Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

3 наурыз 2015 ж. Имамдар Мысырда білім шыңдауда

Таяуда ғана Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ілімнің орталығы саналатын Мысырдағы әлемге әйгілі «әл-Азһар» университетіндегі имамдардың біліктілігін жетілдіруге арналған 3 айлық курсқа білім-біліктілігі жоғары 5 имамды іріктеп, аттандырған еді. Бүгінде имамдарымыз ел орталығы Каирде білім жолындағы жұмыстарын бастап та кетті.

Толығырық...

3 наурыз 2015 ж. Бельгияда буркинимен шомылуға рұқсат берілді

Бельгия мемлекетінде Sunpark желісіндегі барлық аквапарктерге енді мұсылман қыз-келіншектер емін-еркін кіре алатын болады. Бұған қоса, олар өздерінің буркини деп аталатын киімдерімен суға түсе алады. Айта кетейік, буркини – мұсылман әйелдердің суға түсуіне арналған, бет пен өкше, қолы ғана ашық болатын киім түрі.

Толығырық...

3 наурыз 2015 ж. Түркия президенті кіші қажылығын өтеді

Сауд Арабиясына арнайы іссапармен келген Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған кіші қажылығын өтеді.

Толығырық...

3 наурыз 2015 ж. Грекияда жаратылыстану ғылымдарының VII халықаралық конференциясында қазақсандық ғалымдар өз жобаларын ұсынды

Грецияның Афина қаласында дәстүрлі жаратылыстану ғылымдарына байланысты VII халықаралық конференция болып өтті.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. Мұсылмандар қарттарға қамқорлық үйін ашты

Австралия астанасы Сидней қаласының мұсылмандар жамағаты алғаш рет Қарттарға қамқорлық үйін ашатын болды. Қартайған шағында қараусыз қалған қарттардың барлық қажеттіктерін өтеуге арналған.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. Ұзақ ұйықтау жүрек талмасына ұшыратады

10-жылға жуық уақыт бойы адам ағзасын зерттеген ғалымдар осындай шешімге келген. Олардың бұл ғылыми жаңалықтары нақты нәтижелер мен дәлелдерге сүйене отырып жасалған.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. Тай халқының халал ас фестивалі өтті

Пәкістан астанасы Исламабад шаһарында Тайланд корольдігі Елшігінің бірлесуімен тай халқының мәдениетін және ұлттық халал тағамдарын паш еткен фестиваль болып өтті. «Мариотт» қонақ үйінің ғимаратында өткізілген фестивальге келгендер, сондай-ақ, арнайы дайындалған тай халқының ұлттық билеріне де куә болды.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. Араб аспанынан ақша жауды

АСТАНА. 27 ақпан. E-islam.kz - Біріккен араб әмірлігі көгінен көк қағаз жауды. Дубай орталығындағы көкпен таласқан үйлердің айқара ашық терезелерінің бірінен жауған ақша туристерді таң-тамаша қалдырды. Жергілікті БАҚ мәліметінше, 1 млн шамасында ақша жауды деседі.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. Омбы облысымен ортақ келісімдер жасалды

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Ержан қажы Малғажыұлы Омбы қаласының Бас имамы, наиб мүфти Бота Бақулинді қабылдады.

Толығырық...

27 ақпан 2015 ж. Қытай халқы бір жылда жеті миллионға өсті

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қытай халқы 2014 жылдың аяғындағы деректер бойынша 1 млрд. 367 млн адамға жетті.

Толығырық...

27 ақпан 2015 ж. СІМ АҚШ-та ұсталған азаматқа қатысты түсініктеме берді

АСТАНА. 26 ақпан. E-islam.kz - «ҚР Сыртқы істер министрлігі Америка Құрама Штаттарында «ИШИР» лаңкестік ұйымымен байланысы бар деген күдікпен Қазақстан азаматы Ахрор Сейдахметовтың ұсталғаны туралы хабардар» дейді ҚР СІМ баспасөз хатшысы Нұржан Айтмаханов Қазақстан азаматы А.Сейдахметовтің тұтқындалуына қатысты түсініктемесінде.

Толығырық...

27 ақпан 2015 ж. «Болашақ» студенттері Н.Ораз бен Г.Әлімгерей Америкада қазақ өнері мен мәдениетін паш етті

АСТАНА. ҚазАқпарат - АҚШ-тың Калифорния штаты Монтерей институтының қабырғасында «International Education Day» шарасы ұйымдастырылды. Шараға «Болашақ» бағдарламасы арқылы білім алып жатқан танымал журналистер Нұрділдә Ораз бен Гүлназ Әлімгерей де қатысып, халық әндерін орындап қана қоймай, қазақтың кең дастарханынан да келген қонақтарға дәм татырды.

Толығырық...

27 ақпан 2015 ж. Италия ғалымы: Қазақстан күрделі кезеңнен сүрінбей өте алады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан күрделі кезеңнен сүрінбей өте алады. Барлық қабылданған шаралар оңынан шешіледі. Елде бұған барлық мүмкіндіктер бар, деп санайды Италия жоғары геосаяси зерттеу институтының ғылыми қызметкері АлессАндро ЛундИни.

Толығырық...

27 ақпан 2015 ж. Н.Назарбаев тұрақтылық пен сәттілік символы - Яо Пэйшэн

БЕЙЖІҢ. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев - тұрақтылық пен сәттілік символы. Бұл туралы 1999-2003 жылдары Қазақстанда ҚХР Елшісі болған Яо Пэйшэн қазақстандық тілшілерге берген сұхбатында мәлім етті.

Толығырық...

26 ақпан 2015 ж. Джиһад-қалыңдықтардың саны артты

АСТАНА. 25 ақпан. E-islam.kz - Британ соты Вилесден қаласындағы әйелдер ісін қарап жатыр. Олар лаңкестік ұйымдарды қаржыландырды деген айыпқа таңылған.

Толығырық...

26 ақпан 2015 ж. Сирияға аттанбақ болғандар ұсталды

АСТАНА. 25 ақпан. E-islam.kz - ИШИР-дің қаймықпайтын ең қаныпезер мүшелері тунистік лаңкестер болып табылатынын бұған дейін де жазған болатынбыз. Бұл ретте лаңкестер ордасында болып келген азаматтардың пікірі негіз болған еді.

Толығырық...

26 ақпан 2015 ж. Мектеп оқулықтары Құран аяттарымен толығады

АСТАНА. 26 ақпан. E-islam.kz - Пәкістандағы провинциялардың бірінде жергілікті білім комиссиясының ұйғарымымен мектеп оқулықтарына Құран аяттарын, хадистерді, танымал ғұламалардың сыбайлас жемқорлық пен әлеуметтік үйлесімділікті бұзғандарға қатысты айтқан даналы сөздері енгізілмек.

Толығырық...

26 ақпан 2015 ж. Будда мүсіні ішінен Люцюан шықты

"Нидерландық ғалымдар XI-XII ғасырларға жататын будда мүсінінің ішінен сопының мумиясын тапты" деп хабарлайды "Қазақпарат".

Толығырық...

25 ақпан 2015 ж. Оңтүстік Африкада пілдерді мина іздеуге үйретуде

АСТАНА. ҚазАқпарат - Африка пілдерінің иіс сезу қабілеті тіпті иттерден де күштірек, олар жер астына көмілген минаны алыстан таба білуге қабілетті.

Толығырық...

25 ақпан 2015 ж. Мұсылмандар мешітті өртеп жіберген жанға кешірімділік танытты

Техас штатындағы Хьюстон қаласында орналасқан Ислам орталығы өткен аптада тілсіз жаудың құрбанына айналып, шығынға ұшыраған болатын. Өрт шығуына себепкер болған үйсіз жүрген қаңғыбас екені анықталып, тәртіп сақшыларының қырағылығы арқасында құрықталған еді. Алайда, мұсылмандар жамағаты құқыққорғау органдарына өтініш білдіріп, оған тағылған айыпты алып тастауды сұрап отыр.

Толығырық...
Келесі вкладка

3 наурыз 2015 ж. Жастар жайы сөз болды

АСТАНА. 2 наурыз. E-islam.kz – Бүгінгі жаһандануға ұмтылған әлем, көз ілеспес жылдамдықпен дамыған технология адами құндылықтарды құлдыратпауға, қоғамды тұлғадан бөлектемеуі, санаға сына қақпауы, адамзаттың ғасырлардан жалғасқан мәдениеті мен салтынан ажыратпауы өте маңызды. Болашақтың иесі саналанатын жастар, олардың қоғамдағы орны, діни ұстанымы – ел тұтастығын сақтау жолындағы мән беріп қарауды қажет ететін жайт.

Толығырық...

3 наурыз 2015 ж. 2015-2016 оқу жылына 32 мыңнан астам грант бөлінеді - ҚР БҒМ

АСТАНА. ҚазАқпарат - ҚР Білім және ғылым министрлігі 2015-2016 оқу жылына 32 мыңнан астам грант бөледі. Бұл туралы аталған ведомстводан «ҚазАқпарат» ХАА тілшісінің ресми сауалына орай мәлім етті.

Толығырық...

3 наурыз 2015 ж. Бүгін ЖОО-лар арасында Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына арналған айтыс өтеді – ОҚО

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына орай Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты мен М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті ақындары арасында командалық жекпе-жек айтыс өтеді.

Толығырық...

3 наурыз 2015 ж. Елордалық шешен-ингуш этномәдени орталығына - 25 жыл

АСТАНА. ҚазАқпарат - Елордалық шешен-ингуш этномәдени орталығына - 25 жыл. Қазіргі таңда елордамызда 2500 ингуш және 1500 шешен ұлтының өкілі өмір сүреді. Орталық төрағасының айтуынша, 1990 жылы 12 наурызда бұрынғы теміржолшылар сарайында диаспораның алғашқы құрылтай конференциясы өткен, деп хабарлады astana.kz.

Толығырық...

3 наурыз 2015 ж. Tengri FM мен "Жұлдыз FM" "Ұмытылмас ерлік" жобасында Ұлы Отан соғысы әйелдері жайлы баяндайды

Tengri FM мен "Жұлдыз FM" радиостанциялары Ғабит Мүсірепов атындағы қазақ мемлекеттік театрымен және "Жас Сахна" театрымен бірге "Ұмытылмас ерлік! Ұлы Отан соғысы әйелдеріне арналады" атты жобаны ұсынады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

Толығырық...

3 наурыз 2015 ж. БҰҰ-ның 70 жылдығы Ұлы Жеңіс мейрамының 70 жылдығымен тікелей байланысты - БҰҰ-ның Қазақстандағы өкілі

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматыда БҰҰ құрылғанына 70 жыл толуына орай халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Шараны әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, ҚР БҒМ, ҚР СІМ, БҰҰ-ның Қазақстандағы өкілдігі ұйымдастырды.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. Қазақстанда білім саласында жаңа 24 зертхана құрылады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстанда білім саласында жаңа 24 зертхана құрылады. Бұл туралы бүгін ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте ҚР Білім және ғылым вице-министрі Тахир Балықбаев мәлім етті.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. Павлодарда Жеңістің 70 жылдығына арналған арналған «Болашақ бүгіннен басталады!» форумы өтті

ПАВЛОДАР. ҚазАқпарат - Павлодар қаласында «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы мен «Жас Отан» жастар қанатының Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған «Болашақ бүгіннен басталады» атты форумы өтті.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. «Қазтелерадио» АҚ «Астана қаласындағы радиохабар тарату желісін жаңарту» жобасын қорытындылады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасының телерадиохабар тарату саласының ұлттық операторы «Қазтелерадио» «Астана қаласындағы радиохабар тарату желісін жаңарту (модернизациялау)» жобасын қорытындылады. Шараға хабарлары «Астана» радиотелевизиялық стансасынан таратылатын телерадиокомпаниялар мен БАҚ өкілдері.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. ҚМДБ: «Алель Агро» құс фабрикасына адал сертификаты берілді

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрғасы, Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлы халал өнімдерін өндіретін «Алель Агро» АҚ құс шаруашылығының басшыларымен кездесіп, Діни басқарманың адал сертификатын берді.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. Түлектерді Сырда қызмет қылуға шақырды

АСТАНА. 27 ақпан. E-islam.kz - Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Қызылорда облысы бойынша өкілі, «Ақмешіт-Сырдария» мешітінің бас имамы Талғат Сейіткәрімұлы Астанаға ат басын тіреп, «Астана» медресесі шәкірттерімен жүздесті.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. Дәстүрді дәріптеген дәріс өтті

АСТАНА. 27 ақпан. E-islam.kz - «Тәрбие мен білім – егіз» жобасы аясында «Нұр Астана» орталық мешітінің наиб имамы Жандос Айтбай №78 мектебінде оқушылар және ұстаздар қауымымен кездесіп, дін мен дәстүрдің сабақтастығы, білім алу және тәлім-тәрбие, ата-ананың қадыр-қасиеті туралы дәріс өткізді. Бұл туралы орталық мешіттің баспасөз қызметінен хабарлады.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. Ұлттық академиялық кітапханада «Абай» залы ашылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ұлы ақын, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбаевтың 170 жылдық мерейтойына байланысты Ұлттық академиялық кітапханада «Абай» академиялық залы ашылды.

Толығырық...

2 наурыз 2015 г. Қазақстан халқы Н.Назарбаевқа қалтқысыз сенеді - «Болашақ» бағдарламасының түлегі Ғ.Нығыметов

АСТАНА. ҚазАқпарат - Мен бағдарлама түлегі ретінде Қазақстан халқы Ассамблеясының кезектен тыс сайлау өткізу туралы ұсынысын қолдаймын, деп мәлімдеді «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ президенті Ғани Нығыметов.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. Қазақстан халқы Ассамблеясы Тәуелсіздігіміздің нығаю тарихында айрықша рөл атқарды - Н.Назарбаев

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан халқы Ассамблеясы Тәуелсіздігіміздің нығаю тарихында айрықша рөл атқарды. Бұл туралы Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқы Ассамблеясын 20 жылдығымен құттықтауында айтылған. Естеріңізге сала кетейік, Ассамблея 1995 жылдың 1 наурызында құрылған.

Толығырық...

27 ақпан 2015 ж. Сабақ уақытында жұмаға баруға тыйым салынады

АСТАНА. 26 ақпан. E-islam.kz - Оқушыларға сабақ кезінде жұма намазына баруға тыйым салынады. Дін істері жөніндегі комитет: "бұл түптеп келгенде заңға бағынбаушылық" дейді.

Толығырық...

27 ақпан 2015 ж. Имамдар форумы алдағы күнге нақты міндет жүктейді

Астанада алғаш рет өткен «Ислам - бейбітшілік пен келісім діні» атты ел имамдарының республикалық форумына барып келген теріскейлік делегация жергілікті телеарналар мен баспасөз беттеріне сұхбат беруде. «Қызылжар» орталық мешітінің бас имамы Кенжетай қажы Дүйсенбай «Қазақстан» ұлттық арнасының облыстық филиалында «Имамдар форумы алдағы күнге нақты міндет жүктейді» тақырыбында әңгіме өрбітті.

Толығырық...

27 ақпан 2015 ж. Мүфтилер Ислам институтында болды

АСТАНА. 26 ақпан. E-islam.kz – «Кеше Ресей мұсылмандары діни басқармасы төрағасының бірінші орынбасары Дамир хазрат Мухетдинов, Қырғызстан мұсылмандары діни басқармасы мүфтиінің орынбасары Равшан Эратов, «Нұр-Мүбәрак» университетінің ректоры Доктор Буда Басюни бастаған құрметті қонақтар ҚМДБ жанындағы имамдардың білімін жетілдіру Ислам институтына келді. Меймандарды Алматы қаласының Бас имамы Нұрбек қажы Есмағанбет институттың тыныс-тіршілігімен таныстырды. Бұл жайында Muftiyat.kz сайты хабарлады.

Толығырық...

27 ақпан 2015 ж. Қазақ хандығына 550 жыл: АҒЫБАЙ БАТЫР КЕСЕНЕСІ

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ағыбай батыр кесенесі - ХІХ ғасырдан сақталған сәулет өнері ескерткіші. Кесене ХІХ ғасырдың 80-жылдарында Бетпақдаланың солтүстік-шығысындағы Тайатқан-Шұнақ тауының маңайында, Босаға өзенінің аңғарында тұрғызылған.

Толығырық...

27 ақпан 2015 ж. Астанада «Сарыарқа - дала өркениетінің алтын бесігі» көрмесі ашылады

АСТАНА. ҚазАқпарат - 27 ақпанда Қазақстан Республикасы Ұлттық мұражайында «Сарыарқа - дала өркениетінің алтын бесігі» көрмесі ашылады, деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.

Толығырық...
Келесі вкладка

3 наурыз 2015 ж. ПМУ: МЕНІҢ ЖЕТІСТІГІМ – ЕЛІМНІҢ ЖЕТІСТІГІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті қабырғасында жыл сайынғы Павлодар қаласы жоғары оқу орындары мен колледждерінің өнерлі студенттері арасында «Student talents – 2015» байқауының финалы өтті.

Толығырық...

2 марта 2015 г. ПМУ: СТУДЕНТТЕР КӨРКЕМСӨЗ ШЕБЕРЛІГІН ШЫҢДАДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде алғаш рет студенттер арасында мәнерлеп оқу байқауы өтті.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. ПМУ: БІРЛІККЕ БАСТАҒАН САЯСАТ

Бүгін С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Қазақстан халқы Ассамблеясы – жаһандану үрдісіндегі бірегей үлгісі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті.

Толығырық...

26 ақпан 2015 ж. ПМУ: ҚАЗАҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ САРДАРЫ – 75 ЖАСТА!

Павлодар облысы «Достық үйі» концерттік залында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің профессоры, қазақстандық журналистиканың ардагері Бижан Жұмасейт Қоғабайұлының 75-жылдық мерейтойы аталып өтті.

Толығырық...

25 ақпан 2015 ж. ПМУ: ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ 20 ЖЫЛДЫҚ ҚҰРМЕТІНЕ ӨТКЕН «20 ІЗГІ ІС» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ШАРАСЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің профессорлық-оқытушылар құрамы, қызметкерлері мен студенттері Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығынна орай «Қазақстан халқы Ассамблеясы – 20 ізгі іс» қайырымдылық шарасына қатысты.

Толығырық...

24 ақпан 2015 ж. ПМУ: СТУДЕНТТЕР ҚР ПРЕЗИДЕНТІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ПРЕЗИДЕНТТІК САЙЛАУЫН ҚОЛДАДЫ

«Жастар саясаты туралы жаңа заңның енгізілуі мен кезектен тыс Президент сайлауы – еліміздің ары қарай дамуының бір жаңа серпілісі» атты форумында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің белсенді студенттері «Жастар саясаты туралы» жаңа заңды және ҚР Президентін кезектен тыс президенттікке сайлау жұмыстарына қолдауға шақырды.

Толығырық...

23 ақпан 2015 ж. ПМУ: ТАТУЛЫҚ – БАСТЫ МҰРАТЫМЫЗ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына арналған «Эльбрус» карашай-шеркес және кабардин-балқар этномәдени бірлестігі және ұлттық қайта өрлеу аймақтық мектебінің оқушыларның қатысуымен мерекелік концерт өтті.

Толығырық...

19 ақпан 2015 ж. СТУДЕНТТЕР ТӘЖІРИБЕЛЕРІН ШЫНДАДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің агротехнологиялық факультетінің магистранттары азық-түлік технологиясы университетінде (Пловдив қаласы, Болгария) ғылыми тәжірибеден өтті.

Толығырық...

17 ақпан 2015 ж. ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ ТАРИХЫ ЖАЙЛЫ САБАҚ

Павлодар облысының этномәдени бірлестіктерінің төрағалары С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттеріне арнайы Қазақстан халқы ассамблеясының тарихы жайлы бірыңғай сабақ өткізді.

Толығырық...

17 ақпан 2015 ж. ПМУ: ШЕКСІЗ ДЕ ШЕТСІЗ МӘШҺҮР ЖҮСІП ТАҒЫЛЫМЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Мәшһүртану» ғылыми-практикалық орталығы Павлодар қаласындағы №30 ЖОББМ «Мәшһүр-Жүсіп шығармашылығы: қазақ халқының бүгіні мен ертеңі» атты республикалық семинар өткізді.

Толығырық...

13 ақпан 2015 ж. ПМУ: ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕГІ ДІНИ ЭКСТРЕМИЗММЕН КҮРЕС

2015 жылдың 5 ақпаны күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің бизнес және құқық факультетінің студенттеріне «Әлеуметтік желілердегі діни экстремизмді болдыртпау жолдарын насихаттау» атты тақырыпта ашық дәріс оқылды.

Толығырық...

13 ақпан 2015 ж. ПМУ: РУХЫ МӘҢГІ ҒҰЛАМА

2015 жылдың 12 ақпан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Ермұхан Бекмаханов және оның отандық тарихи ғылымының дамуына қосқан үлесі» атты республикалық конференция өтті.

Толығырық...

10 ақпан 2015 ж. С. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ ЖЫЛЫНЫҢ САЛТАНАТТЫ АШЫЛУ РӘСІМІНЕ ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті студенттері мен жастар ұйымының белсенділері Қазақстан халқы ассамблеясы жылының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты.

Толығырық...

9 ақпан 2015 ж. ПМУ СТУДЕНТІ «KAZENERGI» ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ ШӘКІРТАҚЫҒА ИЕ БОЛДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің энегетикалық факультетінің студенті Кудерин Дәулет «KAZENERGI» қауымдастығының білім беру бағдарламасы аясындағы шәкіртақыға ие болды.

Толығырық...

4 ақпан 2015 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ АРДАГЕРЛЕРГЕ ҚОЛҒАБЫС ЕТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Жас Отан» Жастар қанатының белсенді жастары Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдық мерекесі қарсаңында көмекке мұқтаж соғыс ардагерлерінің үй шаруасындағы жұмыстарына көмектесті.

Толығырық...

4 ақпан 2015 ж. ПМУ СТУДЕНТІ ӘЛЕМ УНИВЕРСИАДАСЫНАН КҮМІС ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенті Словакияда өткен жатқан Халықаралық универсиадада күміс жүлдегер атанды.

Толығырық...

29 қаңтар 2015 ж. ПМУ: ТІЛ ӨНЕРІНІҢ САРДАРЫ 80-ГЕ ТОЛДЫ

2015 жылдың 28 қаңтары күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде ф.ғ.к., профессор Олжабай Жармакиннің 80 жылдығына арналған шағармашылық кездесу өтті.

Толығырық...

26 қаңтар 2015 ж. ПМУ-ДА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МАТЕМАТИК ҒАЛЫМ Ғ. АХМЕТОВТЫҢ ДӘРІСХАНАСЫ АШЫЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде математика саласында аты кеңге танымал ғалым, ф-м.ғ.к., профессор Ғалым Ахметовтың атындағы дәрісхана ашылды.

Толығырық...

22 қаңтар 2015 ж. «ДЕНСАУЛЫК – ЗОР БАЙЛЫК»: ПМУ – ДА СПОРТТЫҢ ЖЕТІ ТҮРІ БОЙЫНША САЙЫС ӨТУДЕ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде профессорлық-оқытушылар құрамы, университет қызметкерлері және спорт ардагерлері арасында «Денсаулық – зор байлық» спорттық жарыстар өтуде.

Толығырық...

20 қаңтар 2015 ж. ПМУ ОҚЫТУШЫЛАРЫ «ЖОО ҮЗДІК ОҚЫТУШЫСЫ» ГРАНТЫНА ИЕ БОЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің оқытушылары 2014 жылғы республикалық «ЖОО үздік оқытушысы» байқауының гранттарына ие болды.

Толығырық...

Қосымша ақпарат