Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

24 сәуір 2014 ж. Стамбул мен Мәдина 12 сағаттық шойын жолы

Осман империясының сұлтаны және тоқсан тоғызыншы халиф Абдул Хамид ІІ-нің бастаған Стамбул мен Мәдинаның арасын жалғайтын «Хиджаздық шойын жол» жобасы қайта қолға алынды. Аталмыш темір жол желісі Сирия, Иордания елдерінің үстін басып өтіп араб жазирасындағы қасиетті мекендерге барып тіреледі – деп хабарлайды Yeniakit.

Толығырық...

24 сәуір 2014 ж. Мұсылман әйелдер киімінің сән үлгісі көрсетілді

Айыр қалпақты ағайындарымыздың астанасы Бішкек қаласында мұсылман әйелдерінің сәндік киім үлгілерінің көрмесі болып өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, шараға қатысушылар шариғат шәлісі тек арабтың халқыныңкиімі емес екендігін, қырғыздардың ұлттық киімдерінің бірі екендігін осылайша дәлелдемек болған.

Толығырық...

23 сәуір 2014 ж. Антитеррористік форум өз жұмысын бастады

22 Сәуір 2014

Толығырық...

23 сәуір 2014 ж. Мальдивадағы маржан мешіттер көрмесі (ФОТО)

Мальдива мемлекетінің мәдени жәдігерлер департаментінің ұйымдастыруымен маржан түзілген алты мешітке арналған көрме ашылды. ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізілуі мүмкін бұл жәдігерлердің мальдиваның Ұлттық музейінен тамашалауға болады.

Толығырық...

22 сәуір 2014 ж. Жасөспірімдерге интернет-кафелерге кіруге рұқсат жоқ

Кәмелетке толмағандарға интернет-кафеде отыруға тыйым салынады

Толығырық...

22 сәуір 2014 ж. Дубайда Рамазан айына орай жазғы жеңілдіктер бағасы белгілі болды

ӘБУ-ДАБИ. ҚазАқпарат - Біріккен Араб Әмірліктерінің қонақүйлері мен әуе билеттерінің бағасына жазғы уақытта болатын жеңілдіктер бағасын білгісі келетін шетелдік туристер үшін Дубайдағы ойын-сауық шараларының бағдарламасы белгілі болды, деп жазады «Русские Эмираты» интернет-басылымы.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Малайзия тұмарға аяттарды қолдануға тыйым салады

Малайзия ішкі істер министрлігі 1986 жылы қабылданған «Құран мәтінін басу» Заңына қасиетті аяттарды заңсыз жолдарда қолданудың алдын алу мақсатында толықтырулар енгізуді ұсынды.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Құран аяттарын жөнсіз қолданғандар жазаланатын болды

Малайзияның ішкі істер министрлігі қасиетті Құран аяттарын жөнсіз қолданудың алдын алу үшін 1986 жылы қабылданған «Құран мәтінін басып шығару туралы» заңға өзгертулер енгізуді ұсынды.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Түрік халқы Кубада мешіт тұрғызатын болды

Түрік делегациясы Гавана қаласында мешіт тұрғызу мәселесін талқылау үшін Кубаға ат басын тіреді. Гаванада салынатын мұсылмандардың құлшылық үйінің жобасы Ыстамбұл шаһарындағы Ортакей мешітіне ұқсас етіп сызылғанын айта кету керек.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Әкесі 35 жыл бойы қызына «ойыншық үй» салған – ФОТО

АСТАНА. ҚазАқпарат - Көптеген бүлдіршін қыздар өзінің кішкене жиһазды бөлмелері бар ойыншық үйі болғанын армандайды. Біздің кейіпкеріміз осы арманына қол жеткізу үшін отыз жылдан астам күтуіне тура келді. Day.Az хабарлағандай, Эссекстік (Ұлыбритания) Джеффри Уолкей Лондонда 18 ғасырда салынған Rainham Hall ғимаратының көшірмесін жасап шығу үшін 35 жыл өмірін сарп еткен.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Зейнеткер желінбеген пасха жұмыртқасын 65 жыл бойы сақтап келеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ұлыбританияның Донкастер қаласының тұғрыны 71 жастағы зейнеткер Морин Харрисон 65 жыл бойы желінбеген пасха жұмыртқасының иесі атанып отыр, деп хабарлады шетелдік БАҚ.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Гватемалада гүлден әлемдегі ең ұзын кілем тоқылды – ВИДЕО

АСТАНА. ҚазАқпарат - Гватемала тұрғындары Пасха мерекесіне арнап, гүлден ұзындығы екі шақырымды құрайтын кілем тоқыды, деп хабарлайды Корреспондент.

Толығырық...

18 сәуір 2014 ж. Ескі вокзал мұражайға айналады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Грекияның темір жолдар ұйымы Афина-Пелопеннес желісіндегі ескі стансаны қайта жаңғыртып, сол жерде Темір жол мұражайын ашуға кірісті.

Толығырық...

17 сәуір 2014 ж. Германияда Пайғамбарымызға (с.а.с.) арналған думан өтті

Немістердің Дюссельдорф қаласында сенбі күні Пайғамбарлар падишасы – Мұхаммед Мұстафаға (Алланың сәлемі мен игілігі жаусын!) арналған үлкен мереке болып өтті. Бұл айтулы шараны «Эрбу» мәдени орталығы ұйымдастырды. Аталмыш шараға 7000-нан аса адам жиналды. Олардың дені – Еуропада өмір сүріп жатқан түрік бауырларымыз.

Толығырық...

17 сәуір 2014 ж. Бернлидегі 100 мың фунттық мұнара

Ұлыбританияның Бернли қаласы шаһар орталығында орналасқан мешітке құны 100 000 фунт стерлингті құрайтын зәулім мұнара орнатылған соң ерекше әдеміленіп өзгеріп кетті, - деп хабарлайды islam-today.

Толығырық...

17 сәуір 2014 ж. Қорытындысында – рекорд

Алдыңғы күні Лондон қаласында ислам өнерінің апталығы өтіп жатқанын және соған байланысты аса ірі екі бірдей бәссауда үйінде ислам жауһарлары мен жәдігерлерінің саудаға шығарылғанын хабарлағанбыз.

Толығырық...

16 сәүір 2014 ж. Кореяда мұсылман-туристерге арналған жолкөрсеткіш пайда болды

Кореядағы туризммен айналысатын ұйымдардың бірі мұсылман туристерге арналған ресторандарға жол сілтейтін жобаны іске қосты. Бұл жоба азиялық егемен саяхатшылар үшін де пайдалы болуы мүмкін.

Толығырық...

16 сәүір 2014 ж. Ынтымақтастық бағдарламасы қабылданды

ШЫҰ 2013-2015 жылдарға арналған ынтымақтастық бағдарламасын қабылдады. Оның негізгі мақсаты - терроризм, сепаратизм және экстремизммен күрес.

Толығырық...

15 сәүір 2014 ж. Мароккода лаңкестік топтың көзі жойылды

14 Сәуір 2014

Толығырық...

15 сәүір 2014 ж. Ислам өнерінің апталығы өтіп жатыр

Лондон қаласында орын тепкен әлемдегі аса ірі Кристи және Сотбис бәссауда үйлерінде ислам өнерінің апталығы аясында ислам өнерінің үлгілері саудаға шығарылады. Кристи үйінде шығыс кілемдері сатылды. Ал Сотбис үйінде «Ислам әлемінің өнері» және «Үндістан және ислам әлемі» атты жәрмеңке ұйымдастырылды.

Толығырық...

14 сәүір 2014 ж. Пайғамбарымыз (с.ғ.с) қолданған жәдігерлер ұсынылды

Түркия дін істері министрлігі мен мәдениет және туризм министрліктерінің бастамасымен Стамбул қаласында орналасқан Топкапы музейінде хазреті Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафаның (с.ғ.с) өміріне арналған көрме ашылды.

Толығырық...

14 сәүір 2014 ж. Өзбекстан – әлемдегі діни құрамы біртұтас жалғыз ел

Pew Research сараптау орталығы жүргізген «Әлемнің діни әр алуандығы» деп аталатын зерттеу нәтижесіне қарағанда, Өзбекстан діни әр алуандық бойынша индекстің ең соңғы орнына жайғасқан.

Толығырық...

14 сәүір 2014 ж. Бес мың еуроға бағаланған шариғат шәлісі

Алдыңғы күні біз Нұра есімді саудиялық қарындасымыздың бар-жоғы 5 еуро тұратын паранджасын 1000 еуроға сатпағанын, осылайша тұзаққа түспей тек өз абыройын ғана емес, сонымен бірге, исі мұсылманның ар-намысын сақтап, атына кір келтірмегенін жырдай қылып хабарлаған едік. Бүгін сол қарындасымызбен қайта «жолығысудың» сәті түсіп отыр. Яғни, ол туралы айтылар әңгіме әлі таусылмағанға ұқсайды.

Толығырық...

14 сәүір 2014 ж. Арал мемлекетте алғашқы мешіт тұрғызылмақ

Атлант мұхитының солтүстінде орналасқан арал мемлекет Исландия астанасында алғашқы құлшылық ордасы салынатын болды. Жергілікті билік Рейкьявик қаласы аумағынан мешіт тұрғызылатын жерді белгілеп те қойған. Сондай-ақ, құлшылық ордасымен қатар Ислам орталығы да бой көтермек.

Толығырық...

9 сәүір 2014 ж. Росфинмониторинг: "Терроризм демеушілерінің саны 1,2 есе өскен".

Федералды қызметтің 2013 жылғы қаржылық мониторингі бойынша, экстремистер мен террористерге ақша аударатын жеке адамдар мен ұйымдардың саны 1,2 есеге артқан деп хабарлайды "Известия". Мекеме баяндамасында террористер мен экстремистерді қаржылық және материалды техникалық қолдау мақсатымен шетелдік және ішкі шоттар толыға түсуде. Мәселен Ресейде 2012 жылы террорлық ұйым демеушілерінің саны 2768 болса, 2013 жылы олар 3283-ті құраған.

Толығырық...

9 сәүір 2014 ж. АҚШ-та мұсылмандар күні тойланады

Дүйсенбі күні Айова штатындағы үкімет үйі ғимаратында Мұсылмандар күні аталып өтілді. Ислам дінін ұстанушы мұсылмандар өздерінің ұлттық тағамдарымен, сусындарымен бір-бірімен бөлісіп, ақиқат асыл дініміз туралы ой бөлісті.

Толығырық...

9 сәүір 2014 ж. Англияда мұсылмандық мектеп ашылмақ

Ұлыбританияның шығысындағы Ковентри қаласында ескі аурухананың орнына мұсылман қыздарға арнап жаңа мектеп тұрғызу жоспарлануда. Оның құрылысы үстіміздегі жылдың қыркүйек айынан басталады деп күтілуде. Себебі, келер 2015 жылы тамыз аяғын ала бере жаңа мектеп өз шәкірттеріне есігін ашуы тиіс.

Толығырық...

9 сәүір 2014 ж. Ұлыбританияда Рамазан айына байланысты емтихан уақыты өзгертілетін болды

Ұлыбританияның мектеп түлектері Рамазан айында қиналып қалмас үшін емтиханды ертерек тапсыруы мүмкін.

Толығырық...

9 сәүір 2014 ж. Киелі екі мешітте тегін ғаламтордың көмегіне жүгіне аласыз

Исі мұсылман үшін киелі екі мешітте, дәлірегі, Пайғамбарымыздың (Алланың сәлемі мен игілігі жаусын!) мешіті мен Харам мешітінде тегін ғаламтор жұрт игілігіне ұсынылатын болды.

Толығырық...

9 сәүір 2014 ж. Джунгли жануарлары тортқа айналды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Британияда тәтті тағамдар пісіруден чемпоинат өтті, деп жазады Day.Az. Әлемдегі азық-түлік, жалпы тағаммен байланысты танымал фестивальдердің бірі Британияда жыл сайын өткізілетін Great British Bake Off жарысы. Нақты айтқанда, тәтті тағамдар пісіруден жыл сайынғы чемпионат. Биылғы чемпионат джунгли тақырыбына арналып, ну орманда мекендейтін жануарлар мен аңдардың мүсіндері әзірленді. 17 наубайшы төменде көрсетілген тәттілерді дайындауға 6000 сағат уақыты мен 40 келі шоколад жұмсапты. Ал көрмеге қойылған тәттілердің жалпы салмағы 750 келіден асты.

Толығырық...

8 сәүір 2014 ж. Шариғат талаптарына сай банктер көбейіп келеді

Куфейттің актив көлемі бойына бесінші орындағы банкі ислам банкі жүйсіне толыққанды көшуге ниет білдірді. Акционерлердің барлығы-дерлік бір ауыздан осы шешімге келді. Бұл туралы «ummet.kz» сайты хабарлады.

Толығырық...

8 сәүір 2014 ж. Сенім телефоны мұсылмандар сауалына жауап береді

Ресейде тұңғыш рет мұсылман үмметіне арналған сенім телефондары іске қосылады.

Толығырық...

7 сәүір 2014 ж. Күмбезі алтынмен апталған мешіт

Индонезияның астанасы – Жакарта қаласының маңында күмбезі алтынмен апталған мешіт бар. Шаһардың ажарын ашып тұрған ең көрікті ғибадат ғимараты туристерді сәнімен де, сәулетімен таңдандырып келеді.

Толығырық...

7 сәүір 2014 ж. Атеистер заң бойынша лаңкестермен теңестірілді

Сауд Арабиясында ғайыптың барына сенбейтін, құдайды мойындамайтын атеистер заң бойынша лаңкестермен теңестірілді. Секуляризмді жақтайтындар және насихаттайтындар 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Толығырық...

7 сәүір 2014 ж. Нью-Йорк билігі шіркеуді мешітке айналдыруға рұқсат берді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Нью-Йорк қалалық кеңесі мұсылмандарға бұрынғы католик шіркеуін мешіт ретінде пайдаланулары үшін оның төбесіндегі алты кресті алып тастауға рұқсат етті.

Толығырық...

7 сәүір 2014 ж. Исламға тіл тигізгетін смс-хабарлама таратқандар өлім жазасына кесілді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Пәкістанда христиандық ерлі-зайыптыларға исламға тіл тигізгендігі үшін өлім жазасына кесу туралы үкім шығарылды.

Толығырық...

4 сәүір 2014 ж. Британдықтар "Мұсылман бауырлар" тобының қызметін зерттеуге кірісті

01 Сәуір 2014

Толығырық...

4 сәүір 2014 ж. Жәдігерлер жұрт назарына ұсынылды

Шарж әмірлігінің ислам өркениетіне арналған мұражайы жұрттың назарына асыл дініміздің құндылықтарынан сыр шертетін және мұсылмандардың тұрмыс салтынан хабар беретін көне коллекцияны алғаш рет ұсынып отыр. Бұл шара биыл Шаржды «ислам мәдениетінің астанасы» деп жариялануына байланысты өтіп отыр.

Толығырық...

4 сәүір 2014 ж. Бұл да бір ізгілікке бастайтын қадам

Жаншылған, езілген халықтың рухын көтеру тәсілдерінің бір ұшығы өнерде жатыр. Миллиондаған адамның өмірін жалмаған, драматизмге толы сонау екінші дүниежүзілік соғыс кезінде екі адамға тек бір қарудан келгені туралы айтатын сол сұрапылды өз көзімен көргендер.

Толығырық...

3 сәүір 2014 ж. Мысырдағы әлемдік конференция

Мұсылман үшін өзінің күнделікті өмірінде қажетті діни үкімдерді үйренуі қажет ақ. Әркім өз білгенімен әрекет жасайын десе, жаңсақ ойы жарға апарып соғуы әбден ықтимал. Сонда не қылмақ? Ендеше білмегенің сұрау керек. Бабаларымыз: «Өз білмегеніңді кісіден сұра, үлкен болмаса кішіден сұра», - деп кеңес береген. Қасиетті Құранда Раббымыз: «Егер білмесеңдер онда білетіндерден сұраңдар», - дейді. Яғни белгілі ғалымдардың берген пәтуасына жүгінуге тура келеді.

Толығырық...

3 сәүір 2014 ж. Мәскеудегі алғашқы мұсылмандық сенім телефоны

Үстіміздегі жылдың сәуір айының 4-ші жұлдызынан бастап РТ МДБ мен Ресей мұсылман жастары қоғамы бірігіп, алғаш рет «Мұсылман сенім телефоны» әлеуметтік жобасын іске қосатын болады.

Толығырық...

3 сәүір 2014 ж. Египетте жаңа пирамида мен саркофаг табылды

Астана.2 сәуір. Baq.kz – Египеттегі көне қалалардың бірі саналатын Абидоста археологтар 3300 жылдық тарихы бар саркофаг тапты. Ғалымдардың айтуынша, табыт биіктігі 7 метрлік пирамида ішінде сақталып келген.

Толығырық...

1 сәүір 2014 ж. Ғаламторда Құран оқу байқауы өтеді

Бахрейнде үстіміздегі жылдың сәуір айының бірінші күнінен бастап, Құран оқу байқауы өтетіндіктен аталмыш шараға қатысқысы келетіндер биылғы қыркүйек айына дейін өзінің бейнеролигін байқау сайтына жөнелтуі тиіс.

Толығырық...

1 сәүір 2014 ж. Пайғамбар (с. ғ. с.) туралы өлеңдер мүшәйрасының жеңімпаздары анықталды

"Мұхаммед пайғамбар (с. ғ. с.) - әлем шарапаты" деп аталатын сегізінші поэтикалық конкурс болып өтті" деп хабарлайды "Ансар.ру".

Толығырық...

31 наурыз 2014 ж. Америка мұсылмандары кедейлерге көмек беруде

Американың Миссури штаты Сент-Луис қаласының мұсылмандық ұйымдары алғаш рет қайырымдылық жүгіру марафонын ұйымдастырмақшы - деп Ансар.ру сайты хабарлайды.

Толығырық...

31 наурыз 2014 ж. Сәні мен сәулеті бөлек сарай мұражайға айналса жарасады

Ыстамбұл шаһарының еуропалық бөлігінде орналасқан Бесіктас ауданындағы «Долмабахче» (Жүзім өсіруші) сарайы кезінде осман билеушілері мұрагерлерінің резиденциясы болатын.

Толығырық...

28 наурыз 2014 ж. Ұлыбритания мен Ирландия заңдық құжаттарын ислам нормаларымен толықтырмақ

Ұлыбритания мен Ирландия өздерінің басты құжаттарына ислам құқығынан бірнеше бөлім енгізеді. Осы тұрғыда хабарлаған "Islamrf.ru" Шариғат нормаларының осынау елдердің конституциясының негізгі тармақтарына айналуына діни азшылық құқығын қорғау бағдарламасы ықпал етіп отырғанын айтады. Бұл өз кезегінде мұсылмандардың мерейін өсіреді емес пе? Өзгерістер азаматтық және отбасы ісі жөніндегі заң тармақтарынан бастау алады. Ер мен әйелдің қатынасы, мұрагерлік сияқты отбасына қатысты кейбір жайттар осылайша шариғат талаптарына сай реттеледі деп жоспарлануда.

Толығырық...

27 наурыз 2014 ж. Швейцариядағы Фрибур университеті исламды оқытпақ

Осы жылдың күзінде Швейцариядағы Фрибура университетінің базасынан Ислам мәдениетінің орталығы ашылады деп жоспарланып отыр.

Толығырық...

27 наурыз 2014 ж. Тек әйелдерге арналған көлік

Пәкістанда Равалпинди–Исламабад бағытында тек әйелдерге арналған көлік пайда болды.

Толығырық...

26 наурыз 2014 ж. Рамзан Кадыров Израильде «Әлем мешітін» ашты

АСТАНА. ҚазАқпарат - Шешенстан Президенті Рамзан Кадыров Иерусалим түбіндегі арабтардың елді мекеніндегі мешіттің ашылу салтанатына қатысты. Израилдегі ең үлкен мешітке Шешен республикасының тұңғыш президенті Ахмат Кадыровтың аты берілген, деп хабарлады шетелдік БАҚ.

Толығырық...
Келесі вкладка

25 апреля 2014 г. Сломанную пиалу Абая впервые показали всем

В Семее впервые показали фарфоровую пиалу, которая принадлежала великому казахскому поэту, философу и мыслителю Абаю Кунанбаеву, передает корреспондент Tengrinews.

Толығырық...

25 апреля 2014 г. Музей открылся

Инициаторами и организаторами открытия музея выступили Агентство по делам религий и Духовное Управление мусульман Казахстана в целях исполнения задач, озвученных Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050»: «Нам следует оберегать нашу национальную культуру и традиции во всем их многообразии и величии, собирать по крупицам наше культурное достояние». Кроме того, в рамках объявленного ДУМК года «Религии и традиций».

Толығырық...

25 сәуір 2014 ж. Ақпарат айдынында: «Islam.kz»

24 сәуір. Бүгін сағат 15:00-де Астана қаласында орналасқан ҚР Ұлттық академиялық кітапханасында ұлттық-рухани ағартушылық бағытта жұмыс жасайтын «islam.kz» сайтының тұсаукесер рәсімі болып өтті.

Толығырық...

25 сәуір 2014 ж. Қазақстан Президенті EXPO-қалашығы құрылысының капсуласын салды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін елордада Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен «Астана EXPO-2017» көрме кешенінің құрылыс орнында капсула орнату рәсімі өтті.

Толығырық...

25 сәуір 2014 ж. 24 сәуір 2014

«Алматы – ислам мәдениетінің 2015 жылғы астанасы» іс-шараларын дайындау және өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетін құру туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2014 жылғы 20 наурыздағы № 32-р өкiмiне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімінің жобасы «Алматы – ислам мәдениетінің 2015 жылғы астанасы» іс-шараларын дайындау және өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетінің бірінші отырысының шешіміне сәйкес әзірленген.

Толығырық...

25 сәуір 2014 ж. Елордада ХІІ Еуразиялық медиа форум ашылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Орталық Азия - тек қана исламның таралу аймағы болып қалған жоқ, ол сонымен қатар ислам өркениетінің гүлденуі мен исламдық ойлаудың дамуының тарихи орталығы болды.

Толығырық...

25 сәуір 2014 ж. ҚМДБ: Еуро Одақтан өкілдер келді (ФОТО)

24 сәуір. Бүгін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына Еуропа Одағы (ЕО) бірлестігінен біртоп делегат келді. ЕО Лаңкестікке қарсы күрес үйлестірушісі Гиллес де Керхов бастап келген қонақтар алдымен Алматыдағы Орталық мешіттің бүгінгі тыныс-тіршілігі мен имамдардың жұмыстарымен танысты.

Толығырық...

25 сәуір 2014 ж. Орталық Азияда исламның прогрессивті интеллектуалды дамуына негіз қалануы керек - Конференция үндеуі

АСТАНА. ҚазАқпарат - Орталық Азия - тек қана исламның таралу аймағы болып қалған жоқ, ол сонымен қатар ислам өркениетінің гүлденуі мен исламдық ойлаудың дамуының тарихи орталығы болды.

Толығырық...

24 сәуір 2014 ж. Жаңа сайттың жаңалығы мол

23 Сәуір 2014

Толығырық...

24 сәуір 2014 ж. Білімді айтқан асыл сөз, оятар ұрпақ санасын

Халқымызда: «Жемісті ағаш жерге иіліп тұрады, білімді адам елге иіліп тұрады», – деген тұжырымды мағынасы терең сөз бар. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбиелеуде, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да, ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Осы сөзімізге дәлел болатын ілім иелерінің ортамызда барлығы және алған ілімін өзгеге үйретуі мұсылман баласына тән асыл қасиеттен тұрады.

Толығырық...

24 сәуір 2014 ж. 23 сәуір 2014

Ү.ж. 23 сәуірінде Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасында ҚР Дін істері агенттігінің Төрағасы М.Әзілхановтың және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының «Дін бірлігі – ұлт тұтастығының кепілі» атты зиялы қауым өкілдерімен кездесуі өтті.

Толығырық...

24 сәуір 2014 ж. ҚХА 20 жылдығын мерекелеу бойынша дайындық басталды - Ералы Тоғжанов

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдық мерейтойын мерекелеу бойынша дайындық жұмыстары басталды. Бұл туралы бүгін Астанада Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында мәлім етті.

Толығырық...

24 сәуір 2014 ж. Астанада Қазақстан халқы достығының XV қалалық фестивалі өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Елордада 25-26 сәуірде Қазақстан халқының достығына арналған «Біз - біртұтас халықпыз!» XV қалалық фестивалі өтеді.

Толығырық...

24 сәуір 2014 ж. Әлемдік және дәстүрлі діндердің келесі жылғы съезіне марокколықтарды арнайы шақырды

23 Сәуір 2014

Толығырық...

23 сәуір 2014 ж. Құран жарысы балалар арасында

23 Сәуір 2014

Толығырық...

23 сәуір 2014 ж. 23 сәуір 2014

«Көкшетау» мәдениет сарайында облыстық дін істері басқармасы мен ҚМДБ Ақмола облысы бойынша өкілдігінің ұйымдастыруымен «Ислам және жастар» деген тақырыпта конференция болып өтті. Оған Көкшетау қаласындағы жоғары және арнаулы оқу орындарының студент-жастары қатысты.

Толығырық...

23 сәуір 2014 ж. Ұлттық жоспар бейбітшілік пен келісімді одан әрі қарай нығайтуды көздейді - Арыстанбек Мұхамедиұлы

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІ сессиясы барысында Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 2015 жылды - Қазақстан халқы Ассамлеясының жылы деп жариялағаны мәлім. «Қазақстан халқы Ассамблеясы барша халықты Конституцияға дауыс беруге шақырған тұңғыш институт болатын. Мен мұны еш ұмытпаймын, осыған дән ризамын. Сондықтан да келесі 2015 жылды - Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы деп жариялаймын», - деді Н. Назарбаев.

Толығырық...

22 сәуір 2014 ж. Сібір мұсылмандары Бас мүфтиге алғыс білдірді (ФОТО)

Құрметті хазрет!

Сіздің Ресей Федерациясы Азия бөлігінің Сібір региондық округі мүфтиятының мұсылмандарына қамқорлық жасап, қазақ тіліндегі 850 дана «Дін және дәстүр», «Хадис – ғұрпымыз, сүннет - салтымыз» және «Иман негіздері» «Сокровенное познание» сияқты діни әдебиеттерді жібергеніңізге шын жүректен алғыс айта отырып, бұл амалыңызды ислам дінін дамытуға қосқан зор үлес деп бағалаймыз. Себебі біздің өңірдің қазақ мұсылмандары өз тіліндегі діни әдебиеттерге мұқтаж болатын. Өңіріміздің дін қызметкерлері Сізге ризашылықтарын білдіруде.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Бас мүфти Астана имамдарына алқалы мәжіліс өткізді (фото)

Бүгін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Ержан қажы Малғажыұлы Астана имамдарымен кездесті.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Елордада Елбасының қатысуымен Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІ сессиясы ашылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Елордадағы Бейбітшілік және келісім сарайында ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІ сессиясы «Қазақстан-2050: бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті» тақырыбымен ашылды.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Елбасы: Біз келісім мәдениетін дәстүр ретінде ұрпаққа мұра етуге тиіспіз

АСТАНА. ҚазАқпарат - Біз келісім мәдениетін дәстүр ретінде ұрпаққа мұра етуге тиіспіз. Бұл туралы бүгін елордадағы Бейбітшілік және келісім сарайында Қазақстан халқы Ассамблеясының «Қазақстан-2050: бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті» атты күн тәртібімен өтіп жатқан ХХІ сессиясында ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев айтты.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Мемлекеттік тіл - болашақ мәңгілік бірлігімізді қамтамасыз етеді – Елбасы

АСТАНА. ҚазАқпарат - Мемлекеттік тіл - болашақ мәңгілік бірлігімізді қамтамасыз етеді.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Елбасы 2015 жылды - Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы деп жариялады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІ сессиясы барысында

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Британиялық азамат Лондонда Назарбаев атындағы бейбітшілік пен келісім орталығын құруды ұсынды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Лондонда Назарбаев атындағы бейбітшілік пен келісім орталығын құру қажет, деп есептейді британдық кәсіпкер Томас Бандерос.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Ассамблея Үндеуінде жалпыұлттық бiрлiк пен тұрақтылықты нығайтуға шақырады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Мемлекет басшысы, Қазақстан халқы Ассамблеясының Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен Бейбітшілік және келісім сарайында «Қазақстан - 2050 стратегиясы»: татулық, руханилық және келісім мәдениеті» атты күн тәртібімен өтті.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Қазақты қасиетті қара шаңыраққа баласақ, еліміздегі барша этностар - сол шаңыраққа шаншылған уықтар - Н. Назарбаев

АСТАНА. ҚазАқпарат - Астанада Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Қасиетті қазақ жерінде әсіредіншілдер ешқашан болмаған - Мемлекет басшысы

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІ сессиясы барысында Ассамблея Төрағасы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақ зиялылары мен рухани жетекшілерді Ұлы ұстаздардың ұлағатын ұмытпауға шақырды.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Елбасы қазақстандықтарды Пасха мейрамымен құттықтады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды пасха мейрамымен құттықтады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Елбасы Алматыдағы Әулие Вознесен кафедральды соборына барды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Мемлекет басшысы Алматыдағы Әулие Вознесен кафедральды соборына барды. Шіркеуді аралау барысында Нұрсұлтан Назарбаев діндарлар қауымы алдында сөз сөйлеп, оларды Пасха мерекесімен құттықтады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. Пасха мерекесі Ақмола облысында да аталып өтілуде

КӨКШЕТАУ. ҚазАқпарат - Христиандардың қасиетті мерекесі Пасха Ақмола облысында да аталып өтілуде. Осы орайда, облыс әкімі Қосман Айтмұхаметов Көкшетау қаласындағы «Архистратиг Михаил приходы» православ шіркеуінде болып, ғибадатханаға жиналған жұртшылықты православие христиандарының басты діни мейрамдарының бірі - Пасха мерекесімен құттықтады.

Толығырық...

18 сәуір 2014 ж. Бас мүфти халықаралық конференцияға қатысты (ФОТО)

Астана қаласында Дін істері агенттігінің ұйымдастыруымен «Орталық Азиядағы Исламның рөлі» атты халықаралық конференция болып өтті. Конференцияны жүргізген ҚР Дін істері агенттігінің төрағасы пленарлық мәжілісте алғашқы сөзді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Ержан қажы Малғажыұлына ұсынды. Бас мүфти алқалы жиынның Қазақстанда ұйымдастырылуы, еліміздің және шетелдік оқымысты-зерттеуші, дінтанушылардың пікір алмасуы біз үшін үлкен мәртебе әрі зор жауапкершілік жүктейтінін айтты. Исламның қазақ топырағына келуімен көптеген жақсылықтарға қол жеткізіп, салт-дәстүріміз, бітім-болмысымыз Исламмен біте қайнасып, өркениетке қадам басқанымызды баяндады.

Толығырық...

18 сәуір 2014 ж. Астанада Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІ сессиясы өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - 18 сәуір күні Астана қаласында Тәуелсіздік сарайында ҚР Президенті, Қазақстан халқы Ассамблеясының Төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың төрағалығымен Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІ сессиясы өтеді.

Толығырық...

17 сәуір 2014 ж. Орталық Азиядағы исламның рөліне арналған конференция өтеді

АСТАНА. 17 сәуір. BAQ.KZ – Бүгін Астанада «Орталық Азиядағы исламның рөлі» атты халықаралық конференция өтеді.

Толығырық...

17 сәуір 2014 ж. Ең үлкен сәукеленің таныстырылымы өтеді

АСТАНА. 16 сәуір. BAQ.KZ – Ертең С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде Наурыз мейрамына арналған іс-шара өтеді. Мерекеге орай жерге орналастыру факультетінің студенттері арнайы дайындаған «Ең үлкен сәукеле» жобасының таныстырылымы болады.

Толығырық...

17 сәуір 2014 ж. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының орынбасары түрік-қазақ қоры делегациясымен кездесті

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін Алматыда Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев түрік-қазақ қорының директоры Фазыл Топлы бастаған делегацияны қабылдады.

Толығырық...

16 сәүір 2014 ж. 14 сәуір 2014

Ү.ж. 14 сәуірде Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің Төрағасы М.Әзілханов Астанадағы ЕҚЫҰ орталығының басшысы, Елші Наталья Заруднамен кездесті.

Толығырық...

16 сәүір 2014 ж. ҚМДБ: Ғұламалар Кеңесінің мәжілісі өтуде (ФОТО)

15 сәуір. Бүгін Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының қатысуымен Қазақстан мұсылмандары діни басқарамасы Ғұламалар Кеңесінің 2-ші мәжілісі басталды.

Толығырық...

16 сәүір 2014 ж. Бахрейн королі «Әзірет Сұлтан» мешітіне барды (ФОТО)

АСТАНА. ҚазАқпарат - Елордамыз Астана қаласына арнайы іссапармен келген Бахрейн королдігінің шейхы Хамад ибн Иса әл-Халифа бүгін «Әзірет Сұлтан» мешітіне кіріп шықты.

Толығырық...

15 сәүір 2014 ж. Өзге ағымдардың ықпалынан сақтау мақсатында

14 Сәуір 2014

Толығырық...

15 сәүір 2014 ж. Медресе директорларының басқосуы өтті

14 Сәуір 2014

Толығырық...

15 сәүір 2014 ж. «Орталық Азиядағы исламның рөлі»

14 Сәуір 2014

Толығырық...

15 сәүір 2014 ж. Бүгін Қазақстанда ұлттық ғашықтар күні аталып өтпек

АСТАНА. ҚазАқпарат - Соңғы жылдары еліміздегі жастар ұйымдарының, студенттер қауымының, бастамашыл топтардың ұйтқы болуымен 15 сәуір - ұлттық ғашықтар күні ретінде аталып өтуде.

Толығырық...

14 сәүір 2014 ж. Жүрегіне иман ұялаған

12 Сәуір 2014

Толығырық...

14 сәүір 2014 ж.  11 сәуір 2014

Қазақстан Республикасының Дін істері агенттігінде 2014 жылғы 7-10 сәуір аралығында облыстардың, Астана және Алматы қалалары әкімдіктерінің дін істері басқармаларының жанынан құрылған дін мәселелерін зерттеу орталықтары коммуналдық мемлекеттік мекемелеір басшылары тағылымдамадан өткізілді.

Толығырық...

14 сәүір 2014 ж. Бас мүфти мен Алматы қаласының әкімі ағаш отырғызды (ФОТО)

Бүгін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Ержан қажы Малғажыұлы Алматы қаласында өткен ағаш отырғызу іс-шарасына қатысты. Қала әкімі Ахметжан Есімовпен бірге шырша егіп, мәдениет қайраткерлерімен, студенттермен кездесті.

Толығырық...

14 сәүір 2014 ж. Алматыда «Киіз үй күні» атап өтілді

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Бүгін Алматыда жоғары оқу орындарының бірінде «Киіз үй күні» атап өтілді.

Толығырық...

14 сәүір 2014 ж. Әбу-Дабиде араб тілінде «Қазақстан - көпэтносты ел» атты журнал жарыққа шықты

ӘБУ-ДАБИ. ҚазАқпарат - Әбу-Дабидегі Қазақстан Елшілігі қазақстандық этносаралық және конфессияаралық үлгіні насихаттау мақсатында екі жүзден аса ұлт мекен ететін БАӘ-де араб тілінде «Қазақстан-көпэтносты ел» атты журнал шығарды.

Толығырық...

9 сәүір 2014 ж. Шетелге кетуге террорлық мақсат себеп болған

"Атырау облысының Жылыой аудандық соты Құлсары қаласының тұрғындары ерлі-зайыпты Б. мен Н.-ға қатысты Қылмыстық кодекстің 233-1 бабының 1 тармағымен (Терроризмді насихаттау немесе терроризм актісін жасауға жария түрде шақыру, сондай-ақ көрсетілген мазмұндағы материалдарды тарату) сот үкімі шықты" деп хабарлайды "Егемен Қазақстан" Атырау облыстық сотының баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып.

Толығырық...

9 сәүір 2014 ж. Бас мүфти медресе директорларына қатаң талап қойды

08 сәуір. Бүгін еліміз бойынша республикалық 9 медресе директорлары Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлына атқарған жұмыстары жайлы есеп берді.

Толығырық...

9 сәүір 2014 ж. Қытай қазақтары

Бейжіңде қазақ тілі мен мәдениетін дәріптейтін «Қазақ бала» клубы ашылды

Толығырық...
Келесі вкладка

23 сәуір 2014 ж. «А. Құнанбаев, Ш. Құдайбердиев, Ш. Уалиханов, Ы. Алтынсарин сияқты халық ағартушыларының шығармаларындағы патриотизм, гуманизм және толеранттылық идеялары» әдебиеттік кеш

Патриотизм, гуманизм және халық ағартушылардың толеранттылық идеялары арқылы студенттік жастарда патриоттық сезімді тәрбиелеу және этноконфессиялық толеранттылықты нығайту «Білім+» жобасының бір бағыты болып табылады.

Толығырық...

23 сәуір 2014 ж. БІЗДІҢ ЖЕҢІМПАЗДАР

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің оқу телеарнасы Томбы қаласында өткен ғылыми-танымдық, ағартушылық бағдарламалар мен университет телебағдарламаларының «Университет - ТВ» бүкілресейлік фестивальінде «Бағдарламаның ең үздік дизайні» номинациясы бойынша жеңімпаз атанды.

Толығырық...

22 сәуір 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА ЖҮЛДЕЛІ ОРЫНДАРҒА ИЕ БОЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Агротехнология факультетінің студенттері Алматы қаласында Қазақ ұлттық аграрлық университетінде өткен VI Республикалық пәндік олимпиадада үздік көрсеткіштермен көрінді.

Толығырық...

22 сәуір 2014 ж. ПМУ ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ ХХІ СЕССИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ

2014 жылдың 18 сәуір күні Астана қаласындағы Бейбітшілік пен келісім сарайында өткен Қазақстан халықтары Ассамблеясының ХХІ сессиясы жұмысына С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің өкілдері қатысты.

Толығырық...

21 сәуір 2014 ж. ПМУ ЖЕЛЕЗИН АУДАНЫ ОҚУШЫЛАРЫНА АШЫҚ ЕСІК КҮНІН ӨТКІЗДІ

2014 жылдың 17 сәуірінде С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ашық есік күні Железин ауданында өтті.

Толығырық...

18 сәуір 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ КОНФЕССИЯАРАЛЫҚ КЕЛІСІМ МЕН ТӨЗІМДІЛІККЕ БАҒЫТТАЛҒАН ІСКЕРЛІК ОЙЫНЫНА ҚАТЫСТЫ

2014 жылдың 16 сәуірінде С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Білім+» жобасы шеңберінде студенттер мен магистранттарға арналған «Жастар арасындағы этноконфессиялы төзімділіктің қалыптасуы бойынша студенттік белсенділері жұмыстарының әдістері мен қалыптары» атты іскерлік ойыны өтті.

Толығырық...

18 сәуір 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТІ ҒЫЛЫМ БӘЙГЕСІНЕН ТОП ЖАРДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенті Е. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде өткен студенттер, магистранттар мен аспиранттар арасындағы Ғылыми жұмыстардың халықаралық байқауына қатысты.

Толығырық...

17 сәуір 2014 ж. ЕЛІМІЗДЕГІ ІРІ ӨНДІРІС ОШАҚТАРЫНЫҢ БІРІ – «ҚАЗАҚСТАН АЛЮМИНИЙ» АҚ-ДА ПМУ-ДЫҢ АШЫҚ ЕСІК КҮНІ ӨТТІ

2014 жылдың 14 сәуірінде С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ашық есік күні «Қазақстан алюминийі» Акционерлік Қоғамында өтті.

Толығырық...

17 сәуір 2014 ж. ПМУ ҰЖЫМЫ ЛЕБЯЖІ АУДАНЫНДА «АШЫҚ ЕСІКТЕР КҮНІН» ӨТКІЗДІ

2014 жылдың 15 сәуір күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Павлодар облысы Лебяжі ауданының мектеп түлектеріне арналған «Ашық есіктер күні» атты көшпелі салтанатты іс-шараны өткізді.

Толығырық...

16 сәүір 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІНЕ МАМАНДАР ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ ТУРАСЫНДА ДӘРІС ОҚЫДЫ

2014 жылдың 15 сәуірінде С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттеріне «Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу. Заңнамадағы жаңа өзгерістер» тақырыбын арқау еткен дәріс оқылып, «Қорғаныс жарлығы» атты бейнефильм көрсетілді.

Толығырық...

16 сәүір 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ҚОЗЫ КӨРПЕШ ПЕН БАЯН СҰЛУ КҮНІН ТОЙЛАДЫ

2014 жылдың 15 сәуір күні С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің аллеясында «Ғашықтар күніне» арналған ағашқа бау байлау рәсімі өтті.

Толығырық...

15 сәүір 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ «ЕРТІС» ФУТБОЛ КОМАНДАСЫМЕН ТЕҢБІЛ ДОП ТЕПТІ

Қаламыздың орталық стадионында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Студенттік кәсіподақ ұйымы мен Жастар ісі жөніндегі комитеті «Ертіс» футбол командасымен футбол ойнады.

Толығырық...

14.04.2014 ж. ҚАЧИР АУДАНЫНДАҒЫ АШЫҚ ЕСІК КҮНІ

2014 жылдың 10 сәуірі күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті өкілдері Тереңкөл ауылында Качир ауданының болашақ орта мектеп түлектерімен кездесті.

Толығырық...

14.04.2014 ж. ПМУ МАЙ АУДАНЫНДА АШЫҚ ЕСІКТЕР КҮНІН ӨТКІЗДІ

2013 жылдың 9 сәуірінде С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекетік университеті Павлодар облысы Май ауданында «Ашық есіктер күні» көшпелі салтанатты іс-шараны өткізді.

Толығырық...

9 сәүір 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ПОЭЗИЯ ПАДИШАСЫ ФАРИЗА ӨЛЕҢДЕРІН ЖЫРЛАДЫ

2014 жылдың 8 сәуірінде С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Академик С. Бейсембаев атындағы ғылыми кітапхананың Қазақ әдебиеті бөлімінің ұйымдастыруымен Қазақстанның халық ақыны, халық жазушысы, журналист, қоғам қайраткері Фариза Оңғарсынованың шығармашылығына арналған «Поэзия падишасы» атты әдеби кеш өтті.

Толығырық...

8 сәүір 2014 ж. ПМУ БЕЛСЕНДІЛЕРІ ЖАЛПЫ УНИВЕРСИТЕТТІК СЕНБІЛІККЕ АТСАЛЫСҚАН

2014 жылдың 4 сәуір күні С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Жастар ісі жөніндегі комитетінің белсенділері Жалпы университеттік сенбілікке қатысқан болатын.

Толығырық...

4 сәүір 2014 ж. ПМУ УСПЕН АУДАНЫНЫҢ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА ЕСІГІН АШТЫ

2014 жылдың 31 наурыз күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Успен ауданының мектептерінің болашақ түлектері құрметіне есігін айқара ашты.

Толығырық...

4 сәүір 2014 ж. ПМУ ФИЗИКТЕРІ ЖЕҢІС ТҰҒЫРЫНАН КӨРІНДІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Физика және аспапжасау кафедрасының студенттері Ақтөбе қаласында өткен VI ҚР жоғары оқу орын студенттері арасындағы физика бойынша пәндік олимпиададан 1 орынды қанжығасына байлап келді.

Толығырық...

3 сәүір 2014 ж. ПМУ ҰЖЫМЫ ШАРБАҚТЫДА «АШЫҚ ЕСІКТЕР КҮНІН» ӨТКІЗДІ

2014 жылдың 1 сәуір күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Павлодар облысы Шарбақты ауданының мектеп түлектеріне арналған «Ашық есіктер күні» атты көшпелі салтанатты іс-шараны өткізді.

Толығырық...

3 сәүір 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТІ АЛТЫН ЛАВР ГҮЛТӘЖІНІҢ ИЕСІ АТАНДЫ

2014 жылдың 30 наурыз күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері Достық үйінде Павлодар облысы «Эльпида» этномәдени бірлестігінің 15 жылдығына орай ұйымдастырылған «Грекия тарихының антикалық дәуіріндегі грек костюмдерінің көрсетілімі» атты байқауға қатысты.

Толығырық...

1 сәүір 2014 ж. ПМУ РЕКТОРЫ СЕРІК ӨМІРБАЕВТЫҢ МӘСКЕУГЕ ІС-САПАРЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ректоры С.М.Өмірбаев жыл сайын өтетін халықаралық «ЖОО-ның стратегиялық даму бағытына сәйкес ғылым мен білім берудің үндестігі» атты ғылыми-практикалық конференция және қаржы, есеп, әлем экономикасын оқыту бойынша Ресейдің жоғары мектептері бірлесуінің оқу-әдістемелік отырысы шеңберінде Ресей Федерациясының Үкіметі жанындағы Қаржы университетіне (Москва қ.) іс-сапармен барып қайтты.

Толығырық...

1 сәуір 2014 ж. Тыл еңбеккерлеріне «Наурыз-мейрамына» орай сыйлықтар

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті көктем мен жаңаруды айшықтайтын мерейі тасыған ұлы мереке «Наурыз-мейрамын» дәстүрлі түрде тойлады.

Толығырық...

31 наурыз 2014 ж. «FOUNDATION» ФАКУЛЬТЕТІ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ МЕКТЕП МҰҒАЛІМДЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ

2014 жылдың 27-28 наурызы күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Foundation факультетінің қызметкерлері Павлодар облысы мұғалімдерімен кездесу ұйымдастырды.

Толығырық...

31 наурыз 2014 ж. ПМУ-ДА ЭТНОКОНФЕССИЯЛЫҚ ТӨЗІМДІЛІК ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҮЛГІСІН ТАЛЫҚЛАДЫ

2014 жылдың 28 наурызында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің С.Бейсембаев атындағы ғылыми кітапханасында «Қоғамдық-саяси басылымдардағы қазақстандық этноконфессиялық төзімділік үлгісі» тақырыбында кітап көрмесі өтті.

Толығырық...

28 наурыз 2014 ж. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТИПЕНДИЯЛЫҚ «БОЛАШАҚ» БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША БРИФИНГ ӨТТІ

2014 жылдың 26 наурызында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ өкілдерімен, дәлірек айтқанда орталықтың вице-президенті Ғалия Досмұхамбетова мен орталық қызметкері Олжас Баймағамбетовтың қатысуымен Қазақстан Республикасы Президентінің Халықаралық стипендиялық «Болашақ» бағдарламасы бойынша брифинг өтті.

Толығырық...

28 наурыз 2014 ж. ПМУ-ДА ЮРИЙ БОНДАРЕВТЫҢ 90 ЖЫЛДЫҒЫ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНА АРНАЛҒАН ӘДЕБИ КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің С.Бейсембаев атындағы ғылыми кітапханасында майдангер-жазушы, «лейтенанттық прозаның» негізін қалаушы, публицист әрі қоғам қайраткері Юрий Бондаревтың шығармашылығы мен өміріне арналған әдебиеттік конференция өтті.

Толығырық...

27 наурыз 2014 ж. ПМУ ФАКУЛЬТЕТТЕРІНДЕГІ НАУРЫЗНАМА

2014 жылдың 12 -17 наурыз аралығында Металлургия, машинажасау және көлік факультетінде Наурыз тойы тойланды.

Толығырық...

27 наурыз 2014 ж. ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ НАУРЫЗНАМАСЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 2014 жылдың 21 наурызы күні Павлодар облысының Ұлыстың ұлы күнін тойлау шарасына қатысты.

Толығырық...

26 наурыз 2014 ж. ПМУ ОҚЫТУШЫЛАРЫ «МЕНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ САБАҒЫМ» БАЙҚАУЫНЫҢ ДИПЛОМАНТТАРЫ АТАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің География және туризм кафедрасы оқытушылары Оқыту және дамыту орталығының (Астана қ.) ұйымдастыруымен өткен «Менің инновациялық сабағым» атты І Халықаралық эссе байқауының жеңімпаздары атанды.

Толығырық...

26 наурыз 2014 ж. МӘШҺҮР ЖҮСІП КӨПЕЙҰЛЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНА АРНАЛҒАН ӘДЕБИ КЕШТЕР

Жоғары және орта білім беру көкжиегінде сапалы білім берумен қатар студенттер мен оқушыларды рухани тәрбиелеу басты назарда екені белгілі. Осындай мақсатта Мәшһүртану ҒПО-ы қызметкерлері С.Торайғыров атындағы облыстық ғылыми кітапханасында және Павлодар қаласының № 2 колледжінде өткен Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының өмірі мен шығармашылығына қатысты әдеби кездесулерді өткізді.

Толығырық...

19 наурыз 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМДАРЫ АУЫЛ МҰҒАЛІМДЕРІНЕ ДӘРІС ОҚЫДЫ

Лебяжі орта білім беру мектебінде «Мәшһүртану» ғылыми-практикалық орталығының ұйымдастыруымен және Лебяжі білім беру бөлімінің қолдауымен «Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармаларын оқыту арқылы оқушылар мен мұғалімдердің ғылыми-зерттеушілік әлеуетін арттыру» атты ғылыми семинар өтті.

Толығырық...

18 наурыз 2014 ж. ПМУ ПАВЛОДАР АУДАНЫНЫҢ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА ЕСІГІН АШТЫ

2014 жылдың 17 наурыз күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Павлодар ауданының мектептері және Павлодар қаласының арнайы мамандандырылған мектептерінің болашақ түлектері құрметіне есігін айқара ашты.

Толығырық...

17 наурыз 2014 ж. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АСТРОНАВТИКА АКАДЕМИЯСЫНЫҢ АКАДЕМИГІ ПМУ-ДА

2014 жылдың 14 наурызы күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасының орынбасары Мейірбек Молдабеков Республикалық ақпараттық-насихаттау тобының мүшесі ретінде магистранттар, ғалымдар мен оқытушылармен кездесті.

Толығырық...

13 наурыз 2014 ж. ҚАЗАҚ ФОЛЬКЛОРЫНЫҢ 100 ТОМДЫҚ ТОПТАМАСЫНЫҢ ТҰСАУКЕСЕРІ ПМУ-ДА

2014 жылдың 12 наурызында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Академик С. Бейсамбаев атындағы Ғылыми кітапханасында әлемдік деңгейдегі теңдессіз «Бабалар сөзі» атты қазақ фольклорының 100 томдық топтамасының тұсаукесер рәсімі өтті.

Толығырық...

12 наурыз 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ – РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СТУДЕНТТІК ОЛИМПИАДАНЫҢ ЛАУРЕАТТАРЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің студенттері Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 70 жылдығына орай ұйымдастырылған Республикалық студенттік олимпиаданың лауреаттары атанды.

Толығырық...

12 наурыз 2014 ж. ПМУ ЕУРОРЕЙТИНГКЕ ҚАТЫСТЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 2013 жылдың Еурорейтингінде 6 орынға ие болды.

Толығырық...

11 наурыз 2014 ж. ПМУ-ДА «STUDENT TALENTS» БАЙҚАУЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ШЫҒАРЫЛДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті концерттік залында «Student talents» байқауының ақтық мәресі өтті.

Толығырық...

11 наурыз 2014 ж. ПМУ-ДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР КҮНІН АТАП ӨТТІ

Толығырық...

11 наурыз 2014 ж. ПМУ АККРЕДИТТЕУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК АЛДЫ

Тәуелсіз аккредиттеу және рейтинг агенттігінің 2014 жылғы 21 ақпандағы шешімі бойынша С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 15 бағдарламалары мамандандырылған аккредиттеуден өтті деген куәлік алды.

Толығырық...

11 наурыз 2014 ж. ПМУ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ ЖАҢА ЗЕРТТЕУЛЕРІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Металлургия, машинажасау және көлік факультеті Металлургия кафедрасының аға оқытушысы Кенбеилова Салтанат Жапасбайқызы Phd докторы атанды.

Толығырық...

7 наурыз 2014 ж. ПМУ ПРОФЕССОРЫ РЕСЕЙДІҢ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ КОРРЕСПОНДЕНТ-МҮШЕСІ АТАНДЫ

Ресей Жаратылыстану Академиясы Президиумының шешімі бойынша С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы, т.ғ.д., Механика және мұнайгаз ісі кафедрасының профессоры Нұргүл Смайлова РЖА корреспонденті мүшесі төсбелгісі әрі дипломымен марапатталды және «Ғылым мен білім беру ісінің еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағын ұсынды

Толығырық...

5 наурыз 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ЖАСТАР ҚОЗҒАЛЫСЫНА БІРІГУДЕ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері Ғабит Хафиз бен Данат Бекжасаров Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде (Алматы қаласы) өткен республикалық «Мәңгілік Ел» – жастардың жарқын болашағы» форумына қатысты.

Толығырық...

5 наурыз 2014 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ҚАРАҒАНДЫДА ЖОҒАРЫ НӘТИЖЕ КӨРСЕТТІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттік командасы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде (Қарағанды қ.) «Машинажасау» мамандығы бойынша өткізілген республикалық студенттік пәндік олимпиадаға қатысып, екінші орынға ие болды.

Толығырық...

5 наурыз 2014 ж. «ӨЛЕҢ СӨЗДІҢ ДҮЛДІЛІ – МӘШҺҮР ЖҮСІП» АТТЫ АУДАНДЫҚ САЙЫСЫ

Качир ауданының орталығы Тереңкөлдегі Қ. Оспанов атындағы № 3 жалпы орта білім беретін мектепте Қашыр ауданының білім беру бөлімінің ұйымдастыруымен және С. Торайғыров атындағы ПМУ-дің «Мәшһүртану» ҒПО-ы және Қазақ филологиясы кафедрасы қызметкерлерінің қатысуымен оқушылар арасында «Өлең сөздің дүлділі – Мәшһүр Жүсіп» атты сайыс өтті.

Толығырық...

5 наурыз 2014 ж. ПМУ-ДА Т.ШЕВЧЕНКОНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНА АРНАЛҒАН ӘДЕБИ-МУЗЫКАЛЫҚ КЕШ ӨТТІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің С.Бейсембаев атындағы ғылыми кітапханасында украиндық ақын Тарас Шевченконың 200 жылдық мерейтойына орай әдеби-музыкалық кеш ұйымдастырылды. ЮНЕСКО Тарас Шевченконың 200 жылдық мерейтойын естелік күндер күнтізбесіне енгізді.

Толығырық...

4 наурыз 2014 ж. КОЛЛЕДЖ ОҚУШЫЛАРЫ ПМУ-ДА СЫНАМАЛЫҚ ТЕСТІЛЕУДЕН ӨТТІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Foundation» факультетінде қалалық 13 колледж түлектері сынамалық тестілеуден өтті.

Толығырық...

3 наурыз 2014 ж. ПМУ-да «Ашық есік күні» өтті

2014 жылдың 28 ақпанында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде қала мектептерінің оқушылары болашақ түлектерге арналған «Ашық есік күні» өткізілді.

Толығырық...

3 наурыз 2014 ж. ПМУ КӨНЕ «МАСЛЕНИЦА» МЕРЕКЕСІН ТОЙЛАП ӨТТІ

2014 жылдың 28 ақпан күні С.Торайғыров ат. ПМУ-да профессорлық-оқытушылар құрамы, қызметкерлер мен студенттердің назарына Масленица мейрамына арналған музыкалық театрландырылған қойылым көрсетілді.

Толығырық...

3 наурыз 2014 ж. ПМУ «САРЫАРҚА САМАЛЫНЫҢ» 85 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫН АТАП ӨТТІ

2014 жылдың 28 ақпанында С.Торайғыров ат. ПМУ-да Павлодар облыстық «Сарыарқа самалы» газетінің 85 жылдық мерейтойына арналған «Аймақты ақпаратпен қамтудағы «Сарыарқа самалы» газетінің рөлі» атты республикалық ғылыми-практикалық семинар өтті.

Толығырық...

3 наурыз 2014 ж. ПМУ-ДА ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ КАФЕДРАСЫ АШЫЛДЫ

2014 жылдың 1 наурызында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасының салтанатты ашылуы өтті.

Толығырық...

Қосымша ақпарат