Бүгінгі таңда кафедрада 14 оқытушы жұмыс істейді, соның ішінде 2 профессор, 5 қауым.профессор, 3 Phd докторы, 4 аға оқытушы, 3 оқытушы ассистенті. Кафедра меңгерушісі педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент –Есимова Д.Д

Т.А.Ә.: Есимова Динара Даутовна

Лауазымы: Кафедра меңгерушісі

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: С.Торайғыров атындағы ПМУ доценті

Бiлiмі: Жоғары. Әл-Фараби атындағы ҚазМУ (1995), биология факультеті, мамандығы – биология және химия оқытушысы, үздік диплом;

С.Торайғыров атындағы ПМУ (2009), қаржы-экономикалық факультеті, банк ісі бакалавры

Оқытатын пәндері: Бакалавриат: Биогеография, Геоэкология, Методика преподавания географии и экологии, Географияны және экологияны оқытудың әдістемесі. Магистратура: Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, Природно-архитектурные достопримечательности мира, Экологическая геохимия, Экологиялық химия, Концепция устойчивого развития

Жұмыс өтілі: 22 жыл, С.Торайғыров ат. ПМУ – 2011 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі: 75 ғылыми жұмыстардың авторы:

1. Современные геоэкологические проблемы гидробиологических ресурсов Северного и Северо-восточного Казахстана, Материалы международной конференции. Matеrialy VII mesinarodni vedecko-practica conference «Zpravy vedecke ideje - 2011». Praha.Publishing House «Education and Science». 2011 г.

2. Роль фитотопонимов в сохранении природы и меры по восстановлению ландшафтов Павлодарской области, Материалы международной научной конференции, посвященный 70 летию профессора М.К.Матикеева. г.Бишкек, Республика Киргизстан, 2012.

3. Қазіргі уақыттағы экологияны жүйелеудің негіздері, Материалы международной конференции. Matеrialy VII mesinarodni vedecko-practica conference «Zpravy vedecke ideje - 2011». Praha.Publishing House «Education and Science». 2011. – cтр.

Ғылыми зерттеу саласы: Экологиялық және геоэкологиялық, сонымен қатар оқу процесін сапалы жүргізу саласындағы зерттеулер

Кәсіби жетістіктері: 2010ж. қараша айында 13.00.08 – «Кәсіби білім беру теориясы мен әдістемесі» мамандығы бойынша педагогикалық ғылым кандидаты атағы А.Е. Букетов атындағы ҚарМУ диссертациялық Кеңес негізінде диссертацияны қорғады.

13.00.08 – «Кәсіби білім беру теориясы мен әдістемесі» мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғау (2010), Ресей Жаратылыстану академиясының профессоры (2012), Халықаралық ақпараттық ғылымдар академиясының академигі (2014).

ҚР тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған Жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың «ХI Сатпаев оқуларының» 1 дәрежелі дипломы (Павлодар, 2011 ж.), Әлеуметтік волонтерлік орталығы ұйымдастырған Павлодар облысының ішкі саясат басқармасының қолдауымен жүргізілген Экология, туризм және кәсіпкерлік саласындағы Халықаралық инновациялық форумында белсенді қатысқаны үшін алғыс хаты (Павлодар, 2012 ж.), С. Торайгыров атындағы ПМУ-нің Ректорының алғыс мадақтамасы (Павлодар, 2014 ж.), Астана қаласының оқыту және дамыту орталығының ұйымдастырумен өткізілген «Менің инновациялық сабағым» Халықаралық байқауының 1 дәрежелі дипломы, (Астана, 2014), 20-дан астам Халықаралық және республикалық деңгейдегі біліктілікті арттыру сертификаттары. "Үздік окытушы" 2014 МОН РК гранттың иегері. «Болашақ» халықаралық стипендиясының иегері (2016 ж.)

 

Т.А.Ә.: Белый Александр Владимирович

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: жағрафия ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Бiлiмі: жоғары, Абай ат.Алматы мемлекет университеті, мамандығы – «География және экология», 1990-1994ж.

Оқытатын пәндері: Геожүйенің геоэкология сарапшылығы ,Тұрақты дамудың концептуалдық негіздер

Жұмыс өтілі: 16 жыл, С.Торайғыров ат. ПМУ – 2014 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі: 70 астам ғылыми еңбектері

1. Возможности достижения социальных эффектов через повышение энергоэффективности многоквартирных жилых домов. Астана, ПРООН, 2014 – с 78

2. Протокол учета результатов проектов повышения энергоэффективности в жилых и общественных зданиях. Астана: ПРООН, 2013. 70 с.

3. Демонстрационная зона энергосбережения: Пилотные проекты по повышению энергоэффективности систем теплопотребления зданий: апробация механизма ЭСКО в г. Караганда, Республика Казахстан. Астана: ПРООН, 2013.- 32 с

4. Демонстрационная зона энергосбережения: Пилотный демонстрационный проект по повышению энергоэффективности системы теплопотребления жилого многоквартирного здания: апробация модели «Все расчеты через КСК» - г. Алматы, Республика Казахстан. Астана: ПРООН, 2013.- 58 с.

Ғылыми зерттеу саласы: Геоэкология, .қоршаған ортасының экологиясы

Кәсіби жетістіктері: Әл-Фараби ат.қазақ мемлекеттік ұлттық университеті жанындағы мамандырылған кеңестің география ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді

Қазақстан Республикасы білім және ғылым жоғары аттестациялық комитетінің география мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді

 

Т.А.Ә.: Отто Ольга Витальевна

Лауазымы: Профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: география ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Бiлiмі: жоғары, Куйбышев ат.Томск мемлекеттті университеті, мамандығы – «География», 1987 ж.

Оқытатын пәндері: Туризмде көліктік қамтамасыз ету, діни туризм, әлемнің экономикалық және әлеуметтік географиясы, Этногеография және т. б.

Жұмыс өтілі: 31 жыл, С.Торайғыров ат. ПМУ – 2018 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі: 70 астам ғылыми еңбектері

1. Otto O.V. Redkin A.G. Sozialokonomische Entwicklung der Altai-Region im 19. und 20 Jahrhundert / Alexander von Humboldt und Russland. Eine Spurensuche Berlin: Akademie Verlag GmbH 2014. S. 339-351.

2. Отто О.В., Редькин А.Г. Мониторинг как эффективный механизм управления туристкой индустрией региона (по материалам Алтайского края) // Сервис и туризм в новых социально-экономических и политических реалиях: актуальные задачи, проблемы и перспективы развития / Материалы международ. науч.-практ. конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов. 7 апреля 2016 г. - Белгород: Изд-во БУКЭП, 2016. - С. 15-22.

3. Goryushkina N.Е, Vakhrushev I.B, Akhmetova M. Kh, Otto O.V, Pesotskaya E. V and Voinova N.E. The World Hotel Market: Current State and Development Trends // International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 9(13), 2018, pp. 618–627.

Ғылыми зерттеу саласы: Геоэкология, экология.

 

Т.А.Ә.: Ажаев Ғалымбек Советұлы

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: геология - минерология ғылымының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: С.Торайғыров атындағы ПМУ доценті

Бiлiмі: жоғары, Торайғыров ат. ПМУ (1995-1999жж.) 010800 – «Биология». Торайғыров ат. ПМУ аспирантура (1999-2003жж.) 030208 – «Экология»

Оқытатын пәндері: Геоэкология, биогеография, экологиялық туризм, жалпы жертану

Жұмыс өтілі: 18 жыл, С.Торайғыров ат. ПМУ – 2014 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі:

1. Ажаев Г.С., Панин М.С., Гельдымамедова Э.А. Оценка загрязнения цинком снегового покрова г. Павлодара // Труды международной научно-практической конференции «Естественно-гуманитарные науки и их роль в подготовке инженерных кадров». Алматы, 2002 г. Каз. нац. технический университет им. К.И. Сатпаева. Ч.-1.

2. Гельдымамедова Э.А., Ажаев Г.С., Панин М.С. Техногенное влияние г. Павлодара на содержание тяжелых металлов в почвах // Материалы Международной научной конференции «Современные проблемы загрязнения почв». Москва, 24-28 мая, 2004 г. С. 333-335

3. Ажаев Г.С., Панин М.С. Геохимическая характеристика твердых атмосферных выпадений на территории г. Павлодара Республики Казахстан по данным изучения снегового покрова // Вестник ТГУ (Томский государственный университет). №292, сентябрь 2006. стр. 163-170

4. Ажаев Г.С., Панин М.С. Экологическая оценка и геохимическая характеристика жидких атмосферных выпадений на территории города Павлодара // Международная научная конференция «Проблемы устойчивого функционирования водных и наземных экосистем» Ростов на Дону, 2006 г.

5. Ажаев Г.С., Панин М.С. Районирование г. Павлодара Республики Казахстан на основе геохимических данных о содержании химических элементов в жидких и пылевых атмосферных выпадений // Современные проблемы загрязнения почв: Сборник материалов II Международной научной конференции / МГУ им. Ломоносова. - г. Москва, 2007. - С.27-31

Ғылыми зерттеу саласы: геоэкология, экология

Кәсіби жетістіктері:

- В 2012 г. награжден медалью посвященной «50-летию Павлодарского государственного педагогического института» (удостоверение №001);

- «Использование современных информационных технологий в образовании для учителей школ, преподавателей ВУЗов, средних профессиональных учебных заведений, руководителей учреждения образования», Павлодар қ., 2005 ж.;

- «Кредитная система обучения в высших учебных заведениях», Алматы, 2005 ж.;

- «Продвижение образования для устойчивого развития в систему высшего образования Республики Казахстан» Павлодар, 2007 ж.;

- «Первый опыт и перспективы развития новой дисциплины «Экология и устойчивое развитие»», Павлодар қ, 2008 ж.;

- «Организация учебного процесса по кредитной системе обучения» Павлодар, 2009 ж.;

- «Охрана и защита прав интеллектуальной собственности в Республике Казахстан», Павлодар қ., 2009 ж.;

- «Молекулярно-генетические методы и сохранение биологического разнообразия» Павлодар қ, 2010 ж.;

- «Электронное правительство», Павлодар қ., 2011 ж.;

- «Современные проблемы управления качеством образовательных услуг», Павлодар қ., 2011 ж.;

- «Научно-методические основы технологии разработки модульных программ профессионального базового и дополнительного образования», Павлодар қ., 2011 ж.;

- «Thomson Reuters Scientific & Sholarly Research», Павлодар қ, 2012 ж.;

- «Основы стратегического планирования», ОФ «Десента», Павлодар қ , 2013 ж.;

- «Дистанционные образовательные технологии», Астана, 2013 ж.

 

Т.А.Ә.: Алькеев Мирас Армиянович

Лауазымы: қауым.профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: PhD докторы

Ғылыми, академиялық атағы: -

Бiлiмі: жоғары, Джезказган педагогикалық институты, мамандығы – география және биология оқытушы (1987-1992жж.). Магистратура- С№ Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – «Туризм» 6М090200 (2012-2014жж.)

Оқытатын пәндері: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, материктің және мұхиттардың физикалық география, туризмология негіздері, халықаралық туризмнің тарихы, халықаралық туризмнің географиясы, діни туризм

Жұмыс өтілі: 25 жыл, С.Торайғыров ат. ПМУ – 2007 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі: 98-ден аса ғылыми еңбектері

1. Совместная монография Геоэкология Баянаулского государственного национального природного парка

2. Гидроминеральные ресурсы Павлодарской области

3. Районирование Ландшафтов Павлодарской области для развития туризма и отдыха

4. Оценка климата Павлодарской области для развития туризма и отдыха

Ғылыми зерттеу саласы: Экономикалық география, аумақтың аудандастыруы, геополитика, рекреациялық география

Кәсіби жетістіктері: -

 

Т.А.Ә.:  Жагловская Алина Александровна

Лауазымы: қауым.профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: PhD докторы

Ғылыми, академиялық атағы: жоқ

Білімі: Жоғары. Торайғыров ат. ПМУ (2005-2009жж.) «Экология» пәнінен. Торайғыров ат. ПМУ 6N060900 «География» пәнінен магистратура (2009-2011жж.) Докторантура PhD – Аль-Фараби ат.ҚазҰУ , «Геоботаника» пәнінен (2012-2015 жж.).

Оқытатын пәндер: географиялық зерттеу әдістемесі,физикалық-географиялық аудандастыру, туризмология негіздері, менеджменттің туристтік түрлері, кәсіби ағылшын тілі.

Еңбек өтілі: 7 жыл, С.Торайғыров ат. ПМУ – 2011 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі: 15-тен аса ғылыми еңбектері

1. Мақала «Методическое обеспечение туристско-краеведческой работы в системе образования Павлодарского региона: школа-колледж-ВУЗ. «Сатпаевские чтения, 2012».

2. Мақала «Естественная и антропогенная динамика саксаульных лесов Иле-Балхашского региона». Earth: Life in biodersity. - Лондон: IASHE, 2013.

3. Мақала «Modeling of age dynamics of mean height stands Haloxylon aphyllum given the level of groundwater in Ile-  Balkhash region». Life Science Journal. - 2014.

4. Мақала «Модели определения возраста Haloxylon  aphyllum по таксационным показателям». The First European   Conference on Biology and Medical Sciences. - Vienna: 2014.

5. Мақала «Laboratory regulations for obtaining anticancer drug in suspension culture». Journal Of Biotechnology.- 2014.

6. Анализ выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Павлодарской области // Материалы международной научно-практической конференции "VIII Торайгыровские чтения". - Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. - С. 135-139.

7. Жагловская A.А. Анализ структуры расходов и прибытия туристов на выставку "ЭКСПО-2017" // Материалы международной научно-практической конференции "VIII Торайгыровские чтения". - Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. - С. 169-173.

8. Тенденции и перспективы развития речного туризма на р. Иртыш (в пределах Павлодарской области) // Материалы международной научно-практической конференции "VIII Торайгыровские чтения". - Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. - С. 174-178.

9. Natural Regeneration Potential of the Black Saxaul Shrub-Forests in Semi-Deserts of Central Asia – The Ili River Delta Area, SE Kazakhstan. Polish Journal of Ecology 3: 352-368. 2017.

10. Geo-environmental aspects of the Black Saxaul forest distribution in the cold semi-deserts of Central Asia. Proceedings, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, Sofia-Albena, 29.06-05.07.2017. Volume 17, Issue 32: Forest Ecosystems STEF92 Technology Press, Sofia, pp. 821-828. ISBN 978-619-7408-05-8 / ISSN 1314-2704;  doi.org/10.5593/sgem2017/32. 2017

Ғылыми зерттеулер облысы: Ландшафтық экология, геоэкология, геоботаника, туристтік менеджмент.

Кәсіптік жетістіктері: Конференцияларға қатысу

- Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы «Earth: Life in biodersity» (2013, Лондон, Великобритания);

- Алғашқы Еуропалық конференция «Biology and Medical Sciences» (2014, Вена. Австрия);

- Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Современное биоразнообразие Чарынского государственного национального природного парка и прилегающих территорий» (2014, Алматы, Казахстан);

- Студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция «Фараби Әлемі» (2015, Алматы, Казахстан);

- Халықаралық ғылыми конференция «Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия» (2015, Чарльстон, Южная Каролина, США);

- Студенттер, магистранттар және жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Шаг в будущее: теоретические и прикладные исследования современной науки» (2015, Санкт-Петербург, Россия).

Халықаралық жобаларға қатысу:

«Ecosystem conservation and sustainable land use in the Ili-Delta, Balkhash Lake, Kazakhstan, under decreasing water resources» (Сохранение экосистемы и устойчивого землепользования в дельте реки Или, озера Балхаш, Казахстан, при уменьшении водных ресурсов) 2015-2016 гг. г. Грайфсвальд (Германия), Грайфсвальдский университет имени Эрнста Морица Арндта. 

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы географии» 17 ноября 2017 года.  Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева.

17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, Sofia-Albena, 2017. 

Международный сертификат знания английского языка «Progress to proficiency» (Университет английского и международных языков (г. Хадарабад, штат Телангана, Индия))

 
 

Т.А.Ә.: Каирова Шнар Ғалымқызы

Лауазымы: қауым.профессор 

Ғылыми, академиялық дәрежесі: PhD  

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: Жоғары. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекетік университеті, «География» мамандығы (2003-2007); магистратура -  С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекетік университеті, 6M0609 «География» мамандығы (2007-2009); докторантура - әл-Фараби атындағы 

Оқытылатын пәндер: картография, Қазақстанның физикалық географиясы, топырақ географиясы жер кадастры негіздерімен, Географиялық зерттеулер әдістемесі, Туризмдегі сақтандыру, Туризм дамуының мемлекеттік реттеу, Менеджменттің туристтік түрлері.

Еңбек өтілі: 9 жыл, С.Торайғыров ат. ПМУ – 2009 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі:

20 – дан астам ғылыми жұмыстардың авторы:

1. Nyussupova G.N., Tokbergenova А.А., Kairova Sh.G. Methods used to improve the efficiency of agricultural land in Kazakhstan // Global conference on energy, soil, water, air and environment. -  Antalya, Turkey, 2014. – Vol. 2. – P. 100-107.  

2. Каирова Ш.Г. Динамика изменений земель различных категорий Республики Казахстан (на примере Алматинской области и г.Алматы)  // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «География ғылымының қазіргі мәселелері». – Алматы -  2014. –  317-321 б. 

3. Каирова Ш.Г. Вопросы земельных отношений и использования земельных ресурсов в г.Алматы // Әл-Фараби атындығы ҚазҰУ хабаршысы, география сериясы – Алматы. – 2014. -  №1(38). –  48-56 б.  

4. Каирова Ш.Г. Алматы қаласының шекарасы мен жер қорын өзгерту қажеттілігі  // К.И.Сатпаев атындығы ҚазҰТУ хабаршысы, «Науки о земле». сериясы – Алматы. - 2014. - №5 (105). 3-7 б. 

5. Каирова Ш.Г. Теоретические аспекты содержания экономико-географической оценки земельных ресурсов // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Вопросы прикладной и региональной географии и экологии». -  Ижевск, РФ, 2014. -   36-43 б.

6. Нюсупова Г.Н., Токбергенова А.А.Развитие земельных отношений в Казахстане: от истории к современности  «5В090700-Кадастр» и «5В090300 -Землеустройство» мамандықтарына арналған оқу құралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 154 б. 

7. Nyussupova G.N., Tokbergenova А.А., Kairova Sh.G., Arslan M. Mechanisms of the formation of ecologically-oriented agricultural land use in Kazakhstan // «Oxidation Communication». -  Bulgaria, 2015. – Vol. 38. – №2. – P. 886-899. 

8. Токбергенова А.А., Каирова Ш.Г., Киясова Л.Ш. Анализ  современного состояния земельных ресурсов Республики Казахстан // Әл-Фараби атындығы ҚазҰУ хабаршысы, экология сериясы – Алматы: Қазақ университеті. – 2015. - №2/2(44). - 766-774 б.   

9. Каирова Ш.Г., Токбергенова А.А. Географические особенности использования земель Алматинской агломерации // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Реконфигурация системы расселения в постсоветском пространстве: роль агломераций». Алматы. – 2015. – 23-29 б. 

10. Нюсупова Г.Н., Токбергенова А.А., Каирова Ш.Г. Современное состояние земельных ресурсов Республики Казахстан. «5В090700-Кадастр» и «5В090300-Землеустройство» мамандықтарына арналған оқу құралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 148 б. 

11. Нюсупова Г.Н., Токбергенова А.А., Каирова Ш.Г. Вопросы формирования ценообразования земельных участков г. Алматы  // Әл-Фараби атындығы ҚазҰУ хабаршысы, география сериясы - 2016. №1 (42). - 55-61 б.  

Ғылыми зерттеулер облысы: жер ресурстарын бағалау, экономикалық география

Кәсіптік жетістіктері: -

 

Т.А.Ә.: Ерубаева Ляззат Жәнібекқызы

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: магистр

Ғылыми, академиялық атағы: -

Бiлiмі: жоғары. Торайғыров ат. ПМУ (1999-2004жж.) . Торайғыров ат. ПМУ «География» пәнінен магистратура (2010-2012жж.) 6N060700 «Биология» мамандығы

Оқытатын пәндері: Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Қонақ үй шаруашылығы, Туризмдегі зерттеулер әдістемесі, Туризм инфрақұрылымы, Туристік-өлкетану жұмысының негіздері, Рекреациялық география, Экскурсиятану, Экологиялық туризм, Ландшафттану Этногеография, Жер кадастры.

 

Жұмыс өтілі: 14 жыл, С.Торайғыров ат. ПМУ – 2018 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі:

- Қонақ үй бизнесінде жаңа ақпараттық технологиялардың маңызы (мақала)

- Павлодар облысының демографиялық жағдайы (мақала)

- Электронномикроскопическое исследование и функциональная морфология тегумента трематоды Notocotylus gibus (мақала)

- Особенности тегумента трематода Prosthoconimus cuneatus (мақала)

- Электронномикроскопическое исследование и функциональная морфология тегумента различных зон трематоды Cotylurus cornutus (мақала)

- К вопросу о морфофункциональных особенностях кожно-мускульного мешка представителей трех видов трематод семества Prosthoconimidae (мақала)

- «Геоақпараттық жүйенің оқу үрдісінде қолданылуы» тақырыбындағы ғылыми-әдістемелік семинар

- «Современные проблемы формирования индустрии туризма Казахстана» семинар в рамках Программы развития туризма в Павлодарской области

- Ғылыми зерттеуге арналған Thomson Reuters ресурстары бойынша семинар

-«Веб для бизнеса» атты семинар

- Семинар «Развитие активных видов туризма» в рамках реализации Стратегического плана Управления туризма, физкультуры и спорта Павлодарской области на 2011-2015 годы

- «Оқу үрдісінде қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану» атты тақырып бойынша семинар

- «Электронды оқулықтарды құрастыру» курстары 

- Томск политехникалық университетінің география ғылымдарының кандидаты, доцент Н.П. Соболев басшылығымен өткен «Геолого-географическая составляющая туриско-краеведческой деятельности» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік семинар

Ғылыми зерттеу саласы: география, туризм

Кәсіби жетістіктері:

- «Кредиттік оқу жүйесі бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру»;

- «Болашақ жастар үшін» трансферт знаний и технологий: сценарии развития регионов Казахстана;

- «Қазақстан Республикасындағы туризм және география дамуының қазіргі мәселелері: бүгіні және болашағы»;

- «Геоақпараттық жүйенің оқу үрдісінде қолданылуы» тақырыбындағы ғылыми-әдістемелік семинар

- «Современные проблемы формирования индустрии туризма Казахстана» семинар в рамках Программы развития туризма в Павлодарской области

- Ғылыми зерттеуге арналған Thomson Reuters ресурстары бойынша семинар

- «Веб для бизнеса» атты семинар

- Семинар «Развитие активных видов туризма» в рамках реализации Стратегического плана Управления туризма, физкультуры и спорта Павлодарской области на 2011-2015 годы

- «Оқу үрдісінде қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану» атты тақырып бойынша семинар

- «Электронды оқулықтарды құрастыру» курстары

- Томск политехникалық университетінің география ғылымдарының кандидаты, доцент Н.П. Соболев басшылығымен өткен «Геолого-географическая составляющая туриско-краеведческой деятельности» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік семинар

 
 

Т.А.Ә: Какежанова Шынар Қазболатқызы

Лауазымы: География және туризм кафедрасының аға оқытушысы

Академиялық дәреже: Жаратылыстану ғылымдарының магистрі (география)

Білімі: жоғары: Жоғары – ПМПИ, тарих және география мамандығы (2001-2005)

Негізгі ғылыми еңбектері: 

1. «Инновационные процессы в туризме» деп аталатын мақала «XIII Сәтпаев оқулары» халықаралық ғылыми конференциясында жарияланды

2. «Қазақстан Республикасындағы туризм және география дамуының қазіргі мәселелері: бүгіні және болашағы» атты ғылыми-практикалық конференциясында «Шығыс Қазақстан облысы аумағындағы мұздық атауларының топонимикалық жіктемесі» атты мақала жарияланды. 

3. «Зерде» жас зерттеушілер жұмыстары мен шығармашылық жобаларының IX Республикалық байқауының облыстық кезеңін өткізу бағдарламасы бойынша комиссия құрамында болу.

4. «Павлодар облысының метеорологиялық бақылау станциясы және ондағы өзекті мәселелері» деп аталатын мақала «XIV Сәтпаев оқулары» халықаралық ғылыми конференциясында жарияланды.

5. «Элективный курс по географии в сельской школе с целью повышения успеваемости учащихся и расширению их кругозора» деп аталатын мақала «XIV Сәтпаев оқулары» халықаралық ғылыми конференциясында жарияланды.

6. «Влияние международных выставок ЭКСПО на развитие туризма» деп аталатын мақала «XIV Сәтпаев оқулары» халықаралық ғылыми конференциясында жарияланды.

7. «Проблемы Аральского моря и пути их решения» деп аталатын мақала «XIV Сәтпаев оқулары» халықаралық ғылыми конференциясында жарияланды.

8. «Қазақстандағы шөлейттену мәселелері және оны шешу жолдары» деп аталатын мақала «XIV Сәтпаев оқулары» халықаралық ғылыми конференциясында жарияланды.

9. «Экологический туризм в Казахстане» деп аталатын мақала «XIV Сәтпаев оқулары» халықаралық ғылыми конференциясында жарияланды.

10. «Зерттеудің жаңа әдістерін қолдану арқылы жергілікті жердің метеорологиялық ерекшеліктерін зерттеу (Павлодар облысы мысалында)» зерттеу тақырыбы бойынша 2013/2014  оқу жылында «Жас-Ғалым» жобасы бойынша, Г-201 студенттерімен бірігіп оқу құралы жарияланды.

Біліктілікті арттыру курстарын өту бойынша сертификаттар:

1. 2012 жылы 7 қараша күні өткен «Геоақпараттық жүйенің оқу үрдісінде қолданылуы» тақырыбындағы ғылыми-әдістемелік семинарға қатысу.

2. «Веб для бизнеса» атты 2012 жылдың 6 желтоқсанында Астана қаласында өткен семинарға қатысу. 

3. 2012 жылдың  желтоқсан айында өткен «Thomson Reuters» семинарға қатысу

4.  Жаһанды тұрақты даму институтының директоры (Кембридж) Элисон Грейг өткізген «Туризмдегі тұрақты даму» атты курсына қатысу.

5. Қазақстан Республикасының педагог қызметкерлерінің біліктілікті арттыру 2 жұмалық курсын өтті.

6. «Thompson reurters scientific & Scholary research»

7. «Қазақстан Республикасындағы туризм және география дамуының қазіргі мәселелері: бүгіні және болашағы»

8. «Геолого-географическая составляющая туристско-краеведческой деятельности» атты 2014 жылда ПМПИ өткен ғылыми-практикалық семинарға қатысу. 

9. 2014 жылдың  28.05-11.06 желтоқсан айында өткен «Білім беру ұйымдарында тәрбие берудің заманауи үлгісі тұрғысындағы туристік-өлкетану қызметі» тақырыбында мектеп туризмінің нұсқаушыларын дайындау бойынша курстарына қатысу.

10. «Гульнар тур» туристік компаниясына Кочергина Е. және Захарова О. бітіру жұмыстарының ғылыми-зерттеу нәтижелері енгізілді.

Оқытатын пәндер: Менеджмент туроперрейтинга, инфраструктура туризма, организация шоу-программ, Основы техники и тактики активных видов туризма, Экономическая и социальная география мира, Рекреационная география, Топонимика,  Организация работы туристского агенства

Ғылыми зерттеулер облысы: Қазақстанның физикалық географиясы (Қазақстан Алтайының гляциалды ресурстары) 

Еңбек өтілі: 13 жыл, С.Торайғыров ат. ПМУ – 2012 ж.

 
 

Т.А.Ә.: Кочетков Максим Юрьевич

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: география магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: Павлодар университеті, мамандық «Тарих және география», 2005 ж.

Оқытылатын пәндер: Туризмология негіздері, туризм индустриясы мен инфраструктурасы , Этногеография, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы, , қонақ үй шаруашылығы

Еңбек өтілі: 6 жыл, С.Торайғыров ат. ПМУ – 2017 ж.

Ғылыми зерттеулер облысы: рекреациялық ресурстар және туризм инфраструктурасы

 
 

Т.А.Ә.: Дәуіт Жанар

Лауазымы: Аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: география магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, Тарих және география факультеті, мамандығы – Тарих және география оқытушысы, 2000 – 2004.
Магистратура – Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы – география, 2007 – 2009.

Оқытылатын пәндер: Бакалавриат: ТМД-ның экономикалық әлеуметтік географиясы, Географияны басқару негіздері, Ландшафттану, Менеджменттің туристік түрлері, Әлем елдеріне кіріспе, Геоморфология, Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар. Туристік бизнесті ұйымдастыру және жоспарлау.

Еңбек өтілі:12 жыл, С.Торайғыров ат. ПМУ – 2018 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі:1. «Павлодар қаласы халқының 2002-2006 жылдар аралығындағы халық санының өзгеруі» - Академик Қ.И. Сәтпаевтың 110-жылдығына арналған «ғылым және білім: іргелі негіздері, технологиялары және инновациялары» атты халықаралық ғылыми- практикалық конференцияның материалдар жинағы. – Павлодар: ПМПИ, 2009ж. 260б. І том 42-45 бет.

2. «Көші-қонның халық санына тигізетін әсері» - Актуальные проблемы реформирования угловно-правовой системы Республики Казахстан: Материалы республиканской научно-практической конференции. – Павлодар: Павлодарский юридический колледж УИС МЮ РК, 2009. ISBN978-601-06-0116-1. 15 мая 2009г.

3. «Өңірлердегі халықтың білімге қолжетімділігі деңгейінің талдауы» -Вестник ПГУ. Гуманитарная серия. Секция «Социология».– 2015. – № 2. – С. 80-88. (ВАК)

4. «Қазақстанның өңірлерінің экологиялық қолайлылығы деңгейінің талдауы» - Вестник ПГУ. Гуманитарная серия. Секция «Социология».– 2015. – № 4. – Б. 81-88. (ВАК)

 
 

Т.А.Ә.: Жаксалыков Куаныш Нажмиденович

Лауазымы: Оқытушы (ассистент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: Жаратылыстану магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекетік университеті, «География» мамандығы (2012-2016);
Магистратура – Л.Н.Гумилев ат. Еуразиялық ұлттық университет, «География» мамандығы (2016-2018);

Оқытылатын пәндер: Бакалавриат: Дүниежүзілік экономикалық, әлеуметтік, саяси география, Қазақстанның физикалық географиясы, Ландшафттану, Геоморфология

Еңбек өтілі:С.Торайғыров ат. ПМУ – 2018 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі:5 ғылыми жұмыстардың авторы:

1. Шу-Сарысу уран провинциясының Қазақстан экономикасындағы орны, «Қазақстан Республикасының табиғи ортасын зерттеудегі геожүйелік тәсіл» халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы, Астана, 2018 ж.

2. Қазақстан энергетикасының қазіргі кездегі жағдайы, Материалы международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «ХVІ Сатпаевские чтения». Том 13 – Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2016. – с. 33-35.

Ғылыми зерттеулер облысы: Қазақстанның отын-энергетикалық кешені, экономикалық география

 
 

Т.А.Ә.: Әмірғалы Мақсат Ардашерұлы

Лауазымы: Оқытушы (ассистент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: Жаратылыстану магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: Жоғары. Қазақ ұлттық Аграрлық Университет – «Кадастр» мамандығы (2011-2015);
Магистратура – Қазақ ұлттық Аграрлық Университет, 6M060900 «География» мамандығы (2016-2018)

Оқытылатын пәндер: Бакалавриат: Картография, Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, Жалпы жертану, Павлодар облысының геоэкологиясы, Топырақ географиясы жер кадастры негіздерімен, Экономикалық география, Топография мен геодезия негіздері, Туризмнің индустриясы мен инфрақұрылымы, Методика преподавания в высшей школе, Метеорология және климатология, Әлем географиясына кіріспе, Ландшафттану.

Еңбек өтілі:С.Торайғыров ат. ПМУ – 2018 ж.

 
 

Т.А.Ә.: Амангельдинова Молдир Маратовна

Лауазымы: Оқытушы (ассистент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: Жаратылыстану магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: Жоғары. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекетік университеті, «Туризм» мамандығы (2012-2016);
Магистратура - С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университет, 6M060900 «География» мамандығы (2016-2018).

Оқытылатын пәндер: Бакалавриат: Қонақ үй шаруашылығы, туризм тарихы, туризмология негіздері, история туризма, әлемнің туристік эксркурсиялық нысандары, этногеография, экскурсоведение.

Еңбек өтілі:С.Торайғыров ат. ПМУ – 2018 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі:4 ғылыми жұмыстардың авторы:

1. Использование информационных коммуникационных технологии в подготовке будущих учителей географии. «Вестник ПГУ» серия педагогическая. 2018 г.

2. Павлодар облысының мейрамхана бизнесі, Материалы международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «ХVІ Сатпаевские чтения». Том 13 – Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2016. – с. 33-35.

Ғылыми зерттеулер облысы: Географиядағы жаңа технологиялар, білім беру географиясы