Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

24 қараша 2014 ж. «Ислам сұлулығы» Лондон көрмесінде қойылатын болады

БАӘ-нің ландшафтық дизайнері Камелия бен Заал Лондон қаласында өтетін Корольдік бау-бақша қоғамы ұйымдастырған мәртебелі Chelsea Flower Show көрмесіне қатысатын болды. Атақты көрме келесі жылдың 19-мамырында басталады. Бұл – жас дизайнердің үлкен сайыстарда алғаш рет қатысуы.

Толығырық...

24 қараша 2014 ж. «100к Мұхаммед» әлеуметтік жобасы іске қосылды

Мәскеу қаласында Гиннестің Рекорд Кітабының «Көптеген авторлар біріктірілген үздік кітап» номинациясына үміткер әлеуметтік жоба іске қосылды. Әлеуметтік жобаның рекордтар тізіміне үміткер болуынан бөлек, арқалаған жүгі де тым ауыр. Екі дүние сардары Мұхаммед пайғамбарымыз (с.ғ.с.) жайлы бұл әлеуметтік жоба аясында 100 000 адам естелік жазатын болады.

Толығырық...

24 қараша 2014 ж. Умра маусымының басталу мерзімі белгілі болды

АСТАНА. 22 қараша. E-islam.kz - Умра маусымы жексенбі күні басталады. Төралқа басшысы Меккедегі Үлкен мешіт пен Мединедегі Пайғамбар мешітінде қажылардың қолайлы жағдайы үшін 8000 адам қызмет ететіндігін мәлімдеді. Бұл қатарда әйел жұмысшылар да бар. Қос қасиетті мешіттің маңызды істері бойынша Төралқа 6 000 000-нан астам мұсылмандарды қабылдай алатындығын мәлімдеді.

Толығырық...

21 қараша 2014 ж. Путин мен Ердоған Қырымдағы мешіт жайлы кеңесетін болды

Қырымдағы Орталық мешіт құрылысы екі ел басшысының кездесуі барысында талқыланатын болады. Бұл туралы 18-қараша күні Симферополде өткен баспасөз конференциясында Қырым Мемлекеттік кеңесінің төрағасы Ремзи Ильясов мәлім етті.

Толығырық...

21 қараша 2014 ж. Пан Ги Мун: "Таяу Шығыстағы лаңкестік ұйымдар әлемді қайғыға салды"

АСТАНА. 20 қараша. E-islam.kz - Пан Ги Мун Сирия мен Ирактағы 80 елден жиналған шетелдік лаңкесшілердің қатары 15 мыңнан артып жығылатынын «Терорризм проблемаларына» арналған Кауіпсіздік Кеңесі отырысында мәлімдеді.

Толығырық...

21 қараша 2014 ж. Мәскеу көрермендеріне «Астана - жүрегім менің» киноальманағы көрсетілді

МӘСКЕУ. ҚазАқпарат - Бүгін Мәскеудегі РФ кинематографистер одағы үйінде Ресей мен Қазақстан кинематографистері бірлесіп шығарған «Астана - жүрегім менің» киноалманағы таныстырылды.

Толығырық...

20 қараша 2014 ж. Санкт-Петерборда мұсылман шаштаразы ашылады

Жуырда Ресейдің ірі мегаполистерінің бірі Санкт-Петерборда мұсылман шаштаразы ашылмақ. Шаштараз салоны ерлер және әйелдер залына бөлінеді. Бұл жайында «Мекке» қалалық мұсылмандар ұйымы төрағасы мәлімдеді деп жазады «Ресей жаңалықтар қызметі».

Толығырық...

20 қараша 2014 ж. Интернеттің де халалы, харамы бар

Әлеуметтік желілерде адамдардың бір-бірімен сурет алмасуы ислам қағидасы бойынша рұқсат етілмейді. Осылай деп мәлімдеген Түркия дін істері басқармасы (Диянет) бұл мұсылманшылыққа жат әрекетке жатады дейді.

Толығырық...

20 қараша 2014 ж. Қазақстандық дипломаттар Қырғызстан студенттерімен кездесті

БІШКЕК. ҚазАқпарат - Кеше Б.Ельцин атындағы Қырғыз-Ресей Славян университетінің базасында қазақстандық дипломаттардың халықаралық қатынастар факультетінің оқытушыларымен және студенттерімен кездесуі болды.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. Twitter эмоцияға қатты әсер етеді – ғалымдар

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ғалымдардың пікірінше, Twitter желісі эмоцияға қатты әсер етеді. Мамандардың бұл зерттеуіне 114 адам қатысқан. Ғалымдар Твиттерді қолдану кезінде қатысушылардың ми белсенділігін бақылуға алған, деп жазады шетелдік БАҚ.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. Түркияда ежелгі грек тіліндегі ең ұзақ поэма табылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Түріктің Миляс қаласында тарихшылар ежелгі грек тілінде тасқа ойып жазылған өлең тапты. Жазба 124 өлең жолдарынан тұрады. Бұл біздің күнге дейін жеткен ең ұзақ ежелгі поэма деуге болады, деп жазады шетелдік БАҚ.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. ҚР Президентінің Жолдауының міндеттерін шешуге барлық қазақстандықтар білек сыбана кірісулері қажет - А.Блума

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан Президенті Н.Назарбаевтың «Нұрлы жол» атты халқына Жолдауы әлемнің ажырамас бір бөлігі бола отырып, Қазақстан Республикасының дүние жүзінде орын алып жатқан жаһандық үдерістердің теріс құбылыстары мен салдарына тиімді жауап қата алатынын білдірді. Бұл туралы ойын Чех Республикасының профессоры, PhD докторы А.Блума айтты, деп хабарлайды swekazbusinesscouncil.com.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. «Нұрлы жол» әлемдегі дағдарыс кезінде экономика өсімінің қозғалтқышы болады - Чехиядағы Ресей ғылым және мәдениет директоры Л.Гамза

АСТАНА. ҚазАқпарат - «Нұрлы жол» әлемдік экономиканың дағдарысы кезінде экономика өсімінің қозғалтқышы болады. Бұндай пікірді Чехия Республикасындағы Ресей ғылым және мәдениет директоры Л.А.Гамза айтты.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. Қазақстан Президенті жастарды елдің дамуына күш-жігерлерін салып үлес қосуға үндеді - Қытай халықаралық радиосы

АСТАНА. ҚазАқпарат - ҚР Президенті Қазақстан халқына 2015 жылға Жолдауын арнады, деп хабарлады Қытай Халықаралық радиосы. Қазіргі халықаралық саяси және экономикалық жағдайдың Қазақстанның дамуына теріс ықпал етуіне қарсы әрекет ету мақсатында өз Жолдауында Н.Назарбаев келесі жылы Қазақстан «Нұрлы жол» жаңа экономикалық саясатты жүзеге асыруға кірісетінін мәлім етті.

Толығырық...

18 қараша 2014 ж. Мыңжылдық көне ислам қолжазбалары қол жетімді

АСТАНА. 18 қараша. E-islam.kz - Доха –Катар цифрлық кітапханасы (Qatar Digital Library) ІХ –ХІХ ғасырлар аралығындағы мыңжылдықтарды қамтитын 25 мың парақтық көне араб қолжазбасын қолжетімді етіп жасады.

Толығырық...

18 қараша 2014 ж. Мұсылман және христиандар күш біріктіріп, құдайсыздыққа қарсы шықты

Мысыр елінің мұсылман және христиан жоғары ұйымдары, қоғамда, әсіресе, жастар арасында атеистік көзқарастың белең алып отырғанына алаңдаушылық білдіріп, екі тарап бірлесе отырып «Ғалымдар жауабын» жасауда. Бұл туралы "Анадолу" агенттігі жазды. Осы елдегі христиан шіркеуі өкілінің мәлімдеуінше, олар сунниттік ислам әлемі орталығының мешіті әль- Азхармен күш біріктіре отырып, атеизмнің таралуына тосқауыл болмақ.

Толығырық...

18 қараша 2014 ж. Жаратқаннан жаңбыр сұрап жалбарынды

Сауд Арабиясының королі Абдул Азиз Абдулла елдегі мұсылман қауымын Жаратқаннан жаңбыр тілеп, жалбарынуға шақырды. Истика деп аталатын бұндай құлшылық түрі Мұхаммед пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) заманынан бері жалғасып келе жатқан үрдіс.

Толығырық...

18 қараша 2014 ж. Мұсылман әйел – президенттікке үміткер

Тунис мемлекетінің тарихында тұңғыш рет президент сайлауына мұсылман әйелі өзін үміткер ретінде ұсынды.

Толығырық...

18 қараша 2014 ж. Ғалымдар: АИТВ (ВИЧ) маникюрға арналған құралдар арқылы жұғады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Дәрігерлер АИТВ (ВИЧ) індетін тиісті өңдеуден өткізілмеген маникюр құралдарын қолдану кезінде жұқтыру қаупі бар екендігін мәлімдеді. Ескертуге 22 жастағы бойжеткеннің оқиғасы себеп болды. Ол АИТВ ауруына шалдыққан туысқан қыздан маникюр құралдарын алып, қолданған соң, ауруды өзіне жұқтырып алған, деп жазады шетелдік БАҚ.

Толығырық...

18 қараша 2014 ж. «Әл-Азһар» профессоры «Нұр-Мүбаракта» дәріс өткізді

"Нұр-Мүбарак" Египет Ислам мәдениеті университетіндегі білім алушы қыз-келіншектер Мысырдың "Әл-Азһар" университетінің профессоры Хана Мухаммад Абу Толибтің арнайы дәрісін тыңдауға мүмкіндік алды.

Толығырық...

18 қараша 2014 ж. Мен Қазақстанды өңірлік тұрақтылықты қамтамасыз етуші маңызды ойыншы ретінде көремін - Ұлыбританияның Қазақстандағы Елшісі, доктор Кэролин Браун

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан мен Ұлыбританияның ынтымақтастығы, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» Жолдауы, сонымен бірге, ҚР-ның көрнекті жерлері туралы «ҚазАқпарат» тілшісіне берген эксклюзивті сұхбатында Қазақстан Республикасындағы Ұлыбританияның Төтенше және Өкілетті елшісі, доктор Кэролин Браун әңгімелеп берді.

Толығырық...

17 қараша 2014 ж. Әйел ең басты міндетін ұмытпауы керек

Босния парламентіне ел тарихында тұңғыш рет шариғат шәлісін жамылған мұсылман әйелі сайланды. «Менің сайлануым – әйелдерге, әсіресе, бастарына жаулық тартқан әйелдерге жақсы болды», - деді 38 жастағы депутат Anadolu Agency ақпарат көзіне берген сұхбатында.

Толығырық...

17 қараша 2014 ж. Қазақстандық «Үкілі кәмшат» фильмі халықаралық кинофестивальдің арнайы жүлдесін иеленді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Беларусь астанасы Минск қаласында өткен ХХІ халықаралық «Лістапад» кинофестивалінде қазақстандық режиссер Әділхан Нұржановтың «Үкілі кәмшат» («Хозяева») картинасы арнайы жүлдеге ие болды, деп хабарлайды БЕЛТА.

Толығырық...

17 қараша 2014 ж. Швейцария EXPO-2017 халықаралық көрмесіне қатысуға ниетті

АСТАНА. ҚазАқпарат - Швейцария EXPO-2017 халықаралық көрмесіне қатысуға ынталы. Бұл жөнінде ҚР Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары, EXPO-2017 комиссары Рәпіл Жошыбаевтың Берн қаласына сапары аясында мәлім болды, деп хабарлады www.24.kz.

Толығырық...

17 қараша 2014 ж. Балалардың «Еуровидение-2014» конкурсында итальяндық жас әнші жеңімпаз атанды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Сенбі күні Мальтада өткен 12-ші балалар музыкалық «Еуровидение» конкурсында итальяндық Винченцо Кантьелло жеңімпаз атанды, Ол телекөрермендер мен кәсіби ұлттық қазылар алқасының 159 баллын жинады, деп хабарлады www.gazeta.ru.

Толығырық...

17 қараша 2014 ж. 12-14 желтоқсанда Римде бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығы лауреаттарының саммиті өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - 12-14 желтоқсанда Римде бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығы лауреаттарының саммиті өтеді. Ұйымдастыру комитетінің бұл шешімі туралы итальяндық БАҚ мәлім етті, деп хабарлады ТАСС.

Толығырық...

17 қараша 2014 ж. Құранның көне қолжазбасы табылды

Пайғамбарымыз Мұхам¬мед (с.ғ.с.) қайтыс болған соң ондаған жылдардан кейін хатқа түсірілген Құранның 20-дан астам фрагменті Германияның Тюбинген қаласынан табылып отыр. Аталған қаладағы Тюбин¬ген университетінің кітап¬ханасында сақталып келген бұл құнды мұра VII ғасырға тиесілі көрінеді.

Толығырық...

14 қараша 2014 ж. Меккедегі Құран сайысына 59 елдің үміткері қатысады

АСТАНА. Қазақпарат - Алдымыздағы сенбі күні Әл-харам мешітінде ел королі Абдель Азиздің атындағы халықаралық Құран сайысы бастау алады. Қасиетті Құран Кәрімді жатқа оқу және тәпсірлеу сайысы биылғы 36-рет ұйымдастырылмақ, деп хабарлады muslim.kz.

Толығырық...

14 қараша 2014 ж. ҚР Президентінің Жолдауында Қазақстанның даму болашағының саяси-экономикалық бағдарлары айқындалған - И.Велизаде

БАКУ. ҚазАқпарат - ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа арналған Жолдауында елдің әрі қарай дамуының әлеуметтік-саяси бағыттары көрсетілген. Бұл пікірді беделді әзербайжандық сарапшы және саясаттанушы Ильгар Велизаде айтты.

Толығырық...

14 қараша 2014 ж. Кул Шариф мешіті 10 800 000 рубльге бағаланып отыр

Бірден айтайық, әңгіме татар елінің мақтанышына айналған атақты Кул Шариф мешітінің өзі жайлы болып отырған жоқ. Сауда-саттық сайтында Кул Шариф мешітінің сатылатыны туралы ақпарат жарияланғаны рас болғанымен, саудаға атақты мешіттің макеті шығарылған екен.

Толығырық...
Келесі вкладка

24 қараша 2014 ж. Жамбыл облыстық ІІД экстремизмге қарсы күрес басқармасында кеңес өтті

АСТАНА. 21 қараша. E-islam.kz - “Діни экстремизм және терроризмге қарсы күрес және жастар арасындағы дәстүрлі емес діни ағымдардың кері әсері” атты тақырыпта Жамбыл облыстық ІІД басқармасында кеңес өтті. Кеңеске құқық қорғау өкілдері, Тараз қаласы мешіттерінің имамдары, арнайы шақырылған қонақтар қатысты. Кеңесте Тараз қалалық “Әулие-ата”мешітінің найб имамы Ораз Баймаханов өзінің баяндамасында "Қазақ халқы ежелден Абу Ханифа мәзхабы және имам Матуридди сенімін ұстанған. Қазақ халқы осы дінге лайықтап өз әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, наным-сенімін қалыптастырған, әрі оны ұрпақтан ұрпаққа мирас етіп отырған. Ата-бабаларымыз ата-ананы сыйлау, үлкенге құрмет кішіге ізет қылу туралы өсиеттерін көп айтқан", деп мәлімдеді. Бұл жайлы Тараз қалалық “Әулие-ата” мешітінің баспасөз қызметі жазды.

Толығырық...

24 қараша 2014 ж. Душанбеде А. Әшімовтің шығармашылығына арналған «Қазақ жерінің перзенті» атты кітаптың тұсаукесері өтті

АСТАНА. ҚазАқпарат - 2014 жылғы 20 қарашада Душанбе қаласында Тәжікстан Республикасы Мәдениет министрлігінде осы елдің тілінде жарық көрген Тәжікстан суретшілер академиясының академигі, әдебиет саласындағы философия бойынша құрметті доктор, белгілі жазушы, аудармашы Абдуғаффор Абдужабборовтың аты аңызға айналған театр және кино актері, КСРО мен Қазақстан халық артисі, КСРО және Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлықтарының жүлдегері Асанәлі Әшімовтің өмірі мен творчествосына арналған «Қазақ жерінің перзенті» атты кітаптың тұсаукесері өтті, деп хабарлайды ҚР СІМ баспасөз қызметі.

Толығырық...

24 қараша 2014 ж. Қазақстандық жас ғалым Мәскеуден жеңіспен оралды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Жақында Ресей астанасы Мәскеуде Д.И.Менделеевтің 180 жылдығына арналған жас ғалымдар конкурсы болып өтті. Конкурсқа Қазақстаннан әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің докторанты Мөлдір Әуелханқызы қатысып, бірінші орынды жеңіп алды.

Толығырық...

24 қараша 2014 ж. Елбасы күніне арналған киноапталық ашылды

АСТАНА. 22 қараша. E-islam.kz - Бүгін Орталық коммуникациялар қызметінде тұңғыш Президент күніне орай ұйымдастырылған "Тұңғыш-Первый" киноапталығының ашылуына байланысты брифинг өтті. Бұл туралы "Бақ.кз" хабарлады.

Толығырық...

24 қараша 2014 ж. Мәскеуде қазақ тілі мен поэзиясының кеші өтті

МӘСКЕУ. ҚазАқпарат - Мәскеуде білім алатын қазақстандық студенттер ҚР-дың РФ-дағы Елшілігінің қолдауымен «Он ғасыр жырлайды» атты қазақ тілі және поэзия кешін өткізді.

Толығырық...

21 қараша 2014 ж. Жанар Доғалова Тurkvizyon-2014 байқауының финалына жолдама алды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Жерлесіміз Жанар Доғалова Тurkvizyon-2014 байқауының финалына жолдама алды, деп хабарлады www.24.kz.

Толығырық...

21 қараша 2014 ж. Дамыған тіл мәдениеті «Мәңгілік Ел» идеясымен сабақтас - Н.Төленбергенова

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Нұрлы Жол - болашаққа бастар жол» деп аталатын Жолдауында жалпыұлттық идея - Мәңгілік Елді басты бағдар етіп алды. Мәңгі Ел болу үшін қазақстандықтар қажырлы еңбек етіп, ұрпақтан ұрпаққа жетіп отырған рухани құндылықтарды сақтап, өз елін шын ниетімен сүюі тиіс, деген пікір білдіреді ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару акад嬬¬¬¬миясының профессоры Нәзігүл Төленбергенова.

Толығырық...

21 қараша 2014 ж. ҚР Мемлекеттік хатшысы Назарбаев Университетінде дәріс оқыды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін «Назарбаев Университетінде» Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Г.Н.Әбдіқалықованың «Қазақстан Республикасының орнықты дамуындағы адами капиталдың рөлі» атты тақырыпта дәрісі өтті.

Толығырық...

20 қараша 2014 ж. Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шараларының әдістері мен формалары

АСТАНА. 19 қараша. E-islam.kz -Бурабай ауданының «Щучинский» шипажайында Ақмола облысы Дін істері басқармасы «Конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту орталығы» мекемесімен бірлескен «Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шараларының әдістері мен формалары» атты тақырыптағы облыстық оқыту семинарын өткізді.

Толығырық...

20 қараша 2014 ж. Бүгін «Зорлық-зомбылықсыз балалық шақ» атты республикалық науқан басталды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасы БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы конвенцияны ратификациялағанына 20 жыл толуына орай, Қазақстанда 2014 жылғы 19 - 28 қараша аралығында «Зорлық-зомбылықсыз балалық шақ» атты республикалық ақпараттық науқан өтеді.

Толығырық...

20 қараша 2014 ж. Б. Сұлтанов Қазақ хандығының 550 жылдығына қарастырылған қаражаттың көлемiн атады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақ мемлекеттiлiгiнiң 550 жылдығын және Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығын тойлауға арналған iс-шараларға 3 жылға 3 млрд. теңге бөлiнбек.

Толығырық...

20 қараша 2014 ж. Қазақстанда 10 облыстық және 1 республикалық Достық үйі бар - ҚХА

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазіргі кезде Қазақстанда 10 облыстық және Алматы қаласында 1 республикалық Достық үйі жұмыс істеуде. Астана қаласында Достық үйі қызметін Бейбітшілік және келісім сарайы атқаруда.

Толығырық...

20 қараша 2014 ж. Көне Отырардан шыққан ұлы ғұламалар - әл-Фарабилердің саны 33-ке жетті - Әбсаттар Дербісәлі

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат- Ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесінде көне Отырар қаласынан шыққан ұлы ғұламалар - әл-Фарабилердің саны 33-ке жетті.

Толығырық...

20 қараша 2014 ж. Елордада ҚР Тұңғыш Президенті күніне орай мәдени шаралар ұйымдастырылады

АСТАНА. ҚазАқпарат - ҚР Тұңғыш Президенті күнін атап өту аясында елорда тұрғындары мен қонақтары үшін кең ауқымды шаралар ұйымдастырылады, деп хабарлайды astana.kz.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. ОҚО өкілдігінің ресми сайты ашылды

АСТАНА. 18 қараша. E-islam.kz - Оңтүстік Қазақстан облысы орталық мешітінің oko-meshit.kz ресми діни сайты ашылды. Бұл туралы "муфтият.кз" хабарлады.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. Қызылжарда теріс ағымды насихаттап келген емшіге сот үкім шығарды

АСТАНА. 18 қараша. E-islam.kz - Бүгін Қызылжарда «Ата жолы» деп аталатын теріс ағымға жетекшілік еткен емшіге сот үкім шығарды. Петропавл әкімшілік соты залында оқылған деректерге сай, Гүлжан Бәтенова бақсылықпен айналысқан.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. ҚР ҰҚК-нің төрағасы "ИШИР" құрамындағы қазақстандықтардың санын жария етті

АСТАНА. 19 қараша. E-islam.kz - ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқаев Астанада өткен қауіпсіздік органдары жетекшілері мен ТМД-ның арнайы қызметтері Кеңесінің 37-отырысында «ИШИР» ұйымындағы қазақстандықтардың санын жариялады. Олар 300 адамнан асады. Аталған ақпарат ҚР ҰҚК-нің ресми сайтында жарияланған, деп жазады "Казинформ".

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. Павлодарлық студенттер «Жыл студенті - 2014» байқауының жеңімпаздары атанды

АСТАНА. ҚазАқпат - С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері «Жыл студенті - 2014» республикалық байқауында жеңімпаз атанды, деп хабарлады аталған университет баспасөз қызметінен.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. Н. Назарбаев екі маңызды міндетті - ұлттық экономиканың жандануы мен қосымша жұмыс орындарының ашылуын шешті - Ю. Солозобов

АСТАНА. ҚазАқпарат - Нұрсұлтан Назарбаев - санаулы әлемдік саясаткерлердің бірі, оның көрегенділігі мен көрнекті стратег ретіндегі қабілеті ерекше, дейді саясаттанушы, Ресей Ұлттық стратегия институтының халықаралық жобалар бойынша директоры Юрий Солозобов.

Толығырық...

18 қараша 2014 ж. Бас мүфти имамдарға дәріс оқыды

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Ержан қажы Малғажыұлы Алматыдағы имамдардың білімін жетілдіру Ислам инстутында дін қызметкерлеріне дәріс оқыды.

Толығырық...

18 қараша 2014 ж. Бабалар сөзі: Іні кесірлі болса да, аға кешірімді болуы керек - Төле би

АСТАНА. ҚазАқпарат - «ҚазАқпарат» халықаралық ақпарат агенттігі Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2015 жылы Қазақ хандығы құрылуының 550 жылдығын өткізу туралы бастамасына орай ғасырлар тереңінен жеткен атадан қалған асыл сөздің мәйегі - «Бабалар» сөзі» атты жаңа жобасын іске қосады. Жобаның негізіне «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында шыққан 100 томдық ауыз әдебиетінің жыр-толғаулары, қисса-дастандар, сөз ұстаған шешендер мен билерімізден қалған нақылдар, тарихи жәдігерліктер алынды. Жоба материалдары қазақ тілінде (қазақша және төте жазумен) агенттік сайтында жарияланып отырады.

Толығырық...

18 қараша 2014 ж. Қазалыда жаңа мешіт ашылды

АСТАНА. 17 қараша. E-islam.kz – Бүгінгі таңда Қазалы ауданында 22 мешіт тұрғындарды имандылыққа тәрбиелеу жолында жұмыс жасап келеді. Олардың барлығы жүрегі ізгілікке толы жандардың аманатымен, бастамасымен салынғаны анық. Күні кеше Үрмәш Түктібаев ауылында ел ағалары үлкен сауапты іс жасап отыр. «Имандылық үйін өз қаржысымен салып, ел игілігіне берген азаматтарға шынайы алғысымды білдіремін, «Орынбет Ишан» атындағы мешіт имандылықтың ізгі жолын ту етер жұртшылықтан арылмасын» - деді аудан әкімінің міндетін атқарушы Сұлтан Мақашов.

Толығырық...

18 қараша 2014 ж. Бас мүфти: «Имамдар бірліктің уағыздаушысына айналуы тиіс»

АСТАНА. 17 қараша. E-islam.kz - Бүгін Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының қатысуымен Алматы қаласында имамдар Елбасы Жолдауы жайлы пікір алмасты.

Толығырық...

18 қараша 2014 ж. Қазақстанда ғылым мен білім бағытындағы агрохолдинг құрылады - А. Мамытбеков

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстанда ғылым мен білім бағытындағы аграрлық холдинг құрылмақ. Бұл туралы бүгін Мәжілістегі Үкімет сағатында Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков осылай мәлім етті.

Толығырық...

17 қараша 2014 ж. БҚО театрында «Қозы Көрпеш - Баян сұлу» сахналанды

ОРАЛ. ҚазАқпарат - Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театрында Ғабит Мүсіреповтің «Қозы Көрпеш - Баян сұлу» туындысы бойынша қойылған спектакльдің премьерасы болды.

Толығырық...

17 қараша 2014 ж. Алматыда 100 томдық «Бабалар сөзі» атты қазақ фольклорының топтамасы таныстырылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Алматыда Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асқан «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясында орындалған 100 томнан тұратын «Бабалар сөзі» атты қазақ фольклоры топтамасының тұсаукесер рәсімін өткізді. Бұл туралы аталған министрліктің баспасөз қызметі хабарлады.

Толығырық...

17 қараша 2014 ж. Ел ағалары мешітте бас қосты

Қазақстан Республикасының Премьер – министрінің орынбасары Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаев күні кеше Шығыс Қазақстан облысының әкімі болып тағайындалған Даниал Кенжетайұлы Ахметовпен облыстық мешітте бас қосты.

Толығырық...

14 қараша 2014 ж. К. Көкірекбаев: «Нұрлы жол» - әлемнің 30 дамыған елі қатарына жасалған маңызды қадам

АСТАНА. ҚазАқпарат - Жамбыл облысы әкімдігінің мәжіліс залында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты халыққа арнаған Жолдауын талқылауға арналған актив жиналысы өтті, деп хабарлады облыс әкімдігінің баспасөз қызметінен.

Толығырық...

14 қараша 2014 ж. Павлодар «Қазақ елім-жасыл жерім» эстафетасын қабылдады

ПАВЛОДАР. ҚазАқпарат - Бүгін Павлодар облысының жас экологтары «Жандану» жобасы бойынша өткізілетін республикалық экологиялық көпір эстафетасын қабылдап алды, деп хабарлады ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары Махаббат Сәдуақасова.

Толығырық...

14 қараша 2014 ж. Н. Степаненко: «Нұрлы жол» - әр студенттің жеке даму жоспары

АҚТӨБЕ. ҚазАқпарат - Ақтөбеде С. Бәйішев атындағы университеттің студенттері мен оқытушылар құрамы Мемлекет басшысының халыққа Жолдауын талқылады.

Толығырық...
Келесі вкладка

21 қараша 2014 г. ПМУ СТУДЕНТТІК КОМАНДАСЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЧЕРЛИДИНГ БОЙЫНША «ҚАЗАҚСТАН 2014 КУБОГЫНЫҢ» ИЕГЕРІ АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің черлидинг бойынша ПМУ «DIAMOND» командасы Алматы қаласында өткен черлидингтен «Қазақстан 2014 Кубогы» республикалық сайысында бас жүлдені жеңіп алды.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ «ЖЫЛ СТУДЕНТІ – 2014» БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері «Жыл студенті – 2014» республикалық байқауында жеңімпаз атанды.

Толығырық...

19 қараша 2014 ж. ПМУ: «НҰРЛЫ ЖОЛ» ЖАСТАРҒА ДАҢҒЫЛ САЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» Қазақстан халқына Жолдауын талқылау бойынша конференция және «Қазақстандық құндылықтар» атты дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

13 қараша 2014 ж. ПМУ: ЖҮЙРІКТЕН ЖҮЙРІК ОЗҒАН КҮН

Толығырық...

11 қараша 2014 ж. ПМУ БЕЛСЕНДІЛЕРІ ТІЛ МӘРТЕБЕСІН ФОТО КӨРМЕ АРҚЫЛЫ КӨТЕРДІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Жас Отан» жастар қанатының ұйымдастыруымен фото көрме өтті.

Толығырық...

7 қараша 2014 ж. ПМУ «FOUNDATION» ФАКУЛЬТЕТІНІҢ БІЛІМ АЛУШЫСЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРНИРДЕ ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті «Foundation» факультетінің білім алушысы спорттық акробатика бойынша халықаралық турнирінде жеңіске ие болды.

Толығырық...

6 қараша 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ҚР ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ ҚОРЫ – ҰЛТ КӨШБАСШЫСЫ ШӘКІРТАҚЫСЫНА ИЕ БОЛДЫ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Ұлт Көшбасшысы Қорының студенттік шәкіртақысы сарапқа түскен 2014 жылғы Республикалық байқауда С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттің университетінің студенттері жеңімпаз атанды.

Толығырық...

4 қараша 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІНЕ STRATEGY PARTNERS GROUP ПРЕЗИДЕНТІ АЛЕКСАНДР ИДРИСОВ ДӘРІС ОҚЫДЫ

«Ертіс – Инвест-2014» халықаралық инвестициялық форум шеңберінде Strategy Partners Group ЖАҚ президенті Александар Идрисов С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті студенттеріне өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы және бәсекеге қабілеттілігін арттыру турасындағы дәрісін оқыды.

Толығырық...

4 қараша 2014 ж. ПМУ КІТАПХАНАСЫ ҚАЗАН АЙЫ БОЙЫ САЙЫН МҰРАТБЕКОВТЫҢ ТУЫНДЫЛАРЫН ОҚУҒА АРНАДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің С.Бейсембаев атындағы ғылыми кітапхансы «Бір ел – бір кітап» акциясы аясында қазан айы бойы қазақтың белгілі әрі дарынды жазушысы Сайын Мұратбековтың туындыларын оқуға арнады.

Толығырық...

3 қараша 2014 ж. ПМУ-ДА ЖАСТАР ПАТРИОТИЗМІНЕ АРҚАУ БОЛҒАН ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Жаңа қазақстандық патриотизм: жастардың көзқарасы» атты дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

31 қазан 2014 ж. ПМУ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР КҮНІН ТОЙЛАДЫ

2014 жылдың 28 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Әлеуметтік қызметкер күніне» арналған салтанатты шара өтті.

Толығырық...

30 октября 2014 г. ПМУ СТУДЕНТТЕРІНЕ ШЕТЕЛДІК ҒАЛЫМДАР ДӘРІС ОҚУДА

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде шетелдік дәріскерлерді шақыру университеттік бағдарламасы шеңберінде белгілі шетелдік ғалымдар ЖОО-ның студенттеріне, магистранттарына және докторанттарына дәріс курстарын оқуда.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. ПМУ-ДА ӨТКЕН ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛДЕ ЖОО МЕН КӘСІПОРЫН ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті бизнес және құқық факультетінде «Университет және жұмыс берушілер: дипломдық және магистрлік диссертациялық жұмыстардың тақырыптарын келісу» бойынша дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТІ ПАУЭРЛИФТИНГ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЧЕМПИОНАТЫНДА ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенті Ернұр Хайлямов пауэрлифтинг бойынша Қазақстан Республикасы чемпионатында жеңімпаз және жатып сығымдап көтеру бойынша Қазақстан Республикасы чемпионатында күміс жүлдегер атанды.

Толығырық...

23 қазан 2014 ж. ПМУ: БИЗНЕС ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ АРАСЫНДАҒЫ ДИАЛОГ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы Әбілхан Қарақаев кәсіпорын өкілдері алдында өзінің ғылыми жобаларының тұсау кесерін ұсынды.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. ПМУ 1 КУРС СТУДЕНТТЕРІН УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТТЕРІ ҚАТАРЫНА ҚАБЫЛДАДЫ

2014 жылдың 21 қазаны күні Естай атындағы қалалық мәдениет сарайында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 1 курс студенттерін университет студенттері қатарына салтанатты түрде қабылдауы өтті.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ АҚЫН НАТАЛЬЯ ЩЕПКОМЕН КЕЗДЕСТІ

2014 жылдың 14 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің С.Бейсембаев атындағы ғылыми кітапханасында павлодарлық ақын Наталья Щепко студенттермен кездесті.

Толығырық...

14 қазан 2014 ж. ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ ҚАНАТ БОЗЫМБАЕВ ОБЛЫС СТУДЕНТТЕРІНЕ АШЫҚ ДӘРІС ОҚЫДЫ

2014 жылдың 13 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Павлодар облысының әкімі Қанат Бозымбаев «Павлодар облысының әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы» тақырыбында ашық дәріс оқыды.

Толығырық...

14 қазан 2014 ж. ПМУ-ДА РЕКТОР КУБОГІ ҮШІН МИНИ-ФУТБОЛДАН ЖАРЫС ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде профессорлық-оқытушылар құрамы мен қызметкерлер арасында Ректор кубогі үшін мини футболдан жарыс өтті.

Толығырық...

13 қазан 2014 ж. ПМУ ИНДУСТРИАЛДЫ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ІСКЕ АСУЫНА АТСАЛЫСУДА

2014 жылдың 9 қазанында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 2015-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы индустриалды-инновациялық мемлекеттік бағдарламасы (ИИД МБ – 2) үшін кадрларды даярлауға қатысу бағдарламасы шеңберінде университет қабырғасына Kinsey&Company консалтингтік компания өкілдері Илья Симоненко мен Алима Зиманова және Қазақстан ЖОО Консорциумы бағдарламалық кеңесінің ИИД МБ – 2 аясында кадрларды дайындау бойынша қызметкері Лариса Нефедова іс сапармен келді.

Толығырық...

13 қазан 2014 ж. ПМУ-ДА ҚАЗАҚ ДИАСПОРАЛАРЫ, ОРАЛМАНДАР МЕН ШЕТЕЛДІК АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ДАЯРЛЫҚ БӨЛІМ АШЫЛДЫ

2014-2015 оқу жылында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Foundation» факультетінде шетелдік қазақ диаспоралары, оралмандар мен шетелдік азаматтар үшін даярлық бөлім ашылды.

Толығырық...

13 қазан 2014 ж. ПМУ-ДА «VI Ш. ШӨКИН ОҚУЛАРЫ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ

2014 жылдың 10 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «VI Ш. Шөкин оқулары» халықаралық ғылыми-техникалық конференциясы өтті.

Толығырық...

10 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ КҮЗГІ КҮЙЗЕЛІСПЕН КҮРЕСУДЕ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде студенттік өзін-өзі баскару аясында Жастар ісі жөніндегі комитет «Күзгі күйзеліске қарсымыз» акциясын өткізді.

Толығырық...

10 қазан 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМЫ КӘСІПОРЫН ӨКІЛДЕРІМЕН ІСЕРЛІК-КЕЗДЕСУГЕ ҚАТЫСТЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы кәсіпорын өкілдерімен жылуэнергетика мәселелері бойынша іскерлік-кездесуге қатысты.

Толығырық...

10 қазан 2014 ж. СПОРТТЫҚ САЙЫС ПМУ-ДІҢ КІЛ МЫҚТЫЛАРЫН АНЫҚТАДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 1 курс студенттері арасында мини-футболдан университет біріншілігі және Ұстаздар күніне орай ЖОО студенттері арасында жеңіл атлетикадан университет біріншілігі өтті.

Толығырық...

08 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ШАҚАТ ОТБАСЫЛЫҚ БАЛАЛАР ҮЙІ ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ

2014 жылдың 4 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Жастар ісі жөніндегі комитетінің белсенділері Павлодар облысы «Шақат» отбасылық негізіндегі балалар үйінің тәрбиеленушілерімен кездесті.

Толығырық...

07 қазан 2014 ж. «ЖАСЫЛ ЕЛДІҢ» ҮЗДІК САРБАЗЫ – ПМУ СТУДЕНТІ

2014 жылдың қазан айының басында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті агротехнологиялық факультетінің студенті Сағынтай Ернұр студенттік құрылыс және «Жасыл Ел» жастар жасақтары арасында өткен «Жасыл Елдің» үздік сарбазы» байқауында «СҚЖ Үздік сарбазы» номинациясы бойынша жеңімпаз атанды

Толығырық...

06 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТІ ТАЭКВОНДО СПОРТ МЕКТЕПТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ЧЕМПИОНАТЫНДА ЖҮЛДЕЛІ ОРЫНМЕН ОРАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенті 2014 жылдың 21-24 қыркүйегі аралағында өткен таэквондо спорт мектептері арасындағы Қазақстан чемпионатында үшінші орынға иеленді.

Толығырық...

25 қыркүйек 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМЫ АЙМАН ЗЕЙНУЛИНА «ҚҰРМЕТ» МЕДАЛІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы, филология ғылымдарының кандидаты, профессор, «Қазақ тілі» кафедрасының меңгерушісі Айман Зейнулина Қазақ қыздар педагогикалық университетінің 70 жылдық мерейтойын тойлау шеңберінде «Даңқты түлек» марапатымен және Қаз МҚУ-дың айтулы «Құрмет» медалімен марапатталды.

Толығырық...

25 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА ЭРАЗМУС+ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ СЕССИЯСЫ ӨТТІ

2014 жылдың 23 қыркүйек күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Эразмус+ бағдарламасының ақпараттық сессиясы өтті.

Толығырық...

Қосымша ақпарат