Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

1 шілде 2015 ж. Құранға сүйенген ғалым ғылыми жаңалық ашты

Мұсылман ғалым ауылшаруашылық саласында ғылыми жаңалық ашты. Ол өсімдік зиянкестері мен індеттерін жоятын химиялық препаратты алмастыратын органикалық пестицид жасауға болатын ғылыми жобаны іске қосып та үлгерді. Канададағы Дубай университетінде доцент болып қызмет атқаратын доктор Марван Шабан бұл идеяны қасиетті Құран Кәрімнен алғанын айтады.

Толығырық...

1 шілде 2015 ж. Қытайда алғаш рет Абай оқулары өтті

Қытайда қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туғанына 170 жыл толуына арналған шаралар өтті. Бейжіңде алғаш рет өткізіліп отырған Абай оқуларына танымал қытайлық және қазақстандық қоғам қайраткерлері, сонымен қатар, жергілікті қазақ диаспорасының өкілдері қатысты.

Толығырық...

1 шілде 2015 ж. Еркебұлан Дайыров Мәскеу халықаралық кинофестивалінде «Үздік актер» атанды

Қазақстандық режиссер Жасұлан Пошановтың «Шлагбаум» кинотуындысы Мәскеуде 37-ші рет өткен Халықаралық кинофестивальге қатысып, жүлделі оралды. Қазақстандық актер Еркебұлан Дайыров осы фильмдегі рөлі үшін "Үздік актер" номинациясының жеңімпазы атанды.

Толығырық...

1 шілде 2015 ж. Н.Назарбаевтың идеялары ұлы саясаткердің көрегендігін дәлелдейді - В.Игнатенко

МӘСКЕУ. ҚазАқпарат - Қазақстан Президенті өзінің идеялары төңірегінде халықты біріктіретін ұлы саясаткер. Бұл туралы Мәскеуде өткен «Созидатель. Нурсултан Назарбаев: Взгляд из России» кітабының таныстырылымында РФ Федерация кеңесінің мүшесі Виталий Игнатенко айтты.

Толығырық...

1 шілде 2015 ж. РФ Журналистер одағы Нұрсұлтан Назарбаевты «Еңбегі үшін» белгісімен марапаттады

МӘСКЕУ. ҚазАқпарат - Ресей Федерациясының Журналистер одағы Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевты «Еңбегі үшін» құрмет белгісімен марапаттады.

Толығырық...

30 маусым 2015 ж. Түркия Ислам күнтізбесін жөндеуді қолға алды

Түркия Дін істері министрлігі мұсылмандардың хижра күнтізбесін ортақ қалыпқа келтіріп, бірізділікке салуды жоспарлап отыр. Бұл үшін ел үкіметі халықаралық деңгейдегі діни конгресс ұйымдастыруды қолға алмақ.

Толығырық...

30 маусым 2015 ж. «Умра плюс» бағдарламасы жарыққа шықпақ

АСТАНА. 29 маусым. E-ISLAM – Сауд Арабиясы үкіметі алдағы күз айларында «Умра плюс» бағдарламасын шығармақ ниетте. Аталмыш бағдарлама ұмра жасауға келген шетелдік азаматтарды елдің туристік жерлерін аралатып, таныстырумен айналысады.

Толығырық...

30 маусым 2015 ж. Қоғамдық көлік Ислам насихатын жүргізеді

АСТАНА. 29 маусым. E-ISLAM – Мысыр мұсылмандар кеңесінің төрағасы, «әл-Әзһар» шейхі Ахмед Тайбтың бастамасымен «бейбітшілік автобусы» Италия астанасы Рим қаласына сапарға шықты.

Толығырық...

30 маусым 2015 ж. Баладта рамазан фестивалі басталды

АСТАНА. 29 маусым. E-ISLAM – «Рамадан кида» туристік компаниясының хабарлауынша, рамазан айын атап өту үшін мұсылмандардың басым көпшілігі Балад қаласына келеді екен. Ораза айы басталғалы қалаға 150 мың мұсылман зиярат еткен екен. Себебі, мұнда қасиетті айдың атмосферасы ерекше сезіледі.

Толығырық...

30 маусым 2015 ж. Қазан қаласында Нұрсұлтан Назарбаевтың атына көше берілді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазан қаласының басшылығы шаһардағы Эсперанто көшесінің атын «Нұрсұлтан Назарбаев көшесі» қылып ауыстырды, деп хабарлады ProKazan.ru.

Толығырық...

29 маусым 2015 ж. Коми мұсылмандары 23 сағат ауыз бекітеді

Биылғы рамазан айында ауыз бекіту уақыты көптеген елдерде ұзақ болып жатқаны белгілі. Дегенмен, Ресейдің Коми республикасындағы мұсылмандардың төзімділігіне таң қалмасқа шараңыз жоқ. Ол жақтағылар тәулігіне 23 сағат бойы ауыз бекітетін көрінеді.

Толығырық...

29 маусым 2015 ж. Ұлыбританияның мұсылман әскері алғаш рет ұмраға аттанбақ

АСТАНА. 27 маусым. E-ISLAM – Ұлыбритания әскерінде жүрген мұсылмандар алғаш рет мемлекеттің қолдауымен ұмра сапарына шықпақ.

Толығырық...

29 маусым 2015 ж. БҰҰ Бас хатшысы: «ИШИР әлемге әсер етіп отыр»

АСТАНА. 26 маусым. E-ISLAM – ИШИР секілді лаңкестік ұйымдар жергілікті, аймақтық және әлемдік деңгейде күрмеуі қиын қақтығыстарды ұйымдастырып, әлемдік мәселе тудырып отыр. Бұл туралы БҰҰ Бас хатшысы Пан Ги Мун Улан-Удэде өткен халықаралық басқосуда мәлімдеді.

Толығырық...

29 маусым 2015 ж. ШЫҰ Бас хатшысы Д.Мезенцев: Астана - бар ұлт үшін біріктірудің үлгісі

БЕЙЖІҢ. ҚазАқпарат - Астана бар ұлт үшін біріктірудің үлгісі болып саналады. ҚХР астанасында өткізілген «Қазақстан бүгін және ертең» атты дөңгелек үстел барысында Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Дмитрий Мезенцев осылай айтты.

Толығырық...

29 маусым 2015 ж. Қытайдағы Әзербайжан елшісі Л.Гандилов: ҚХА - Қазақстан халқының бақыты

БЕЙЖІҢ. ҚазАқпарат - ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлылығы, ол Қазақстан халқы Ассамбеясын құра алды. Мұнсыз сол бір өліара кезеңде елдің тұтастығына қауіп төнуі ықтимал еді.

Толығырық...

26 маусым 2015 ж. Криштиану Роналду Рамазан айымен құттықтады

Осыдан біршама уақыт бұрын баспасөз беттерінде белгілі футболшы Криштиану Роналдудың қасиетті Құран Кәрімді тұпнұсқасынан оқып үйреніп жүргені жайлы жаңалық жарияланған еді. Айтулы аяқдоп шеберінің командаластары оның бос уақытын үнемі Құран тыңдауға арнайтынын айтады. Бұл үшін ол көбіне Германия құрамасының ойыншысы Месут Өзилмен кездесіп, оның оқығанын сүйсіне тыңдайтын көрінеді.

Толығырық...

25 маусым 2015 ж. Барак Обама ораза тұтқан мұсылмандарға Ақ үйде ауызашар берді

Сауапты шараға осы елдегі мұсылман қауымы түгел шақырылды. Ауызашарға мемлекет басшысының өзі қатысты.

Толығырық...

25 маусым 2015 ж. Бір күнде 35 000 адамға ауызашар берілді

Сауд Арабиясының Шығыс елді мекенінде жергілікті халыққа ауызашар беру үшін 25 мың шатыр құрылды. Онда бір мезетте 35 000 адам ауыз ашуға мүмкіндік алды.

Толығырық...

24 маусым 2015 ж. Африкадағы 3 000 000 ашыққан жанға ас таратылады

Қасиетті рамазан айы басталғалы Ислам ұйымдары Африка құрлығындағы көмекке мұқтаж жандарға мейлінше көмектесіп, ауызашар мен сәресі дастархандарын ұйымдастырып келеді.

Толығырық...

23 маусым 2015 ж. Камбоджада бақташы балалар X ғасырдың белгісіз ғибадатханасын тапты

АСТАНА. ҚазАқпарат - Орталық Камбоджадағы Кампонг Чам провинциясында біздің дәуірге дейінгі оныншы ғасырдағы Ангкорск кезеңіндегі ғылымда белгісіз болып келген ежелгі индуистік ғибадатхананы тапқан, деп жазды дүйсенбіде Phnom Penh Post газеті.

Толығырық...
Келесі вкладка

1 шілде 2015 ж. Астанада Дж. Вердидiң «Аида» операсы ашық аспан астында қойылмақ

АСТАНА. ҚазАқпарат - Елорда күнiне орай, Астанада 1-2 шiлде күндері Дж. Вердидiң "Аида" операсы қойылатын болады.

Толығырық...

1 шілде 2015 ж. «Астана жұлдызы» ұлттық байқауында қазақстандық өнер жұлдыздары 12 санат бойынша бақ таластырады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстандық шоу-бизнес өкілдері музыка индустриясындағы ең басты оқиға - «Астана жұлдызы. Ұлттық музыка бәйгесіне» тағы да жиналады. Қонақтар шілденің 4-і күні Бейбітшілік және келісім сарайында жарқын жұлдыздар, атышулы есімдер, таңғажайып әндер мен үздік дауыстарды тамашалайды, деп хабарлайды astana.kz.

Толығырық...

1 шілде 2015 ж. Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің жұмысына ауқымды үлесін қоса алады - П.Буриан

АСТАНА. ҚазАқпарат - Орталық Азия бойынша Еуропалық одақтың арнайы өкілі Питер Буриан Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің жұмысына ауқымды үлес қоса алатынына сенімді.

Толығырық...

1 шілде 2015 ж. ҚР Ұлттық банкі «Қазақ хандығына 550 жыл» мерейтойлық монеталарын айналысқа шығарды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі «Қазақ хандығына 550 жыл» мерейтойлық монеталарын айналысқа шығарды, деп хабарлайды банктің баспасөз қызметінен.

Толығырық...

1 шілде 2015 ж. Астанада Нұрсұлтан Назарбаев туралы жаңа кітаптың тұсаукесері өтеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бітімгершілік рөлі туралы баяндайтын «Бітімгер» («Миротворец») кітабы 2 шілдеде Астанада таныстырылады. Бұл туралы бүгін «ҚР Президенті Н.Назарбаевтың бейбіт бастамалары» семинарында ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары Асқар Мусинов мәлім етті.

Толығырық...

30 маусым 2015 ж. Мешітке Халифа Алтай есімі берілді

АСТАНА. 29 маусым. E-ISLAM – Қасиетті Рамазан айында Шығыс Қазақстан облыстық мешітіне белгілі қоғам және дін қайраткері, түркітанушы, халықаралық «Алаш» сыйлығының иегері Халифа Алтайдың есімі берілді. Бұл туралы «Егемен Қазақстан» басылымы хабарлады.

Толығырық...

30 маусым 2015 ж. ДАИШ-ті дінмен байланыстырмау керек - Ерлан Қарин

ДАИШ белгілі бір аумақта бекінгенін, олардың қатарлары артып келе жатқанын насихаттағысы келеді. Бұл туралы бүгін Астанадағы ҚР Президенті жанындағы Стратегиялық зерттеулер институтының директоры Ерлан Қарин мәлім етті.

Толығырық...

30 маусым 2015 ж. Астанада Түркi әлемi Ғылым академиялары одағы құрылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгiн Астанада Түркi әлемi Ғылым академиялары одағы құрылды және оның алғашқы құрылтай жиыны өттi.

Толығырық...

30 маусым 2015 ж. Үкімет басшысы «жиһад» хабарламаларының интернет желісінде таралуына алаңдаушылық білдірді

АСТАНА. 29 маусым. E-ISLAM – Бүгінгі қоғам экстремизм мен терроризмнің жолын кесуде белсенді әрекет етуі керек. Бұл туралы Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Орталық және Оңтүстік Азия елдерінің зорлық экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі өңірлік конференциясының ашылуы рәсімінде мәлім етті.

Толығырық...

30 маусым 2015 ж. ҚР Тұңғыш Президенті мұражайында «Сан қырлы Жапония» фотокөрмесі ашылады

АСТАНА. ҚазАқпарат - 3 шілде күні сағат 17.00-де Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің мұражайында Жапон қоры халықаралық жобасының «Сан қырлы Жапония. ХХ ғасырдың соңындағы жапон фотосуретшілерінің жұмыстары» фотокөрмесінің ашылуы өтеді.

Толығырық...

29 маусым 2015 ж. Бас мүфти жазғы сауат ашу курсының шәкірттерімен кездесті

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлы Алматы қаласы «Әл Мәдина» мешітінің жазғы сауат ашу курсының жұмысымен танысып, оқушылармен кездесті.

Толығырық...

29 маусым 2015 ж. «Жарапазан-Party» байқауы жарияланды

Қасиетті Рамазан айының құрметіне Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Астанадағы өкілдігі, «Нұр Астана» орталық мешіті «Жарапазан-Party» жалпыхалықтық байқауына бәйге жариялап отыр. Дін исламның көкжиегін дәстүрлі ұстаныммен әспеттеп жеткізуге үн қосамын деуші барша халық игі байқауға қатысу мүмкіндігі бар. Байқаудың толық ережесі төмендегідей.

Толығырық...

29 маусым 2015 ж. Астанада көше биінің VI халықаралық фестивалі өтеді

4 шілде күні Астана әкімдігі мен «United4» продюсерлік орталығы Астана күнін тойлау аясында «International Street Dance Session» көше биінің VI халықаралық фестивалін ұйымдастырады, деп хабарлайды Bnews.kz.

Толығырық...

29 маусым 2015 ж. Қазақ географиялық қоғамы «Алтын адам ізімен. Таңқалдырған Қазақстан» экспедициясына қатысуға еріктілерді шақырады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақ географиялық қоғамы «Алтын адам ізімен. Таңқалдырған Қазақстан» атты жаздық экспедицияға қатысуға еріктілерді шақыратыны туралы жариялады.

Толығырық...

29 маусым 2015 ж. Орталық және Оңтүстік Азия елдерінің зорлық экстремизмге қарсы күрес бойынша өңірлік конференциясы өтеді

29 -30 маусым күндері Астанада Орталық және Оңтүстік Азия елдерінің зорлық экстремизмге қарсы күрес бойынша өңірлік конференциясы өтеді

Толығырық...

26 маусым 2015 ж. Г.Әбдіқалықова ҚХА кеңесі отырысында қазақстандық біртектілікті дамыту және нығайтуға қатысты тапсырмалар жүктеді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен Қазақстан халқы Ассамблеясы Ғылыми-сарапшылық кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметінен хабарлады.

Толығырық...

26 маусым 2015 ж. Адам құқықтары жөніндегі комиссия отырысы өтті

Алматыда Д.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясында өткен Президент жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның отырысы өтіп, оған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлы.қатысты. Бұл туралы Muftyat.kz хабарлады.

Толығырық...

26 маусым 2015 ж. «Мәңгiлiк ел» идеясын кино мен кiтап арқылы насихаттау керек - Г.Әбдiқалықова

АСТАНА. ҚазАқпарат - Жалпыұлттық "Мәңгiлiк ел" идеясын кино мен кiтап арқылы насихаттау керек. Бұл туралы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова мәлiм еттi.

Толығырық...

26 маусым 2015 ж. Комитет төрағасы Маңғыстау имамдарымен кездесті

АСТАНА. 25 маусым. E-ISLAM – Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Дін істері комитетінің төрағасы Ғалым Шойкин 24 маусым күні Ақтау қаласына жасаған арнайы іс сапармен барысында Маңғыстау облыстық орталық мешітінде имамдармен кездесті. Кездесуге Астана қаласынан Л.Гумилев атындағы университеттің профессоры Досай Кенжетай мен Маңғыстау облыстық Дін істері басқармасының басшысы Е.Есбергенов те қатысты.

Толығырық...

25 маусым 2015 ж. «Жарапазан-Party» байқауы жарияланды

Қасиетті Рамазан айының құрметіне Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Астанадағы өкілдігі, «Нұр Астана» орталық мешіті «Жарапазан-Party» жалпыхалықтық байқауына бәйге жариялап отыр. Дін исламның көкжиегін дәстүрлі ұстаныммен әспеттеп жеткізуге үн қосамын деуші барша халық игі байқауға қатысу мүмкіндігі бар. Байқаудың толық ережесі төмендегідей.

Толығырық...
Келесі вкладка

30 маусым 2015 ж. ГҮЛМАРЖАН ҚАСЕНОВА - «ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ» БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗЫ

Астанада өткен «Ұлағатты ұстаз» атты 7 республикалық байқауда, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің география жане туризм кафедрасының аға оқытушысы Гүлмаржан Қасенова «Презентациялар және олардың оқу процессіндегі рөлі» наминациясы бойынша жеңімпаз атанды.

Толығырық...

29 маусым 2015 ж. ПМУ КОМАНДАСЫ ЕКІНШІ ОРЫНДА!

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттік командасы Қазақстан Республикасының Жоғары оқу орындарының VІІІ жазғы универсиадасы аясында өткен шахмат ойынынан екінші орын алды.

Толығырық...

26 мамыр 2015 ж. ПМУ ENACTUS КОМАНДАСЫ КВЕСТ-МАРАФОН ҰЙЫМДАСТЫРДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ENACTUS PSU командасы Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған патриоттық квест-марафонын ұйымдастырды.

Толығырық...

25 мая 2015 г. ПМУ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС АРТЫП КЕЛЕДІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Білім мен ғылым тілдік кедергісіз» атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.

Толығырық...

25 мая 2015 г. ПМУ-ДЕ ТҮЛЕКТЕР ЖӘРМЕҢКЕСІ ӨТТІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 2014-2015 оқу жылғы түлектердің дәстүрлі «Түлектер – 2015» жәрмеңкесі он бірінші рет өтті.

Толығырық...

25 мамыр 2015 ж. ПМУ: УНИВЕРСИТЕТ МЕРЕЙТОЙЫНА АРНАЛҒАН ВЕЛОЖҮРІС

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 55 жылдық мерейтойы құрметіне студенттер мен оқытушылар велосипедпен Павлодар қаласы көшелерімен жүріп өтті.

Толығырық...

22 мамыр 2015 ж. ПМУ: ВОЛОНТЕР, ДАЙЫН БОЛ!

«ЭКСПО – 2017» халықаралық көрмесіне даярланып жатқан С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің волонтерлық топ мүшелері бір командамен бірлесіп жұмыс істеуді игеруге бағытталған тренингке қатысты.

Толығырық...

21 мамыр 2015 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ТОП ЖАРДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері спорттық черлидинг биі бойынша I облыстық ашық чемпионатта жеңімпаз атанды

Толығырық...

21 мамыр 2015 ж. ПМУ РЕКТОРЫ АРЫН ӨРСАРИЕВ ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРМЕН КЕЗДЕСТІ

Шетелде білім алып жүрген қазақстандық студенттердің «КазАльянс» бірлестігі кеңсесінде С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ректоры Арын Өрсариевпен кездесу өтті.

Толығырық...

20 мамыр 2015 ж. ПМУ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ КӨКЖИЕГІ КЕҢЕЮДЕ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің профессорлық-оқытушылар құрамы мен студенттері «Халықаралық ұйымдар және мәдени ынтымақтастық» көктемгі шығармашылық мектебі әрі көппәндік тағылымдамадан өтті.

Толығырық...

19 мамыр 2015 ж. ПМУ КОМАНДАСЫ ENACTUS KAZAKHSTAN САЙЫСЫНЫҢ ВИЦЕ-ЧЕМПИОНЫ!

Алматы қаласында өткен студенттік жастарға арналған Enactus Kazakhstan атты әлеуметтік және бизнес жобалардың республикалық сайысында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің командасы республиканың вице-чемпионы атанды.

Толығырық...

19 мамыр 2015 ж. ЕРЛЕР ЕРЛІГІН ҰЛЫҚТАҒАН КІТАП

2015 жылдың 14 мамыры күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің академик С.Бейсебаев атындағы ғылыми кітапхансында Ұлы Жеңістің 70 жылдығы құрметіне жарыққа шыққан «Ер есімі – ел есінде» атты кітабының авторы Бейсебаев Қазбек Жұмабекұлымен шығармашылық кездесу кеші өтті.

Толығырық...

15 мамыр 2015 ж. ЖАҢА ДІНИ ҚОЗҒАЛЫСТАР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Этноконфессиялық үдерістер және қазіргі уақыттағы жаңа діни қозғалыстар» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік онлайн семинар өтті.

Толығырық...

15 мамыр 2015 ж. ПМУ ОҚЫТУШЫСЫ «ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ» БАЙҚАУЫНДА ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің география және туризм кафедрасының аға оқытушысы Гүлмаржан Қасенова «Ұлағатты ұстаз» атты ІІІ республикалық мұғалімдер байқауында жеңімпаз атанды.

Толығырық...

12 мамыр 2015 ж. ДИЗАЙНЕРЛЕР МАРАПАТЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында өткен «Дизайн» мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының студенттері арасындағы республикалық пәндік олимпиаданың дипломанттары атанды.

Толығырық...

6 мамыр 2015 ж. ПМУ: БОЛАШАҚТЫҢ ЭНЕРГИЯСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «G-Global» коммуникативті алаңында «Болашақтың энергиясы» тақырыбында онлайн конференция өтті.

Толығырық...

6 мамыр 2015 ж. ПМУ: СТУДЕНТТІК КӨКТЕМ – 2015

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Студенттік көктем – 2015» дарынды жастар фестивалі өтті.

Толығырық...

30 сәуір 2015 ж. ПМУ: ЫНТЫМАҒЫ ЖАРАСҚАН ОҚУ ОРДА!

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Қазақстан халықтарының бірлігі күні қарсаңында этникалық мәдениеттер фиставалі өтті.

Толығырық...

30 сәуір 2015 ж. ПМУ: ЗЕРДЕЛІ СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕҢІСІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалында өткен «Орыс филологиясы» мамандығы бойынша жоғары оқу орны студенттері арасындағы Республикалық пәндік олимпиадада командалық жалпы есепте және жеке есепте де қанжығаларын бірінші орынмен майлап келді.

Толығырық...

29 сәуір 2015 ж. ЕЛІНЕ ЕҢБЕГІ СІҢГЕН ЕРЕН ЕР

2015 жылғы сәуірдің 24-ші жұлдызында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің көліктік техника және логистика кафедрасының профессоры, т.ғ.д. Әбілхан Қарақаевқа «Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген өнертапқыш» атағы берілді.

Толығырық...

Қосымша ақпарат