Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

19 қыркүйек 2014 ж. Үндістанда үш көзді бұзау дүниеге келді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Үндістанның оңтүстігіндегі Тамил-Наду штатында таңғажайып оқиға орын алды.

Толығырық...

19 қыркүйек 2014 ж. Түркия мектептерінде Құран сабағы енгізіледі

"Осы оқу жылында Түркиядағы мектеп реформасы орта мектептерде ислам діні білімін оқытуды енгізумен басталады", - деп жазады жергілікті БАҚ.

Толығырық...

19 қыркүйек 2014 ж. Мәскеуде қазақтың лирикалық поэзиясына арналған шығармашылық кеш өтті

АСТАНА. ҚазАқпарат - 17 қыркүйекте Мәскеуде Орталық әдебиетшілер үйінде «XX-XXІ ғасырлардағы Қазақтың лирикалық поэзиясы» атты шығармашылық кеш өтті. Іс-шараныҚазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Елшілігі ҚР Мәдениет және спорт министрімен бірлесіп ұйымдастырды, деп хабарлады ҚР СІМ баспасөз қызметінен.

Толығырық...

19 қыркүйек 2014 ж. Далай-лама индустар мен мұсылмандарды бірігуге шақырды

Будда дінінің басшысы Далай-лама Үнді елінде басталып келе жатқан дінаралық қоғамдық қақтығыстарды доғарып, индустар мен мұсылмандар жамағатын өзара бітімге келуге шақырды.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. Панама – әлемдегі ең бақытты мемлекет

Панама әлем бойынша ең бақытты мемлекет болып танылды. Мемлекеттер арасында жайлы өмір индексі бойынша рейтинг құрастырған Gallup-Healthways компаниясы осындай шешімге келіп отыр.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. Түрік елі жомарт мемлекеттер тізіміне енді

«Глобальды гуманитарлық көмек» ұйымы жомарт мемлекеттердің тізімін жариялады. 2013 жылғы ұйғарым бойынша, аталмыш тізімде Түрік еліне 3-орын бұйырыпты. Өткен жылы бұл ел қайырымдылық шараларына $ 1,6 млрд қаражат бөлген.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. Камерундық команда түгелімен Ислам дінін қабылдады

Камерундық футбол командасының ойыншылары мен жаттықтырушысы және командадағы діни қызметкер әйел Ислам дінін қабылдады. Аталмыш айтулы оқиға Дубайда өткен даярлық жаттығулар барысында орын алған.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. «Жапонияның сұлулық әлемі» Астанаға келді

АСТАНА. ҚазАқпарат - 23 қыркүйек күні ҚР Тұңғыш Президентінің Музейінде жапондық суретші Томоко Хоукёның «Жапонияның сұлулық әлемі» атты жеке көрмесі ашылады, деп хабарлады музейдің баспасөз қызметінен.

Толығырық...

17 қыркүйек 2014 ж. Германияда шариғат полициясы пайда болды

Өткен аптада Германияның Вупперталь қалашығында мұсылман жастарынан құралған «шариғат полициясы» пайда болды. Жарқын түсті жазулары бар арнайы киім киінген шариғат полицияның мүшелері кешкісін қалашықтағы тәртіпті қадағалап, мейрамхана мен түнгі клуб маңындағыларға әдепке жат қылықтар жасамауларын ескертті.

Толығырық...

17 қыркүйек 2014 ж. Омбыдағы Ш. Уәлиханов көшесінде Арбат демалыс орны ашылды

Енді Омбы тұрғындарының өз Арбаты бар. Омбылықтардың жаңа демалыс орны Шоқан Уәлиханов көшесінен орын тепті.

Толығырық...

17 қыркүйек 2014 ж. Mail.ru «ВКонтакте» әлеуметтік желісін 1,5 млрд. долларға толықтай сатып алады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Mail.ru Group «ВКонтакте» әлеуметтік желісіндегі қалған 48,01 пайыз үлесін 1,47 млрд. долларға сатып алатынын хабарлады, деп жазады ВВС.

Толығырық...

16 қыркүйек 2014 ж. Кардинал Ислам дінін жақтап сөйледі

Вашингтон қаласындағы католиктік шіркеудің кардиналы ИГИЛ басқыншыларын айыптап, шынайы Ислам дінінің бағыты басқа, мақсаты бөлек екенін ескертті.

Толығырық...

16 қыркүйек 2014 ж. Жаңа мектеп оқушы қыздарды биік мансапқа жетуге тәрбиелейді

Британдық Ковентри қаласында қыздарға арналған мұсылман мектебі ашылды. Аталмыш мектептің тағы бір ерекшелігі – бұндағы ұстаздар ұжымы мұсылман қыздарын биік мансап пен билікті орындарға жетуге тәрбиелейді.

Толығырық...

16 қыркүйек 2014 ж. Барселонада такси жүргізушілері қытай тілін үйренуде

АСТАНА. ҚазАқпарат - Испан астанасында қытай тілін үйренуге құлшыныс білдірген таксистердің алғашқы тобы даярлықтың бастапқы кезеңінен ойдағыдай өтті, деп хабарлады АвтоДрайв сайты.

Толығырық...

15 қыркүйек 2014 ж. Бүкіләлемдік ислам экономикасында бұрын-соңды болмаған құбылыс

Timez5 компаниясының «халал» азық-түлік өндірісінің атқарушы директоры Надер Сабри Исламдық қаржы жүйесі мен «халал» өнімдер саудасын сараптай келе, ислам экономикасының қарыштап дамып келе жатқандығын айтты. Бұндай қарыштаудың және де бұрын-соңды байқалмағанын ескертеді. Бұл жағдай халықаралық салымшылардың Исламдық экономикаға қызығушылық танытуына жол ашуда. Айта кетейік, көптеген салымшылар діни наным-сенімдері бойынша, ислам дінін ұстанбайды.

Толығырық...

15 қыркүйек 2014 ж. Мешіт қызметкерлері үшін бірыңғай киім үлгісін тіктірді

Үстіміздегі жылдың қыркүйек айының 11-нен бастап, Әзірбайжанда мешіт қызметкерлері бірыңғай киім үлгілеріне көшті.

Толығырық...

15 қыркүйек 2014 ж. Финляндия тұрғыны Eurojackpot лотереясының 61,2 млн. еуро жүлдесін ұтып алды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Финляндияның оңтүстігіндегі Эспоо қаласының тұрғыны Eurojackpot еуропалық лотереясының 61,2 млн. еуро мөлшеріндегі рекордтық жүлдесінің иесі атанды, деп хабарлады ресейлік «Жаңалықтар» агенттігі.

Толығырық...

15 қыркүйек 2014 ж. Норвегия премьер-министрі пайғамбар (с.а.с.) хадисін еске алды

кеше, 14:46

Толығырық...

12 қыркүйек 2014 ж. Ғибадат бөлмелері жаныңыздан табылатын болды

Бейсенбі, 11 Қыркүйек 2014 12:03

Толығырық...

12 қыркүйек 2014 ж. Астаналықтар үшін қытайлық өнерпаздар домбырада ойнайды

АСТАНА. ҚазАқпарат - 25 қыркүйек күні Қытай әртістері «Астана Опера» сахнасында өнер көрсетеді. Концерт Қазақстандағы Қытай мәдениеті күндері аясында өтеді, деп хабарлады «Астана Опера» театрының баспасөз қызметінен.

Толығырық...

12 қыркүйек 2014 ж. Жаңа стадионға Рим папасының есімін бермек

АСТАНА. ҚазАқпарат - Рим папасы Франциск жанкүйерлік ететін аргентиналық футбол клубы жаңа стадионға понтификтің есімін бермек, деп хабарлады ВВС.

Толығырық...

11 қыркүйек 2014 ж. Мұсылмандардың еврейлерді құтқарғаны жайлы көрме ашылды

Уэльс астанасында Холокоста уақытында мұсылмандардың иудейлерді құтқарғандығы жайлы көрме ашылды.

Толығырық...

11 қыркүйек 2014 ж. 1400 мұсылман Саудия королінің шақыруымен қажы атанады

Сауд Арабиясының королі Абдулла ибн Абдель Азиздің арнайы шақыртуымен әлемнің 70 елінен 1400 жан қажылық парызын өтеуге тегін жолдамаға ие болды.

Толығырық...

11 қыркүйек 2014 ж. Түркияда «Қазақстан күндері» өткізілді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Анкара қаласында 11-шы Халықаралық «Мәдениет және өнер фестивалі» шеңберінде Қазақстан Республикасының Түркиядағы елшілігінің ұйымдастыруымен «Қазақстан күндері» өткізілді. Бұл туралы ҚР СІМ баспасөз қызметінен хабарлады.

Толығырық...

11 қыркүйек 2014 ж. Мұсылман әйелдерінің қай мамандықты көп таңдайтыны анықталды

Ислам діні әйел затының рухани жан дүниесін нұрландырумен қатар, қоғамдық өмірге белсене араласып, ғылым мен шығармашылық жолында өзін-өзі дамытуға серпін береді.

Толығырық...

10 қыркүйек 2014 ж. Мұсылман киімдерінің сән үлгілері көрсетілді

Кеше Грозный қаласының Firdaws сән сарайында бүкіләлемдік сәнқойлар топтамасының көрсетілімі болып өтті.

Толығырық...

10 қыркүйек 2014 ж. Нидерланды ғалымдары әуежайды қорғайтын робот құстар ойлап тапты

АСТАНА. ҚазАқпарат - Нидерланды ғалымдары жергілікті әуежайларды топтасқан шағалалар мен үйректерден қорғайтын робот құстардың жобасын ойлап тапты, деп хабарлайды NL Times.

Толығырық...

10 қыркүйек 2014 ж. Мешіт қауіпсіздігін қорғауға нәзік жандылар тартылды

Меккенің Масджид Ан-Науауи атты Пайғамбар мешітінде біраз уақыттан бері тәртіп сақшылар ретінде әйелдер қатары қызмет көрсетуде. Олар мешіттегі тәртіп пен ұрлыққа қатаң бақылау жасай жүріп, қарттарға көмек көрсетеді.

Толығырық...

09 қыркүйек 2014 ж. Ресейде ислами телеканал ашылуы мүмкін

Ресей мүфтилері кеңесінің төрағасы Равиль Гайнутдин Х Қазан Халықаралық мұсылман киносы фестивалінің ашылу салтанатында қоғамдық ислами телеканал құруға ұсыныс жасады.

Толығырық...

09 қыркүйек 2014 ж. Қажылық арналған ақпараттық кампания іске қосылады

Қажылық істерін ұйымдастыру комитетінің төрағасы, Мекке қаласының губернаторы ханзада Халед әл-Фейсал 24-қазан күні алтыншы ұлттық ақпараттық кампания жұмысын іске қосады.

Толығырық...
Келесі вкладка

19 қыркүйек 2014 ж. Елордада «Мәңгілік ел - мәртебелі тіл» шарасы өтуде

АСТАНА. ҚазАқпарат - ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің ұйымдастыруымен елордадағы «Конгресс - Холл» сарайында мемлекеттік тіл мерекесіне арналған «Мәңгілік ел - мәртебелі тіл» іс-шарасы өтуде.

Толығырық...

19 қыркүйек 2014 ж. «Астана Опера» «Богема» махаббат жырын жырламақ

АСТАНА. ҚазАқпарат - 29 қыркүйекте «Астана Опера» театрында алғашқы махаббат, шексіз шаттық пен сауық-сайран, жалындаған жастық шақ жайлы «Богема» спектаклі қойылады, деп хабарлады театрдың баспасөз қызметінен.

Толығырық...

19 қыркүйек 2014 ж. Танымал американдық актер қазақстандық режиссердің фильміне түседі

АСТАНА. ҚазАқпарат - Американдық белгілі актер әрі режиссер, Оскар сыйлығының лауреаты Морган Фриманның елеулі екі жобаға қатысатыны белгілі болды.

Толығырық...

19 қыркүйек 2014 ж. Қарағандыда «Тіл жанашыры» байқауының жеңімпазы жарты миллион теңгеге ие болды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қарағандыда Кеншілер мәдениет сарайында «Тіл жанашыры» байқауының жүлдегерлеріне облыс әкімінің сыйлығын табыстау рәсімі өтті, деп хабарлайды аймақ басшысының баспасөз қызметінен.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. Еуразия ұлттық университетінде көкпаршылар даярлау қолға алынбақ

АСТАНА. ҚазАқпарат - ҚР Ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті Б.Тілеухан Еуразия ұлттық университетінің ректоры Е.Сыдықовпен кездесті. Оған мемлекеттік жаттықтырушы Р.Сәттібаев, Асылбек Избайыров бастаған мамандар мен ЕҰУ-нің дене шынықтыру кафедрасының оқытушылық-профессорлық құрамы қатысты.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. Бүгін Астанада айтулы ақынның мерейтойлық кеші өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қыркүйектің 18 жұлдызы күні сағат 17.00-де Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, «Жұлдыз» журналының бас редакторы, көрнекті ақын Ұлықбек Есдәулеттің 60 жасқа толуына орай «Алтайдың алтын тамыры» атты әдеби-музыкалық кеш өтеді.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. Қызылордада дін бірлігі тақырыбында форум өтеді

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Қызылорда облысының дін істері басқармасы және облыстық дін мәселелерін зерттеу орталығының ұйымдастыруымен қыркүйек айының 16-24 аралығында барлық аудандарда «Дін бірлігі - тәуелсіздік тірегі» форумын өткізу жоспарлануда.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. Қыркүйектің 20-30 аралығында «Astana Ballet» хореографиялық ұжымы әлемдік турнеге шығады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қыркүйектің 20-30 аралығында «Astana Ballet» хореографиялық ұжымы әлемдік турнеге шығады. Бұл туралы бүгін өткен соңғы дайындық репетициясы барысында бас балетмейстер Айгүл Тати айтты.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. 20 қыркүйекте Франциядағы Қазақстанның мәдениет маусымы ашылады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан мәдениет маусымының Францияда ашылуы 20 қыркүйекке жоспарланған. Бұл туралы бүгін Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Асқар Бөрібаев айтты.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. Шәкен Аймановтың өмірі мен шығармашылығына арналған «Топжарған» эссе-кітабы жарық көрді

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Бүгін Алматыда Шәкен Аймановтың өмірі мен шығармашылығына арналған «Топжарған» эссе-кітабының тұсаукесері өтті.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. «Қазақфильм» National Geographic үлгісі бойынша Қазақстанның табиғаты туралы деректі фильм түсіреді

АСТАНА. ҚазАқпарат - «Қазақфильм» National Geographic үлгісі бойынша Қазақстанның табиғаты туралы деректі фильмдер сериясын түсіреді. Бұл туралы бүгін Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Асқар Бөрібаев айтты.

Толығырық...

17 қыркүйек 2014 ж. Астанада Бибігүл Төлегенова атындағы VII Халықаралық вокалисттер байқауы өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Елордада 21 қыркүйекте Бибігүл Төлегенова атындағы VII Халықаралық вокалисттер байқауы шымылдығын ашады. Оған Қазақстаннан, таяу және қиыр шетел мемлекеттерінен келген 64 әнші қатысады, деп хабарлады astana.kz.

Толығырық...

17 қыркүйек 2014 ж. Соғысқа аттанып бара жатқан қазақстандықтарға ресми ескерту жасалады

Соғысқа аттанып бара жатқан қазақстандықтар қылмыстық жауапкершілікке тартылады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

Толығырық...

17 қыркүйек 2014 ж. Экстремизм үшін азаматтығына да, атағына да қарамастан жазаланады

Бас прокуратурадағылар экстремистік әрекетпен шұғылданушы кез келген адам Қазақстан заңы алдында жауап беретінін, тіпті Қазақстанға қатысты шетелдік саясаткер осындай іс жүргізсе де жазаланатынын мәлімдеді - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

Толығырық...

17 қыркүйек 2014 ж. «Балбала» қуыршағы оқу құралы ретінде Білім министрлігіне ұсынылды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Отандық «Балбала» қуыршағының Қазақстан сөрелерінен орын тапқанынан 3,5 жыл өтті. Осы уақыт аралығында отандық өнім нарықта тұрақтай алды ма? Бүгін Алматыда әнші, продюсер Қыдырәлі Болманов пен Қарақат Әбілдина өздерінің төл жобасы - «Балбала» қуыршағы туралы айтып берді.

Толығырық...

17 қыркүйек 2014 ж. Алматыда суретші Никас Сафроновтың жеке көрмесі ашылды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматыда Ә.Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында Ресейдің еңбек сіңірген суретшісі Никас Сафроновтың жеке шығармашылық көрмесі өтуде.

Толығырық...

17 қыркүйек 2014 ж. «Қазақфильм» АҚ мен Корей кинематографы кеңесі арасында әріптестік туралы меморандумға қол қойылды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматыда Х Еуразия кинофестивалі аясында Корей киносы күндері өтуде.

Толығырық...

17 қыркүйек 2014 ж. Н.Назарбаев «Қазақфильмге» «Сүлеймен сұлтан» сияқты киноэпопея түсіруді тапсырды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақфильм» киностудиясына түріктің «Сүлеймен сұлтан» сериалы тәрізді тарихи киноэпопея түсіруді тапсырды. Бұл туралы кеше Алматыда «Еуразия» халықаралық кинофестивалінің ашылуында қала әкімі Ахметжан Есімов айтты.

Толығырық...

16 қыркүйек 2014 ж. Алматыда «Әбу Ханифа» медресесінің жаңа ғимараты ашылды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Бүгін Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының қатысуымен Алматыда «Әбу Ханифа» медресесінің жаңа ғимараты ашылды. Бұл туралы ҚМДБ баспасөз хатшысы Ағабек Қонарбайұлы айтты.

Толығырық...

16 қыркүйек 2014 ж. Астаналық марафоншы Иранда

Дүйсенбі, 15 Қыркүйек 2014 04:11

Толығырық...

16 қыркүйек 2014 ж. Жаңа ескерткіш монеталар айналымға шықты - ҚР Ұлттық банкі

АСТАНА. ҚазАқпарат - Т.Г. Шевченконың 200 жылдығына арналған ескерткіш монеталар айналымға шықты. Бұл туралы ҚР Ұлттық банктің баспасөз қызметінен хабарлады.

Толығырық...

16 қыркүйек 2014 ж. Еуразия кинофестивалінің Қазақстан киноиндустриясы үшін маңызы зор - Ли Чан Дон

АЛМАТЫ. КазАкпарат - Бүгін Алматыда Х халықаралық Еуразия кинофестивалінің ашылуы өтеді. Салтанатты шара алдында дүбірлі додада қазылық ететін шетелдік қонақтар баспасөз конференциясын өткізді.

Толығырық...

15 қыркүйек 2014 ж. Алматыда оралман және шетелдегі қазақ жастарының сурет көрмесі өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің Тіл комитеті 2014 жылдың қазан айында Алматы қаласында шетелдерде тұратын және оралман қазақ жастарының өнер фестивалі аясында «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты сурет көрмесін өткізеді.

Толығырық...

15 қыркүйек 2014 ж. Х «Еуразия» халықаралық кинофестивалі аясында Корей киносының күндері өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Алматыда Х «Еуразия» халықаралық кинофестивалінің аясында корей киносының күндері өтеді. Көрсетілімдер 2014 жылғы 16-19 қыркүйек аралығында қаладағы «Арман» киноорталығында ұйымдастырылады.

Толығырық...

15 қыркүйек 2014 ж. Министрге "Қара жорға" биі туралы сұрақ қойылды

жұма, 12.09.2014, 17:03

Толығырық...

15 қыркүйек 2014 ж. Отбасы күнінде Петропавлда 14 сәби дүниеге келді

ПЕТРОПАВЛ. ҚазАқпарат - Петропавлда облыстық перинаталдық орталықта Отбасы күнінде 14 нәресте дүниеге келді, деп хабарлайды СҚО білім басқармасының баспасөз хатшысы Иннна Қалымбет.

Толығырық...

15 қыркүйек 2014 ж. Құрбан айтта алғаш рет рухани кеш ұйымдастырылады

Биыл Құрбан айт мерекесі жылдағыдан ерекше ұлттық нақышта өткізіліп, тұңғыш рет рухани кеш ұйымдастырылады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Muslim.kz сайтына сілтеме жасап.

Толығырық...

15 қыркүйек 2014 ж. Павлодар облысында «Мерейлі отбасы» конкурсында Қаббасовтардың өнерлі отбасы жүлдегер атанды

ПАВЛОДАР. ҚазАқпарат - Қашыр ауданынан Қаббасовтар отбасы әулеті облыстық «Мерейлі отбасы» конкурсында екінші дәрежелі дипломмен марапатталып, жүлделі орынға ие болды, деп хабарлады ішкі саясат басқармасы бастығының орынбасары Махаббат Сәдуақасова.

Толығырық...

15 қыркүйек 2014 ж. Назарбаев қазақстандықтарды Отбасы күні мерекесімен құттықтады

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Отбасы күні мерекесімен құттықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақорда сайтына сілтеме жасап. Естеріңізге сала кетейік, Отбасы күні елімізде алғаш рет 2013 жылы 8 қыркүйекте аталып өткен.

Толығырық...

12 қыркүйек 2014 ж. 70 жастағы ақсақал кәсібін «Шағын бизнеске арналған 100 жоба» кітабынан тапты

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Қызылорда облысында жасы 70-тен асқан шиелілік кәсіпкер Сүйіндік Аманжоловтың бүгінде жобалық құны 3,6 млн. теңгені құрайтын шағын балық өсіретін тәлімбағы бар. Балық кластерін дамыту бизнес жоспарын кәсіпкер қарт "Шағын бизнеске арналған 100 жоба" кітабынан тауыпты.

Толығырық...
Келесі вкладка

19 қыркүйек 2014 ж. ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТҰЛЫНЫҢ 125 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН КОНФЕРЕНЦИЯ

2014 жылдың 19 қыркүйек күні сағат 11.00-де С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің концерттік залында қазақтың дара тұлғасы, ғылым мен мәдениет қайраткері, жазушы, публицист, қазақ әдебиетіндегі роман жанрының негізін қалаушы, аудармашы, драматург Жүсіпбек Аймауытұлының 125 жылдығының құрметіне орай «Аймауытов оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА «ЗАМАНДАС» АРДАГЕРЛЕР КЛУБЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫМЕН КЕЗДЕСУ ӨТТІ

2014 жылдың 17 қыркүйегінде С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Еңбек күнін тойлау аясында Павлодар облысы «Замандас» ардагерлер клубының төрағасы Қабидолла Шәкаримов студенттермен кездесті.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. ПМУ ҚЫЗ ЖІБЕК КЛУБЫНЫҢ БЕЛСЕНДІЛЕРІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕЛЕКӨПІР ЖҰМЫСЫНА ҚАТЫСТЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Қыз Жібек» қыздар клубының белсенділері республикалық жоғары оқу орындарындағы «Қыз Жібек» қыздар клубының филиалдары арасындағы «Қыз – ұлттың қазынасы» атты республикалық телекөпір жұмысына қатысты.

Толығырық...

18 қыркүйек 2014 ж. ПМУ СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТІ ЕУРАЗИЯЛЫҚ СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ДИЗАЙНЕРЛЕР МЕКТЕПТЕРІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФЕСТИВАЛЬІНЕН ЖЕҢІСПЕН ОРАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Сәулет-құрылыс факультеті Еуразиялық сәулет-құрылыс және дизайнерлер мектептерінің IV халықаралық фестивальінде (Қырғызстан, Ыстықкөл) және дипломдық жобалар республикалық байқауынан жеңісті орындардан көрінді.

Толығырық...

17 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ШАРАСЫ ӨТТІ

2014 жылдың 16-17 қыркүйегі аралығында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Кітаптарға жаңа өмір сыйла» атты қайырымдылық шарасы өтті.

Толығырық...

16 қыркүйек 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ ӘҚБтҚРК ЖӘНЕ ҚР ҚК ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛГЕ ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекетік университетінің «Ертіс» ғылыми-технологиялық паркі мен Инновация және трансфертті технологиялардың аймақтық орталығының басшылары «Зияткерлік меншік құқығын қорғау мәселелері бойынша Әкімшілік құқықбұзушылық туралы ҚР кодексі және ҚР Қылымстық кодексіне өзгертулер мен толықтыруларға түсінік беру» тақырыбында өткен дөңгелек үстел жұмысына қатысты.

Толығырық...

15 қыркүйек 2014 ж. ПМУ-ДА «ДЕНСАУЛЫҚ ЗОР БАЙЛЫҚ» ФЛЕШМОБЫ ӨТТІ

2014 жылдың 12 қыркүйек күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің бас оқу ғимаратының алдында салауатты өмір салтын дәріптеу мақсатында «Денсаулық – зор байлық» атты флешмоб өтті.

Толығырық...

26 тамыз 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІНЕ ҚЫРКҮЙЕКТІҢ АЛҒАШҚЫ КҮНДЕРІНЕН БАСТАП БЕС ШЕТЕЛДІК ҒАЛЫМДАР ДӘРІС ОҚИДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде шетелдік дәріскерлерді шақыру университеттік бағдарламасы шеңберінде Еуропа мемлекеттерінің белгілі ғалымдар ЖОО-ның студенттеріне, магистранттарына және докторанттарына дәріс курстарын оқиды.

Толығырық...

26 тамыз 2014 ж. ПМУ ПРОФЕССОРЫ «ҒЫЛЫМДАҒЫ ЕСІМІ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АТАҒЫНЫҢ КАВАЛЕРІ АТАНДЫ

Сократ атындағы Халықаралық Номинациялық комитет «The Name in Science» (Ғылымдағы есімі) құрметті атағына С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы, т.ғ.д., «Механика және мұнайгаз ісі» кафедрасының профессоры, Ресей Жаратылыстану Академиясының корреспондент мүшесі, ғылым мен білім беру ісіне еңбегі сіңген қайраткер Нұргүл Смайлованы ұсынды.

Толығырық...

25 тамыз 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ИННОВАЦИЯЛЫҚ ФОРСАЖ» NIF$50K БИЗНЕС-ЖОБАЛАР БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗЫ АТАНДЫ

Техника ғылымдарының докторы, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің көліктік техника және логистика кафедрасының профессоры Абылхан Қаракаев республикалық «Инновациялық форсаж» инновациялық бизнес-жобалар байқауының жеңімпазы атанды.

Толығырық...

21 тамыз 2014 ж. «Қазақстандағы жаңа діни қозғалыстар» мемлекеттік бюджеттік тақырып бойынша ғылыми-зерттеу жобасын жүзеге асыру барысы туралы ашық талқылау

2014 жылдың 20 тамызында сағат 10.00-де ҚР БҒМ Ғылым комитетінің ұсынымы бойынша С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде отандық ғалымдардың, сарапшылардың, мемлекеттік органдардың мамандарының, басшыларының, діни бірлестіктердің қатысуымен «Қазақстандағы жаңа діни қозғалыстар» мемлекеттік бюджеттік тақырып бойынша ғылыми-зерттеу жобасын жүзеге асыру барысы туралы ашық талқылау өтті.

Толығырық...

07 тамыз 2014 ж. «БАЯНТАУ» ДЕМАЛЫС ОРТАЛЫҒЫНДА БИОЛОГИЯЛЫҚ МЕКТЕП ЖҰМЫС ЖАСАДЫ

Л.Н. Гумелев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті мен Павлодар облысы әкімдігі арасындағы өзара ғылыми-білім ынтымақтастық келісім-шарты аясында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Баянтау» демалыс үйінде «Заманауи биологияның өзекті мәселелері» атты І Жазғы биологиялық мектеп жұмыс жасады.

Толығырық...

29 шілде 2014 ж.  ИННОВАЦИЯЛАРДЫ ДАМУҒА АРНАЛҒАН СЕМИНАР

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті жанындағы Технологиялық трансферті және инновациялар Аймақтық орталығы Павлодар облысы Кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп кәсіпорын басшылығының және кәсіпкерлердің қатысуымен «Инновациялар. Технологиялар трансфері. Жобаны коммерциялау. Тапсырыс бойынша жасалған өнертабыс» атты семинар өткізді.

Толығырық...

21 шілде 2014 ж. ПМУ МЕН АМУ: ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ КЕЛІСІМ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы туризм саласындағы интеграциялық үрдістердің дамуы» атты дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

19 шілде 2014 ж. ПРОФЕССОР АЛЬБЕРТ ЗАХАРЕНКОНЫҢ МЕРЕЙТОЙЫ ПМУ-ДА

Павлодардың ғылыми жұртшылығы танымал ғалым, тарихшы және дарынды ұстаз Альберт Захаренконың мерейтойын атап өтті.

Толығырық...

18 шілде 2014 ж. КӘСІПОРЫН ӨКІЛІ МЕН ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ ТАБЫСКЕРЛІК-КЕЗДЕСУГЕ ҚАТЫСТЫ

Кәсіпорын өкілі мен С. Торайғыров атындағы ПМУ ғалымдары металлургия және машина жасау аймағындағы инновациялық сұрақтар бойынша табыскерлік-кездесуге қатысты.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ВИЦЕ-МИНИСТРІ ПМУ-ДА

2014 жылдың 12 шілдесінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым вице-министрі Балықбаев Такир Оспанұлы С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне арнайы іс-сапармен келді.

Толығырық...

11 шілде 2014 ж. ПМУ МАГИСТРАНТТАРЫНА ДИПЛОМ ТАБЫСТАЛДЫ

2014 жылдың 11 шілде күні С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде магистратураны тәмамдаған түлектер диплом алды.

Толығырық...

11 шілде 2014 ж. ПМУ – ҮЗДІКТЕР ҚАТАРЫНДА

2014 жылдың Ұлттық (басты) рейтингі бойынша С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Қазақстанның көп салалы жоғары мектептері арасынан көшбасшылар қатарынан көрініп, бесінші орынан бойтүзеді.

Толығырық...

11 шілде 2014 ж. БЕРКЛИ ҚАЛАСЫНДАҒЫ КАЛИФОРНИЯ УНИВЕРСИТЕТІ МЕН СИНГАПУРДАҒЫ ШЕТЕЛ ОҚУ СЕМИНАРЫ

Жоғарғы оқу орнының басшылары дайындық және біліктілікті көтеру бағдарламасы шегінде ҚР С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің э.ғ.д., профессор Серік Өмірбаев пен ғылым және инновация департаментінің директоры, т.ғ.к., доценті Нұркен Күзембаев Ұлттық Сингапур университеті мен Беркли (АҚШ) қаласының Калифорниялық университетінде оқытуды өтті.

Толығырық...

4 шілде 2014 ж. ПМУ-ҒА АТЫРАУ ЖӘНЕ АСТАНЫ ҚАЛАЛАРЫНЫҢ НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІНІҢ ОҚУШЫЛАР ДЕЛЕГАЦИЯСЫ КЕЛДІ

2014 жылдың 3-4 шілдесінде С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне Атырау және Астана қалаларының Назарбаев Зияткерлік мектептерінің оқушылар тобы келді.

Толығырық...

4 шілде 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ «ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРСАЖ» АКЦИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университет ғалымдары мен инновация және ғылым Департамент қызметкерлері «Инновационный форсаж» акциясына қатысты.

Толығырық...

3 шілде 2014 ж. ПМУ-ДЫҢ 2014 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕКТЕРІНЕ ДИПЛОМ ТАБЫС ЕТІЛДІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 2014 жылғы түлектерге диплом табыс ету рәсімі өтті.

Толығырық...

26 маусым 2014 ж. ПМУ-ДА ОҚЫТУШЫЛАР МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАЗҒЫ СПАРТАКИАДА ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Баянтау» демалыс үйінде оқытушылар мен қызметкерлерге арналған «Денсаулық және сергектік» атты жазғы спартакиада өтті.

Толығырық...

26 маусым 2014 ж. СТУДЕНТТІК ӨЗІН-ӨЗІ  БАСҚАРУ БЕЛСЕНДІЛЕРІ ҮШІН ПМУ-ДА ЖАСТАР ЛАГЕРІ ЕСІГІН АШТЫ

2014 жылдың  25-27 маусым  аралығында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Баянтау» демалыс үйінде студенттік өзін-өзі басқару белсенділеріне арналған ІІ жастар лагері өз жұмысын бастады.

Толығырық...

25 маусым 2014 ж. ПМУ «ҚЫМЫЗМҰРЫНДЫҚ» МЕЙРАМЫН ТОЙЛАДЫ

2014 жылдың 21 маусымы күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Павлодар облысы Қазақстан халқы ассамблеясы мен мұсылман әйелдері лигасы қоғамдық бірлестігі  мүшелерінің ұйымдастыруымен облыс орталығындағы мәдениет және демалыс саябағында өткен қазақтың көне мерекелерінің бірі – «Қымызмұрындық»  мерекесін тойлады.

Толығырық...

24 маусым 2014 ж.  «PRIMUS INTER PARES (ТЕҢДЕСТЕР АРАСЫНДАҒЫ БІРІНШІ)»  ОРДЕНІМЕН  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ  ҒАЛЫМДАР АРАСЫНДА АЛҒАШҚЫ  БОЛЫП  ПМУ ДОЦЕНТІ МАРАПАТТАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы, т.ғ.к., «Металлургия» кафедрасының доценті Алексей Богомоловқа Ресей Жаратылыстану Академиясының Президиумының шешімімен  «PRIMUS INTER PARES» ордені табыс етілді.

Толығырық...

24 маусым 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ БИЗНЕС КЕЗДЕСУГЕ ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымдары, т.ғ.к., профессор Вадим Марковский мен PhD докторанты Бауыржан Машрапов энергетика саласындағы инновацияларға арналған индустриалды-инновациялық даму бойынша бизнес кездесуге қатысты. 

Толығырық...

18 июня 2014 г. ПМУ ҒАЛЫМЫ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕС ЖҰМЫСЫНА ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы 2014 жылдың 11 маусым күні Астана қаласында өткен «Үдемелі индустрияландырудың екінші бесжылдығында ТМК саласындағы бизнес, ғылым және мемлекеттің технологиялық міндеттерін айқындауы» атты дөңгелек үстел негізінде жүзеге асқан ғылыми-технологиялық кеңеске шақырылды.

Толығырық...

18 маусым 2014 ж. ПМУ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТАЦИЯДАН ӨТТІ

Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі қазақстандық тәуелсіз агенттіктің Аккредитациялық Кеңесі шешімімен С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің бакалавриат, магистратура, докторантура оқыту бағдарламалары мамандандырылған аккредитациядан өтті.

Толығырық...

Қосымша ақпарат