Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

1 маусым 2015 ж. МЕККЕ КӨШЕЛЕРІ КӨРКЕЮДЕ

АСТАНА. 30 мамыр. E-ISLAM – Мекке әкімшілігі Рамазан айы қарсаңында қала көшелері мен туннельдерді әшекейлеу ісін бастап кетті.

Толығырық...

1 маусым 2015 ж. ИЫҰ РОХИНЬЯ ХАЛҚЫНЫҢ МӘСЕЛЕСІН ШЕШУ ЖОЛЫН ІЗДЕСТІРУДЕ

АСТАНА. 30 мамыр. E-ISLAM – Ислам ынтымақтастығы ұйымы Мьянмадағы рохиньялық босқын-мұсылмандарының гуманитарлық, саяси мәселелерін шешу мақсатында Кувейтте арнайы съезд өткізуде. Бұл туралы Ислам.ньюс хабарлайды.

Толығырық...

1 маусым 2015 ж. МҰСЫЛМАН КӨШБАСШЫЛАРЫ АЗАМАТТЫҚТАН АЙЫРУДЫ АЙЫПТАДЫ

АСТАНА. 30 мамыр. E-ISLAM – Австралия мұсылмандары ұйымы ел үкіметінің терроризм күдігімен мұсылмандардың азаматтығынан айыру туралы заң жобасына келіспейтіндіктерін мәлім етті деп жазады OnIslam.net.

Толығырық...

1 маусым 2015 ж. 92 жастағы әже марафонға қатысты

АСТАНА. ҚазАқпарат - Америка тұрғыны Харриет Томпсон әлемде марафоннан жүгіріп өткен ең қарт әйел атанды. 92 жасында ол жексенбі күні Калифорнияның Сан-Диего қаласында өткен 42 шақырымға жүгіруге қатысты, деп хабарлайды NBC телеарнасы.

Толығырық...

1 маусым 2015 ж. Қазақстан мен Ресей Мәскеуде өтетін «Атомэкспо-2015» халықаралық форумында уран бойынша бірлескен кәсіпорнын таныстырады

АСТАНА. ҚазАқпарат -Мәскеуде дүйсенбі күні ашылатын ресейлік VIІ жыл сайынғы «Атомэкспо-2015» халықаралық форумында әлемдік атом энергетикасының көшбасшылары бас қосады.

Толығырық...

29 мамыр 2015 ж. Компьютер ойындары балаларды лаңкестікке баулиды

АСТАНА. 28 мамыр. E-ISLAM – Джидда: «Бүгінде көптеген жас балалардың санасын улап, теріс бағытқа әкетіп жатқан дүниелердің бірі ол – ғаламтор. Өйткені, террористік ұйымдар үшін жеткіншектерді өз қатарына тарту үшін ғаламтор өте тиімді болып отыр» дейді, сарапшылар.

Толығырық...

29 мамыр 2015 ж. Сауд Арабиясы мега-қала салынады

АСТАНА. 28 мамыр. E-ISLAM – Сауд Арабиясында 2035 жылы «Абдулла король шаһары» мега-қаласы құрылысын салуды жоспарлауда. Құрылыс жұмысы бітісімен аталмыш аймақ Сауд елінің өндірістік-бұқаралық орталығына айналады деп жобалануда.

Толығырық...

29 мамыр 2015 ж. 6 жасар Мұхаммед әлемдік деңгейде Microsoft Office-тің ең үздік маманы атанды

АСТАНА. 28 мамыр. E-ISLAM – Британдық 6 жасар Мұхаммед Хамза Шехзед жоғары деңгейдегі арнайы емтихандарды үздік тапсырып, Microsoft Officе бойынша маманы сертификатыни ие болды.

Толығырық...

29 мамыр 2015 ж. Әлемдегі ең ақылды бала Нобель сыйлығына үміткер

АСТАНА. ҚазАқпарат - Танишк Абрахам есімді 11 жасар индус бала әлемдегі ең ақылды бала саналады. Ол 7 жасында жоғары оқу орнына түсіп, 4 жыл ішінде математика, физика және шет тілі мамандығын игеріп шыққан, деп жазады e-islam.kz.

Толығырық...

28 мамыр 2015 ж. Қажылардың электронды білезік тағып жүруі міндеттелді

Сауд Арабиясының Қажылық істері министрлігі алдағы уақытта барлық қажылардың электронды білезік тағып жүруін міндеттейтін болады. Бұл жайында әл-Арабия телеарнасы Al-Watan газетіне сілтеме жасай отырып, хабар таратты.

Толығырық...

28 мамыр 2015 ж. Үндістан мұсылман түлектері жоғары нәтиже көрсетті

АСТАНА. 27 мамыр. E-ISLAM – Үндістан штаты Керала жүргізген рейтинг бойынша медициналық оқу орнына емтихан тапсырған абитуриенттердің көш басын екі мұсылман түлегі бастап отыр.

Толығырық...

28 мамыр 2015 ж. Оқушылар «ақылды смартфон» ойлап тапты

АСТАНА. 27 мамыр. E-ISLAM – Түркия Республикасының үш мектеп оқушысы көру қабілеті нашар жандарға арналған «смартфон-таяқ» ойлап тапты. Бұл туралы Anadolu хабарлайды.

Толығырық...

28 мамыр 2015 ж. Пекин төрінде дінаралық келісім жайы талқыланды

АСТАНА. 27 мамыр. E-ISLAM – Қытай елінің астанасы Пекинде Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі вице-министрі Марат Әзілханов ҚХР Дін істері мемлекеттік басқармасының жетекшісі Ван Цзоаньмен кездесті.

Толығырық...

28 мамыр 2015 ж. Түркияның академиялық топтары «Ұлт Жоспары - 100 нақты қадамды» жоғары бағалады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Түркияның Хатай қаласының университетінде Қазақстанның Түркиядағы Елшілігінің қолдауымен «Ұлт Жоспары - 100 нақты қадамның» негізгі қағидалары бойынша ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.

Толығырық...

27 мамыр 2015 ж. Украина халал өндірісін дамытуда

АСТАНА. 26 мамыр. E-ISLAM – Украинаның көптеген азық-түлік кәсіпорындары «Альраид» зерттеу және сертификаттау орталығының халал-сертификаттауынан табысты өтті. Таяуда халал ас өндіруші кәсіпорындар қатары жаңа атаулармен толықты.

Толығырық...

27 мамыр 2015 ж. Бішкек имамдардың білімін арттыруды көздейді

АСТАНА. 26 мамыр. E-ISLAM – Қырғызстан астанасы Бішкекте имамдардың білімін арттыру және тәжірибедегі жұмыс сапасын көтеру мақсатында ауқымды семинар өтті.

Толығырық...

27 мамыр 2015 ж. Әулие София музейін мешітке айналдыруды талап еткен шеру өтті

Өткен жексенбіде Түркия астанасы Анкара қаласында Айя София музейін мешітке айналдыруды талап еткен шеру болып өтті.

Толығырық...

27 мамыр 2015 ж. Дәстүрлі құндылық радиожеліде насихатталады

АСТАНА. 26 мамыр. E-ISLAM – Татарстан республикасының «Татмедия» агенттігі дәстүрлі ислам құндылықтарын насихаттау мақсатында интернет-радио тарату қызметі бойынша аукцион өткізеді.

Толығырық...

27 мамыр 2015 ж. ЕАЭО елдері ішінде Қазақстан жұмыспен қамту бойынша бірінші орында - ТМД статистикалық комитеті

БІШКЕК. ҚазАқпарат - ЕАЭО елдері ішінде жұмыссыздықтың ең төменгі деңгейі Қазақстанда белгіленді. Армения мен Қырғызстанда

Толығырық...

26 мамыр 2015 ж. Ресейде ұйымдастырылған мұсылман әлемі мәселелері жөніндегі конференцияға Қостанайдан делегация қатысты

ҚОСТАНАЙ. ҚазАқпарат - Челябинск облысы (РФ) Троицк қаласында «Расулев оқулары»: Ресейдің тарихы мен бүгінгі өміріндегі ислам» атты ғылыми-практикалық конференция өтті. Ол Ресейдің діни қайраткері, ойшыл, мұсылман әлеміндегі ірі педагог-ағартушы Зейнолла Расулевке арналды.

Толығырық...
Келесі вкладка

1 маусым 2015 ж. ИСЛАМ ИНСТИТУТЫ ИМАМДАРДЫҢ ШЕШЕНДІК ШЕБЕРЛІГІН ШЫҢДАЙДЫ

АСТАНА. 28 мамыр. E-ISLAM – Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлы имамдардың білімін жетілдіру Ислам институтында екі айлық курстан өтіп, білім жетілдірген имамдарға арнайы куәлік табыс етті.

Толығырық...

1 маусым 2015 ж. Е.Бекмаханов мың өліп, мың тірілген қазақтың ой-санасына ерекше серпін берген ұлы тұлға - Ә.Кекілбаев

АСТАНА. ҚазАқпарат - Биыл ғасырлық мерейтойы аталып өтіп жатқан ұлы ғалым, қазақтан шыққан алғашқы тарих ғылымдарының докторы Ермұқан Бекмаханов мың өліп-мың тірілген қазақтың ой санасына ерекше серпін берген ұлы тұлға еді. Бұл пікірді кеше Астанадағы «Керуен» ойын-сауық орталығының кинотеатрында алаш арысының өмірі мен қызметіне арналған «Қазақфильм» АҚ киностудиясы шығарған Сатыбалды Нарымбетовтің «Аманат» көркем фильмінің таныстырылымында белгілі мемлекет қайраткері, жазушы, Қазақстанның Еңбек Ері Әбіш Кекілбаев айтты.

Толығырық...

1 маусым 2015 ж. 1937-1938 жылдары Қазақстанда 25 мыңнан астам адам ату жазасына кесілген

АСТАНА. ҚазАқпарат - 31 мамыр - саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Атаулы күн Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен 1997 жылдан бастап атап өтіліп келеді. Бұл дата Қазақстан үшін айрықша мағынаға ие.

Толығырық...

1 маусым 2015 ж. Жетімдік пен балалар мүгедектігі үлкен қолдауға мұқтаж - Г. Иқсанова

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қоғамның әлеуметтік жауапкершілігі бірінші кезекте өскелең ұрпаққа қатысты болуы керек. Бұл туралы бүгін «ҚР Конституциясы 20 жыл балалардың құқығы мен денсаулығын қорғауда» атты республикалық конференцияда Парламент Мәжілісінің Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің төрайымы Гүлнар Иқсанова мәлім етті.

Толығырық...

1 маусым 2015 ж. Жаңадан құрылған «Асыл бала» қауымдастығы балалар мүддесіне байланысты бірқатар бағыттарды айқындады

АСТАНА. ҚазАқпарат - «Асыл бала» қауымдастығы балалар мүддесіне байланысты бірнеше секторда жұмыс істейді. Бұл туралы бүгін «ҚР Конституциясы 20 жыл балалардың құқығы мен денсаулығын қорғауда» атты республикалық конференция барысында ҚазАқпаратқа берген сұхбатында «Қазақ қызы» ҚБ төрайымы Қарақат Әбден мәлім етті.

Толығырық...

29 мамыр 2015 ж. Балаларды қорғау күніне орай елордада «Жұлдызай» фестивалі өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Астанада балаларды қорғау күніне орай «Жұлдызай» фестивалі өтеді, деп хабарлады astana.gov.kz.

Толығырық...

29 мамыр 2015 ж. Қуғын-сүргін жылдары Жамбыл облысында 4 мыңнан астам тұрғын жазықсыз жапа шекті

ТАРАЗ. ҚазАқпарат - Мұрағат деректеріне сүйенсек, өткен ғасырдың 30-50 жылдары елдегі жаппай саяси қуғын-сүргін уақытында Жамбыл облысында сотсыз, тергеусіз «үштік» үкімімен облыстың 4 252 адамы жазықсыз сотталды, олардың 998-іне ең ауыр үкім тағайындалды.

Толығырық...

29 мамыр 2015 ж. Елбасының 5 институционалды реформасын жүзеге асыруға бағытталған 100 нақты қадамы сот жүйесін жетілдіретініне сенім мол - А.Құлмағамбетов

КӨКШЕТАУ. ҚазАқпарат - Елбасының бес институционалды реформасын жүзеге асыруға бағытталған 100 нақты қадамы сот және құқық қорғау жүйесін жетілдіретініне сенім мол. Бұл туралы Бурабай аудандық сотының судьясы Асқар Құлмағамбетов өзінің пікірін білдіріп отыр.

Толығырық...

29 мамыр 2015 ж. Бүгін Оралда «Шерлі шежіре аманаты» атты халықаралық форум басталады

ОРАЛ. ҚазАқпарат - Бүгін, 29 мамыр күні Орал қаласында Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған «Тарихи тағылым - өткенге тағзым» жобасы аясында ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен «Шерлі шежіре аманаты» атты халықаралық форум басталады.

Толығырық...

28 мамыр 2015 ж. «Кұрманжан датқа» фильмі Беркшир халықаралық фестиваліне іріктеліп алынды

АСТАНА. ҚазАқпарат - «Кұрманжан датқа» кинолентасы Беркшир халықаралық кинофестивалінің байқауына енді. Бұл туралы «Айтыш Фильм» киностудиясынан мәлім етті, деп хабарлады КирТАГ.

Толығырық...

28 мамыр 2015 ж. «Ұлт жоспары-100 қадам»: Қазақстан халқы БҚО ассамблеясының іс-қимыл жоспары бекітілді

ОРАЛ. ҚазАқпарат - Қазақстан халқы БҚО ассамблеясы кеңесінің отырысында «Н.Назарбаевтың 5 институттық реформаларын жүзеге асыру бойынша 100 қадам» атты ұлт жоспары талқыланды.

Толығырық...

28 мамыр 2015 ж. Алматыда жас ақын Алма Түсіпбекованың тұңғыш жыр жинағы жарық көрді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Жақында Алматыдағы «Мерей» баспасынан жас ақын Алма Түсіпбекованың «Жанарымдағы жазулар» атты тұңғыш жыр жинағы жарық көрді.

Толығырық...

28 мамыр 2015 ж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да «Қазақстан-2050» ақпараттық-білім орталығы ашылады

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде «5 институционалдық реформаны жүзеге асырудағы 100 қадам: Қазақстан дамуының жаңа кезеңі» тақырыбында дөңгелек үстел өтті.

Толығырық...

28 мамыр 2015 ж. ҚР Тұңғыш Президенті музейінде «Мәртебесі биік марапаттар» көрмесі ашылады

АСТАНА. ҚазАқпарат - 2015 жылы 8 маусымда сағат 17.00-де Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейінде «Мәртебесі биік марапаттар» атты Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасының қоғамдық марапаттарының көрмесі ашылады. Бұл туралы музейдің баспасөз қызметі хабарлады.

Толығырық...

27 мамыр 2015 ж. ҚМДБ: Этилдік спирті бар дәріні қолдану туралы пәтуа берілді

Бүгін Ақмола облысында Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының төрағалығымен өтіп жатқан Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Ғұламалар Кеңесінің VIII отырысында құрамында этилдік спирті бар дәрі-дәрмектерді қолдануға қатысты пәтуа шығарылды.

Толығырық...

27 мамыр 2015 ж. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай Ислам хрестоматиясы шығады

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Ғұламалар Кеңесінде Қазақ хандығының айтулы 550 жылдық мерейтойына орай қазақ топырағында сан ғасырдан бері жалғасып келе жатқан дәстүрлі дініміздің асыл құндылықтары туралы арнайы ғылыми Ислам хрестоматиясын шығару қажеттігі айтылды.

Толығырық...

27 мамыр 2015 ж. Мектеп психологтарына семинар өткізілді

АСТАНА. 26 мамыр. E-ISLAM – Бүгін Атырау облысы Дін істері басқармасының қолдауымен «Шапағат» деструктивтік діни ағымдардан жапа шеккендерге көмек орталығы Қоғамдық қоры қала бойынша мектеп психологтарына «Дін фанаттарымен жұмыстың психологиялық ерекшеліктері» тақырыбында оқыту-семинар өткізді.

Толығырық...

27 мамыр 2015 ж. «100 нақты қадам» - мәні зор бастама

АСТАНА. 26 мамыр. E-ISLAM – Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес институционалдық реформаны жүзеге асыруға байланысты ұсынған«100 нақты қадам» Ұлт Жоспарымен Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығының ұжымы толыққанды танысты. Алдымен Орталықтың ғылыми іс жөніндегі орынбасары Б.Баймаханов сөз алып, Ұлт Жоспарының маңыздылығын атап өтті. Ұлт Жоспарын әлемдегі озық елдер қатарынан табылуға ұмтылған қазақ елінің дамуына, өркендеуіне серпін беретін маңызды бастама ретінде түсіндірді. Маңызы зор бастамада көрсетілген біртектілік пен бірлік мәселесіне қатысты қадамдарға тереңірек тоқталды.

Толығырық...

27 мамыр 2015 ж. Отанды қастерлеуге және елді құрметтеуге арналған мемлекеттік рәміздер күнінің мәні зор - Г.Әбдіқалықова

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін Ақордада ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен мемлекеттік рәміздер жөніндегі республикалық комиссияның отырысы өтті.

Толығырық...

26 мамыр 2015 ж. Қазақстан айрықша бәсекеге қабілетті әлемнің 30 елінің қатарына 2035 жылға қарай енуге қауқарлы

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан айрықша бәсекеге қабілетті әлемнің 30 елінің қатарына 2035 жылға қарай енуге қауқарлы. Бұл туралы бүгін Қазақстандағы индустрияландыру жөніндегі конференцияда «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» АҚ басқарма төрағасы Айдын Құлсейітов мәлім етті.

Толығырық...
Келесі вкладка

26 мамыр 2015 ж. ПМУ ENACTUS КОМАНДАСЫ КВЕСТ-МАРАФОН ҰЙЫМДАСТЫРДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ENACTUS PSU командасы Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған патриоттық квест-марафонын ұйымдастырды.

Толығырық...

25 мая 2015 г. ПМУ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС АРТЫП КЕЛЕДІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Білім мен ғылым тілдік кедергісіз» атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.

Толығырық...

25 мая 2015 г. ПМУ-ДЕ ТҮЛЕКТЕР ЖӘРМЕҢКЕСІ ӨТТІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 2014-2015 оқу жылғы түлектердің дәстүрлі «Түлектер – 2015» жәрмеңкесі он бірінші рет өтті.

Толығырық...

25 мамыр 2015 ж. ПМУ: УНИВЕРСИТЕТ МЕРЕЙТОЙЫНА АРНАЛҒАН ВЕЛОЖҮРІС

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 55 жылдық мерейтойы құрметіне студенттер мен оқытушылар велосипедпен Павлодар қаласы көшелерімен жүріп өтті.

Толығырық...

22 мамыр 2015 ж. ПМУ: ВОЛОНТЕР, ДАЙЫН БОЛ!

«ЭКСПО – 2017» халықаралық көрмесіне даярланып жатқан С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің волонтерлық топ мүшелері бір командамен бірлесіп жұмыс істеуді игеруге бағытталған тренингке қатысты.

Толығырық...

21 мамыр 2015 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ТОП ЖАРДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері спорттық черлидинг биі бойынша I облыстық ашық чемпионатта жеңімпаз атанды

Толығырық...

21 мамыр 2015 ж. ПМУ РЕКТОРЫ АРЫН ӨРСАРИЕВ ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРМЕН КЕЗДЕСТІ

Шетелде білім алып жүрген қазақстандық студенттердің «КазАльянс» бірлестігі кеңсесінде С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ректоры Арын Өрсариевпен кездесу өтті.

Толығырық...

20 мамыр 2015 ж. ПМУ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ КӨКЖИЕГІ КЕҢЕЮДЕ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің профессорлық-оқытушылар құрамы мен студенттері «Халықаралық ұйымдар және мәдени ынтымақтастық» көктемгі шығармашылық мектебі әрі көппәндік тағылымдамадан өтті.

Толығырық...

19 мамыр 2015 ж. ПМУ КОМАНДАСЫ ENACTUS KAZAKHSTAN САЙЫСЫНЫҢ ВИЦЕ-ЧЕМПИОНЫ!

Алматы қаласында өткен студенттік жастарға арналған Enactus Kazakhstan атты әлеуметтік және бизнес жобалардың республикалық сайысында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің командасы республиканың вице-чемпионы атанды.

Толығырық...

19 мамыр 2015 ж. ЕРЛЕР ЕРЛІГІН ҰЛЫҚТАҒАН КІТАП

2015 жылдың 14 мамыры күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің академик С.Бейсебаев атындағы ғылыми кітапхансында Ұлы Жеңістің 70 жылдығы құрметіне жарыққа шыққан «Ер есімі – ел есінде» атты кітабының авторы Бейсебаев Қазбек Жұмабекұлымен шығармашылық кездесу кеші өтті.

Толығырық...

15 мамыр 2015 ж. ЖАҢА ДІНИ ҚОЗҒАЛЫСТАР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Этноконфессиялық үдерістер және қазіргі уақыттағы жаңа діни қозғалыстар» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік онлайн семинар өтті.

Толығырық...

15 мамыр 2015 ж. ПМУ ОҚЫТУШЫСЫ «ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ» БАЙҚАУЫНДА ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің география және туризм кафедрасының аға оқытушысы Гүлмаржан Қасенова «Ұлағатты ұстаз» атты ІІІ республикалық мұғалімдер байқауында жеңімпаз атанды.

Толығырық...

12 мамыр 2015 ж. ДИЗАЙНЕРЛЕР МАРАПАТЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында өткен «Дизайн» мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының студенттері арасындағы республикалық пәндік олимпиаданың дипломанттары атанды.

Толығырық...

6 мамыр 2015 ж. ПМУ: БОЛАШАҚТЫҢ ЭНЕРГИЯСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «G-Global» коммуникативті алаңында «Болашақтың энергиясы» тақырыбында онлайн конференция өтті.

Толығырық...

6 мамыр 2015 ж. ПМУ: СТУДЕНТТІК КӨКТЕМ – 2015

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Студенттік көктем – 2015» дарынды жастар фестивалі өтті.

Толығырық...

30 сәуір 2015 ж. ПМУ: ЫНТЫМАҒЫ ЖАРАСҚАН ОҚУ ОРДА!

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Қазақстан халықтарының бірлігі күні қарсаңында этникалық мәдениеттер фиставалі өтті.

Толығырық...

30 сәуір 2015 ж. ПМУ: ЗЕРДЕЛІ СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕҢІСІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалында өткен «Орыс филологиясы» мамандығы бойынша жоғары оқу орны студенттері арасындағы Республикалық пәндік олимпиадада командалық жалпы есепте және жеке есепте де қанжығаларын бірінші орынмен майлап келді.

Толығырық...

29 сәуір 2015 ж. ЕЛІНЕ ЕҢБЕГІ СІҢГЕН ЕРЕН ЕР

2015 жылғы сәуірдің 24-ші жұлдызында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің көліктік техника және логистика кафедрасының профессоры, т.ғ.д. Әбілхан Қарақаевқа «Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген өнертапқыш» атағы берілді.

Толығырық...

23 сәуір 2015 ж. ПМУ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ШЕКАРАЛАРЫН КЕҢЕЙТУДЕ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Ф.Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университетінің ректоры Алексей Якуб бастаған делегация өкілдерімен кездесу өтті.

Толығырық...

23 сәуір 2015 ж. ПМУ: БІРЛІККЕ ШАҚЫРҒАН - «БІРЛІК» АССАМБЛЕЯСЫ

«Бірлік» студенттік Ассамблеясының бастамасымен С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Қазақстандық патриотизмнің қалыптасуындағы этностық БАҚ газеттерінің рөлі» тақырыбында этностық БАҚ-тың презентациясы өтті.

Толығырық...

Қосымша ақпарат