Гуманитарлық–педагогикалық факультетінің даму тарихы факультеттің кафедраларындағы ғылыми және ғылыми–әдістемелік жұмыстарының қалыптасуымен байланысты.

Педагогикалық институт кезеңінен бастап бүгінгі күнге шейін С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің құрамында келесі бағыттар бойынша бакалаврларды қазақ және орыс тілдерінде дайындайды:

 • 5В010300 Педагогика және психология;
 • 5В090500 Әлеуметтік жұмыс;
 • 5В050300 Психология;
 • 5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті;
 • 5В020500 Филология: қазақ тілі;
 • 5В050400 Журналистика;
 • 5В020500 Филология: орыс тілі;
 • 5В011800 Орыс тілі мен әдебиеті;
 • 5В010600 Музыкалық білім;
 • 5В040200 Орындаушылық өнер;
 • 5B021000 Филология: шет тілі филологиясы;
 • 5В011900 Шет тілі: екі шет тілі;
 • 5В020700 Аударма ісі;
 • 5В011400 «Тарих»;
 • 5В020300 «Тарих»;
 • 5В020800 «Археология және этнология»;
 • 5В020400 «Мәдениеттану»;
 • «Дене тәрбиесі және спорт».

Магистратура мамандықтары:

 • 6M010300 Педагогика және психология;
 • 6M090500 Әлеуметтік жұмыс;
 • 6М050300 Психология;
 • 6M011700 Қазақ тілі мен әдебиеті;
 • 6М020500 Филология (қазақ тілі);
 • 6М091000 Кітапхана ісі;
 • 6М050400 Журналистика;
 • 6М020500 Филология (орыс тілі);
 • 6М020100 «Философия»;
 • 6М020300 «Тарих»;
 • 6М020400 «Мәдениеттану»;
 • 6М020800 «Археология және этнология»;
 • 6М050100 «Әлеуметтану».

Сонымен қатар факультетте:

6D010300 Педагогика және психология

6D020500 Филология 

бағыты бойынша докторанттар дайындалады.

 

Факультет 2004 жылы сәуірде университетті қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған. 2014 жылдың 29 тамыздағы №6/1-7/463 бұйрығына сәйкес тарих және құқық факультеті таратылып, факультетіміз қайта құрылған болатын. 

Факультетте 10 кафедра мен 3 ғылыми-практикалық орталық жұмыс істейді.

- Философия және әлеуметтік–гуманитарлық пәндер - меңгерушісі  ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор М.Ж. Кожамжарова 

- Қазақстан тарихы - меңгерушісі т.ғ.к., профессор З.Ж.Марданова

- Шетел филология және аударма ісі кафедрасы — меңгерушісі ф.ғ.к., Г.Х.Демесінова

- Шет тілдер кафедрасы — меңгерушісі ф.ғ.к., Ж.Б.Жұмабекова

- Орыс филология кафедрасы — меңгерушісі ф.ғ.к., Г.К. Шаикова

- Қазақ филология кафедрасы — меңгерушісі ф.ғ.д., профессор Н.Қ.Жүсіп

- Орындаушылық өнер кафедрасы — меңгерушісі өнертану кандидаты Д.М. Мерғалиев

- Психология және педагогика кафедрасы — меңгерушісі п.ғ.к., доцент А.А. Кудышева

- Қазақ тілі және журналистика кафедрасы — меңгерушісі ф.ғ.к., профессор А.Ф.Зейнуллина

- Дене тәрбиесі және спорт — меңгерушісі п.ғ.к. Ю.А.Мастобаев

 

Факультет басшылығы

Бегімтаев Әмірғалы Ілияшұлы — Философия және әлеуметтік–гуманитарлық пәндер кафедрасының доценті, саяси ғылымдарының кандидаты.

1984 жылы Павлодар индустриалды институтын «Өндірістік жылу энергетикасы» мамандығы бойынша тәмамдаған. 1984 жылдан 1990 жылдары «Павлодарэнерго» жүйесінде және Павлодар мемлекеттік сынақ станцияларында қызмет атқарған. 1990-2003 жылдар аралығында ҚР ішкі істер бөлімінде қызмет атқарған.

2004 жылдан С.Торайғыров атындағы ПМУ-нің мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасында оқытушы, аға оқытушы. 2006 жылдың қыркүйек айынан бастап факультет деканының тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары, 2008 жылдан деканның жалпы мәселелер бойынша орынбасары.

2010 ж. саяси ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертацияны қорғады.

5 оқу-әдістемелік құрал және 50-ден астам мақалалар шығарған.

 

Биль Тамара Юрьевна – оқу жұмысы бойынша деканның орынбасары, философия және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы.

С. Торайғыров атындағы ПМУ 2006 жылдан бастап жұмыс істейді.

Биль Т.Ю. өзінің кәсіби деңгейін әрдайым көтереді және келесі сертификаттарға ие: «Elsevier Author Seminar «How to get published in scientific journals», «Ценностно-смысловое единство казахстанской культуры и казахстанской философии», «Применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе», «және т.б.

Қосымша ақпарат: e-mail:

 

Қабжанова Гүлбану Айтмұхаметқызы - тәрбие жұмыс жөніндегі деканның орынбасары, Шет тілдер кафедрасының аға оқытушысы. 

Ғылыми академиялық дәрежесі: магистр 

Ғылыми академиялық атағы: – 

Білімі: С.Торайғыров атындағы ПМУ, мамандығы: «Ағылшын тілі», 2001; магистратура - С.Торайғыров атындағы ПМУ, мамандығы 6М010300 «Педагогика және психология», 2013.

Оқытатын пәндері: «Ағылшын тілі», «Кәсіби бағытталған шетел тілі», «Ағылшын тілі (кәсіби)».

Еңбек өтілі: 16 жыл

Ғылыми еңбектерінің тізімі: 20

1. Использование современных технологий обучения в формировании поликультурной личности на уроках английского языка, «V Торайғыров оқулары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 156 б., Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2012 ж.

2. К вопросу развития поликультурной личности в условиях обучения иностранному языку в высшей школе, Педагогика сериясы №1-2, 37 б. «ПМУ хабаршысы», Павлодар, 2012 ж.

3. Компетентностный подход как  условие эффективности поликультурного образования. «Актуальные проблемы подготовки научно-педагогического потенциала в условиях послевузовского образования» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (Алматы, 2012), 306 б.

4. Development of tolerance as a condition of the formation of multicultural person in higher  education. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Чехия, 2013ж.

5. Актуальность формирования поликультурной личности на уроках иностранного языка в высшей школе. «World of Science» журналы, Прага, № 2, 70 б., 2012ж.

Ғылыми зерттеу саласы: білім беру

Кәсіби жетістіктері: 5 оқу және оқу-әдістемелік құралдары, 15 мақалалары; қала және облыс шетел тілі мұғалімдеріне арналған әдістемелік семинарларға қатысу

 

Маусумбаев Рыспек Сапарбекович  - Гуманитарлық – педагогикалық факультет деканының ғылыми іс-жұмыстары бойынша орынбасары. Психология және педагогика кафедрасының оқытушысы (ассистент)

Академиялық дәрежесі: «Психология және педагогика» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистірі

Білімі: жоғары, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті,  2013 ж

- академиялық дәрежесі магистр, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандындығы- 6М010300 «Психология және педагогика», 2015 ж

Оқытатын пәндері: Көшбасшылық психологиясы, Мансап психологиясы, Конфликтология.

Еңбек өтілі: 2 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 5 ғылыми басылым 

Ғылыми зерттеудің аясы: Ресейдегі қазақ диаспора балаларының ұлттық сана сезімін қалыптастыруның психологиялық негізі

Қосымша мәліметтер:

2014-2015 жж. – академиялық ұтқырлық психология және менеджмент Балтиялық институт, Рига қ. Латвия 

Бакалавриаттың оқыту бағдарламасының аккредиттелген тізілімі:

1. 5В010300 Педагогика және психология;;

2. 5В011700 Қазақ тілі және әдебиет;

3. 5В011900 Шетел тілі: екі шет тілі;

4. 5В020500 Филология (қазақ, орыс);

5. 5В020700 Аударма ісі;

6. 5В021000 Шетел филологиясы: ағылшын тілі, неміс тілі;

7. 5В050300 Психология;

8. 5В050400 Журналистика.

9. 5В011400 «Тарих»;

10. 5В020300 «Тарих».

Магистратураның оқыту бағдарламасы аккредиттелген тізілімі:

1. 6М010300 Педагогика және психология;

2. 6М011700 Қазақ тілі және әдебиет;

3. 6М020500 Филология (қазақ,орыс);

4. 6М050300 Психология;

5. 6М050400 Журналистика.

6. 6М020100 «Философия»;

7. 6М020300 «Тарих»;

8. 6М020400 «Мәдениеттану»;

9. 6М020800 «Археология және этнология»;

10. 6М050100 «Әлеуметтану»;

11. 6М050200 «Саясаттану».

 

 

Оқу-әдістемелік жұмыс

Тәрбие жұмысы

Факультет студенттерін ғылыми жұмыстарға тарту

Материалдық базасы

Біздің жетістіктер