Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

01 тамыз 2014 ж. 30 мың кісіні қамтитын онлайн-фестиваль өтеді

31 Шілде 2014

Толығырық...

01 тамыз 2014 ж. Үндістан оқушылары жолбарыстарды қорғау акциясын өткізді

Шілде айының 29-ы күні халықаралық жолбарыстар күніне орай Үндістанның оңтүстігіндегі Коимбатур қаласында мектеп оқушылары құрып бара жатқан осынау мысық тұқымдас аңды қорғауды мақсат еткен өзгеше акция өткізді.

Толығырық...

01 тамыз 2014 ж. Әбу-Даби полицейлерінің Рамазандағы қайырымдылығын ел әлі айтып жүр

Әбу-Даби полицейлері ел тұрғындарының арасында тәртіп сақшыларының қатал келетіні турасында қалыптасқан жаңсақ ұғымды сейілту үшін қасиетті Рамазан айында ораза ұстаған қоғамдық көліктегі жолаушылар мен автокөлік жүргізушілеріне ауызашарға тегін тағам үлестіріп, қайырымдылық науқанына атсалысты.

Толығырық...

31 шілде 2014 ж. Шәуіл айының оразасы

30 Шілде 2014

Толығырық...

31 шілде 2014 ж. Айда есітілген Азан

АСТАНА. 30 шілде. BAQ.KZ – Бүгін «Алаш айнасының» «Қиял-ғажайып» айдарында Айда есітілген Азан жайлы білетін боласыздар. «Аполлон - 11» космос кемесімен ғарышқа ұшқан Нил Армстронг пен оның серіктестері, ғарышкерлер - Олдринг пен Коллинс 1969 жылдың 20 маусымында Айға қонған. Ай бетіне аяқ басқан алғашқы сәтте олар алыстан бұлдырап көрінген ашық тұрған үлкен кітапты байқаған. Артынша, олар бір әуен естіген. Ғарышкерлер алғашқыда ол әуенді радио толқынының жаңғырығы болар деп те ойлайды. Бірақ, олар қонған ай бетінде радио толқындарын қабылдауы мүмкін емес болатын. Жердегі ғарышкерлермен байланыс орталығындағылар да арнайы байланыс құралы арқылы сол әуенді естіген. Бірақ, ғарыш орталығындағылардың бірі «Дауыс жерден шықты» десе, енді бірі «Айдан келіп жатыр» деп, тартысқан. Дауыстың қайдан келіп жатқанына нақты дәлел таба алмаған соң орталықтағылар бір байламға келе алмайды. Ғарышкерлер кітапты суретке түсіріліп, әуенді таспаға жазылып алады. Алайда оған ешбір ғылыми негіз таба алмағандықтан, тылсым дүние жұмбақ күйінде құпия сақтаған.

Толығырық...

30 шілде 2014 ж. Халықаралық Хамад әуежайы Рамазан айы бойы ауызашар берді

Катардың жаңадан салынған халықаралық мәртебесі бар Хамад әуежайында қасиетті Рамаз айы бойы ораза ұстаған жолаушыларға ауызашар беріп келгені белгілі болды. Сауапты іске шейх Тани бин Абдулланың қайырымдылық қоры ұйытқы болып, Qatar Airways әуе компаниясы қолдау көрсеткен.

Толығырық...

30 шілде 2014 ж. 3 000 000 мұсылман діндестері үшін дұға жасады

Қасиетті Рамазан айының соңғы Жұма намазына қатысқан миллиондаған мұсылман қиын-қыстау күн кешіп, от пен оққа оранған өлкеде өмір сүріп жатқан діндес бауырлары үшін дұға жасады. Мекке шаһарындағы Үлкен мешіттің имамы шейх Сауд әл-Шураим қажылыққа келген жандарға сөйлеген сөзінде былай деп ой тастады: «Алла разылығы үшін ауыз бекітіп, ораза ұстағандар – олар, шын мәнінде, нәпсісінің жеңімпаздары. Сондай-ақ, әлемде ауыз бекітпек былай тұрсын, аштықтан тұралап, айт мерекесін тойлау тіпті ойына кіріп те шықпайтын ауыр хәлдегі бауырларымыздың барын ұмытпайық».

Толығырық...

29 шілде 2014 ж. Ғалымдар: Балалардың берілген ақпаратты қабылдауында діни тәрбиенің ықпалы бар

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ғалымдар сынақ барысында балалардың ақпаратты қабылдауына діннің де айтарлықтай ықпалы бар екендігін анықтады, деп хабарлады шетелдік БАҚ.

Толығырық...

28 шілде 2014 ж. Мәскеуде әлемдегі ең үлкен сағат орнатылады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Мәскеуде Лубянка алаңындағы орталық балалар дүкенінің алдына ең үлкен сағат орнату жоспарлануда, деп хабарлады moya-planeta.ru.

Толығырық...

28 шілде 2014 ж. Қытайда 21 млн. мұсылман ораза ұстады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін жер бетіндегі барлық мұсылман қауымы үшін ең қасиетті саналатын екі ұлық мерекенің бірі - Ораза айт мейрамы.

Толығырық...

28 шілде 2014 ж. Бүгін - Ораза айт мерекесі

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін жер бетіндегі барлық мұсылман қауымы үшін ең қасиетті саналатын екі ұлық мерекенің бірі - Ораза айт мейрамы.

Толығырық...

25 шілде 2014 ж. Эскимостардың арманы орындалып, мешіт ашылатын болды

Канаданың Нунавут провинциясының орталығы Икалуит қаласында көп ұзамай тұңғыш рет мешіт ашылады. Аталмыш провинцияда шамамен 29 мың адам тұрады. Эскимостардың тілінде және диалектісінде сөйлейтін инуиттер мекендеген. Мұсылмандардың аз болуына байланысты осы уақытқа дейін мешіт салынған емес. Осыдан төрт жыл бұрын Нунавуттағы ислами қайырымдылық қордың ықпалымен жергілікті билік мешіт салу жөнінде шешім шығарған еді. Сәулеті мен сәні өзгеше екі қабатты мешіттің құрылысы осы жазда қолға алынады.

Толығырық...

24 шілде 2014 ж. Иран президенті қыркүйек айында Қазақстанға келеді

Иран президенті Хасан Роухани қыркүйек айында Қазақстан мен Тәжікстанға келуді жоспарлап отыр.

Толығырық...

24 шілде 2014 ж. Еуропада ұзындығы 6,8 мың шақырымдық веложол салынады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Венадағы ЕО отырысында еуропарламент мүшесі Майкл Крэймер аса ірі велосипед жолының құрылысы бойынша жоспармен таныстырды, деп хабарлады австриялық БАҚ.

Толығырық...

23 шілде 2014 ж. Францияның озат оқушысы – мұсылман қызы

Франциядағы орта мектепте оқитын мұсылман қызы жоғары сыныптар арасында ел бойынша үздік деп танылды. Бұл жаңалық еуропа кеңістігінде ислам дініне жағылған күйе мен мұсылмандар жайлы теріс пікірлерді сейілтуге өз ықпалын тигізді.

Толығырық...

23 шілде 2014 ж. Түркия тұрғындарының 83%-ы ораза ұстап жүр

Биыл Түркия тұрғындарының 83,4%-ы ораза ұстап жүр. Ерлер арасында бұл көрсеткіш 80,6%-ды құраса, әйелдердің 86%-ы ауыз бекіткен.

Толығырық...

22 шілде 2014 ж. Әлем чемпионы 23 бүлдіршіннің отасына көмектесті

Бразилияда өткен доп додасының жеңімпазы атанған Германия құрамасының белді ойыншысы Месут Озил қасиетті Рамазан айындағы қайырымдылық шарасын қайта жалғастырды. Естеріңізге сала кетейік, әлем чемпионаты басталмастан бұрын Месут Озил бразилиялық 11 бүлдіршіннің отасына қажетті қаражатты төлеп берген болатын.

Толығырық...

22 шілде 2014 ж. 11 жыл ораза ұстаған индус бар

Үнділік индустар қасиетті Рамазан айы келісімен мұсылмандармен бірге ауыз бекітіп, ораза тұтуды әдетке айналдырған. Таңнның атысы мен күннің батысы аралығында ас-судан аулақ болып, нәпсі қалауларынан тыйылуды олар өздеріне рухани сынақ ретінде қабылдайды.

Толығырық...

22 шілде 2014 ж. Бүгін Юрмалада «Жаңа толқын-2014» байқауы ашылады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Юрмала қаласында бүгін XIII Халықаралық жас әншілердің «Жаңа толқын-2014» байқауы басталады, деп хабарлады «ИТАР-ТАСС».

Толығырық...

18 шілде 2014 ж. Канадада Рамазан қайырымдылығы өтуде

Канадада қасиетті айда қайырымдылық шаралары көптеп ұйымдастырылуда. Жергілікті мұсылмандар әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға азық-түлік таратып, ауызашар дастарханына шақыруда.

Толығырық...

18 шілде 2014 ж. Ресейде Николай патшаның отбасын еске алу шеруі өтті

АСТАНА. ҚазАқпарат - Екатеринбург қаласында 200-ден астам діни қызметкер және Ресей мен Украина қалаларынан келген он мыңға жуық адам Ресейдің соңғы императоры Николай II отбасын еске алу үшін Храм-на-Крови шіркеуінен Ганина Яма шатқалына дейінгі 20 шақырымдық жолға крест ұстап, шеруге шықты. Бұл туралы «РИА Новости» хабарлады.

Толығырық...

17 шілде 2014 ж. 2015 жылға дейін қажылық квотасының мөлшері сақталатын болды

Сауд Арабиясының қажылық министрлігінің баспасөз хатшысы Хатем әл-Қади аталмыш министрліктің киелі мешітті кеңейту бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстарға байланысты қажылыққа қатысты қысқартылған квотаның мөлшерін 2015 жылға дейін күшінде қалдыратынын хабарлады.

Толығырық...

17 шілде 2014 ж. Дубайда алтыннан жасалған бесік сатылып жатыр

Астана. 17 шілде. Baq.kz – Дубайда саф алтыннан жасалған бесік сатылымға шығарылды. Оның бағасы 16,3 миллион долларды құрайды деп жазады Arabian Business.

Толығырық...

16 шілде 2014 ж. Обама ауызашар берді

АСТАНА. ҚазАқпарат - АҚШ президенті Барак Обама Ақүйде ауызашар берді. Ауызашар кезінде АҚШ президенті Барак Обама Таяу Шығыстағы оқиғаларға тоқталды, деп жазады ult.kz.

Толығырық...

16 шілде 2014 ж. Болгарияда ең үлкен Құран жұртшылықтың назарына ұсынылды

Әлемдегі ең үлкен Құран Болграияның мұражай қорығында жұртшылықтың назарына ұсынылды.

Толығырық...

15 шілде 2014 ж. Татарстанда зағип жандарға Құран орталығы ашылды

10 шілде күні Татарстандағы Альметов ауданында көзі көрмейтін және көзі нашар көретін жандарға Құран үйрететін орталықтың салтанатты ашылуы өтті.

Толығырық...

15 шілде 2014 ж. Латвияда құмнан мүсін жасаушылардың халықаралық фестивалі өтті

АСТАНА. ҚазАқпарат - Латвияның Елгава қаласындағы орталық алаңда құмнан мүсін жасаушылардың халықаралық фестивалі ұйымдастырылды. Өнер бәсекесіне әр мемлекеттен 15 суретші қатысып, нағыз шеберлік үлгісін көрсетті, деп хабарлайды «ИТАР-ТАСС».

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Қағбаны тұрғызуға қанша тас жұмсалғаны белгілі болды

Мекке қаласындағы Әл-Харам мешітінің тарихын зерттеуші ғалым Абдулла Саид Әл-Хассани Әл-Захранидің хабарлауынша, Қағбаны құрайтын тастардың саны - 1614 дана.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Әлемдегі ең үлкен ауызашар

Мәдина қаласындағы үлкен мешітте күніне шамамен 300 000 адам ауыз ашып жүр. Мешіттің ауласында 12 000 метрден асатын дастархан жайылады.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. Дубайда ең ежелгі кисуа жұрттың назарына ұсынылды

Рамазан айының құрметіне орай Дубайда ең ежелгі кисуа (қасиетті Қағба жабындысы) халықтың назарына ұсынылды.

Толығырық...
Келесі вкладка

01 тамыз 2014 ж. Алматыда «Ұлы Жібек жолының Достық пен Ынтымақтастық көпірі» тақырыбында дөңгелек үстел өтеді

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - 4 тамызда Алматы қалалық Кәсіпкерлер палатасында «Ұлы Жібек жолымен мыңдаған ли» Халықаралық экспедициясы аясында «Ұлы Жібек жолының Достық және Ынтымақтастық көпірі» тақырыбында дөңгелек үстел өтеді.

Толығырық...

01 тамыз 2014 ж. Ұлты неміс қазақ келіні Ислам дінін қабылдады

Астана. 31 шілде. Baq.kz – Астана қаласындағы «Сәдуақас қажы Ғылмани» мешітінде Гольцман Оксана есімді неміс қызы Ислам дінін қабылдап, ресми түрде мұсылман болды, - деп хабарлайды аталған мешіттің ресми сайты sunna.kz.

Толығырық...

01 тамыз 2014 ж. Дін саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер

31 Шілде 2014

Толығырық...

01 тамыз 2014 ж. Қостанайлық дизайнер өз коллекциясын Париждегі сән апталығында ұсынды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қостанайлық дизайнер Светлана Кушнерова жақында Парижден оралды, онда ол өз сән үлгілерін Париждегі сән апталығында ұсынған болатын, деп жазады «Костанайские новости» басылымы.

Толығырық...

01 тамыз 2014 ж. Алматыда 1 тамыз күні жаппай таңертеңгілік дене шынықтыру шарасы өтеді

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматы қаласында ертең 1 тамыз күні егде адамдарға арналған жаппай таңертеңгілік дене шынықтыру шарасы өтеді. Бұл туралы бүгін Алматы қалалық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының баспасөз қызметінен хабарлады.

Толығырық...

01 тамыз 2014 ж. Ақкөл заманауи халықаралық курортты қалаға айналады

АСТАНА. ҚазАқпарат - 2017 жылға қарай Ақкөл курортты қала мәртебесіне ие болады. Қонақтар мен туристер үшін мұнда ағылшындық және германиялық сәулетшілер жобалаған жаңартылған инфрақұрылымдар, желекжолдар мен жағалаулар салынады, деп жазады strategy2050.kz.

Толығырық...

31 шілде 2014 ж. Түркия қазақтарының кіші құрылтайы бастау алды

30 Шілде 2014

Толығырық...

31 шілде 2014 ж. Оңтүстікте жаңа мешіт бой көтерді (ФОТО)

Имандылықтың ордасындай болған Оңтүстік Қазақстан облысы тағы бір жаңа мешітпен толықты. Сарығаш ауданының «Жаңа тіршілік» ауылында бой көтерген мешітте бір мезгілде 300 адам құлшылық жасай алады.

Толығырық...

31 шілде 2014 ж. Оралда Ораза айт мейрамына орай ұлттық ойындар ұйымдастырылды (ФОТО)

ОРАЛ. ҚазАқпарат - Орал қаласы мен облыс аудандарында Ораза айт мейрамы кеңінен тойланды.

Толығырық...

31 шілде 2014 ж. Еліміздің бас санитарлық дәрігері Сауд Арабиясында қатерлі вирустың таралуына байланысты қажылыққа барушыларға сақ болуды ескертті

АСТАНА. ҚазАқпарат - ҚР Тұтынушылар құқығын қорғау агенттігі төрағасының міндетін атқарушы - Бас мемлекеттік санитарлық дәрігер Жандарбек Бекшин Сауд Арабиясында коронавирустың жаппай таралуына байланысты биылғы қажылықтан бас тарта тұруға кеңес берді.

Толығырық...

30 шілде 2014 ж. Семей тұрғыны Голливудтағы Дүниежүзілік өнер чемпионатының жеңімпазы атанды

АСТАНА. 29 шілде. BAQ.KZ – 14 жасар Ванесса Безродная 11-19 шілде аралығында Лос-Анджелесте өткен халықаралық «World championship of performing arts» өнер чемпионатында поп және рок-вокал номинациясында вокал өнері санаты бойынша абсолютті чемпион атанды, деп хабарлады strategy2050.kz.

Толығырық...

30 шілде 2014 ж. Шәкен Аймановтың 100-жылдығы ЮНЕСКО естелік күндері тізіміне ілікті

Астана. 29 шілде. Baq.kz – Шәкен Аймановтың 100-жылдығы ЮНЕСКО естелік күндері тізіміне ілікті, - деп хабарлайды Мәдениет министрлігінің баспасөз қызметі.

Толығырық...

29 шілде 2014 ж.   «Ораза айт құтты болсын!

29 Шілде 2014

Толығырық...

29 шілде 2014 ж.«Дәстүрлі емес діни ұйымдардың сипаттамалық ерекшеліктері»

28 Шілде 2014

Толығырық...

29 шілде 2014 ж. Шежірелі тарихымыздың мәдени ордасы

АСТАНА. ҚазАқпарат - Жақында ғана Елорда күні қарсаңында есігін айқара ашқан Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы еліміздің рухани қазынасына олжа салған бірегей оқиғалардың бірі болып отыр. Жаңа ғимарат Астананың төріндегі "Қазақ елі" монументтік-сәулеттік кешені ансамблінің салтанатын асырып, бірегей сымбатымен көз жауын алады.

Толығырық...

29 шілде 2014 ж. Меккеге жаяу аттанған Астана тұрғыны Атырауға жетті

АСТАНА. ҚазАқпарат - Меккеге жаяу жолға шыққан 47 жастағы астаналық Дулат Иманқажы Атырауға жетті, деп жазады «Ақ Жайық» газеті.

Толығырық...

29 шілде 2014 ж. Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Ораза айт мерекесімен құттықтауы

Қымбатты отандастар!

Сіздерді Ораза айт мерекесінің басталуымен шын жүректен құттықтаймын!

Толығырық...

28 шілде 2014 ж. Ақпарат айдынында – жаңа сайт

WWW.MATURIDI.KZ доменімен тіркелген жаңа сайт ақпарат айдынына жол тартты. Матуридилік сенім жүйесін жан-жақты зерделеумен, ағартушылықпен, діни сауаттылық және дін мен елдің мүддесін тілге тиек ететін, жылдар бойы қалыптасқан дәстүрлі діни бағытымызды насихаттайтын айдарларды қамтыған жаңа сайт теологиялық саладағы соңғы тенденциялар мен жаңа бағыттар туралы жаңалықтарды жариялап, өзекті мақалалар мен талдау қорытындыларын ұсынып отырады, сонымен қатар ақида, фиқһ, хадис, тәпсір, мақалалар, аудио, видеолар, т.б. маңызды бөлімдер оқырмандар үшін қызмет атқарады. Құрметті көзіқарақты оқырман еліміздегі исламтану жүйесінде Матуридилік ақиданың алар орны ерекше. Осыған орай арнайы ашылған сайтымыздағы әрбір жазбамен танысып көріңіз және өз бағаңызды беріңіз!

Толығырық...

28 шілде 2014 ж. Қазақ каллиграфиясының көрмесі өтті (ФОТО)

Күндердің сұлтаны болған қасиетті жұма күні елордамыздағы «Әзірет Сұлтан» мешітінде еліміздің каллиграфия саласында жемісті еңбек етіп жүрген Ақмейір Кәрімнің көрмесі болып өтті. Қатты қағаз бен маталарға, әсемделген қатырмалар бетіне өрнектеліп жазылған Құран аяттары жұма намазына жиналған жұрттың назарын сонадайдан өзіне аударып, сұраныс туғызды. Елімізде кенжелеп қалған өнер түрін жандандыруға жанталасып жүрген Ақмейір ағамыз осы көрмені ұйымдастыру үшін Астана қаласына арнайы келген көрінеді.

Толығырық...

28 шілде 2014 ж. Қызылордада өзге ұлт өкілдері жастары Ассамблеясының ашылуына орай кездесу өтті

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Бүгін Қызылорда облысының жастар саясаты мәселелері басқармасының мәжіліс залында өзге ұлт өкілдері жастарының Ассамблеясының ашылу салтанатына орай кездеcу ұйымдастырылды.

Толығырық...

28 шілде 2014 ж. Тарихи-діни жәдігер сексен жылдан кейін Шыңғырлауға оралды – БҚО

ОРАЛ. ҚазАқпарат – 1930 жылдары Шыңғырлау ауданы орталығында мұсылмандар мешіті жабылып, оның төбесіне орнатылған темірден соғылған ай белгісі күл-қоқысқа тасталады.

Толығырық...

28 шілде 2014 ж. Елбасы еліміздің барша мұсылман қауымын келе жатқан Ораза айт мейрамымен құттықтады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Ержан Маямеровпен кездесті, деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.

Толығырық...

28 шілде 2014 ж. Жастар арасындағы өзекті мәселенің бірі дін болып отыр

ОРАЛ. ҚазАқпарат - Қазіргі таңда жастар арасындағы өзекті мәселенің бірі дін болып отыр. Бұл туралы БҚО дін істері басқармасы жанындағы дін мәселелерін зерттеу орталығы және облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық арасында өзара ынтымақтастық жөнінде меморандумға қол қойылған кезде айтылды.

Толығырық...

28 шілде 2014 ж. Ораза айт - мейірімділіктің, бірліктің, қайырымдылық пен шаттықтың мерекесі - Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлы

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін Ораза айттың алғашқы күні. Мұсылман қауымның осы ұлық мерекесі - ораза айт мейрамының басталуына орай Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлы барша жамағатқа құттықтау жолдады.

Толығырық...

25 шілде 2014 ж. Алматыда Елбасы атынан ауызашар берілді (ФОТО)

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматы қаласында Қабылдау үйінде зиялы қауым, БАҚ өкілдеріне, діндарларға Елбасы атынан ауызашар берілді.

Толығырық...

25 шілде 2014 ж. ҚР Мәдениет министрі: ЮНЕСКО аймақаралық кеңесі - ұлттық комиссиялар ынтымақтастығын нығайтуда маңызды қадам

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін елордада ЮНЕСКО істері жөніндегі ұлттық комиссиялардың бірінші аймақаралық кеңесінің салтанатты жабылу рәсімі өтті.

Толығырық...

24 шілде 2014 ж. Қадір түні қарсаңында кәсіпкерлер қайырымдылық акциясын өткізді - Қызылорда облысы

ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Бүгін кәсіпкерлер тарапынан қолдау тапқан дәстүрлі қайырымдылық акциясы болды. Қасиетті айдың қасиетті Қадір түні қарсаңында «Хисамиддин Сығанақи» мешітінің имамы Ж.Ашимовтың ұйытқы болуымен өткен шараға аудан әкімінің орынбасары Қ.Бүркітбаев және ел ағалары қатысты.

Толығырық...

24 шілде 2014 ж. Ыстықкөл жағалауында 1-ші дүниежүзілік көшпелілер фестивалі өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Биыл күзде Ыстықкөл жағалауында 1-ші дүниежүзілік көшпелілер фестивалі өтеді. Бұл туралы бүгін Қырғызстанның Қазақстандағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Эсенгул Омуралиев мәлім етті.

Толығырық...

24 шілде 2014 ж. Әлішер Кәрімов «Жаңа толқында» Адриано Челентаноның «Confessa» әнін орындайды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін «Жаңа толқын-2014» жас әншілердің он үшінші байқауында Әлішер Адриано Челентаноның (Adriano Celentano) «Confessa» әнін орындамақшы.

Толығырық...

24 шілде 2014 ж.

25-27 шілде күндері елордада «Астана - 2014» халықаралық авторлық ән фестивалі өтеді.

Толығырық...
Келесі вкладка

29 шілде 2014 ж.  ИННОВАЦИЯЛАРДЫ ДАМУҒА АРНАЛҒАН СЕМИНАР

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті жанындағы Технологиялық трансферті және инновациялар Аймақтық орталығы Павлодар облысы Кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп кәсіпорын басшылығының және кәсіпкерлердің қатысуымен «Инновациялар. Технологиялар трансфері. Жобаны коммерциялау. Тапсырыс бойынша жасалған өнертабыс» атты семинар өткізді.

Толығырық...

21 шілде 2014 ж. ПМУ МЕН АМУ: ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ КЕЛІСІМ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы туризм саласындағы интеграциялық үрдістердің дамуы» атты дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

19 шілде 2014 ж. ПРОФЕССОР АЛЬБЕРТ ЗАХАРЕНКОНЫҢ МЕРЕЙТОЙЫ ПМУ-ДА

Павлодардың ғылыми жұртшылығы танымал ғалым, тарихшы және дарынды ұстаз Альберт Захаренконың мерейтойын атап өтті.

Толығырық...

18 шілде 2014 ж. КӘСІПОРЫН ӨКІЛІ МЕН ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ ТАБЫСКЕРЛІК-КЕЗДЕСУГЕ ҚАТЫСТЫ

Кәсіпорын өкілі мен С. Торайғыров атындағы ПМУ ғалымдары металлургия және машина жасау аймағындағы инновациялық сұрақтар бойынша табыскерлік-кездесуге қатысты.

Толығырық...

14 шілде 2014 ж. ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ВИЦЕ-МИНИСТРІ ПМУ-ДА

2014 жылдың 12 шілдесінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым вице-министрі Балықбаев Такир Оспанұлы С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне арнайы іс-сапармен келді.

Толығырық...

11 шілде 2014 ж. ПМУ МАГИСТРАНТТАРЫНА ДИПЛОМ ТАБЫСТАЛДЫ

2014 жылдың 11 шілде күні С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде магистратураны тәмамдаған түлектер диплом алды.

Толығырық...

11 шілде 2014 ж. ПМУ – ҮЗДІКТЕР ҚАТАРЫНДА

2014 жылдың Ұлттық (басты) рейтингі бойынша С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Қазақстанның көп салалы жоғары мектептері арасынан көшбасшылар қатарынан көрініп, бесінші орынан бойтүзеді.

Толығырық...

11 шілде 2014 ж. БЕРКЛИ ҚАЛАСЫНДАҒЫ КАЛИФОРНИЯ УНИВЕРСИТЕТІ МЕН СИНГАПУРДАҒЫ ШЕТЕЛ ОҚУ СЕМИНАРЫ

Жоғарғы оқу орнының басшылары дайындық және біліктілікті көтеру бағдарламасы шегінде ҚР С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің э.ғ.д., профессор Серік Өмірбаев пен ғылым және инновация департаментінің директоры, т.ғ.к., доценті Нұркен Күзембаев Ұлттық Сингапур университеті мен Беркли (АҚШ) қаласының Калифорниялық университетінде оқытуды өтті.

Толығырық...

4 шілде 2014 ж. ПМУ-ҒА АТЫРАУ ЖӘНЕ АСТАНЫ ҚАЛАЛАРЫНЫҢ НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІНІҢ ОҚУШЫЛАР ДЕЛЕГАЦИЯСЫ КЕЛДІ

2014 жылдың 3-4 шілдесінде С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне Атырау және Астана қалаларының Назарбаев Зияткерлік мектептерінің оқушылар тобы келді.

Толығырық...

4 шілде 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ «ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРСАЖ» АКЦИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университет ғалымдары мен инновация және ғылым Департамент қызметкерлері «Инновационный форсаж» акциясына қатысты.

Толығырық...

3 шілде 2014 ж. ПМУ-ДЫҢ 2014 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕКТЕРІНЕ ДИПЛОМ ТАБЫС ЕТІЛДІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 2014 жылғы түлектерге диплом табыс ету рәсімі өтті.

Толығырық...

26 маусым 2014 ж. ПМУ-ДА ОҚЫТУШЫЛАР МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАЗҒЫ СПАРТАКИАДА ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Баянтау» демалыс үйінде оқытушылар мен қызметкерлерге арналған «Денсаулық және сергектік» атты жазғы спартакиада өтті.

Толығырық...

26 маусым 2014 ж. СТУДЕНТТІК ӨЗІН-ӨЗІ  БАСҚАРУ БЕЛСЕНДІЛЕРІ ҮШІН ПМУ-ДА ЖАСТАР ЛАГЕРІ ЕСІГІН АШТЫ

2014 жылдың  25-27 маусым  аралығында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Баянтау» демалыс үйінде студенттік өзін-өзі басқару белсенділеріне арналған ІІ жастар лагері өз жұмысын бастады.

Толығырық...

25 маусым 2014 ж. ПМУ «ҚЫМЫЗМҰРЫНДЫҚ» МЕЙРАМЫН ТОЙЛАДЫ

2014 жылдың 21 маусымы күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Павлодар облысы Қазақстан халқы ассамблеясы мен мұсылман әйелдері лигасы қоғамдық бірлестігі  мүшелерінің ұйымдастыруымен облыс орталығындағы мәдениет және демалыс саябағында өткен қазақтың көне мерекелерінің бірі – «Қымызмұрындық»  мерекесін тойлады.

Толығырық...

24 маусым 2014 ж.  «PRIMUS INTER PARES (ТЕҢДЕСТЕР АРАСЫНДАҒЫ БІРІНШІ)»  ОРДЕНІМЕН  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ  ҒАЛЫМДАР АРАСЫНДА АЛҒАШҚЫ  БОЛЫП  ПМУ ДОЦЕНТІ МАРАПАТТАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы, т.ғ.к., «Металлургия» кафедрасының доценті Алексей Богомоловқа Ресей Жаратылыстану Академиясының Президиумының шешімімен  «PRIMUS INTER PARES» ордені табыс етілді.

Толығырық...

24 маусым 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ БИЗНЕС КЕЗДЕСУГЕ ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымдары, т.ғ.к., профессор Вадим Марковский мен PhD докторанты Бауыржан Машрапов энергетика саласындағы инновацияларға арналған индустриалды-инновациялық даму бойынша бизнес кездесуге қатысты. 

Толығырық...

18 июня 2014 г. ПМУ ҒАЛЫМЫ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕС ЖҰМЫСЫНА ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы 2014 жылдың 11 маусым күні Астана қаласында өткен «Үдемелі индустрияландырудың екінші бесжылдығында ТМК саласындағы бизнес, ғылым және мемлекеттің технологиялық міндеттерін айқындауы» атты дөңгелек үстел негізінде жүзеге асқан ғылыми-технологиялық кеңеске шақырылды.

Толығырық...

18 маусым 2014 ж. ПМУ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТАЦИЯДАН ӨТТІ

Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі қазақстандық тәуелсіз агенттіктің Аккредитациялық Кеңесі шешімімен С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің бакалавриат, магистратура, докторантура оқыту бағдарламалары мамандандырылған аккредитациядан өтті.

Толығырық...

17 маусым 2014 ж. ПМУ ЖӘНЕ НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ ӨЗАРА ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙДЫ

Жоғары білім көшбасшыларының ІІІ Еуразиялық форумы аясында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті мен «Назарбаев Университеті» автономдық білім беру мекемесі өзара ынтымақтастық Меморандумына қол қойды.

Толығырық...

11 маусым 2014 ж. ПМУ ПРОФЕССОРЫ ВИТАЛИЙ УКРАИНЦАНЫҢ МЕРЕЙТОЙЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті белгілі ғалым әрі ардақты ұстаз, техника ғылымдарының докторы, «Кәсіптік оқыту және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының профессоры Виталий Украинцаның 60 жылдық мерейтойын атап өтті.

Толығырық...

11 маусым 2014 ж. ПМУ АГРОТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІ КӘСІПОРЫНДАРДА ЖИПЛОМДЫҚ ЖОБАЛАРЫН ҚОРҒАДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіндегі қосарлы білім беру жүйесін дамыту шеңберінде Зоотехнология, генетика және селекция кафедрасының студенттері Павлодар облысы Май ауданындағы «Агрофирма Ақжар Өндіріс» ЖШС шаруашылығында дипломдық жобасын қорғады.

Толығырық...

10 маусым 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТІК ЖАСАҒЫ «ҮЗДІК ЖАСАҚ» АТАНДЫ

Павлодар облысы ІІД, «Нұр Отан» ХДП және Жастар саясаты жөніндегі басқармасы бірлесе отырып, қоғамдық қауіпсіздікті сақтау мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде белсенділік танытқан студенттік құқық қорғау жасақтарын марапаттады. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттік құқық қорғау жасағы топ жарып, «Үздік жасақ» марапатын иеленді.

Толығырық...

06 маусым 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫН «KSP STEEL» ЖШС КӘСІПОРЫНЫНДА ҚОРҒАДЫ

C. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіндегі қосарлы білім беру жүйесін дамыту шеңберінде Металлургия кафедрасы студенттерінің дипломдық жобаларын қорғауы Павлодар облысындағы ірі металлургиялық «KSP Steel» ЖШС кәсіпорынында өтті.

Толығырық...

06 маусым 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ОБЛЫСТЫҚ «СТУДЕНТТІК КӨКТЕМ –2014» ФЕСТИВАЛІНЕН ЖҮЛДЕЛІ ҚАЙТТЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері Павлодар қаласының «Достық» үйінің концерттік залында өткен дарынды жастардың «Студенттік көктем-2014» облыстық фестивалінің гала-концертіне қатысып, үздіктер қатарынан көрінді.

Толығырық...

05 маусым 2014 ж. ПМУ ЖАС ҒАЛЫМДАРЫ «ЖАС ҒАЛЫМ» ОБЛЫСТЫҚ БАЙҚАУЫНДА ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында «Жас ғалым» облыстық байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі және облыс әкімі орынбасары Арын Орсариевтің қатысумен ғылыми көрме өтті.

Толығырық...

04 маусым 2014 ж. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ КҮНІ

2014 жылдың 29 мамырында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Энергетикалық факультеті күні өтті

Толығырық...

04 маусым 2014 ж. ПМУ ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАҒАН ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «География және туризм» кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамы, магистранттар мен студенттері «Туристік индустриясы дамуының заманауи мәселелері» атты І Халықаралық жастар ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференцияға қатысты.

Толығырық...

04 маусым 2014 ж. КӨПТІЛДІЛІК – ӘЛЕМДІК БІЛІМ КЕҢІСТІГІНЕ ЫҚПАЛДАСУДЫҢ БАСТЫ ШАРТЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Металлургия» кафедрасының ДМт-302 тобының студенті Ольга Гареева көптілді білім беру бағдарламасы шеңберінде дипломдық жұмысын ағылшын тілінде қорғап шықты.

Толығырық...

04 маусым 2014 ж. Еуразиялық ықпалдастық принциптерін түсіндіру әрі насихаттау дәрістері

2014 жылдың 30 мамыр мен 6 маусым аралығында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде студенттер, магистранттар, профессорлық- оқытушылар құрамы үшін еуразиялық ықпалдастық басты қағидаттарын насихаттау бойынша дәрістер басталды.

Толығырық...

04 маусым 2014 ж. ПМУ ҚАБЫРҒАСЫНДА САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН ҚҰРБАНДАРЫН ЕСКЕ АЛУ КҮНІ ӨТТІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде саяси қуғын-сүргін құрбандары құрметіне «Тарих сабақтары» өтті.

Толығырық...

Қосымша ақпарат