізу туралы бастамасына орай «Қазақ хандығына 550 жыл» атты арнайы жобаны іске қосты.

Толығырық...

28 қаңтар 2015 ж. Астанада пианиношы Н. Ысмайыловтың «Фортепианолық музыка кеші» атты жеке концерті өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - 28 қаңтарда «Астана Опера» театрының Камералық залында асқан шебер пианиношы Нұрлан Ысмайыловның «Фортепианолық музыка кеші» атты жеке концертін өткізеді. Шара кемеңгер композитор Фредерик Шопенның туғанына 205 толуына орайластырылған, деп хабарлады театрдың баспасөз қызметі.

Толығырық...

28 қаңтар 2015 ж. Гиннестің рекордтар кітабына енген ақсақал – Қызылорда

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Қармақшылық Жарбосын Құндақбаевтың есімін жерлестері әркез мақтанышпен еске алып, оның әр ісін құптап отырады. Өйтпегенде ше?! Өзінің саналы ғұмырын спорттың сиқырлы әлеміне арнаған Жарбосынның өмірі, спорттағы табысы көпке үлгі-өнеге болғандай.

Толығырық...

28 қаңтар 2015 ж. Мария Мудряк «Соғыс жылдарындағы әндер» қайырымдылық концертінде өнер көрсетеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Мария Мудряк Жеңістің 70 жылдығына арналған «Соғыс жылдарындағы әндер» қайырымдылық концертінде өнер көрсетеді. Бұл туралы Мария Фейсбукте жазды.

Толығырық...

28 қаңтар 2015 ж. Қазақ хандығы туралы тұңғыш монография жарық көрді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Тараз қаласында Қазақ хандығы туралы тұңғыш монография жарық көрді. Кітаптың тұсаукесері Түркістан өлкесінің тарихын зерттейтін Жүсіп Баласағұн атындағы орталықта өтті.

Толығырық...

28 қаңтар 2015 ж. Дінтанушы ғалым Б. Сатершиновпен онлайн-конференция өтеді

Үстіміздегі жылдың 29 қаңтарында, Астана уақытымен сағат 15:00-де Азаттықта «Қазақстан қоғамындағы діни мәселелер» тақырыбы бойынша Философия, саясаттану және дінтану институты Дінтану бөлімінің меңгерушісі, философия ғылымдарының докторы Бақытжан Сатершиновпен онлайн-конференция өткізілмекші. Азаттық сайтының мәлімдеуінше, онлайн-конференция Қазақстанның зайырлы қоғамындағы діннің орны тақырыбында болады.

Толығырық...

27 Қаңтар 2015 ж. Елбасы Жарлығымен Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығы құрметіне арналған мерекелік медаль тағайындалды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығы құрметіне арналған мерекелік медаль тағайындалды. Бұл туралы Ақорда сайтында хабарланды. ҚазАқпарат құжаттың мәтінін таратады.

Толығырық...

27 Қаңтар 2015 ж. 15 ақпанда «Қазақстан дауысы» мегажобасының жеңімпазы анықталады

АСТАНА. ҚазАқпарат - «Қазақстан» телеарнасындағы «Қазақстан дауысы» мегажобасы аяқталуға таяп қалды. Жақын арада телекөрермендер жеңімпазды анықтайтын болады, деп хабарлады телеарнаның баспасөз қызметі.

Толығырық...

27 Қаңтар 2015 ж. "Диалог" о религии

Адамзаттың ардақтысы Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбарымызға деген сүйіспеншілікті арттыру мақсатында жер-жерлерде мәуліт айына орай тәлімі мол шаралар ұйымдастырылуда. Аталған мәуліт айын қадірлеп өткізу мақсатында Атырау өңіріндегі имандылықты серік еткен аналар жағы да бей-жай қарап қалмады.

Толығырық...

27 Қаңтар 2015 ж. 20 шақты астаналық этномәдени бірлестік «Менің Қазақстаным» сайысына қатысты

АСТАНА. ҚазАқпарат - Астанада Қазақстан халықтары Ассамблеясының 20 жылдығына арналған «Менің Қазақстаным» республикалық фестивалінің қалалық туры өтті.

Толығырық...

27 Қаңтар 2015 ж. Қазақ жеріндегі тарихи ескерткіштер: Арыстанбаб кесенесі

АСТАНА. ҚазАқпарат - «ҚазАқпарат» халықаралық ақпараттық агенттігі Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2015 жылы Қазақ хандығы құрылуының 550 жылдығын өткізу туралы бастамасына орай «Қазақ хандығына 550 жыл» атты арнайы жобаны іске қосты.

Толығырық...
Келесі вкладка

29 қаңтар 2015 ж. ПМУ: ТІЛ ӨНЕРІНІҢ САРДАРЫ 80-ГЕ ТОЛДЫ

2015 жылдың 28 қаңтары күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде ф.ғ.к., профессор Олжабай Жармакиннің 80 жылдығына арналған шағармашылық кездесу өтті.

Толығырық...

26 қаңтар 2015 ж. ПМУ-ДА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МАТЕМАТИК ҒАЛЫМ Ғ. АХМЕТОВТЫҢ ДӘРІСХАНАСЫ АШЫЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде математика саласында аты кеңге танымал ғалым, ф-м.ғ.к., профессор Ғалым Ахметовтың атындағы дәрісхана ашылды.

Толығырық...

22 қаңтар 2015 ж. «ДЕНСАУЛЫК – ЗОР БАЙЛЫК»: ПМУ – ДА СПОРТТЫҢ ЖЕТІ ТҮРІ БОЙЫНША САЙЫС ӨТУДЕ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде профессорлық-оқытушылар құрамы, университет қызметкерлері және спорт ардагерлері арасында «Денсаулық – зор байлық» спорттық жарыстар өтуде.

Толығырық...

20 қаңтар 2015 ж. ПМУ ОҚЫТУШЫЛАРЫ «ЖОО ҮЗДІК ОҚЫТУШЫСЫ» ГРАНТЫНА ИЕ БОЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің оқытушылары 2014 жылғы республикалық «ЖОО үздік оқытушысы» байқауының гранттарына ие болды.

Толығырық...

14 қаңтар 2015 ж. ОМБЫ ҚАЛАСЫНДА ПМУ ОҚЫТУШЫСЫНЫҢ ДЕРБЕС КӨРМЕСІ ӨТУДЕ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Сәулет және дизайн» кафедрасының аға оқытушысы Майса Ықыласованың Ресейдің Омбы қаласында «Жібек жолы» атты дербес көрмесі өтуде.

Толығырық...

12 қаңтар 2015 ж. ПМУ ҒАЛЫМЫ ПРОФЕССОРЛЫҚ ҒЫЛЫМИ АТАҚҚА ИЕЛЕНДІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы, т.ғ.д., Ресей Жаратылыстану Академиясының (РЖА) корреспондент мүшесі, ғылым мен білім беру ісінің еңбек сіңірген қайраткері Нұргүл Смайлова ҚР БҒМ білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің бұйрығымен «Машинажасау саласындағы құрылымдық материалдарды өңдеу» мамандығы бойынша профессорлық ғылыми атаққа ие болды.

Толығырық...

26 желтоқсан 2014 ж. ПМУ «FOUNDATION» ФАКУЛЬТЕТІ БІЛІМ АЛУШЫСЫНЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРНИРЛЕРІНДЕГІ ЖЕҢІСІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті «Foundation» факультетінің білім алушысы кезекті спорттық додалардан жеңіспен оралды.

Толығырық...

26 желтоқсан 2014 ж. ПМУ-ДА СТУДЕНТТЕР АРАСЫНДА ШАХМАТ ТУРНИРІ ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Студенттер Кәсіподақ Ұйымының ұйымдастыруымен студенттер арасында шахматтан факультет аралық турнир өтті.

Толығырық...

26 желтоқсан 2014 ж. ПМУ ВОЛЕЙБОЛШЫЛАРЫ ЧЕМПИОН АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті волейболшылары жоғары оқу орындарының студенттері арасында өткен жылсайынғы волейболдан 44-ші спартакиадада чемпион атанды.

Толығырық...

24 желтоқсан 2014 ж. ПМУ: ДӘСТҮРГЕ АЙНАЛҒАН ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Даму стратегиясы, тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректоры, с.ғ.д., профессор Арман Ақышев ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған студенттермен кездесті.

Толығырық...

24 желтоқсан 2014 ж. ПМУ-ДА ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН «ТАЗА СЕССИЯ» НАУҚАНЫ ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде емтихандық сессия мерзімінде жемқорлыққа қарсы күресуге бағытталған ауқымды «Таза сессия» науқаны өтуде.

Толығырық...

23 желтоқсан 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМЫ ҒЫЛЫМ САЛАСЫНА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗГЕНІ ҮШІН ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕЙБНИЦ АТЫНДАҒЫ МЕДАЛЬМЕН МАРАПАТТАЛДЫ

Техника ғылымдарының кандидаты, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің металлургия кафедрасының қауымдастырылған профессоры Алексей Богомолов Вильгельм Лейбниц атындағы дипломы мен медалімен марапатталды.

Толығырық...

19 желтоқсан 2014 ж. ПМУ-ДА ЖАСТАРДЫҢ ДІНИ САУАТТЫЛЫҒЫНА ЖОЛ САЛАТЫН СЕМИНАР-КЕҢЕС ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде жастар ортасында діни сауаттылықты жетілдіру және діни экстримизмнің идеологиясына қарсы әрекет мәселелерін көтерген семинар-кеңестің кеңейтілген отырысы өтті.

Толығырық...

19 желтоқсан 2014 ж. ПМУ-ДА «БІЛІМ+» ЖОБАСЫ БОЙЫНША МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ ЖАРЫҚ КӨРДІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде жастар ортасында діни сауаттылықты жетілдіру және діни экстримизмнің идеологиясына қарсы әрекет мәселелерін көтерген семинар-кеңестің кеңейтілген отырысында «Білім+» жобасы бойынша материалдар жинағының тұсауы кесілді.

Толығырық...

19 желтоқсан 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМЫ ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОММЕРЦИЯЛАНДЫРУ ГРАНТЫН ИЕЛЕНДІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы, профессор, т.ғ.д. Марк Клецель «Технологияларды коммерцияландыру» атты гранттық бағдарламаның жеңімпазы атанды.

Толығырық...

15 желтоқсан 2014 ж. ПМУ: ТӘУЕЛСІЗДІК – АТА-БАБАДАН ЖЕТКЕН ҚАСИЕТТІ ҚҰНДЫЛЫҚ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күніне орай ұйымдастырылған салтанатты мерекелік концерт өтті.

Толығырық...

15 желтоқсан 2014 ж. ПМУ МҰНАЙ-ГАЗ КӨКЖИЕГІН БАҒЫНДЫРУДА

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенті Дайана Мажимова VI халықаралық студенттік ғылыми-практикалық «Мұнай-газ көкжиегі» конференциясында екінші орынға ие болып келді.

Толығырық...

12 желтоқсан 2014 ж. ПМУ ЖАС ҒАЛЫМЫ «ПАРАСАТТЫ ЖАС ҒАЛЫМ» БАЙҚАУЫНЫҢ ЛАУРЕАТЫ АТАНДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің оқытушысы Алибек Жакупов Қазақстан студенттері, магистранттары, докторанттары мен жас ғалымдары арасындағы «Парасатты жас ғалым» байқауының лауреаты атанды.

Толығырық...

11 желтоқсан 2014 ж. ПМУ-ДА ДАНЕЛ МАРҒҰЛАНМЕН КЕЗДЕСУ ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде әдебиеттанушы, шығыстанушы, өнертанушы, Қазақстан ғылым академиясының академигі Әлкей Марғұланның қызы, тарих ғылымдарының докторы, профессор Даниел Марғұланмен кездесу өтті.

Толығырық...

11 желтоқсан 2014 ж. ПМУ: ЕГЕМЕНДІ ЕЛ ІРГЕСІН БІРГЕ ҚҰРУДАМЫЗ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері Қазақстан халқы Ассамблеясының «Вайнах» шешен-ингуш этномәдени бірлестігімен кездесті.

Толығырық...

Қосымша ақпарат