Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

30 қазан 2014 ж. "Алтын адам" есімін Әзербайжан ғалымы анықтады

Әзірбайжан ғалымы Есік қорғанынан табылған "Алтын адамның" есімі Сыңлы деп есептейді, бұл туралы "Эхо" басылымы жазады. Еске сала кетейік, "Алтын адам" аталып кеткен сақ жауынгерінің немесе көсемінің сүйегі Есік өзенінің жағасынан 1969 жылы табылған болатын.

Толығырық...

30 қазан 2014 ж. Қасиетті Құран Кәрім 63 тілге аударылған

АСТАНА. 29 қазан. E-islam.kz - Қасиетті Құран Кәрімнің осы уақытқа дейін 63 тілге аударылғаны жайлы Сауд Арабия Құран баспаханасы ұйымының Бас хатшысы Мұхамед Сәлим бин Шадид Уфа мәлімдеді.

Толығырық...

30 қазан 2014 ж. Албандықтар енді намазды далада оқымайтын болды

Албания астанасы Тирана шаһарында Балқан түбегіндегі ең ірі мешіт салынатын болды. Алып мешіттің құрылысымен Түркия мемлекетінің Дін істері жөніндегі басқармасы айналысады.

Толығырық...

30 қазан 2014 ж. Мектеп бағдарламасына Мұхаммед (с.а.с.) өмірбаяны енгізілмек

Хайбер Пахтунхва басқаратын Пәкістан үкіметі мектеп бағдарламасына ислам діні жайлы пәндер енгізуді қарастыруда. Барлық пәкістандық мектептер жаңа оқулықтың шығуын күтпестен, бекітілген жоспар бойынша мұсылманшылықты басшылыққа алған жоспармен сабақтарын бастауы міндетті болып бекітілді.

Толығырық...

29 қазан 2014 ж. Хафиздерге ағаштан ойылған алып Құран көрсетілді

Индонезияның Палембанг қаласында халықаралық Құран сайысы болып өтті. Сайыста әлемнің 36 елінен 83 Құран білгірі бақ сынады.

Толығырық...

29 қазан 2014 ж. Александр Невскийдің дулығасында Құран аяттары жазылған

АСТАНА. 28 қазан. E-islam.kz - Александра Невскийдің Мәскеу кремлінде сақталған дулығасы араб жазуларымен өрнектелген.

Толығырық...

29 қазан 2014 ж. Түркияның белгілі фотографы Қазақстан туралы еңбегін Анкарада көрсетті

АСТАНА. ҚазАқпарат - Анкарада Қазақстанның Түркиядағы Елшілігінің көмегімен әйгілі түрік фотографы Явуз Алатанның «Қазақстан туралы фото суреттері» көрмесі ұйымдастырылды, деп хабарлады ҚР Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.

Толығырық...

29 қазан 2014 ж. Абай атындағы театр Елисей алаңында париждықтарды тәнті етті

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстанның Франциядағы мәдениет апталығы аясында 26 қазанда Париж қаласының Елисей алаңының театрында (Théâtre des Champs Élysées) Абай атындағы Қазақ мемлекеттік Академиялық опера және балет театры «Абай» операсын қойды, деп хабарлайды ҚР СІМ баспасөз қызметінен.

Толығырық...

28 қазан 2014 ж. Италияның танымал режиссері "Астана Операда" "Аиданы" сахналайды

Франко Дзеффирелли "Астана Операда" "Аида" қойылымын қояды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі театр баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Толығырық...

28 қазан 2014 ж. Шешенстанда халықаралық университет салынатын болды

Біріккен Fраб Әмірлігі салымшыларының қолдауымен жақын арада Шешенстанда халықаралық мәртебесі бар университет бой көтереді. Бұл туралы Сочи қаласында Шешенстан басшысы Рамзан Қадыров пен Абу Дабидың мұрагер ханзадасы Мұхаммед Ан-Нахайян арасында өткен кездесуде белгілі болды.

Толығырық...

28 қазан 2014 ж. Мұсылмандарға арналған мобильді телефон шығарылады

Үстіміздегі жылдың қараша айында көршілес Ресей мемлекеті мұсылмандарға арналған BQ Istanbul мобильді телефонын шығаруды жоспарлап отыр.

Толығырық...

28 қазан 2014 ж. Иудейлер мектепке мұсылманның есімін берді

Берлин қаласындағы жергілікті иудейлер бастамасымен бастауыш мектептердің біріне Холокоста қырғыны кезінде ерлік көрсеткен мұсылман жігітінің аты берілді.

Толығырық...

28 қазан 2014 ж.

31 қазан мен 3 қараша аралығында Парижде Астана күндері өтеді, ол ЭКСПО-2017 көрмесін ұйымдастыру және өткізуге арналады

Толығырық...

27 қазан 2014 ж. Эстонияда осы елдегі ислам тарихынан сыр шертетін көрме өтіп жатыр

Эстонияның ел астанасы – Таллин қаласында орналасқан Ұлттық кітапханасында «Эстон-Ислам жамағаты және олардың мұрасы» деген тақырыппен көрме өз есігін көрермендерге айқара ашты. Танымдық әрі тағылымдық маңызы жоғары осынау айтулы шараға Эстония мұсылмандары мұрындық болды. «Турас» деп аталатын ислам мәдени орталығының белсенді мүшесі Қадыр Ханнованың айтуынша, бұл көрмеде эстон жеріне исламның қалай келгенін баяндайтын тарихи мәні жоғары экспонаттар қойылған.

Толығырық...

27 қазан 2014 ж. Ислам саясаткерлердің жүрегін жібітуде

Нуази-ле-Гран елдімекеннің қалалық кеңесіне «Ұлттық фронт» партиясы атынан сайланған Максенс Баттей әріптестеріне асыл дінімізге өтіп, мұсылмандықты қабылдағаны жайлы хабарлады. Бейнебаян арқылы Ислам дінінің жалпы адамзатқа жіберілген тура жол екендігін, оның айдай анық ақиқаттығы мен әділеттілігі жайлы сөз қозғаған 22 жасар жігіт партиялас достарын мұсылман атануға үндеген.

Толығырық...

27 қазан 2014 ж. Ең жоғарғы «Құбылай хан» атағы орыс ғалымына берілді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Моңғолия Ғылым академиясының «Құбылай хан» атындағы ең жоғарғы атағы Ресей ғалымы Зинаида Тихоновна Голенковаға берілді, деп хабарлады «Моңғолия дауысы» агенттігі.

Толығырық...

27 қазан 2014 ж. «Хоббит» - тарихтағы ең қымбат кино

АСТАНА. ҚазАқпарат - «Хоббит» фантастикалық фильмі кинематография тарихындағы ең қымбат көркем фильм атанды. Оны түсіруге 745 млн. доллар қаржы жұмсылған, деп хабарлады «Росбалт».

Толығырық...

27 қазан 2014 ж. Дубайға Х Дүниежүзілік ислам экономикалық форумының делегаттары келуде

ДУБАЙ. ҚазАқпарат - Сейсенбі Дубайда әлемнің 100-ден астам елі өкілдерінің қатысумен 10-шы Дүниежүзілік ислам экономикалық форумы өтеді.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. Швецияда доңыз тұмауының жаңа түрі анықталды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Шведтік шошқа фермаларында алғаш рет «доңыз тұмауының» жаңа түрі табылды. Әдетте жаңа вирус шошқалардан ғана анықталатын. Бұл тұмау вирусының түрі жаңа техниканың көмегімен жануардан адамға жұғуы мүмкін екені дәлелденді.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. Еуропалықтар Ақса мешітін қорғауға шықты

Еуропада тұратын палестиналықтардан құралған қоғамдық ұйымдар кездесу өткізіп, Роттердам мәжілісінен бергі Иерусалимді оқшаулау мәселесін талқыға салды. Палестиналықтарды қайтару Орталығы ұйымдастырған кездесуге Еуропаның бірқатар белгілі құқыққорғаушылары мен ғылым докторлары қатысты.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. Еуропа сәулеті мен дизайнының озық үлгілері Талдықорғанда қолданылмақ

АСТАНА. ҚазАқпарат - Талдықорған қаласын абаттандыру кезінде заманауи сәулет және дизайнның ең үздік үлгілері қолданылатын болады. Бұл туралы қаланы көркейту туралы жиында Алматы облысының әкімі Амандық Баталов айтты.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. Ғалымдар: Кофеин ер адамға әке атануға кедергі келтіруі мүмкін

АСТАНА. ҚазАқпарат - АҚШ-тағы Массачусетс госпиталінің зерттеуіне 105 ер адам қатысты. Олардың өмірлік серіктері экстракорпоральді ұрықтандыру көмегімен балалы болуға өтініш білдірген. Қатысушылардың орташа жасы 37-ні құраған. Олар тамақтану, алкоголь мен кофеинді тұтыну тақырыбындағы сауалнамаларға жауап берді.

Толығырық...

23 қазан 2014 ж. Рим Папасы Сұлтан Ахмед мешітіне зиярат жасамақ

Рим Папасы Франциск 28-30 қараша күндері түрік еліне іссапармен келеді. Ресми сапар барысында Рим папасы Стамбул қаласындағы Сұлтан Ахмед мешітіне ат басын тірейтіні белгілі болды.

Толығырық...

23 қазан 2014 ж. Сегіз метрлік Құран көрмеге қойылды

Сауд Арабиясының Катиф қаласында қасиетті Құран Кәрімнің түрлі нұсқалары көрмеге қойылып, жұртшылық назарына ұсынылды.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Нобель сыйлығының иегері Малала Юсуфзаиге Канаданың құрметті азаматы атағы берілмек

АСТАНА. ҚазАқпарат - Канада парламенті Нобел сыйлығының иегері, пакистандық құқық қорғаушы Малала Юсуфзаиге «Канаданың құрметті азаматы» атағын беруді бірауыздан қолдады, деп хабарлады «ТАСС» агенттігі.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Мұсылман қызы Ақ үйдің құрметті қабылдауында болды

Кеше американдық мұсылман қызы АҚШ-ның билік ордасы Ақ үйдің құрметті қабылдауында болып, «қолжетімді денсаулық сақтау» федеральды заңы негізінде көптеген жандарға қол ұшын созып, қайырымдылық танытқаны үшін наградамен марапатталды.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Әлемдегі ең биік қақпа ашылды

«Әл-Харам» мешіті аумағындағы екінші Абдолла корольінің қақпасы биылғы қажылық маусымында ашылды. Бұл әлемдегі ең биік мешіт қақпасы саналады.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Сахаров атындағы сыйлықтың иегері анықталды

БРЮССЕЛЬ. ҚазАқпарат - Еуропарламент 2014 жылғы Сахаров атындағы сыйлықты конголық гинеколог Денис Муквеге беретін болды, деп хабарлады ЕП баспасөз қызметінен.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Мәскеуде қазақстандық заманауи білім беру технологиялары көрсетілді

МӘСКЕУ. ҚазАқпарат - Мәскеуде «Білім беру ортасы-2014» 16-шы Бүкілресейлік форум өтіп жатыр.

Толығырық...

21 қазан 2014 ж. Мұзтау бетінде ерекше өнер көрсеткен Британдық әншілерді бірнеше балықшы ғана тамашалады

АСТАНА.ҚазАқпарат - Британияның The Defiled рок жанрындағы метал-тобы Гренланд теңізіндегі мұзтауда ән салды, деп жазады «Моя планета».

Толығырық...
Келесі вкладка

30 қазан 2014 ж. Домбыраның құлағында ойнайтын өзге ұлт өкілдері концерт береді

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Домбыраның құлағында ойнайтын өзге ұлт өкілдері "Өнеріміз саған - Қазақстан!" атты концерт береді.

Толығырық...

30 қазан 2014 ж. «Менің елім - Мәңгілік Ел» этнографиялық экспедициясы Шымкентке келді

ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат - Шымкентке «Менің елім - Мәңгілік Ел» этнографиялық экспедиция келді. Оның қатысушыларын Бәйдібек би ескерткішінің маңында қарсы алды. Жастар ерекше саяхаттың басты миссиясын айтып берді.

Толығырық...

30 қазан 2014 ж. Қазақ тілі байқауында Антон Панарин жеңімпаз деп танылды - Қызылорда облысы

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Жаңақорған ауданының мәдениет үйінде мемлекеттік тілді меңгерген өзге ұлт жастарын ынталандыру, мемлекеттік тілге құрметпен қарауды қалыптастыру, тіл мәдениетінің деңгейін арттыру мақсатында байқау ұйымдастырылды.

Толығырық...

30 қазан 2014 ж. ҚР Президентіне берілген «Исламдық қаржы бойынша жаһандық көшбасшы» сыйлығы - біздің еліміз үшін ерекше мәртебе - Т. Сүлейменов

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін Дубайда ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа берілген «Исламдық қаржы бойынша жаһандық көшбасшы» сыйлығы - біздің еліміз үшін ерекше мәртебе. Мұндай ойды ҚазАқпарат тілшісіне саяси ғылымдардың докторы, ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының профессоры, Қазақстанның тұңғыш сыртқы істер министрі Төлеутай Сүлейменов айтты.

Толығырық...

29 қазан 2014 ж. Сыр өңірінде «Достық керуені» игілікті істердің бастамашысы болып отыр

АСТАНА. ҚазАқпарат - Елбасы: «Ел бірлігі - ең асыл қасиет. Бірлік, ынтымақ, сабырлылық пен парасаттылық, ең алдымен өзімізге, қазақтарға керек», деп көрегенділікпен айтқандай, елдің татулығының, бірлігінің сақталып келе жатқанының айғағы ретінде Сыр өңірінде ауқымды шаралар жалғасын табуда.

Толығырық...

29 қазан 2014 ж. «Қазақфильм» Ақан Сатаевтың жаңа фильміне түсуге кастинг жариялады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» киностудиясы «Sataifilm» компаниясымен бірлесе отырып «Анаға сапар» («Дорога к матери») жұмыстық атауымен тарихи-хикаялық фильмге кастинг жариялайды.

Толығырық...

29 қазан 2014 ж. Өзге ұлт өкілдері тіл ұстартты

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ақтөбе облыстық Достық үйінде этномәдени бірлестік жастарының қатысуымен «Ана тілім - ардағым» деген тақырыпта байқау өткізілді.

Толығырық...

29 қазан 2014 ж. Павлодарда «Менің Қазақстаным» ән байқауының жеңімпаздары анықталды

ПАВЛОДАР. ҚазАқпарат- Павлодар облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясы жанында 18 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан Қанат Даржұман атындағы ұлттық жаңғыру мектебінде «Менің Қазақстаным» патриоттық әндер байқауы өз мәресіне жетті.

Толығырық...

29 қазан 2014 ж. Н. Назарбаев: Қазақстан ислам әлемінің дамуы мен одан әрі нығаюын қолдайды

ДУБАЙ. ҚазАқпарат - ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Дубайда өтіп жатқан Дүниежүзілік ислам экономикалық форумына (ДИЭФ) қатысуда.

Толығырық...

29 қазан 2014 ж. Н.Назарбаевқа Әлемдік ислам қаржыландыру сыйлығы табысталды

ДУБАЙ. ҚазАқпарат - Бүгін Дубайда ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа Әлемдік ислам қаржыландыру (Global Islamic Finance Award, GIFA) сыйлығын табыс ету салтанаты өтті.

Толығырық...

29 қазан 2014 ж. Елбасы Дубайдағы Дүниежүзілік ислам экономикалық форумының жұмысына қатысуда

ДУБАЙ. ҚазАқпарат - ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Дубайда өтіп жатқан Дүниежүлік ислам экономикалық форумына қатысуда. Бұл туралы ҚазАқпарат тілшісі хабарлады.

Толығырық...

28 октября 2014 г. Поздравление Верховного муфтия с наступлением месяца Мухаррам

Толығырық...

28 қазан 2014 ж. Алматыда «Бастау» студенттік кинофестивалінің жеңімпаздары анықталды

Алматыда «Бастау» студенттік кинофестивалінің жеңімпаздары анықталды

Толығырық...

28 қазан 2014 ж. 2016 жылдан бастап Қазақстанның бастауыш сынып оқушылары «Ғылымға кіріспе» пәнін оқиды

АСТАНА. ҚазАқпарат - 2015 жылы Қазақстанның 63 мектебінде бастауыш сыныптарда «Ғылымға кіріспе» жаңа пәні қабылданады, ал 2016 жылдан бастап бұл пән жаппай енгізіледі. Бұл туралы бүгін ҚР білім және ғылым вице-министрі Есенғазы Иманғалиев «Корея Республикасының үлгісінде өнертапқыштық және креативті ойлауға үйрету әдістемесі» оқу семинарының барысында хабарлады.

Толығырық...

28 қазан 2014 ж. Қазақ ұлттық университетінде шығыстың ұлы ойшылы әл-Фараби кітаптарының тұсаукесері өтті

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясымен бірлесе отырып шығыстың ұлы ойшылы әл-Фараби мұрасы бойынша дайындалған кітаптардың тұсаукесер рәсімі өтті.

Толығырық...

28 қазан 2014 ж. Ақтауда халықаралық театр фестивалі өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Маңғыстау облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен 25-31 қазаны аралығында Ақтау қаласында Орталық Азия мемлекеттерінің V халықаралық театр фестивалі өтеді, деп хабарлады ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің баспасөз қызметінен.

Толығырық...

27 қазан 2014 ж. Алматыда американдық деректі кино фестивалі өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - 31 қазан мен 6 қараша аралығында Алматыда американдық деректі кинолар фестивалі өтеді, деп хабарлайды «Алматының мәдени күнтізбесі» порталы өзінің Instagram-дағы парақшасында.

Толығырық...

27 қазан 2014 ж. «Turkvizyon-2014» конкурсына Қазақстан атынан Жанар Дұғалова қатысатын болды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстандық әншілер арасында финалдық іріктеу сынынан өткен белгілі әнші, тележүргізуші Жанар Дұғалова Татарстанның Қазан қаласында 19 және 21 қарашада ұйымдастырылатын «Turkvizyon-2014» байқауында ел намысын қорғайтын болды.

Толығырық...

27 қазан 2014 ж. ШҚО-да «Балаға мейірлі қала» бастамасы шеңберіндегі әрекеттестік меморандумына қол қойылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - ҚР БҒМ Балалардың құқықтарын қорғау комитеті мен Семей және Өскемен қалаларының әкімдіктері арасында «Балаға мейірлі қала» бастамасын іске асыру шеңберіндегі әрекеттестік меморандумына қол қойылды, деп хабарлайды ҚР Білім және ғылым министрлігінің баспасөз қызметінен.

Толығырық...

27 қазан 2014 ж. Қазақстан Франция университеттерімен қос дипломды білім беру жөнінде келіссөздер жүргізуде

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан мен Франция білім беру жобалары бойынша ынтымақтастық жүзеге асыру келіссөздерін жүргізуде. Бұл туралы Л.Гумилев атындағы ЕҰУ-ға жұмыс сапары барысында Қазақстандағы Франция Елшілігінің мәдени және техникалық ынтымақтастық мәселелері жөніндегі кеңесшісі Йоннан Юрес мәлім етті.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. Қызылордалық әнші «Менің Қазақстаным» фестивалінің жеңімпазы атанды

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Қызылордалық әнші Назерке Нұраддинова Астана қаласында өтіп жатқан Шәмші Қалдаяқов атындағы "Менің Қазақстаным" фестивалінің 1 орын иегері атанды.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. Қарағандыда тұңғыш қазақ тіліндегі журнал жарық көрді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қарағанды қаласында аймақтық ақпараттық-ойын сауық «ҚаJet» журналы ашылды. Оны шығарушылар журнал арқылы ақша табуды көздейді.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. Елбасы Қ. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ ұжымына 80 жылдық мерейтойға орай құттықтау хатын жолдады

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Бүгін Алматыда Республика сарайында Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетің 80 жылдық мерейтойы атап өтілді.

Толығырық...

23 қазан 2014 ж. Қазақтың мемлекеттілігінің тарихы Керей мен Жәнібек 1465 жылы алғашқы хандық құрған кезден басталады – Елбасы

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақтың мемлекеттілігінің тарихы Керей мен Жәнібек 1465 жылы алғашқы хандық құрған кезден басталады. Бұл туралы Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласы активімен кездесу барысында айтты.

Толығырық...

23 қазан 2014 ж. Елбасы: Қазақстанның тәуелсіздігі тұрақты ұғым, ал оны сақтау- әрбір азаматтың қасиетті борышы

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласы активімен кездесу барысында Қазақстанның тәуелсіздігі тұрақты ұғым болып саналатынына, ал оны сақтау әрбір азаматтың қасиетті борышы екендігіне назар аударды.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Мұсылмандарға арналған жол ережесі пайда болды

АСТАНА. 21 қазан. E-islam.kz - Ресейде мұсылмандарға арналған жолда жүру ережесі пайда болды. Жолда жүру ережесіне Құран аяттарын енгізуге жол апаттарының кобеюі себеп болса керек.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Қазақ гуманитарлық-заң университетінде халықаралық кітапхана ашылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін елордадағы Қазақ гуманитарлық-заң университетінде ресми түрде халықаралық кітапхана ашылды. Атап айтқанда, кітап қорын түрлі мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктері толықтыруда.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Алматыда «Үздік жыл әдіскері» республикалық байқауы басталды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Бүгін Алматыда С.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінде «Үздік жыл әдіскері» республикалық байқауы басталды.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Ұлтаралық татулық пен тұрақтылық жайы сөз болды - Қызылорда облысы

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдық мерейтойы қарсаңында Қызылордадағы Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың Студенттер сарайында Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасының ұйымдастыруымен «Аймақтардағы этносаяси қатынастар: тәжірибелер мен тұрақтылықтың маңызы» атты семинар болып өтті. Бұл туралы университеттің баспасөз орталығы хабарлады.

Толығырық...

21 қазан 2014 ж. Күйзелістен құтылу үшін жүрісті түзеу керек - Ғылыми зерттеу

АСТАНА. ҚазАқпарат - Адамны жүріс-тұрысы оның көңіл-күйіне де әсер ете алады. Мәселен, көңілсіз, ұнжырғасы түсіп жүретін адамдар көбіне сылбыр, иығы салбырап жүреді. Ал, бақытты адамдар еңселері көтеріңкі жүреді, деп жазады «Росбалт».

Толығырық...
Келесі вкладка

30 октября 2014 г. ПМУ СТУДЕНТТЕРІНЕ ШЕТЕЛДІК ҒАЛЫМДАР ДӘРІС ОҚУДА

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде шетелдік дәріскерлерді шақыру университеттік бағдарламасы шеңберінде белгілі шетелдік ғалымдар ЖОО-ның студенттеріне, магистранттарына және докторанттарына дәріс курстарын оқуда.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. ПМУ-ДА ӨТКЕН ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛДЕ ЖОО МЕН КӘСІПОРЫН ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті бизнес және құқық факультетінде «Университет және жұмыс берушілер: дипломдық және магистрлік диссертациялық жұмыстардың тақырыптарын келісу» бойынша дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТІ ПАУЭРЛИФТИНГ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЧЕМПИОНАТЫНДА ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенті Ернұр Хайлямов пауэрлифтинг бойынша Қазақстан Республикасы чемпионатында жеңімпаз және жатып сығымдап көтеру бойынша Қазақстан Республикасы чемпионатында күміс жүлдегер атанды.

Толығырық...

23 қазан 2014 ж. ПМУ: БИЗНЕС ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ АРАСЫНДАҒЫ ДИАЛОГ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы Әбілхан Қарақаев кәсіпорын өкілдері алдында өзінің ғылыми жобаларының тұсау кесерін ұсынды.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. ПМУ 1 КУРС СТУДЕНТТЕРІН УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТТЕРІ ҚАТАРЫНА ҚАБЫЛДАДЫ

2014 жылдың 21 қазаны күні Естай атындағы қалалық мәдениет сарайында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 1 курс студенттерін университет студенттері қатарына салтанатты түрде қабылдауы өтті.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ АҚЫН НАТАЛЬЯ ЩЕПКОМЕН КЕЗДЕСТІ

2014 жылдың 14 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің С.Бейсембаев атындағы ғылыми кітапханасында павлодарлық ақын Наталья Щепко студенттермен кездесті.

Толығырық...

14 қазан 2014 ж. ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ ҚАНАТ БОЗЫМБАЕВ ОБЛЫС СТУДЕНТТЕРІНЕ АШЫҚ ДӘРІС ОҚЫДЫ

2014 жылдың 13 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Павлодар облысының әкімі Қанат Бозымбаев «Павлодар облысының әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы» тақырыбында ашық дәріс оқыды.

Толығырық...

14 қазан 2014 ж. ПМУ-ДА РЕКТОР КУБОГІ ҮШІН МИНИ-ФУТБОЛДАН ЖАРЫС ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде профессорлық-оқытушылар құрамы мен қызметкерлер арасында Ректор кубогі үшін мини футболдан жарыс өтті.

Толығырық...

13 қазан 2014 ж. ПМУ ИНДУСТРИАЛДЫ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ІСКЕ АСУЫНА АТСАЛЫСУДА

2014 жылдың 9 қазанында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 2015-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы индустриалды-инновациялық мемлекеттік бағдарламасы (ИИД МБ – 2) үшін кадрларды даярлауға қатысу бағдарламасы шеңберінде университет қабырғасына Kinsey&Company консалтингтік компания өкілдері Илья Симоненко мен Алима Зиманова және Қазақстан ЖОО Консорциумы бағдарламалық кеңесінің ИИД МБ – 2 аясында кадрларды дайындау бойынша қызметкері Лариса Нефедова іс сапармен келді.

Толығырық...

13 қазан 2014 ж. ПМУ-ДА ҚАЗАҚ ДИАСПОРАЛАРЫ, ОРАЛМАНДАР МЕН ШЕТЕЛДІК АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ДАЯРЛЫҚ БӨЛІМ АШЫЛДЫ

2014-2015 оқу жылында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Foundation» факультетінде шетелдік қазақ диаспоралары, оралмандар мен шетелдік азаматтар үшін даярлық бөлім ашылды.

Толығырық...

13 қазан 2014 ж. ПМУ-ДА «VI Ш. ШӨКИН ОҚУЛАРЫ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ

2014 жылдың 10 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «VI Ш. Шөкин оқулары» халықаралық ғылыми-техникалық конференциясы өтті.

Толығырық...

10 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ КҮЗГІ КҮЙЗЕЛІСПЕН КҮРЕСУДЕ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде студенттік өзін-өзі баскару аясында Жастар ісі жөніндегі комитет «Күзгі күйзеліске қарсымыз» акциясын өткізді.

Толығырық...

10 қазан 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМЫ КӘСІПОРЫН ӨКІЛДЕРІМЕН ІСЕРЛІК-КЕЗДЕСУГЕ ҚАТЫСТЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы кәсіпорын өкілдерімен жылуэнергетика мәселелері бойынша іскерлік-кездесуге қатысты.

Толығырық...

10 қазан 2014 ж. СПОРТТЫҚ САЙЫС ПМУ-ДІҢ КІЛ МЫҚТЫЛАРЫН АНЫҚТАДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 1 курс студенттері арасында мини-футболдан университет біріншілігі және Ұстаздар күніне орай ЖОО студенттері арасында жеңіл атлетикадан университет біріншілігі өтті.

Толығырық...

08 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ШАҚАТ ОТБАСЫЛЫҚ БАЛАЛАР ҮЙІ ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ

2014 жылдың 4 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Жастар ісі жөніндегі комитетінің белсенділері Павлодар облысы «Шақат» отбасылық негізіндегі балалар үйінің тәрбиеленушілерімен кездесті.

Толығырық...

07 қазан 2014 ж. «ЖАСЫЛ ЕЛДІҢ» ҮЗДІК САРБАЗЫ – ПМУ СТУДЕНТІ

2014 жылдың қазан айының басында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті агротехнологиялық факультетінің студенті Сағынтай Ернұр студенттік құрылыс және «Жасыл Ел» жастар жасақтары арасында өткен «Жасыл Елдің» үздік сарбазы» байқауында «СҚЖ Үздік сарбазы» номинациясы бойынша жеңімпаз атанды

Толығырық...

06 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТІ ТАЭКВОНДО СПОРТ МЕКТЕПТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ЧЕМПИОНАТЫНДА ЖҮЛДЕЛІ ОРЫНМЕН ОРАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенті 2014 жылдың 21-24 қыркүйегі аралағында өткен таэквондо спорт мектептері арасындағы Қазақстан чемпионатында үшінші орынға иеленді.

Толығырық...

25 қыркүйек 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМЫ АЙМАН ЗЕЙНУЛИНА «ҚҰРМЕТ» МЕДАЛІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы, филология ғылымдарының кандидаты, профессор, «Қазақ тілі» кафедрасының меңгерушісі Айман Зейнулина Қазақ қыздар педагогикалық университетінің 70 жылдық мерейтойын тойлау шеңберінде «Даңқты түлек» марапатымен және Қаз МҚУ-дың айтулы «Құрмет» медалімен марапатталды.

Толығырық...

25 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА ЭРАЗМУС+ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ СЕССИЯСЫ ӨТТІ

2014 жылдың 23 қыркүйек күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Эразмус+ бағдарламасының ақпараттық сессиясы өтті.

Толығырық...

24 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА АННА АХМАТОВА ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДӘРІПТЕЙТІН ӘДЕБИ КЕШ ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің С.Бейсембаев атындағы ғылыми кітапханасында Күміс дәуірдің бірегей ақындарының бірі Анна Ахматованың 135 жылдығына орай «Шабыт» кітап сүйерлер клубының отырысы өтті.

Толығырық...

24 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА ТІЛДЕР КҮНІНЕ АРНАЛҒАН ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ ӨТТІ

2014 жылдың 22 қыркүйек күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Қазақстан халықтарының тілдері күні құрметіне «Тіл – халық мәдениетінің діңгегі» тақырыбына арқау болған дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

22 қыркүйек 2014 ж. ПМУ «МЕКТЕПКЕ ЖОЛ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АКЦИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ

«Қазақстан – 2050» Стратегиясында белгіленген балалардың өмір сапасын арттыру бойынша жаңа әлеуметтік саясатты іске асыру мақсатында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті жыл сайын  өтетін «Мектепке жол» атты акциясына қатысты.

Толығырық...

19 қыркүйек 2014 ж. ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТҰЛЫНЫҢ 125 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН КОНФЕРЕНЦИЯ

2014 жылдың 19 қыркүйек күні сағат 11.00-де С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің концерттік залында қазақтың дара тұлғасы, ғылым мен мәдениет қайраткері, жазушы, публицист, қазақ әдебиетіндегі роман жанрының негізін қалаушы, аудармашы, драматург Жүсіпбек Аймауытұлының 125 жылдығының құрметіне орай «Аймауытов оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА «ЗАМАНДАС» АРДАГЕРЛЕР КЛУБЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫМЕН КЕЗДЕСУ ӨТТІ

2014 жылдың 17 қыркүйегінде С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Еңбек күнін тойлау аясында Павлодар облысы «Замандас» ардагерлер клубының төрағасы Қабидолла Шәкаримов студенттермен кездесті.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. ПМУ ҚЫЗ ЖІБЕК КЛУБЫНЫҢ БЕЛСЕНДІЛЕРІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕЛЕКӨПІР ЖҰМЫСЫНА ҚАТЫСТЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Қыз Жібек» қыздар клубының белсенділері республикалық жоғары оқу орындарындағы «Қыз Жібек» қыздар клубының филиалдары арасындағы «Қыз – ұлттың қазынасы» атты республикалық телекөпір жұмысына қатысты.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. ПМУ СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТІ ЕУРАЗИЯЛЫҚ СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ДИЗАЙНЕРЛЕР МЕКТЕПТЕРІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФЕСТИВАЛЬІНЕН ЖЕҢІСПЕН ОРАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Сәулет-құрылыс факультеті Еуразиялық сәулет-құрылыс және дизайнерлер мектептерінің IV халықаралық фестивальінде (Қырғызстан, Ыстықкөл) және дипломдық жобалар республикалық байқауынан жеңісті орындардан көрінді.

Толығырық...

17 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ШАРАСЫ ӨТТІ

2014 жылдың 16-17 қыркүйегі аралығында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Кітаптарға жаңа өмір сыйла» атты қайырымдылық шарасы өтті.

Толығырық...

16 қыркүйек 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ ӘҚБтҚРК ЖӘНЕ ҚР ҚК ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛГЕ ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекетік университетінің «Ертіс» ғылыми-технологиялық паркі мен Инновация және трансфертті технологиялардың аймақтық орталығының басшылары «Зияткерлік меншік құқығын қорғау мәселелері бойынша Әкімшілік құқықбұзушылық туралы ҚР кодексі және ҚР Қылымстық кодексіне өзгертулер мен толықтыруларға түсінік беру» тақырыбында өткен дөңгелек үстел жұмысына қатысты.

Толығырық...

15 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА «ДЕНСАУЛЫҚ ЗОР БАЙЛЫҚ» ФЛЕШМОБЫ ӨТТІ

2014 жылдың 12 қыркүйек күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің бас оқу ғимаратының алдында салауатты өмір салтын дәріптеу мақсатында «Денсаулық – зор байлық» атты флешмоб өтті.

Толығырық...

26 тамыз 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІНЕ ҚЫРКҮЙЕКТІҢ АЛҒАШҚЫ КҮНДЕРІНЕН БАСТАП БЕС ШЕТЕЛДІК ҒАЛЫМДАР ДӘРІС ОҚИДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде шетелдік дәріскерлерді шақыру университеттік бағдарламасы шеңберінде Еуропа мемлекеттерінің белгілі ғалымдар ЖОО-ның студенттеріне, магистранттарына және докторанттарына дәріс курстарын оқиды.

Толығырық...

Қосымша ақпарат