Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

22 шілде 2014 ж. Әлем чемпионы 23 бүлдіршіннің отасына көмектесті

Бразилияда өткен доп додасының жеңімпазы атанған Германия құрамасының белді ойыншысы Месут Озил қасиетті Рамазан айындағы қайырымдылық шарасын қайта жалғастырды. Естеріңізге сала кетейік, әлем чемпионаты басталмастан бұрын Месут Озил бразилиялық 11 бүлдіршіннің отасына қажетті қаражатты төлеп берген болатын.

Толығырық...

22 шілде 2014 ж. 11 жыл ораза ұстаған индус бар

Үнділік индустар қасиетті Рамазан айы келісімен мұсылмандармен бірге ауыз бекітіп, ораза тұтуды әдетке айналдырған. Таңнның атысы мен күннің батысы аралығында ас-судан аулақ болып, нәпсі қалауларынан тыйылуды олар өздеріне рухани сынақ ретінде қабылдайды.

Толығырық...

22 шілде 2014 ж. Бүгін Юрмалада «Жаңа толқын-2014» байқауы ашылады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Юрмала қаласында бүгін XIII Халықаралық жас әншілердің «Жаңа толқын-2014» байқауы басталады, деп хабарлады «ИТАР-ТАСС».

Толығырық...

18 шілде 2014 ж. Канадада Рамазан қайырымдылығы өтуде

Канадада қасиетті айда қайырымдылық шаралары көптеп ұйымдастырылуда. Жергілікті мұсылмандар әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға азық-түлік таратып, ауызашар дастарханына шақыруда.

Толығырық...

18 шілде 2014 ж. Ресейде Николай патшаның отбасын еске алу шеруі өтті

АСТАНА. ҚазАқпарат - Екатеринбург қаласында 200-ден астам діни қызметкер және Ресей мен Украина қалаларынан келген он мыңға жуық адам Ресейдің соңғы императоры Николай II отбасын еске алу үшін Храм-на-Крови шіркеуінен Ганина Яма шатқалына дейінгі 20 шақырымдық жолға крест ұстап, шеруге шықты. Бұл туралы «РИА Новости» хабарлады.

Толығырық...

17 шілде 2014 ж. 2015 жылға дейін қажылық квотасының мөлшері сақталатын болды

Сауд Арабиясының қажылық министрлігінің баспасөз хатшысы Хатем әл-Қади аталмыш министрліктің киелі мешітті кеңейту бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстарға байланысты қажылыққа қатысты қысқартылған квотаның мөлшерін 2015 жылға дейін күшінде қалдыратынын хабарлады.

Толығырық...

17 шілде 2014 ж. Дубайда алтыннан жасалған бесік сатылып жатыр

Астана. 17 шілде. Baq.kz – Дубайда саф алтыннан жасалған бесік сатылымға шығарылды. Оның бағасы 16,3 миллион долларды құрайды деп жазады Arabian Business.

Толығырық...

16 шілде 2014 ж. Обама ауызашар берді

АСТАНА. ҚазАқпарат - АҚШ президенті Барак Обама Ақүйде ауызашар берді. Ауызашар кезінде АҚШ президенті Барак Обама Таяу Шығыстағы оқиғаларға тоқталды, деп жазады ult.kz.

Толығырық...

16 шілде 2014 ж. Болгарияда ең үлкен Құран жұртшылықтың назарына ұсынылды

Әлемдегі ең үлкен Құран Болграияның мұражай қорығында жұртшылықтың назарына ұсынылды.

Толығырық...

15 шілде 2014 ж. Татарстанда зағип жандарға Құран орталығы ашылды

10 шілде күні Татарстандағы Альметов ауданында көзі көрмейтін және көзі нашар көретін жандарға Құран үйрететін орталықтың салтанатты ашылуы өтті.

Толығырық...

15 шілде 2014 ж. Латвияда құмнан мүсін жасаушылардың халықаралық фестивалі өтті

АСТАНА. ҚазАқпарат - Латвияның Елгава қаласындағы орталық алаңда құмнан мүсін жасаушылардың халықаралық фестивалі ұйымдастырылды. Өнер бәсекесіне әр мемлекеттен 15 суретші қатысып, нағыз шеберлік үлгісін көрсетті, деп хабарлайды «ИТАР-ТАСС».

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Қағбаны тұрғызуға қанша тас жұмсалғаны белгілі болды

Мекке қаласындағы Әл-Харам мешітінің тарихын зерттеуші ғалым Абдулла Саид Әл-Хассани Әл-Захранидің хабарлауынша, Қағбаны құрайтын тастардың саны - 1614 дана.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Әлемдегі ең үлкен ауызашар

Мәдина қаласындағы үлкен мешітте күніне шамамен 300 000 адам ауыз ашып жүр. Мешіттің ауласында 12 000 метрден асатын дастархан жайылады.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Дубайда ең ежелгі кисуа жұрттың назарына ұсынылды

Рамазан айының құрметіне орай Дубайда ең ежелгі кисуа (қасиетті Қағба жабындысы) халықтың назарына ұсынылды.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Дубайда температурасы реттелетін қала салынбақ

АСТАНА. ҚазАқпарат - Біріккен Араб Әмірліктерінің бай қаласы - Дубай көшбасшылары жақын арада ғаламшардағы алғашқы күмбез астындағы қала құрылысы басталатынын жариялады.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. 35 жыл ішінде мүсіндер жасауға 100 мың тіс шұқығыш ши пайдаланған (ФОТО)

АСТАНА. ҚазАқпарат - Скотта Уивер 35 жыл ішінде 100 мың тіс шұқығыштан «Сан-Францисконың ұлы мүсіншелерін» жасап шығарды.

Толығырық...

11 шілде 2014 ж. Оразаның пайдасы

10 Шілде 2014

Толығырық...

10 шілде 2014 ж. 100 киіз үй тігіледі

Астана. 9 шілде. Baq.kz - Қырғызстанның Семеновское шатқалында Көшпенділердің Дүниежүзілік ойындарына 100 киіз үй тігіледі.

Толығырық...

9 шілде 2014 ж. Қасиетті Құран – 72 тілде

Сауд Арабиясында айлар сұлтаны – Рамазанда әл-Харам мешітінде жаңа технолгияны енгізді.

Толығырық...

9 шілде 2014 ж. 150 үндістандық ауыз бекітті

Үндістандағы аса ірі Тихар түрмесінде жазасын өтеп жатқан 2300 мұсылман жамағатымен бірге 150 үндістандық ауыз бекіткен.

Толығырық...

9 шілде 2014 ж. Гренландияда жалғыз мұсылман 21 сағат ораза тұтады

Айналасы мұздықтарға толы Гренландия деп аталатын елде тұратын Ливан азаматы Уассам Азақир – 21 сағат бойы ораза ұстап, құлшылығын атқарып жатқан осы өлкедегі жалғыз мұсылман.

Толығырық...

8 шілде 2014 ж. АҚШ-та христиандар мұсылмандармен бірге намазға тұрды

АСТАНА.ҚазАқпарат - Австралиядағы Оңтүстік Уэльс университетінің зерттеушілер тобы Жерге өте ұқсас планета тапты, деп жазады шетелдік БАҚ.

Толығырық...

4 шілде 2014 ж. Ғарыштан Жердің «егізі» табылды

АСТАНА.ҚазАқпарат - Австралиядағы Оңтүстік Уэльс университетінің зерттеушілер тобы Жерге өте ұқсас планета тапты, деп жазады шетелдік БАҚ.

Толығырық...

3 шілде 2014 ж. Мәскеуліктер Меккені 11-шілдеде көретін болды

11-шілде күні Мәскеу қаласындағы Мемлекеттік Шығыс музейінде «Мекке – Мәскеу Монет Сарайының күміс маркасында» атты көрме өз жұмысын бастайды.

Толығырық...

2 шілде 2014 ж. Жапонияда қасиетті Фудзи тауына шығу маусымы басталды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Жүздеген түрлі ұлт өкілдері жапондықтардың қасиетті Фудзи тауында күннің шығуын қарсы алды.

Толығырық...

1 шілде 2014 ж. Ең ұзақ ауыз бекітетін ел. Ол қайсы?

Биыл ауыз бекіту уақытының ұзақтығы географиялық ерекшелікке байланысты әр жерде әр түрлі. Мәселен, Дания мұсылмандары европа елдерінің ішінде ең ұзақ уақыт ауыз бекітеді (21 сағат). Аргентина мұсылмандары ең аз уақыт ораза ұстайды екен (9 сағат). Ал, еліміз бойынша орташа есеппен 18, 19 сағат ораза ұстайды.

Толығырық...

30 маусым 2014 ж. 50 градустық аптап ыстық мұсылмандарға қиын емес

Биыл Пәкістандық мұсылмандар өте жоғары температурада, 50 градуста 16 сағат ауыз бекітеді. Қасиетті Рамазан айында елдің барлық дерлік аймақтарында ауа температурасы 50 градуста болады дейді мамандар.

Толығырық...

27 маусым 2014 ж. Парижде екінші Эйфель мұнарасы «бой көтерді»

АСТАНА. ҚазАқпарат - Парижде екінші Эйфель мұнарасы бой көтерді, деп хабарлайды 24.kz.

Толығырық...

26 маусым 2014 ж. 2016 жылғы дүниежүзілік кітап астанасы таңдалды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Польшаның Вроцлав қаласы 2016 жылғы дүниежүзілік кітап астанасы атанбақ. Мұндай шешімді 24 маусымда Париж қаласында БҰҰ-ның білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі штаб-пәтерінде өткен отырыс барысында 24 сарапшыдан құралған халықаралық комитет қабылдады, делінген ЮНЕСКО хабарламасында.

Толығырық...

26 маусым 2014 ж. Мұсылман ғалымдарының халықаралық одағына он жыл толды

Осы аптада Катар астанасы – Доха қаласында халықаралық мұсылман ғалымдар одағының он жылдығына арналған баспасөз мәжілісі өтті.

Толығырық...
Келесі вкладка

22 шілде 2014 ж. ҚМДБ: Дін саласындағы журналистерге семинар-тренинг өтті (ФОТО)

Ақтөбе қаласында журналистерге арналған семинар-тренинг өтті. ҚР Дін істері агенттігінің қолдауымен, «Ұлағат» мәдениет және даму қорының ұйымдастыруымен өткен шеберлік дәрісіне Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан облысы, Ақтөбе облысынан келген 50-ден астам бұқаралық ақпарат өкілдері қатысты.

Толығырық...

22 шілде 2014 ж. Шәкәрім қолжазбалары Қазақстанға қайтарылды

"Арадан 80 жыл өткенде ойшыл Шәкәрім Құдайбердіұлының қолжазбалары Қазақстанға қайтарылды" деп хабарлайды Tengrinews.kz 24.kz телеарнасына сілтеме жасап.

Толығырық...

22 шілде 2014 ж. Бүгін Астанада ЮНЕСКО істері жөніндегі Ұлттық комиссиялардың кеңесі басталады

АСТАНА. ҚазАқпарат - 22 шілдеде елордада ЮНЕСКО істері жөніндегі Ұлттық комиссияларының Бірінші өңіраралық кеңесі өтеді. Оған әлемнің 125 мемлекетінің өкілдері қатысады, деп хабарлады astana.kz

Толығырық...

18 шілде 2014 ж. Бас мүфтидің ауызашары

17 Шілде 2014

Толығырық...

18 шілде 2014 ж. Электронды ақпараттар аялдамада

17 Шілде 2014

Толығырық...

18 шілде 2014 ж. Дін саласындағы мемлекеттік саясаттың БАҚ-та жариялануы

17 Шілде 2014

Толығырық...

18 шілде 2014 ж. Елордада ЮНЕСКО істері жөніндегі Ұлттық комиссиялардың бірінші өңіраралық кеңесі өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - 22-24 шілде күндері елордада ЮНЕСКО істері жөніндегі Ұлттық комиссиялардың бірінші өңіраралық кеңесі өтеді. Бұл туралы бүгін ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы мәлім етті.

Толығырық...

18 шілде 2014 ж. Қазақтың салт-дәстүрлерін ЮНЕСКО-ның мәдени мұра тізіміне кіргізу ойда бар - А.Мұхамедиұлы

АСТАНА. ҚазАқпарат - ҚР Мәдениет министрлігі қазақтың салт-дәстүрлерін ЮНЕСКО-ның мәдени мұра тізіміне кіргізбек. Бұл туралы бүгін ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте аталған ведомствоның басшысы Арыстанбек Мұхамедиұлы мәлім етті.

Толығырық...

17 шілде 2014 ж. ШҚО-да діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізілуде

ӨСКЕМЕН. ҚазАқпарат - Дәстүрлі рухани құндылықты сақтау мақсатында қалалар мен аудандар халқы арасында ақпараттық-насихаттау жұмыстары кеңінен жүргізілуде.

Толығырық...

17 шілде 2014 ж. Алматыда 200 мұқтаж отбасыға азық-түлік таратылды – ФОТО

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Бүгін Алматыда «Рамазан сыйы» акциясы аясында әлеуметтік жағдайы төмен 200 отбасыға азық-түлік тегін таратылды.

Толығырық...

16 шілде 2014 ж. Шымкентте жұртшылыққа «Электронды қазақ үй» таныстырылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен «Оңтүстік Қазақстан» газетінің баспасөз орталығында ұлттық рухтың жаршысы - «Электронды қазақ үй» өнімінің таныстырылымы өтті.

Толығырық...

16 шілде 2014 ж. Бас мүфти атынан ауызашар берілді (ФОТО)

15 Шілде 2014

Толығырық...

16 шілде 2014 ж. Бас мүфти аудармашыны қабылдады

15 Шілде 2014

Толығырық...

15 шілде 2014 ж. Жасөспірімдер марапатталды

14 Шілде 2014

Толығырық...

15 шілде 2014 ж. Қымыз өндірісі іске қосылды

15 Шілде 2014

Толығырық...

15 шілде 2014 ж. «Абайды үш тілде оқимыз» жобасын қолдады

АСТАНА. 14 шілде. BAQ.KZ – Павлодарда «Абайды үш тілде оқимыз» жобасы аясында полилингвальдық байқау өтті. Оған облыстың түкпір-түкпірінен түрлі ұлттың оқушы ұландары қатысты. Бұл туралы "Нұр Отан" партиясының баспасөз қызметі хабарлап отыр.

Толығырық...

15 шілде 2014 ж. Дін істері агенттігінің төрағасы Иран елшісімен кездесті

14 Шілде 2014

Толығырық...

15 шілде 2014 ж. «Әзірет Сұлтан» мешіті БАҚ өкілдеріне ауызашар берді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қасиетті Рамазан айында Астанадағы «Әзірет Сұлтан» мешіті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің басын қосып, ауызашар берді.

Толығырық...

15 шілде 2014 ж. Қызылорда жастары «Ішімдіксіз Рамазан» акциясын өткізді (ФОТО)

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Шиелі ауданында "Жастар орталығының" ұйымдастыруымен «Ішімдіксіз Рамазан!» акциясы өтті, деп хабарлады аудан әкімдігінің баспасөз қызметі.

Толығырық...

15 шілде 2014 ж. «Астана Опера» алғашқы «Жібек жолы» халықаралық фестивалін өткізеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - «Астана Опера» алғашқы «Жібек жолы» халықаралық фестивалін ұйымдастырады. Елорда театрының сахнасында Италия, Франция, Қытай, Ресей және Қазақстаннан келген опера және балет жұлдыздары өнер көрсетеді.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Астанада француз суретшісінің көрмесі ашылды

Астана. 13 шілде. Baq.kz – Елордада француз суретшісі Альтон Мишиноның «Жер мен көктің, жарық пен көлеңкенің арасында» атты көрмесі ашылды.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Семейліктер Шәкәрім Құдайбердіұлын еске алды

АСТАНА. 14 шілде. BAQ.KZ – Семейде қазақ ақыны, ойшылы Шәкәрім Құдайбердіұлының туған күніне орай ерекше шара өтті. Кітапхана қызметкерлері ұйымдастырған бұл шара көпшіліктің назарын бірден өзіне аударды.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Жасөспірімдер марапатталды

14 Шілде 2014

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Достастық керуені Қызылорда облысын аралап шықты

Астана. 13 шілде. Baq.kz – "Сыр елі - достық мекені" достастық керуені Қызылорда облысының барлық ауданын аралап шықты. Аталмыш жоба облыстық Қазақстан халық Ассамблеясының қолдауымен "Болашақ жастары" қоғамдық бірлестігі тарапынан ұйымдастырылды.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Құранның 75 сүресін жатқа білетін 5 жасар қари көпшілікті таңқалдырды

Қасиетті Рамазан айы тағы бір игі іспен жалғасты. Алматыда алғаш рет 15 жасқа дейінгі ұл-қыздардың қатысуымен Құран оқудан сайыс өтті. Жасы кіші дегенмен қасиетті кітаптың бірнеше парасын жатқа оқып, дауыс ырғағын келтіріп алған мұсылман бауырлардың арасында тәп-тәуір тартыс өтті.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Дін мәселесі ШҚО-да талқыланды

12 Шілде 2014

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Қазақстандық азамат электронды жайнамаз ойлап тапты

Дәстүрлі Ислам құндылықтарын заманауи технологиялардың көмегімен насихаттау - бүгінгі күнгі заман талабы. Қазақстандық Алханбай Сатыбалдыұлы бес уақыт намаз бен үтір намазының оқылуын тәртібімен үйрететін «Электронды жайнамаз» ойлап тапты.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Ұлттық музейде Шығыстың Алтын ғасырымен байланысты көрме ашылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасының Ұлттық музейінде «Орталық Азия мен Кавказдағы дәстүрлі тоқыма өнері - Ұлы Жібек жолының мұрасы» атты көрме ашылды.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Ақтауда этноқалашық пен Достық үйі салынбақ

АҚТАУ. ҚазАқпарат - Ақтауда өткен Маңғыстау облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясының 18-сессиясында облыс орталығында Достық үйін салу жұмыстары басталатыны туралы ақпарат айтылды.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Павлодарда Баян батырға арнап ескерткіш қойылды

ПАВЛОДАР. ҚазАқпарат - Батыр Баянның (1710/15-1757) 300 жылдығын тойлау барысында Павлодарда оған арнап қойылған ескерткіш ашылды. Қоладан жасалған бұл туынды жерін жаудан қорғаған ержүрек батырға деген халықтың алғысын білдіреді.

Толығырық...
Келесі вкладка

18 шілде 2014 ж. КӘСІПОРЫН ӨКІЛІ МЕН ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ ТАБЫСКЕРЛІК-КЕЗДЕСУГЕ ҚАТЫСТЫ

Кәсіпорын өкілі мен С. Торайғыров атындағы ПМУ ғалымдары металлургия және машина жасау аймағындағы инновациялық сұрақтар бойынша табыскерлік-кездесуге қатысты.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ВИЦЕ-МИНИСТРІ ПМУ-ДА

2014 жылдың 12 шілдесінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым вице-министрі Балықбаев Такир Оспанұлы С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне арнайы іс-сапармен келді.

Толығырық...

11 шілде 2014 ж. ПМУ МАГИСТРАНТТАРЫНА ДИПЛОМ ТАБЫСТАЛДЫ

2014 жылдың 11 шілде күні С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде магистратураны тәмамдаған түлектер диплом алды.

Толығырық...

11 шілде 2014 ж. ПМУ – ҮЗДІКТЕР ҚАТАРЫНДА

2014 жылдың Ұлттық (басты) рейтингі бойынша С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Қазақстанның көп салалы жоғары мектептері арасынан көшбасшылар қатарынан көрініп, бесінші орынан бойтүзеді.

Толығырық...

11 шілде 2014 ж. БЕРКЛИ ҚАЛАСЫНДАҒЫ КАЛИФОРНИЯ УНИВЕРСИТЕТІ МЕН СИНГАПУРДАҒЫ ШЕТЕЛ ОҚУ СЕМИНАРЫ

Жоғарғы оқу орнының басшылары дайындық және біліктілікті көтеру бағдарламасы шегінде ҚР С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің э.ғ.д., профессор Серік Өмірбаев пен ғылым және инновация департаментінің директоры, т.ғ.к., доценті Нұркен Күзембаев Ұлттық Сингапур университеті мен Беркли (АҚШ) қаласының Калифорниялық университетінде оқытуды өтті.

Толығырық...

4 шілде 2014 ж. ПМУ-ҒА АТЫРАУ ЖӘНЕ АСТАНЫ ҚАЛАЛАРЫНЫҢ НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІНІҢ ОҚУШЫЛАР ДЕЛЕГАЦИЯСЫ КЕЛДІ

2014 жылдың 3-4 шілдесінде С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне Атырау және Астана қалаларының Назарбаев Зияткерлік мектептерінің оқушылар тобы келді.

Толығырық...

4 шілде 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ «ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРСАЖ» АКЦИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университет ғалымдары мен инновация және ғылым Департамент қызметкерлері «Инновационный форсаж» акциясына қатысты.

Толығырық...

3 шілде 2014 ж. ПМУ-ДЫҢ 2014 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕКТЕРІНЕ ДИПЛОМ ТАБЫС ЕТІЛДІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 2014 жылғы түлектерге диплом табыс ету рәсімі өтті.

Толығырық...

26 маусым 2014 ж. ПМУ-ДА ОҚЫТУШЫЛАР МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАЗҒЫ СПАРТАКИАДА ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Баянтау» демалыс үйінде оқытушылар мен қызметкерлерге арналған «Денсаулық және сергектік» атты жазғы спартакиада өтті.

Толығырық...

26 маусым 2014 ж. СТУДЕНТТІК ӨЗІН-ӨЗІ  БАСҚАРУ БЕЛСЕНДІЛЕРІ ҮШІН ПМУ-ДА ЖАСТАР ЛАГЕРІ ЕСІГІН АШТЫ

2014 жылдың  25-27 маусым  аралығында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Баянтау» демалыс үйінде студенттік өзін-өзі басқару белсенділеріне арналған ІІ жастар лагері өз жұмысын бастады.

Толығырық...

25 маусым 2014 ж. ПМУ «ҚЫМЫЗМҰРЫНДЫҚ» МЕЙРАМЫН ТОЙЛАДЫ

2014 жылдың 21 маусымы күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Павлодар облысы Қазақстан халқы ассамблеясы мен мұсылман әйелдері лигасы қоғамдық бірлестігі  мүшелерінің ұйымдастыруымен облыс орталығындағы мәдениет және демалыс саябағында өткен қазақтың көне мерекелерінің бірі – «Қымызмұрындық»  мерекесін тойлады.

Толығырық...

24 маусым 2014 ж.  «PRIMUS INTER PARES (ТЕҢДЕСТЕР АРАСЫНДАҒЫ БІРІНШІ)»  ОРДЕНІМЕН  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ  ҒАЛЫМДАР АРАСЫНДА АЛҒАШҚЫ  БОЛЫП  ПМУ ДОЦЕНТІ МАРАПАТТАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы, т.ғ.к., «Металлургия» кафедрасының доценті Алексей Богомоловқа Ресей Жаратылыстану Академиясының Президиумының шешімімен  «PRIMUS INTER PARES» ордені табыс етілді.

Толығырық...

24 маусым 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ БИЗНЕС КЕЗДЕСУГЕ ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымдары, т.ғ.к., профессор Вадим Марковский мен PhD докторанты Бауыржан Машрапов энергетика саласындағы инновацияларға арналған индустриалды-инновациялық даму бойынша бизнес кездесуге қатысты. 

Толығырық...

18 июня 2014 г. ПМУ ҒАЛЫМЫ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕС ЖҰМЫСЫНА ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы 2014 жылдың 11 маусым күні Астана қаласында өткен «Үдемелі индустрияландырудың екінші бесжылдығында ТМК саласындағы бизнес, ғылым және мемлекеттің технологиялық міндеттерін айқындауы» атты дөңгелек үстел негізінде жүзеге асқан ғылыми-технологиялық кеңеске шақырылды.

Толығырық...

18 маусым 2014 ж. ПМУ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТАЦИЯДАН ӨТТІ

Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі қазақстандық тәуелсіз агенттіктің Аккредитациялық Кеңесі шешімімен С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің бакалавриат, магистратура, докторантура оқыту бағдарламалары мамандандырылған аккредитациядан өтті.

Толығырық...

17 маусым 2014 ж. ПМУ ЖӘНЕ НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ ӨЗАРА ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙДЫ

Жоғары білім көшбасшыларының ІІІ Еуразиялық форумы аясында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті мен «Назарбаев Университеті» автономдық білім беру мекемесі өзара ынтымақтастық Меморандумына қол қойды.

Толығырық...

11 маусым 2014 ж. ПМУ ПРОФЕССОРЫ ВИТАЛИЙ УКРАИНЦАНЫҢ МЕРЕЙТОЙЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті белгілі ғалым әрі ардақты ұстаз, техника ғылымдарының докторы, «Кәсіптік оқыту және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының профессоры Виталий Украинцаның 60 жылдық мерейтойын атап өтті.

Толығырық...

11 маусым 2014 ж. ПМУ АГРОТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІ КӘСІПОРЫНДАРДА ЖИПЛОМДЫҚ ЖОБАЛАРЫН ҚОРҒАДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіндегі қосарлы білім беру жүйесін дамыту шеңберінде Зоотехнология, генетика және селекция кафедрасының студенттері Павлодар облысы Май ауданындағы «Агрофирма Ақжар Өндіріс» ЖШС шаруашылығында дипломдық жобасын қорғады.

Толығырық...

10 маусым 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТІК ЖАСАҒЫ «ҮЗДІК ЖАСАҚ» АТАНДЫ

Павлодар облысы ІІД, «Нұр Отан» ХДП және Жастар саясаты жөніндегі басқармасы бірлесе отырып, қоғамдық қауіпсіздікті сақтау мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде белсенділік танытқан студенттік құқық қорғау жасақтарын марапаттады. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттік құқық қорғау жасағы топ жарып, «Үздік жасақ» марапатын иеленді.

Толығырық...

06 маусым 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫН «KSP STEEL» ЖШС КӘСІПОРЫНЫНДА ҚОРҒАДЫ

C. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіндегі қосарлы білім беру жүйесін дамыту шеңберінде Металлургия кафедрасы студенттерінің дипломдық жобаларын қорғауы Павлодар облысындағы ірі металлургиялық «KSP Steel» ЖШС кәсіпорынында өтті.

Толығырық...

06 маусым 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ОБЛЫСТЫҚ «СТУДЕНТТІК КӨКТЕМ –2014» ФЕСТИВАЛІНЕН ЖҮЛДЕЛІ ҚАЙТТЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері Павлодар қаласының «Достық» үйінің концерттік залында өткен дарынды жастардың «Студенттік көктем-2014» облыстық фестивалінің гала-концертіне қатысып, үздіктер қатарынан көрінді.

Толығырық...

05 маусым 2014 ж. ПМУ ЖАС ҒАЛЫМДАРЫ «ЖАС ҒАЛЫМ» ОБЛЫСТЫҚ БАЙҚАУЫНДА ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында «Жас ғалым» облыстық байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі және облыс әкімі орынбасары Арын Орсариевтің қатысумен ғылыми көрме өтті.

Толығырық...

04 маусым 2014 ж. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ КҮНІ

2014 жылдың 29 мамырында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Энергетикалық факультеті күні өтті

Толығырық...

04 маусым 2014 ж. ПМУ ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАҒАН ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «География және туризм» кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамы, магистранттар мен студенттері «Туристік индустриясы дамуының заманауи мәселелері» атты І Халықаралық жастар ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференцияға қатысты.

Толығырық...

04 маусым 2014 ж. КӨПТІЛДІЛІК – ӘЛЕМДІК БІЛІМ КЕҢІСТІГІНЕ ЫҚПАЛДАСУДЫҢ БАСТЫ ШАРТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Металлургия» кафедрасының ДМт-302 тобының студенті Ольга Гареева көптілді білім беру бағдарламасы шеңберінде дипломдық жұмысын ағылшын тілінде қорғап шықты.

Толығырық...

04 маусым 2014 ж. Еуразиялық ықпалдастық принциптерін түсіндіру әрі насихаттау дәрістері

2014 жылдың 30 мамыр мен 6 маусым аралығында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде студенттер, магистранттар, профессорлық- оқытушылар құрамы үшін еуразиялық ықпалдастық басты қағидаттарын насихаттау бойынша дәрістер басталды.

Толығырық...

04 маусым 2014 ж. ПМУ ҚАБЫРҒАСЫНДА САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН ҚҰРБАНДАРЫН ЕСКЕ АЛУ КҮНІ ӨТТІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде саяси қуғын-сүргін құрбандары құрметіне «Тарих сабақтары» өтті.

Толығырық...

30 мамыр 2014 ж. ПМУ-ДА «ТАЗА СЕССИЯ» АКЦИЯСЫ ӨТУДЕ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде жазғы емтихандық сессия кездерінде ЖОО басшылығы, Студенттік ректорат, оқу орнының Студенттер кәсіподақ ұйымы, Жастар ісі бойынша комитеті және Қазақстан студенттер Альянсының ұйымдастыруымен жемқорлыққа қарсы «Таза сессия» акциясы өтуде.

Толығырық...

30 мамыр 2014 ж. ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ КҮНІ

2014 жылдың 28 мамыр күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті күнін тойлады.

Толығырық...

30 мамыр 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ «ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКА – АДАМЗАТ БОЛАШАҒЫ» КОНФЕРЕНЦИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің студенті мен магистранты Алексей Христодоров пен Сағыныш Нұркимбаев Өскемен қаласында өткен Халықаралық «Жасыл экономика – адамзат болашағы» атты ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысты.

Толығырық...

Қосымша ақпарат