Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

24 қазан 2014 ж. Швецияда доңыз тұмауының жаңа түрі анықталды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Шведтік шошқа фермаларында алғаш рет «доңыз тұмауының» жаңа түрі табылды. Әдетте жаңа вирус шошқалардан ғана анықталатын. Бұл тұмау вирусының түрі жаңа техниканың көмегімен жануардан адамға жұғуы мүмкін екені дәлелденді.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. Еуропалықтар Ақса мешітін қорғауға шықты

Еуропада тұратын палестиналықтардан құралған қоғамдық ұйымдар кездесу өткізіп, Роттердам мәжілісінен бергі Иерусалимді оқшаулау мәселесін талқыға салды. Палестиналықтарды қайтару Орталығы ұйымдастырған кездесуге Еуропаның бірқатар белгілі құқыққорғаушылары мен ғылым докторлары қатысты.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. Еуропа сәулеті мен дизайнының озық үлгілері Талдықорғанда қолданылмақ

АСТАНА. ҚазАқпарат - Талдықорған қаласын абаттандыру кезінде заманауи сәулет және дизайнның ең үздік үлгілері қолданылатын болады. Бұл туралы қаланы көркейту туралы жиында Алматы облысының әкімі Амандық Баталов айтты.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. Ғалымдар: Кофеин ер адамға әке атануға кедергі келтіруі мүмкін

АСТАНА. ҚазАқпарат - АҚШ-тағы Массачусетс госпиталінің зерттеуіне 105 ер адам қатысты. Олардың өмірлік серіктері экстракорпоральді ұрықтандыру көмегімен балалы болуға өтініш білдірген. Қатысушылардың орташа жасы 37-ні құраған. Олар тамақтану, алкоголь мен кофеинді тұтыну тақырыбындағы сауалнамаларға жауап берді.

Толығырық...

23 қазан 2014 ж. Рим Папасы Сұлтан Ахмед мешітіне зиярат жасамақ

Рим Папасы Франциск 28-30 қараша күндері түрік еліне іссапармен келеді. Ресми сапар барысында Рим папасы Стамбул қаласындағы Сұлтан Ахмед мешітіне ат басын тірейтіні белгілі болды.

Толығырық...

23 қазан 2014 ж. Сегіз метрлік Құран көрмеге қойылды

Сауд Арабиясының Катиф қаласында қасиетті Құран Кәрімнің түрлі нұсқалары көрмеге қойылып, жұртшылық назарына ұсынылды.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Нобель сыйлығының иегері Малала Юсуфзаиге Канаданың құрметті азаматы атағы берілмек

АСТАНА. ҚазАқпарат - Канада парламенті Нобел сыйлығының иегері, пакистандық құқық қорғаушы Малала Юсуфзаиге «Канаданың құрметті азаматы» атағын беруді бірауыздан қолдады, деп хабарлады «ТАСС» агенттігі.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Мұсылман қызы Ақ үйдің құрметті қабылдауында болды

Кеше американдық мұсылман қызы АҚШ-ның билік ордасы Ақ үйдің құрметті қабылдауында болып, «қолжетімді денсаулық сақтау» федеральды заңы негізінде көптеген жандарға қол ұшын созып, қайырымдылық танытқаны үшін наградамен марапатталды.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Әлемдегі ең биік қақпа ашылды

«Әл-Харам» мешіті аумағындағы екінші Абдолла корольінің қақпасы биылғы қажылық маусымында ашылды. Бұл әлемдегі ең биік мешіт қақпасы саналады.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Сахаров атындағы сыйлықтың иегері анықталды

БРЮССЕЛЬ. ҚазАқпарат - Еуропарламент 2014 жылғы Сахаров атындағы сыйлықты конголық гинеколог Денис Муквеге беретін болды, деп хабарлады ЕП баспасөз қызметінен.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Мәскеуде қазақстандық заманауи білім беру технологиялары көрсетілді

МӘСКЕУ. ҚазАқпарат - Мәскеуде «Білім беру ортасы-2014» 16-шы Бүкілресейлік форум өтіп жатыр.

Толығырық...

21 қазан 2014 ж. Мұзтау бетінде ерекше өнер көрсеткен Британдық әншілерді бірнеше балықшы ғана тамашалады

АСТАНА.ҚазАқпарат - Британияның The Defiled рок жанрындағы метал-тобы Гренланд теңізіндегі мұзтауда ән салды, деп жазады «Моя планета».

Толығырық...

21 қазан 2014 ж. Қытайда жер сілкінісін алдын ала ескертетін әлемдегі ең ірі жүйе құрылды

БЕЙЖІҢ. ҚазАқпарат - Қытайда жер сілкінісін ертерек хабарлай алатын әлемдегі ең ірі жүйені құру жұмысы аяқталды, деп хабарлады «The Global Times».

Толығырық...

21 қазан 2014 ж. Түркияда Геркулестің жаңа бюсті табылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Түркияда Гөлхисар ауданындағы Кибира ежелгі қаласында жүргізілген қазба жұмыстары барысында арыстан бейнеленген Геркулестің бюсті табылды, деп хабарлады trt.net.tr агенттігі.

Толығырық...

21 қазан 2014 ж. Тест екі жолақты көрсетсе - ет харам

АСТАНА. ҚазАқпарат - Франциялық Capital Biotech компаниясы «Халал етті тексеретін тест» әзірледі, ол мұсылмандардың қай малдың етін тұтынып жатқанын айқындауға, сусында алкоголь бар-жоқтығын анықтауға мүмкіндік береді, деп жазады Lenta.ru.

Толығырық...

20 қазан 2014 ж. Мешіт YouTube желісіне керең жандарға арналған уағыздар жүктейді

Жидда қаласындағы мешіттердің бірінде игі бастама қолдау тауып, YouTube әлеуметтік желісіне құлағы естімейтін жандарға арналған уағыздар жүктеліп отыратын болды.

Толығырық...

20 қазан 2014 ж. Екінші әйел керек болса – ақысын төле

Елдегі көп әйел алғысы келіп келгендердің аптығын баспақ ниетпен Индонезия үкіметі мемлекеттік қызметкерлердің тоқал алуы үшін төлейтін ақы мөлшерін белгіледі.

Толығырық...

20 қазан 2014 ж. АҚШ мұсылмандары исламофобияға қарсы сайт ашты

Американдық мұсылмандардың құқығын қорғайтын топтардың бірі Ислам дінін қаралап, күйе жағуға ұмтылған қоғам мүшелеріне қарсы Islamophobia.org атты веб-сайт ашты. Осылайша, олар қоғамдағы мұсылмандарға қарсы қимыл-әрекеттер барысын қадағалап, оларға тойтарыс беріп отыруды қолға алмақ.

Толығырық...

20 қазан 2014 ж. Италияда мұсылман әйелдерге арналған жүзу курсы ашылды

Италияның солтүстігіндегі Сесто қаласының мұсылман орталығында алдағы жылдың қаңтарынан бастап мұсылман қыз-келіншектеріне арналған жүзу курстары ашылатындығы мәлім болды.

Толығырық...

20 қазан 2014 ж. Иран көрермендеріне Қазақстан туралы бағдарлама ұсынылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Иран Ислам Республикасының ең үздік, алдыңғы қатарлы телеарналарының бірі «Джаме Джам - 1» мемлекеттік телеарнасынан Қазақстанның Тұңғыш Президентінің күніне және оның көшбасшысы - ҚР-ның Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевқа арналған бағдарлама көрсетілді. Бұл туралы ҚР СІМ баспасөз қызметінен хабарлады.

Толығырық...

17 қазан 2014 ж. Әлемдегі ең қымбат кітаптар

Кітап – ең қымбат сыйлық. Оның арзаны да, бағасы жоғары құндысы да болады. Алайда әлемде бағасы шағын мемлекеттердің бюджетімен пара-пар кітаптар баршылық.

Толығырық...

17 қазан 2014 ж. Шотландияда 9-10 ғасырға жататын викингтердің қазынасы табылды

Шотландияда викинг тайпаларының қазынасы табылды, онда көне заманның 100-ге жуық бұйымы бар, деп хабарлады ВВС.

Толығырық...

17 қазан 2014 ж. Ангола, Малайзия, Венесуэла мен Жаңа Зеландия БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне мүшелікке сайланды

АСТАНА. ҚазАқпарат - БҰҰ БА Ангола, Малайзия, Венесуэла мен Жаңа Зеландияны БҰҰ-ның жаңа тұрақты емес мүшелері етіп сайлады. Бұл төрт ел сайлану үшін талап етілетін дауыстың үштен екісін жинады.

Толығырық...

17 қазан 2014 ж. Қытайдың қайырымдылық шарасы

АСТАНА. 17 қазан. E-islam.kz - "Қытай Африкаға Эбола вирусына қарсы бірнеше мың доза сынамалық вакцина жіберді" деп хабарлады "Қазақпарат".

Толығырық...

17 қазан 2014 ж. Башқұртстанда мамонттың азу тісі, омыртқасы, өзге де жануарлардың сүйектері табылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Башқұртстанда Қармасқалы ауданындағы Белая өзенінің жағалауында Құм кен орнында жұмыс істеп жатқан жұмысшылар ерекше аса ірі сүйектер тауып алды.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. Мұсылман әйелдері Халықаралық әйелдер конгресінде бас қосады

27-қазаннан 2-қараша аралығында, Алжир, Мостаганеме және Оранда өтетін Халықаралық әйелдер конгресінде бүкіл әлемнен 3000-нан аса өкілдер жиналады. Конгерс мақсаты − Ислам дініндегі жат ағымдардан сақтану және қоғамдағы тұрақтылықты қалыптастыру.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. Париждегі Астана күндері «Азия дауысы» атты гала-концертпен аяқталады

АСТАНА. ҚазАқпарат - 31 қазан мен 3 қараша аралығында Франция астанасы Париж қаласында Астана күндері өтеді. Елордалық делегация жұмыс сапары аясында француз әріптестерінің білім, мәдениет, қала құрылысы және т.б. салалардағы тәжірибесін зерттейді.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. Дубайда айрықша акция басталды

Gulf News ақпараттық агенттігінің хабарлауынша, Дубайда Құран кітаптары мен жайнамаздардың жаңа да ескі нұсқаларын мұқтаж жандарға таратуды қолға алған ауқымды акция басталды.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. Нью-Йорк орталық саябағында Қазақстан алмасы отырғызылды

Нью-Йоркте Американың кәсіби бағбандарына қазақстандық алмалардың тарихы туралы арнайы дәріс берілді, деп хабарлайды Bnewz.kz ҚР СІМ баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. Түркия ұшақтарының моторынан арабша жазулар табылды

Ыстамбұлдың Ататүрік әуежайында 4 ұшақтың моторынан арабша жазылған қағаздар табылды. Бұл жайында «AirportHaber» сайты хабарлады. ИСИМ мен күрт проблемасы ушығып тұрған шақта бұл жазулар түріктерді қатты састырды.

Толығырық...
Келесі вкладка

24 қазан 2014 ж. Қызылордалық әнші «Менің Қазақстаным» фестивалінің жеңімпазы атанды

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Қызылордалық әнші Назерке Нұраддинова Астана қаласында өтіп жатқан Шәмші Қалдаяқов атындағы "Менің Қазақстаным" фестивалінің 1 орын иегері атанды.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. Қарағандыда тұңғыш қазақ тіліндегі журнал жарық көрді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қарағанды қаласында аймақтық ақпараттық-ойын сауық «ҚаJet» журналы ашылды. Оны шығарушылар журнал арқылы ақша табуды көздейді.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. Елбасы Қ. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ ұжымына 80 жылдық мерейтойға орай құттықтау хатын жолдады

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Бүгін Алматыда Республика сарайында Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетің 80 жылдық мерейтойы атап өтілді.

Толығырық...

23 қазан 2014 ж. Қазақтың мемлекеттілігінің тарихы Керей мен Жәнібек 1465 жылы алғашқы хандық құрған кезден басталады – Елбасы

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақтың мемлекеттілігінің тарихы Керей мен Жәнібек 1465 жылы алғашқы хандық құрған кезден басталады. Бұл туралы Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласы активімен кездесу барысында айтты.

Толығырық...

23 қазан 2014 ж. Елбасы: Қазақстанның тәуелсіздігі тұрақты ұғым, ал оны сақтау- әрбір азаматтың қасиетті борышы

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласы активімен кездесу барысында Қазақстанның тәуелсіздігі тұрақты ұғым болып саналатынына, ал оны сақтау әрбір азаматтың қасиетті борышы екендігіне назар аударды.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Мұсылмандарға арналған жол ережесі пайда болды

АСТАНА. 21 қазан. E-islam.kz - Ресейде мұсылмандарға арналған жолда жүру ережесі пайда болды. Жолда жүру ережесіне Құран аяттарын енгізуге жол апаттарының кобеюі себеп болса керек.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Қазақ гуманитарлық-заң университетінде халықаралық кітапхана ашылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін елордадағы Қазақ гуманитарлық-заң университетінде ресми түрде халықаралық кітапхана ашылды. Атап айтқанда, кітап қорын түрлі мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктері толықтыруда.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Алматыда «Үздік жыл әдіскері» республикалық байқауы басталды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Бүгін Алматыда С.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінде «Үздік жыл әдіскері» республикалық байқауы басталды.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. Ұлтаралық татулық пен тұрақтылық жайы сөз болды - Қызылорда облысы

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдық мерейтойы қарсаңында Қызылордадағы Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың Студенттер сарайында Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасының ұйымдастыруымен «Аймақтардағы этносаяси қатынастар: тәжірибелер мен тұрақтылықтың маңызы» атты семинар болып өтті. Бұл туралы университеттің баспасөз орталығы хабарлады.

Толығырық...

21 қазан 2014 ж. Күйзелістен құтылу үшін жүрісті түзеу керек - Ғылыми зерттеу

АСТАНА. ҚазАқпарат - Адамны жүріс-тұрысы оның көңіл-күйіне де әсер ете алады. Мәселен, көңілсіз, ұнжырғасы түсіп жүретін адамдар көбіне сылбыр, иығы салбырап жүреді. Ал, бақытты адамдар еңселері көтеріңкі жүреді, деп жазады «Росбалт».

Толығырық...

21 қазан 2014 ж. Алматыдағы фестивальде 25 елдің кинематографистері өз туындыларын ұсынбақ

АСТАНА. ҚазАқпарат - 22-26 қазан аралығында Алматы қаласында студенттер киносына арналған IV «Бастау» халықаралық кинофестивалі өтеді.

Толығырық...

21 қазан 2014 ж. Абай атындағы опера және балет театры Париждегі Елисей даласы театрында өнер көрсетпек

АСТАНА. ҚазАқпарат - 25-26 қазан аралығында Париждегі Елисей даласы театрында Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры өнер көрсетеді. Бұл туралы бүгін өткен брифингте Орталық коммуникациялар қызметінің өкілі Әсет Мұқажанов айтты.

Толығырық...

21 қазан 2014 ж. Жаңа кітап жарық көрді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Белгілі журналист Бауыржан Ғұбайдуллиннің «Жаныма жақын жағалау» атты жаңа кітабы жарық көрді.

Толығырық...

21 қазан 2014 ж. Астанада Шәмші Қалдаяқов әндерінің халықаралық фестивалі басталды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Астанада Шәмші Қалдаяқов әндерінің «Менің Қазақстаным» халықаралық фестивалі басталды. Байқау ертең басталады және 22 қазанға дейін жалғасады.

Толығырық...

20 қазан 2014 ж. Семейде Рухани келісім күніне орай дөңгелек үстел өтті

АСТАНА. ҚазАқпарат - Жыл сайын 18 қазан күні елімізде Рухани келісім күні аталып өтіледі. Бүгін де осы игі бастамаға еліміздің барлық аймақтарында қолдау көрсетіліп, түрлі іс-шаралар өткізілуде. Соның бірі ретінде бүгін Семейдегі Достық үйінде «Халықтар достығы - ел берекесі» тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Бұл туралы Семей қалалық ішкі саясат бөлімінің баспасөз қызметінен хабарлады.

Толығырық...

20 қазан 2014 ж. Ұлттық діңгегін берік ұстанған кісі адаспайды

Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының СҚО-ға сапары барысында халыққа қарата айтқан үндеуінің түйіні осы болды деуге негіз бар!

Толығырық...

20 қазан 2014 ж. Жақсы ата-ана болу үшін не істеу керек?

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бір-бірімен ортақ қызығушылықтары бар, бірін-бірі сүйетін ата-аналар балаларын жиі мақтап тұрады. Бұндай қорытындыны британдық мамандар 5 мыңнан астам отбасын зерттеу барысында анықтады.

Толығырық...

20 қазан 2014 ж. Таразда Жүсіп Хас Қажыб Баласағұн атындағы зерттеу институты ашылады

АСТАНА. ҚазАқпарат - 20 қазанда Тараз Мемлекеттік педагогикалық институтының жанынан Жүсіп Хас Қажыб Баласағұн атындағы зерттеу институты ашылу рәсімі болады.

Толығырық...

20 қазан 2014 ж. «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағын беру конкурсы жарияланды

АСТАНА. ҚазАқпарат - ҚР Білім және ғылым министрлігі «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағын беру үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығына сәйкес конкурс өткізіледі.

Толығырық...

17 қазан 2014 ж. Діни басқарма "жиһад" туралы пәтуа шығарды

Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын!

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының негізгі жұмыс бағыттарының бірі – діни мәселелерде пәтуа шығару.

Толығырық...

17 қазан 2014 ж. Павлодар облысында «Мектепке жол» аясында 14 356 оқушы 127405,1 мың теңгенің көмегін алды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Павлодар облысында «Мектепке жол» акциясының қорытындысы шығарылды, деп хабарлайды облыс әкімдігінің баспасөз қызметінен.

Толығырық...

17 қазан 2014 ж. Шығыс Қазақстан облысы дінтанушыларының І форумы өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін, 17 қазанда Шығыс Қазақстан облысының дін істері басқармасы Рухани келісім күніне арналған облыс дінтанушыларының І Форумын өткізеді, деп хабарлайды 1720.kz.

Толығырық...

17 қазан 2014 ж. Петропавлда 4 қарашада «Мен –чемпионмын!» балалардың спорттық тележобасы іске қосылады

«Мен-чемпионмын» балалардың спорттық қозғалысы ұйымдастыру комитетінің отырысы барысында жобаның жалпы ережелері мақұлданып, оны іске қосу мерзімі белгіленді.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. «Дінтану сараптамасының өзекті мәселелері» тақырыбында семинар өтті

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі «Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығы» республикалық мемлекеттік мекемесі (ҒЗТО) «Дінтану сараптамасының өзекті мәселелері» тақырыбында оқыту семинарын өткізді.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. «Жастар кадрлық резерві» жобасының қатысушысы алған әсерімен бөлісті

«Жастар кадрлық резервінің» (ЖКР) қатысушысы, «Қазақстан жастар конгрессі» ЗТБ – ның (Заңды Тұлғалар Бірлестігі) өңірлермен жұмыс бойынша бөлімінің жетекшісі Еркебұлан Кенжеболатов nurotan.kz порталына жобаға қатысқандағы алған әсері туралы бөлісті.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. Елордада «Жастар кадрлық резерві» жобасының II-ші білім беру модулі бастау алды

Бүгін партия хатшысы Фархад Қуанғановтың қатысуымен «Жастар кадрлық резверві» партиялық жобасының II-ші білім беру модулінің ашылуы болды.

Толығырық...

16 0азан 2014 ж. Төлеген Қуанышевтың «Із қалдырған белестер» атты кітабы жарық көрді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің бірінші шақырылымының депутаты, қоғам қайраткері Төлеген Қуанышевтың «Із қалдырған белестер» атты кітабы жарық көрді.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. Қызылордада Жанқожа батырды ұлықтаған ақындар мүшәйрасы өтті

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Қазалы ауданында Жанқожа батырдың 240 жылдығына арналған мерейтой жалғасуда. Аудандағы №269 мектепке Жанқожа батыр есімін беруге арналған шарадан соң, Қазалы аудандық мәдениет орталығында «Ел қорғаны, Ер Жәкем» атты аймақтық жас ақындар мүшәйрасы өтті.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. Алматыда «XXI ғасыр кітапханасы: жаңа көкжиектер» атты халықаралық конференция басталды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Бүгін Алматыда «Қазақстан» қонақ үйінде «XXI ғасыр кітапханасы: жаңа көкжиектер» атты халықаралық конференция басталды. Аталмыш форумның жұмысына Қазақстанның барлық аймақтарынан және алыс-жақын шетелдерден кітапхана мамандары қатысуда.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. Жанқожа батырдың өмірі мен ерлігі туралы жазылған туындылар оқырманға жол тартты

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат -Жанқожа Нұрмұхаммедұлының 240 жылдық мерейтойына арналған шаралар Ә.Тәжібаев атындағы облыстық кітапханада өткен батырдың өмірі мен ерлігі жайлы шыққан кітаптардың тұсаукесер рәсімінен бастау алды.

Толығырық...
Келесі вкладка

24 қазан 2014 ж. ПМУ-ДА ӨТКЕН ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛДЕ ЖОО МЕН КӘСІПОРЫН ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті бизнес және құқық факультетінде «Университет және жұмыс берушілер: дипломдық және магистрлік диссертациялық жұмыстардың тақырыптарын келісу» бойынша дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

24 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТІ ПАУЭРЛИФТИНГ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЧЕМПИОНАТЫНДА ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенті Ернұр Хайлямов пауэрлифтинг бойынша Қазақстан Республикасы чемпионатында жеңімпаз және жатып сығымдап көтеру бойынша Қазақстан Республикасы чемпионатында күміс жүлдегер атанды.

Толығырық...

23 қазан 2014 ж. ПМУ: БИЗНЕС ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ АРАСЫНДАҒЫ ДИАЛОГ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы Әбілхан Қарақаев кәсіпорын өкілдері алдында өзінің ғылыми жобаларының тұсау кесерін ұсынды.

Толығырық...

22 қазан 2014 ж. ПМУ 1 КУРС СТУДЕНТТЕРІН УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТТЕРІ ҚАТАРЫНА ҚАБЫЛДАДЫ

2014 жылдың 21 қазаны күні Естай атындағы қалалық мәдениет сарайында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 1 курс студенттерін университет студенттері қатарына салтанатты түрде қабылдауы өтті.

Толығырық...

16 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ АҚЫН НАТАЛЬЯ ЩЕПКОМЕН КЕЗДЕСТІ

2014 жылдың 14 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің С.Бейсембаев атындағы ғылыми кітапханасында павлодарлық ақын Наталья Щепко студенттермен кездесті.

Толығырық...

14 қазан 2014 ж. ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ ҚАНАТ БОЗЫМБАЕВ ОБЛЫС СТУДЕНТТЕРІНЕ АШЫҚ ДӘРІС ОҚЫДЫ

2014 жылдың 13 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Павлодар облысының әкімі Қанат Бозымбаев «Павлодар облысының әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы» тақырыбында ашық дәріс оқыды.

Толығырық...

14 қазан 2014 ж. ПМУ-ДА РЕКТОР КУБОГІ ҮШІН МИНИ-ФУТБОЛДАН ЖАРЫС ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде профессорлық-оқытушылар құрамы мен қызметкерлер арасында Ректор кубогі үшін мини футболдан жарыс өтті.

Толығырық...

13 қазан 2014 ж. ПМУ ИНДУСТРИАЛДЫ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ІСКЕ АСУЫНА АТСАЛЫСУДА

2014 жылдың 9 қазанында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 2015-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы индустриалды-инновациялық мемлекеттік бағдарламасы (ИИД МБ – 2) үшін кадрларды даярлауға қатысу бағдарламасы шеңберінде университет қабырғасына Kinsey&Company консалтингтік компания өкілдері Илья Симоненко мен Алима Зиманова және Қазақстан ЖОО Консорциумы бағдарламалық кеңесінің ИИД МБ – 2 аясында кадрларды дайындау бойынша қызметкері Лариса Нефедова іс сапармен келді.

Толығырық...

13 қазан 2014 ж. ПМУ-ДА ҚАЗАҚ ДИАСПОРАЛАРЫ, ОРАЛМАНДАР МЕН ШЕТЕЛДІК АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ДАЯРЛЫҚ БӨЛІМ АШЫЛДЫ

2014-2015 оқу жылында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Foundation» факультетінде шетелдік қазақ диаспоралары, оралмандар мен шетелдік азаматтар үшін даярлық бөлім ашылды.

Толығырық...

13 қазан 2014 ж. ПМУ-ДА «VI Ш. ШӨКИН ОҚУЛАРЫ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ

2014 жылдың 10 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «VI Ш. Шөкин оқулары» халықаралық ғылыми-техникалық конференциясы өтті.

Толығырық...

10 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ КҮЗГІ КҮЙЗЕЛІСПЕН КҮРЕСУДЕ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде студенттік өзін-өзі баскару аясында Жастар ісі жөніндегі комитет «Күзгі күйзеліске қарсымыз» акциясын өткізді.

Толығырық...

10 қазан 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМЫ КӘСІПОРЫН ӨКІЛДЕРІМЕН ІСЕРЛІК-КЕЗДЕСУГЕ ҚАТЫСТЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы кәсіпорын өкілдерімен жылуэнергетика мәселелері бойынша іскерлік-кездесуге қатысты.

Толығырық...

10 қазан 2014 ж. СПОРТТЫҚ САЙЫС ПМУ-ДІҢ КІЛ МЫҚТЫЛАРЫН АНЫҚТАДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 1 курс студенттері арасында мини-футболдан университет біріншілігі және Ұстаздар күніне орай ЖОО студенттері арасында жеңіл атлетикадан университет біріншілігі өтті.

Толығырық...

08 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ШАҚАТ ОТБАСЫЛЫҚ БАЛАЛАР ҮЙІ ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ

2014 жылдың 4 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Жастар ісі жөніндегі комитетінің белсенділері Павлодар облысы «Шақат» отбасылық негізіндегі балалар үйінің тәрбиеленушілерімен кездесті.

Толығырық...

07 қазан 2014 ж. «ЖАСЫЛ ЕЛДІҢ» ҮЗДІК САРБАЗЫ – ПМУ СТУДЕНТІ

2014 жылдың қазан айының басында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті агротехнологиялық факультетінің студенті Сағынтай Ернұр студенттік құрылыс және «Жасыл Ел» жастар жасақтары арасында өткен «Жасыл Елдің» үздік сарбазы» байқауында «СҚЖ Үздік сарбазы» номинациясы бойынша жеңімпаз атанды

Толығырық...

06 қазан 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТІ ТАЭКВОНДО СПОРТ МЕКТЕПТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ЧЕМПИОНАТЫНДА ЖҮЛДЕЛІ ОРЫНМЕН ОРАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенті 2014 жылдың 21-24 қыркүйегі аралағында өткен таэквондо спорт мектептері арасындағы Қазақстан чемпионатында үшінші орынға иеленді.

Толығырық...

25 қыркүйек 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМЫ АЙМАН ЗЕЙНУЛИНА «ҚҰРМЕТ» МЕДАЛІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы, филология ғылымдарының кандидаты, профессор, «Қазақ тілі» кафедрасының меңгерушісі Айман Зейнулина Қазақ қыздар педагогикалық университетінің 70 жылдық мерейтойын тойлау шеңберінде «Даңқты түлек» марапатымен және Қаз МҚУ-дың айтулы «Құрмет» медалімен марапатталды.

Толығырық...

25 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА ЭРАЗМУС+ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ СЕССИЯСЫ ӨТТІ

2014 жылдың 23 қыркүйек күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Эразмус+ бағдарламасының ақпараттық сессиясы өтті.

Толығырық...

24 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА АННА АХМАТОВА ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДӘРІПТЕЙТІН ӘДЕБИ КЕШ ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің С.Бейсембаев атындағы ғылыми кітапханасында Күміс дәуірдің бірегей ақындарының бірі Анна Ахматованың 135 жылдығына орай «Шабыт» кітап сүйерлер клубының отырысы өтті.

Толығырық...

24 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА ТІЛДЕР КҮНІНЕ АРНАЛҒАН ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ ӨТТІ

2014 жылдың 22 қыркүйек күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Қазақстан халықтарының тілдері күні құрметіне «Тіл – халық мәдениетінің діңгегі» тақырыбына арқау болған дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

22 қыркүйек 2014 ж. ПМУ «МЕКТЕПКЕ ЖОЛ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АКЦИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ

«Қазақстан – 2050» Стратегиясында белгіленген балалардың өмір сапасын арттыру бойынша жаңа әлеуметтік саясатты іске асыру мақсатында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті жыл сайын  өтетін «Мектепке жол» атты акциясына қатысты.

Толығырық...

19 қыркүйек 2014 ж. ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТҰЛЫНЫҢ 125 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН КОНФЕРЕНЦИЯ

2014 жылдың 19 қыркүйек күні сағат 11.00-де С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің концерттік залында қазақтың дара тұлғасы, ғылым мен мәдениет қайраткері, жазушы, публицист, қазақ әдебиетіндегі роман жанрының негізін қалаушы, аудармашы, драматург Жүсіпбек Аймауытұлының 125 жылдығының құрметіне орай «Аймауытов оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА «ЗАМАНДАС» АРДАГЕРЛЕР КЛУБЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫМЕН КЕЗДЕСУ ӨТТІ

2014 жылдың 17 қыркүйегінде С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Еңбек күнін тойлау аясында Павлодар облысы «Замандас» ардагерлер клубының төрағасы Қабидолла Шәкаримов студенттермен кездесті.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. ПМУ ҚЫЗ ЖІБЕК КЛУБЫНЫҢ БЕЛСЕНДІЛЕРІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕЛЕКӨПІР ЖҰМЫСЫНА ҚАТЫСТЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Қыз Жібек» қыздар клубының белсенділері республикалық жоғары оқу орындарындағы «Қыз Жібек» қыздар клубының филиалдары арасындағы «Қыз – ұлттың қазынасы» атты республикалық телекөпір жұмысына қатысты.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. ПМУ СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТІ ЕУРАЗИЯЛЫҚ СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ДИЗАЙНЕРЛЕР МЕКТЕПТЕРІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФЕСТИВАЛЬІНЕН ЖЕҢІСПЕН ОРАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Сәулет-құрылыс факультеті Еуразиялық сәулет-құрылыс және дизайнерлер мектептерінің IV халықаралық фестивальінде (Қырғызстан, Ыстықкөл) және дипломдық жобалар республикалық байқауынан жеңісті орындардан көрінді.

Толығырық...

17 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ШАРАСЫ ӨТТІ

2014 жылдың 16-17 қыркүйегі аралығында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Кітаптарға жаңа өмір сыйла» атты қайырымдылық шарасы өтті.

Толығырық...

16 қыркүйек 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ ӘҚБтҚРК ЖӘНЕ ҚР ҚК ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛГЕ ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекетік университетінің «Ертіс» ғылыми-технологиялық паркі мен Инновация және трансфертті технологиялардың аймақтық орталығының басшылары «Зияткерлік меншік құқығын қорғау мәселелері бойынша Әкімшілік құқықбұзушылық туралы ҚР кодексі және ҚР Қылымстық кодексіне өзгертулер мен толықтыруларға түсінік беру» тақырыбында өткен дөңгелек үстел жұмысына қатысты.

Толығырық...

15 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА «ДЕНСАУЛЫҚ ЗОР БАЙЛЫҚ» ФЛЕШМОБЫ ӨТТІ

2014 жылдың 12 қыркүйек күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің бас оқу ғимаратының алдында салауатты өмір салтын дәріптеу мақсатында «Денсаулық – зор байлық» атты флешмоб өтті.

Толығырық...

26 тамыз 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІНЕ ҚЫРКҮЙЕКТІҢ АЛҒАШҚЫ КҮНДЕРІНЕН БАСТАП БЕС ШЕТЕЛДІК ҒАЛЫМДАР ДӘРІС ОҚИДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде шетелдік дәріскерлерді шақыру университеттік бағдарламасы шеңберінде Еуропа мемлекеттерінің белгілі ғалымдар ЖОО-ның студенттеріне, магистранттарына және докторанттарына дәріс курстарын оқиды.

Толығырық...

26 тамыз 2014 ж. ПМУ ПРОФЕССОРЫ «ҒЫЛЫМДАҒЫ ЕСІМІ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АТАҒЫНЫҢ КАВАЛЕРІ АТАНДЫ

Сократ атындағы Халықаралық Номинациялық комитет «The Name in Science» (Ғылымдағы есімі) құрметті атағына С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы, т.ғ.д., «Механика және мұнайгаз ісі» кафедрасының профессоры, Ресей Жаратылыстану Академиясының корреспондент мүшесі, ғылым мен білім беру ісіне еңбегі сіңген қайраткер Нұргүл Смайлованы ұсынды.

Толығырық...

Қосымша ақпарат