Мемлекеттік конфессиялық саясат
(1991-2012 ж.ж.) сандар мен деректерде

«Этносаралық, конфессияаралық келісімді және толеранттылықты, Қазақстан халқының отан сүйгіштігін қамтамасыз етудің өзіндік моделін іске асырудың нәтижесінде елдің ішкі саяси тұрақтылық пен орнықты әлеуметтік экономикасының өсуіне қол жеткізілді».

(Қазақстан Республикасы Парламенті Қазақстан Республикасы мемлекеттік егемендігінің 20 жылдығы Декларациясынан).

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі жылдарында рухани қайта жаңғыру және өте маңызды жетістік– конфессияаралық келісім қамтамасыз етілген.

Барлық азаматтарға олардың діни көзқарастарына қарамастан еркін діни бостандық берілді.

Жасалған дiнаралық келiсiм мен сұхбат - бұл біздің еліміздің жалпы әлемдік әр түрлi конфессиялардың өзара әрекеттесуi үрдісіне қосқан үлесі. Ал 2010 жылдағы Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуi еліміздің саясатының дiни саласыңдағы үлкен қорытындысы болып табылады.

Мемлекеттiк - конфессиялық саясатының негiзiнде үш негiздi құрарамдас бөліктер: заң шығару, нормативтiк – құқықтық база, арнайы мемлекеттік органдар және бұл саясатты iске асыратын ұйымдастыру - тәжірибелік шаралар.

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекеті шынында да толығымен игерілген заң шығару базасы бар, оның негізіне тәуелсіздіктің жиырма жыл ішінде қабылданған келесі заң актілерi және «Қазақстан Республикасының Конституциясы» жатыр:

1992 жылы 15 қаңтар - Қазақстан Республикасының «Дiни нанымның бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы. Осы заң мемлекет және дiни ұйымдар арасындағы арақатынастарды реттеуiне негiзін қалады.

1995 жылы 1 наурыз – «Қазақстан халықтары ассамблеясының бiлiмi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

1996 жылы 31 мамыр – «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

1999 жылы 13 шiлде – «Ланкестікке қарсы әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2001 жылы 16 қаңтар – «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2002 жылы 15 шiлде – «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

2004 жылы 7 шiлде – Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк Жастар саясаты туралы» Заңы.

2005 жылы 12 сәуiр – Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс туралы» Заңы.

2005 жылы 18 ақпан – Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы әрекет туралы» Заңы.

2007 жылы 15 мамыр – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi. 96-шы бапта «Демалыс күндер» мұсылман күнтiзбесі бойынша Құрбан айт және 7 қаңтар Православиелiк рождество жариялаған.

2007 жылы 27 шiлде - Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» Заңы.

2008 жылы 20 қазан – Қазақстан Республикасының «Қазақстан халқының ассамблеясы туралы» Заңы.

2011 жылы 11 қазан – Қазақстан Республикасының «Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Заңы.

«ҚР арнайы мемлекеттік органдарының сұрақтары боынша заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2012 жыл 13 ақпан.

Өткен жылдарда көптеген нормативтiк - құқықтық актілер, діни ұжымдар мен мемлекеттік органдардың арақатынасын бақылайтын шешімдер қабылданған. Соның iшiнде, 2007 жылдың 5 желтоқсаны Қазақстан Республикасының үкiметiнiң қаулысымен (N1185) бекітілген «Дiни наным бостандығын қамтамасыз етуi және мемлекеттiк - конфессиялық қатынастардың жетiлдiруi бойынша бекiтуi туралы 2007-2009 жылдарға бағдарлама» қабылданды. Бағдарламаны әзiрлеу үшін қажеттiлiк: мемлекеттiк құрылымдармен және дiни бiрлестiктердiң арасындағы қатынастардың әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге конфессияаралық қатынастардың үйлесуі.

Бұдан басқа, барлық мемлекеттiк орташа орта бiлiм мектептерiнiң 9-шы сыныптарындағы 2009 жылдың 14 қыркүйектен бастап «Дiнтану негіздері» жаңа факультативтiк курсынан сабақ беруi енгiзiлген. «Дiнтанудың негiздері» факультатив бағдарламасының мақсаты - жалпы адамдық және рухани-адамгершiлiк құндылықтардың оқушыда және қоғамның деңгейiнiң жоғарылатуын құрастыру.

Тәуелсiздiк жылдарында өз өкiлеттiктерiнiң шектерiндегi дiн саласындағы мемлекеттiк саясат орындайтын органдардың қатары жасалған:

2000 жыл – кеңес беру мәселенi талқылап шешетiн орган - дiни бiрлестiктерi бар байланыстар бойынша кеңес, Қазақстан Республикасының үкiметi және облыстар әкiмшiлiктерiнде, Астана, Алматы қалаларында.

2005 жыл - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінің дiни iстерi бойынша комитеті, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды.

2006 жыл - уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнiң құрамында дiни iстерi бойынша комитеті.

2007 жыл – дiни сұрақтары бойынша ғылыми зерттеу және аналитикалық орталық (жүйелiк барлауды ұйымдастыру және талдау, дiннiң төңiрегiндегi ғылыми зерттеулерiн өткiзуi үшiн).

Дiндердiң iстерi бойынша Комитеттi 2010 жылда мәдениет министрлiгiнiң басқаруына тапсырылды.

Комитеттiң Қазақстан Республикасының Президенті жарлығысымен 2011 жылдың мамырында Қазақстан Республикасының агенттiгiне дiни iстерi бойынша өзгерiп, мәдениет министрлiгiнiң құрамына кіргізілді.

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгі дiни iстерi бойынша комитет, дiни наным, мемлекет пен дiни бiрлестіктердiң әсерлесуiнiң бостандығына азаматтардың құқықтық қамтамасыз ету саласындағы iске асырылған және бақылау функциялары өз құзырын орындайды бұл өкiлеттiк агенттiкте тапсырылған.

Кейбiр таңбалы шаралар туралы конфессияаралық сала:

1992 жыл - БҰҰ және ЕҚЫҰ мүшелiкке кiру; негiзгi құжаттарға адам құқықтары төңiрегiн қосу.

1992 жыл - Қазақстандағы Бiрiншi президентi Н.А.Назарбаевтың патронажымен рухани келiсiмнiң Бүкiләлемдiк конгрессiнiң бiрiншi сессиясы өттi.

1995 жылы 24 наурыз - мәжiлiс, Қазақстан халықтарының ассамблеяның Бiрiншi сессиясы өттi.

2001 жыл - Рим Папасы II-шi Иоанна Павлдың Астанаға келуі.

2003 жыл - әлемнiң 14 елдерiнен келген 17 делегациялардың I cъезді.

2006 жыл- әлемнiң 23 елдерiнен келген 29 делегациялардың II съездi.

2009 жыл - Еуропа әлемi, Азия, Таяу шығыс және Американың 35 елдерiнен келген 77 делегацияларының қатысуымен III съездi.

2010 жыл – Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі.

2010 жыл – ЕҚЫҰ Астанадағы Самиті, негізгі қорытынды оқиға Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі (алда өткен кездесу жоғары деңгейде 1999 жылы Стамбул қаласында өтті).

2011 жыл – ИКҰ-на Қазақстан төрағалық етуі.

2012 жыл- Әлемнiң 40 елдерiнен келген 85 делегацияларының қатысуымен IV съездi.

Тәуелсiз Қазақстан жылдарында дiни бiрлестiктерiнiң саны туралы кейбiр мәлiметтер.

Қазақстандағы тәуелсiздiк алу жылдарынан бастап дiндердiң ренессансы пайда болды.

1991 жыл - 671 дiни бiрлестiктер дiни нанымның бостандығының жариялауынан кейiн тiркелдi.

2001 жыл - 40 конфессия, 2618 дiни ұйымдар.

2011 жылы (дiн туралы жаңа заңның қабылдануына дейiн) 46 конфессия, 4551 дiни бiрлестiктер.

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа Заңға сәйкес өткізілген қайта тіркеудің қорытындылары бойынша 25 қазан күніне қарай 3088 діни бірлестік тіркелген.

Мәлiметтердi әзiрлеуде Қазақстан халқының ассамблеясы, Қазақстан Республикасы дiни iстерi бойынша агенттiктің материалдары пайдаланылған.

17 сәуір 2015 ж. Намаз оқымайтындардың некесі қиылмайды

Сауд Арабиясы билігі жас жұбайлар өмірін қадағалауды қолға ала бастады. Корольдік аумағында намаз оқымайтындардың отбасы құруына тыйым салатын мемлекеттік қаулы шығарылды. Әлеуметтік мәселелер министрлігі осыған орай неке қиып, үйлену рәсімдерін өткізетін ұйымдарға болашақ күйеу жігіттің күнделікті намазын қалай орындап жүргенін имамнан сұрап-біліп, қадағалауды ескертіп отыр. Ал, дін қызметкерлері өздерінің жамағатының жүздерін танып, олардың құлшылыққа қалай қарайтынын айтып беруі тиіс.

Толығырық...

17 сәуір 2015 ж. Мұсылман қызы Британияның үздік «Жыл тележүргізушісі» аталды

АСТАНА. 17 сәуір. E-islam.kz – Ұлыбританияның ең үздік тележүргізушісі мәртебесіне Лондонның Мишаль Хусейн есімді мұсылман қызы лайықты саналды.

Толығырық...

17 сәуір 2015 ж. Италияда тұңғыш Ислам университеті ашылады

АСТАНА. 17 сәуір. E-islam.kz – Лечче қаласында (Италия) ел тарихында тұңғыш рет Ислам университеті ашылмақ.

Толығырық...

17 сәуір 2015 ж. Тайып Ердоған Қазақ хандығының 550 жылдығымен құттықтады

АСТАНА. 17 сәуір. E-islam.kz -Түркия мемлекет басшысы Реджеп Тайып Ердоған ақордада өткен Жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің екінші отырысынан кейінгі бірлескен мәлімдемеде Қазақ жұртшылығын атаулы күнмен құттықтады.

Толығырық...

16 сәуір 2015 ж. Тәжікстанның жас мұсылмандары қажылыққа бара алмайды

Бұл туралы islam.kz хабарлады.

Толығырық...

16 сәуір 2015 ж. Литва «ЭКСПО-2017» көрмесіне қатысатындығын растады

«ЭКСПО-2017» комиссары - Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Рәпіл Жошыбаев бастаған қазақстандық делегация кеше, 13 сәуірде Литва Республикасына сапармен барды. Бұл туралы ҚР СІМ баспасөз қызметінен хабарлады.

Толығырық...

16 сәуір 2015 ж. Қырғызстанда «Ұлы Жеңіске 70 жыл» монетасы шықты

БІШКЕК. ҚазАқпарат - Бүгін ҰОС 70 жылдығын тойлау аясында Қырғызстан астанасындағы Жеңіс алаңы мен мәңгілік алаудың маңында «Жеңіс эстафетасы» әскери-патриоттық шарасы өтті.

Толығырық...

16 сәуір 2015 ж. Алматыда «Ұлы Жібек жолымен» атты Халықаралық кітап көрмесі өтті

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат- Алматыда бүгін «Ұлы Жібек жолымен» атты VIII Халықаралық кітап және полиграфия көрмесі ұйымдастырылды.

Толығырық...

16 сәуір 2015 ж. ҚХА жалауы Солтүстік полюсте желбіреді (ФОТО)

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бірінші қазақстандық шаңғы экспедициясы 14 сәуір күні Солтүстік полюске ҚР-ның мемлекеттік туын, Қазақстан халқы Ассамблеясының байрағын және Қазақстанның 2017-2018 жылдарға арналған БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүшелігіне берген өтінімін орнатты.

Толығырық...

15 сәуір 2015 ж. Дубайда 500 шетел азаматы Хақ дінді қабылдады

АСТАНА. 15 сәуір. E-islam.kz – Біріккен араб әмірлігінде 2015 жылдың алғашқы тоқсанында әлемнің 200-ден аса ұлтының 500-дей азаматы Ислам дінді қабылдады.

Толығырық...

15 сәуір 2015 ж. Иран тарихында тұңғыш әйел елшілікке тағайындалды

АСТАНА. 15 сәуір. E-islam.kz – Иран тарихында екінші рет және 1979 жылғы жеңістен кейін алғаш Төтенше және өкілетті елші болып әйел азаматы тағайындалды.

Толығырық...

15 сәуір 2015 ж. Сауд-Арабиясы қажылық маусымына дайындық үстінде

АСТАНА. 15 сәуір. E-islam.kz – Сауд Арабиясында қажылық қарсаңындағы инфрақұрылымды дамытудың соңғы дайындық жұмыстарын жүргізуде. Қағба ауласын мен Үлкен мешіттің солтүстік аренасын кеңейту жұмыстары бүгінде бітуге таяу.

Толығырық...

15 сәуір 2015 ж. Мәскеуде алғаш рет Қазақстанның ұлттық валютасына, пошта маркасына арналған көрме ашылды

МӘСКЕУ. ҚазАқпарат - Мәскеуде БРКО-дағы (Бүкілресейлк көрме орталығы) мұражай-көрме орталығында Қазақстанның ұлттық валютасына, пошта маркасына арналған көрме ашылды.

Толығырық...

13 сәуір 2015 ж. Америкалық танымал тележүргізуші қазақтың тағамдарын сүйіп жейді

Америкалық танымал тележүргізуші, "Жабайы тағамдар" бағдарламасының авторы Эндрю Зиммерн Қазақстанға келіп, қазақтың ұлттық тағамдары жайлы пікірін бөлісті, - деп хабарлайды Arizona Daily Star.

Толығырық...

13 сәуір 2015 ж. Әлемдегі ең жас миллиардер әйел белгілі болды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Элизабет Холмс - әлемдегі ең жас миллиардер әйел және ол әжер бетіндегі ең қайраткер әйелдердің ондығына кіреді деп хабарлайды interesno.cc сайтына сілтеме жасаған Businessnews.kz.

Толығырық...

13 сәуір 2015 ж. Оқуға деген құштарлық қасиет ұрпақтан ұрпаққа беріледі – ғалымдар

АСТАНА. ҚазАқпарат - Голдсмитс Колледжінің және Огайо Университетінің психологтары Ұлыбритания, Канада, Жапония, Германия, Ресей және АҚШ-та өмірге келген 9 бен 16 жас аралығындағы 13000-нан астам егіз баланы зерттеді. Зерттеушілер оқуға деген құштарлықтың шамамен 40-50%-ы генетикалық факторларға байланысты болады дгене тұжырымға келді, деп жазады The Daily Mail.

Толығырық...

13 сәуір 2015 ж. Неміс режиссері Күн туралы ерекше бейнеролик жасады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Желіде Күннің ерекше таймлапс-видеосы пайда болды. Роликті неміс режиссеры, Жердің ғарыштан көрінісі ғылыми-деректі фильмінің авторы Майкл Кениг құрастырған, деп хабарлады Росбалт.

Толығырық...

13 сәуір 2015 ж. БАӘ Ислам және уақып істері жөніндегі бас агенттігінің төрағасы, доктор Мұхаммед Матар Салим әл-Кагби Дінбасылар съезіне қатысады

АСТАНА. 10 сәуір. E-islam.kz – «Біріккен Араб Әмірлігі Ислам және уақып істері жөніндегі бас агенттігінің төрағасы, доктор Мұхаммед Матар Салим әл-Кагби Астанада өтетін Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының V съезіне қатысады», деп хабарлайды ҚР СІМ баспасөз қызметінен.

Толығырық...

10 сәуір 2015 ж. Ирак көне дәуір қамалынан айырылды

АСТАНА. 9 сәуір. E-islam.kz – Мосул шаһары көзтартар тарихи қамалы – Баш Тапиядан айырылды. XII ғасырда іргетасы қаланған қамалды ИШИР содырлары жарып, қабырғасын сөккен. Бұл туралы Ирак туризм министрілі мәлімдеді.

Толығырық...

10 сәуір 2015 ж. Хоуситтердің көсемін ұстаған адамға 20 келі алтын сыйақы жарияланды

АСТАНА. 9 сәуір. E-islam.kz – CNN ақпарат көзіне сенсекғ «Әл-Каида" ұйымы хоуситтердің көсемі мен Йеменнің экс-президентін тірідей, не өлі күйінде әкелген адамға 20 келі алтын (774 мың доллар) беретінін мәлімдеді.

Толығырық...
Келесі вкладка

17 сәуір 2015 ж. Абайды әлемге насихаттаудың жаңа форматына көшуге тиіспіз - Д. Мыңбай

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін Астанадағы Қазақстан Республикасының Ұлттық музейінде хәкім Абайдың (Ибраһим Құнанбаев) туғанына 170 жыл толуына арналған «Абай мұрасы» атты ғылыми конференция өтті.

Толығырық...

17 сәуір 2015 ж. Ұлы Отан соғысындағы қазақстандықтардың ерлiгi жайында «Абырой мен парыз» атты кiтап шығады - Бүркiтбай Аяған

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ұлы Отан соғысындағы қазақстандықтардың ерлiгi жайында «Абырой мен парыз» атты кiтап шығады. Бұл туралы бүгiн ОКҚ-де өткен брифингте Мемлекет тарихы институтының директоры Бүркiтбай Аяған мәлiм еттi.

Толығырық...

17 сәуір 2015 ж. Қазақстанда жастар ғылымға бет бұра бастады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Соңғы 4 жыл ішінде отандық ғылымда 35 жасқа дейінгі жастардың үлесі 46 пайызға өсті. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің төрағасы Сансызбай Жолдасбаев мәлім етті.

Толығырық...

17 сәуір 2015 ж. Қазақстанда «Ғылымның коммерциализациясы туралы» заң биыл қабылдануы ықтимал

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстанда «Ғылымның коммерциализациясы туралы» заң жобасы биыл қабылдануы ықтимал. Бұл туралы бүгiн Орталық коммуникациялар қызметiнде өткен брифингте ҚР Бiлiм және ғылым министрлiгi ғылым комитетiнiң төрағасы Сансызбай Жолдасбаев мәлiм еттi.

Толығырық...

16 сәуір 2015 ж. Сырттан келген тауықтың еті харам

АСТАНА. 15 сәуір. E-islam.kz - Тұтынушылар құқығын қорғау комитеті шетелден әкелінген тауық өнімдерінің құрамының таза емес екенін анықтады.

Толығырық...

16 сәуір 2015 ж. Таразда «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» ғашықтар күні аталып өтілді

15 сәуір – Қазақстанда ұлттық ғашықтар күні. Осы атаулы дата қарсаңында Тараз мемлекеттік педагогикалық институтында «ТарМПИ ғашық жұптары» атты фестиваль өтті. Шарада аталған оқу орнының студенттері махаббат жайлы өлеңдер оқып, әуезді әндер шырқап, өз сүйіктілеріне деген сезімдерін түрлі өнерлері арқылы паш етті.

Толығырық...

16 сәуір 2015 ж. Республикалық сайыста Тараз жастары үздік деп танылды

Абай атындағы ҚазҰПУ-де жоғары оқу орындары студенттерінің арасында «Музыкалық білім» мамандығы бойынша YII-ші Республикалық студенттік пәндік олимпиадасында Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының білімгерлері топ жарып, үздік деп танылды.

Толығырық...

16 сәуір 2015 ж. Жеңіс күніне орай 70 фильм түсіріледі

Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерейтойы қарсаңында ел қаһармандарының құрметіне арналған қысқаметражды 70 фильм түсірілді.

Толығырық...

16 сәуір 2015 ж. Ұлтым әзербайжан болса да, туған жерім, туған елім Қазақстанды жан-тәніммен сүйемін - Иншаллах Гурбанов

АСТАНА. ҚазАқпарат - Ұлтым әзербайжан болса да, мен туған жерім, туған елімдей болып кеткен кең байтақ Қазақстанды жан-тәніммен сүйемін. Бұл туралы "ҚазАқпарат" ХАА-нің тілшісіне Ақмола облысы Егіндікөл ауданы орталығындағы №2 орта мектептің физика-математика пәнінің мұғалімі Иншаллах Гурбанов айтты.

Толығырық...

15 сәуір 2015 ж. Қазақстанда 10 млн $ бағаланған мешіт ашылады

АСТАНА. 14 сәуір. E-islam.kz - Түркістан топырағында 17 сәуір күні құны 10 млн долларды құрайтын Қожа Ахмет Исауи мешіті ашылмақ. Мешіт құрылысына қажетті қаражатты Түркия Дін істері министрлігі көтеріп отыр.

Толығырық...

15 сәуір 2015 ж. Қазақстанда ұлттар театры құрылды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстандық театрлардың шығармашылық әлеуетін арттырып, ел мәдениетінің үйлесімділігін өзара байыту мақсатында «Қазақстан халқы Ассамблеясының әлеуметтік консорциумы» қоғамдық қоры «Қазақстанның ұлттар театрын» құрды.

Толығырық...

15 сәуір 2015 ж. Астанада домбырашылар «Елім деп соғады жүрегім» флешмобын өткізді

АСТАНА. ҚазАқпарат - 14 сәуір күні елордадағы «Керуен» сауда-ойын-сауық орталығында «Болашақ» қауымдастығы кәсіби домбырашылардың қатысуымен «Елім деп соғады жүрегім» атты патриоттық флешмобын өткізді, деп хабарлайды аталмыш қауымдастықтың баспасөз қызметінен.

Толығырық...

15 сәуір 2015 ж. Тәуелсіздік сарайында Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған көрме ашылады

АСТАНА. ҚазАқпарат - 16 сәуірде Астанадағы Тәуелсіздік сарайының көрме залында белгілі суретші-дизайнерлер Галина Беспалова, Жәнібек Нұрбекұлы және Бахыт Бубееваның «Мөлдір бояу - Ару жібек» атты топтамалы өнер туындыларының көрмесі ашылады. Аталмыш іс-шара Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдық мерейтойына орайластырылған, деп жазады astana.gov.kz.

Толығырық...

13 сәуір 2015 ж. 15 сәуірде имамдар бәйгеге түседі

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Астанадағы өкілдігі «Нұр Астана» орталық мешіті «НҰРЛЫ МІНБЕР-2015» имамдар байқауын өткізеді. «Нұр Астана» орталық мешітінің сайтынан жарияланған хабарландыруда айтулы шараның Қазақ хандығының 550 жылдығына арналып отырғаны айтылған.

Толығырық...

13 сәуір 2015 ж. Георгий Кан әріптестеріне жастар алдында «Мәңгілік елдің жастары» деген әсерлі қаратпа сөзді қолдануға шақырды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Бүгін Алматыда Достық үйінде «Менің Қазақстаным» пойызы» республикалық акциясы аясында «Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстандық ұлтаралық татулық және қоғамдық келісім моделі» тақырыбында таныстырылым-дәріс өтті. Оған ҚР Парламенті Мәжілісінің бірқатар депутаттары, Қазақстан халқы Ассамблеясының ғылыми-сараптмалық кеңесінің және жергілікті этномәдени бірлестіктердің өкілдері қатысты.

Толығырық...

13 сәуір 2015 ж. Қазақстандық студенттер Мәскеуде ҚХА 20 жылдығы мен «Болашақ» ХБО 10 жылдығына арнап концерт ұйымдастырды

МӘСКЕУ. ҚазАқпарат - Мәскеуде Ресейдің Халықтар Достығы Университетінде (РХДУ) Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығы мен «Болашақ» Халықаралық бағдарламалар орталығының 10 жылдығына арналған концерт өтті.

Толығырық...

13 сәуір 2015 ж. «Астана Операда» алғаш рет атақты «Бақшасарай бұрқағы» сахналанды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін «Астана Операда» алғаш рет атақты «Бақшасарай бұрқағы» сахнаға шықты, деп жазады 24.kz.

Толығырық...

13 сәуір 2015 ж. Н. Назарбаев қазақстандықтарды Пасха мерекесімен құттықтады

АСТАНА. ҚазАқпарат - Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Пасха мерекесімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметінен хабарлады.

Толығырық...

10 сәуір 2015 ж. Қазақстандық делегация Халықаралық көрмелер бюросының Атқарушы комитетінің жұмысына қатысты

АСТАНА. ҚазАқпарат - 9 сәуірде Париж қаласында «ЭКСПО-2017» Халықаралық мамандандырылған көрмесінің Ұлттық Комиссары - ҚР Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Рәпіл Жошыбаев бастаған қазақстандық делегация Халықаралық көрмелер бюросының (ХКБ) Атқарушы комитетінің жұмысына қатысты.

Толығырық...

10 сәуір 2015 ж. Таразда Маңғыстау облысының этноауылы орнатылады

АҚТАУ. ҚазАқпарат - Тараз қаласында Маңғыстау облысының этноауылы орнатылады. Бұл туралы брифинг кезінде Маңғыстау облыстық мәдениет басқармасының басшысы Бекбол Базарбаев хабарлады.

Толығырық...
Келесі вкладка

13 сәуір 2015 ж. ПМУ: ОЛИМПИАДАДАН ҚАНЖЫҒАЛЫ ОРАЛДЫ

Қазақ гуманитарлық заң университетінде (Астана қаласы) «Құқық» мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының ЖОО студенттері арасында өткен республикалық пәндік олимпиададан С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері жүлдемен оралды.

Толығырық...

13 сәуір 2015 ж. ВЕРОНИКА ТУШНОВАНЫҢ 100-ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ӘДЕБИ КЕШ ӨТТІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің С. Бейсембаев атындағы ғылыми кітапханасында «Жеңістің 70 жылдығы» шарасы аясында танымал ақын Вероника Тушнованың рухына арналған «Сестра милосердия и любовь» атты поэтикалық кеш өтті.

Толығырық...

13 сәуір 2015 ж. ПМУ СТУДЕНТІ – ПАУЭРЛИФТИНГ БОЙЫНША ЧЕМПИОН

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенті Ернұр Хайлямов Тараз қаласында өткен пауэрлифтинг және жатып сығымдап көтеру бойынша Қазақстан Республикасы чемпионатында жеңімпаз атанды.

Толығырық...

13 сәуір 2015 ж. ПМУ-ДА «ХV СӘТБАЕВ ОҚУЛАРЫ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ

2015 жылдың 10 сәуірінде С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде жас ғалымдардың, студенттер мен мектеп оқушыларының «ХV Сәтбаев оқулары» халықаралық ғылыми конференциясы өтті.

Толығырық...

10 сәуір 2015 ж. С. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПМУ РЕКТОРЫ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Павлодар облысы әкімінің орынбасары, с.ғ.д. Арын Өрісариев С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ректоры болып тағайындалды.

Толығырық...

8 сәуір 2015 ж. ПМУ ҚАБЫРҒАСЫНДА ФИЗИКАДАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПӘНДІК ОЛИМПИАДА ӨТТІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Қазақстан Республикасы жоғары оқу орны студенттері арасында «Физика» мамандығы бойынша VII Республикалық пәндік олимпиада өтті.

Толығырық...

8 сәуір 2015 ж. ПМУ-ДА ЖАС ЖУРНАЛИСТЕР МЕКТЕБІ АШЫЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің журналистика кафедрасы және Павлодар облысы бас редакторлар клубы, облыстық журналистер одағы кәсіпорынымен «Жас журналистер мектебі» оқу жобасының бірлесіп ашыуына байланысты ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.

Толығырық...

6 сәуір 2015 ж. ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯДА САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің болашақ географтары салауатты өмір салты мәселелерін арқау еткен халықаралық ғылыми-тәжірибелік On-line конференциясына қатысты.

Толығырық...

6 сәуір 2015 ж. ПМУ БОЛАШАҚ ЖУРНАЛИСТЕРІ ЖЕҢІС ТҰҒЫРЫНАН КӨРІНДІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің жас журналистер командасы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен «Журналистика» мамандығы бойынша жоғары оқу орны студенттері арасындағы VII Республикалық олимпиадада екінші орынға ие болды.

Толығырық...

6 сәуір 2015 ж. СТУДЕНТТЕР ЖЕҢІСПЕН ОРАЛДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен «Биотехнологя», «Гография» және «Қазақ филологиясы» мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының студенттері арасындағы республикалық пәндік олимпиададан жеңіспен оралды.

Толығырық...

6 сәуір 2015 ж. ПМУ-ДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ СТРАТЕГИЯСЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агентігінің Павлодар облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Мақсұт Утешов профессорлық-оқытушылар құрамы және студенттермен кездесті.

Толығырық...

2 сәуір 2015 ж. ПМУ СТУДЕНТТЕРІ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ БАСТАМАСЫН ҚОЛДАДЫ

2015 жылдың 31 наурыз күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері Қазақстан Республикасы Президентін сайлауды қолдады.

Толығырық...

2 сәуір 2015 ж. ПМУ ТЕХНИКА САЛАСЫНЫҢ МАЙТАЛМАНЫ ӘБІЛХАН ҚАРАҚАЕВТЫҢ МЕРЕЙТОЙЫН АТАП ӨТТІ

2015 жылдың 30 наурыз күні Павлодар қаласының зиялылары белгілі ғалым және өнегелі ұстаз Әбілхан Қарақаевтың мерейтойын атап өтті.

Толығырық...

18 наурыз 2015 ж. ПМУ ЖӘНЕ НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ: ТӘЖІРИБЕ ТРАНСЛЯЦИЯСЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Назарбаев Университеті жоғары білім беру мектебінің профессоры ассистенті Бриджит Гудман және мектеп кеңесшісі Нұрхан Омарбековпен кездесу өтті.

Толығырық...

6 наурыз 2015 ж. ПМУ: САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚОЛДАЙМЫЗ!

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің шаңғы базасында студенттер, профессорлық-оқытушылар құрамы мен жоғары оқу орын қызметкерлері арасында спорт ардагері Михаил Воркуновтың құрметіне «Денсаулық күні» шарасы өтті.

Толығырық...

4 наурыз 2015 ж. ПМУ: СТУДЕНТТЕР ЖЕҢІС ТҰҒЫРЫНАН КӨРІНДІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті студенттері Қазақстан халқы Ассамлеясының жылына арналған ТМД елдері арасындағы халықаралық студенттік олимпиадаға және шет тілі пәні бойынша республикалық олимпиадаға қатысты.

Толығырық...

3 наурыз 2015 ж. ПМУ: МЕНІҢ ЖЕТІСТІГІМ – ЕЛІМНІҢ ЖЕТІСТІГІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті қабырғасында жыл сайынғы Павлодар қаласы жоғары оқу орындары мен колледждерінің өнерлі студенттері арасында «Student talents – 2015» байқауының финалы өтті.

Толығырық...

2 марта 2015 г. ПМУ: СТУДЕНТТЕР КӨРКЕМСӨЗ ШЕБЕРЛІГІН ШЫҢДАДЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде алғаш рет студенттер арасында мәнерлеп оқу байқауы өтті.

Толығырық...

2 наурыз 2015 ж. ПМУ: БІРЛІККЕ БАСТАҒАН САЯСАТ

Бүгін С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Қазақстан халқы Ассамблеясы – жаһандану үрдісіндегі бірегей үлгісі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті.

Толығырық...

26 ақпан 2015 ж. ПМУ: ҚАЗАҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ САРДАРЫ – 75 ЖАСТА!

Павлодар облысы «Достық үйі» концерттік залында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің профессоры, қазақстандық журналистиканың ардагері Бижан Жұмасейт Қоғабайұлының 75-жылдық мерейтойы аталып өтті.

Толығырық...

Қосымша ақпарат