«Биология және экология» кафедрасының 2014-2015 оқу жылындағы жетістіктері

1. Оқу-әдістемелік жұмыс

2014 жылы 2 оқытушы: С.А. Бақбаева, А.М. Рахметова, Алматы қаласындағы ҚР білім беру жүйесінің ғылыми-педагогикалық және басшылық қызметкерлердің республикалық біліктілікті арттыру институтының «Өрлеу» филиалында біліктлікті арттыру курстарынан өтті.   2013 жылы Биткеева А.А. Казақстан Республиканың педагогикалық қызметкерлердің бағдарлама бойынша «Enhancing Learning and Teaching in Higher Education» (Великобритания, Ньюкасл қ.); біліктілікті арттыру курстарын өтті.  2015 жылы  Казақстан Республиканың вуздардың басқару бойынша біліктілікті арттыру курстарын,  өтті (г. Астана, РК, г. Филадельфия, США). 

2. Академиялық ұтқырлық және шетелдік лекторлар

- магистранттар мен студенттер арасында ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасы жүзеге асырылуда; 

- 2015 жылы МБ-22н, МБ-21н, МЭк-21н топ магистраннтары: Ботагөз Салмақова, Ирина Аспанова, Әлия  Балтабаева, Торғын Жәмпейісова, Түркияда  (Ыстамбұл қ.), нақтылы Ыстамбұл университетінде тәлімгерліктен өтті. 

- докторант специальности «Биология»  мамандығы бойынша докторант Ш. Жантілесова  Georg-August-Universität Göttigen, Германияда оқытылды.

- Pelin Arda Piringgi, Esra Sungur (Түркия), Dulam Surem (Германия), Ivan Tuf (Чехия), Matjaz Cernila, Ignas Sivec (Словения), Istvan VenekeiАngliа Rusкin Univеrsity (Ұлы Британия) Майкл Коулом (Michael Соlе) профессорлар магистранттар мен студенттер үшін лекция курстарын өткізді. 

3. Ғылыми жұмыс

-  2014-2015 оқу жылдары  ПОҚ-ымен   6 - оқыту-әдістемелік жұмыстары, 3 – электрон-дық оқулық; 56-  ғылыми мақалалар, оның ішінде  ККСОН  тізбесіне кіретін басылым-дарында – 13, ThompsonReuters, Scopus базасы бойынша нөлдік импакт-факторлы шетелдік басылымдарда – 6 , РИНЦжәне басқа да шетел базаларында - 13 ғылыми  материал жария етілді; 

- кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына студенттер белсенді қатысады. 2014 жылы студенттердің  ПОҚ-ымен бірге  21 мақалалары жарық көрді; 

- ҚР ДСж ӘДМ КГСЭН «Павлодар облыстық санитариялық-эпидемиялогиялық сараптамасы» РМҚК  базасы негізінде кафедра филиалы жұмысын жалғастырды: кафедра филиалының жұмысы курстық және дипломдық жұмыстарды орындау және студенттермен өндірістік практиканы өтуімен жүзеге асырылады; 

- 2015 жылы 5В060700-«Биология»  мамандығы бойынша студенттері командалық есепте  Ш дәрежелі дипломды жеңіп алды және оларға ҚР ЖОО арасындағы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дегі «Биология» бағыты бойынша республикалық студенттік олимпидасаның сертификаты берілді;

- Эк-201 тобының студенті Әйгерім Қабдыкәрімова  НМЦ «Ziat» ( Астана қ.). студенттер үшін ұйымдастырылған  «Ғылым шырайнасы» республикалық  зияткерлік турниріне қатысып  1 дәрежелі дипломға ие болдды;

-  2015 жылы  Б-201 топ студенттері  Айжан  Аязбаева, Мәдиана Қабдолла, Самал Тәбікенова  НМЦ «Ziat» (Астана қ.)  студенттер мен оқушылар үшін ұйымдастырылған «Сократ» республикалық зияткерлік турниріне қатысып, 1 дәрежелі дипломға ие болды;

- кафедра доценттері  А.Б. Қалиева мен А.Т. Төлеужанованың басшылығымен «Жас ғалым» бағарламасы бойынша студенттер «Павлодар облысында атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері» және «Павлодар қаласының  №№ 24,43  ОБМ  оқушылары үлгісінде) биология сабақттарында аудиовизуалдық көрнекі құралдары көмегімен оқушылардың қызығушылығын арттыруды дамытудағы психологиялық-педагогикалық ерекшеліктер» тақырыптарында жұмыс жүргізуде;

-  на кафедрада «Қазақстанның түрлі биологиялық ерекшеліктерін зерттеу» тақырыбы бойынша  бастамашлық-іздестіру жұмыстары өткізілуді. ҚР ҒТИ. Мемлекеттік тіркеу нөмірі: 0114РК 00251 және «Қазақстан жануарлары мен өсімдіктерінің физиологиясы және морфологиясы». Жетекші – б.ғ.д., профессор Ш.М. Жұмадина. Орындаушылар – биология және экология кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамы;

- профессор  Қ.Қ. Ахметов    А. Северцев атындағы экология және эволюция мәселелері институтімен бірге   РҒА (Мәскеу, Ресей) «Трематод класының паразиттік жалпақ құрттарының клеткалық бейімделу механизмдері мен морфофункционалдық ерекшеліктерін зерттеу» халықаралық ғылыми-зерттеу жобасына жетекшілік етеді;

- профссор  Ш.М. Жұмадина   2014 жылдан бастап 2016 жыл бойы  Албрехтафон Халлера атындағы ботаника инстутымен, Георга Августа Геттин университетімен  (Германия) бірге «Монғолия мен Қазақстанның мал басының өзеруімен Хангай және Алтай орман-дала шекарасындағы биологиялық ерекшелік пен ормандардың қалпына келтірілуі» ғылыми-зерттеу жобасына жетекшілік етеді. Сондай-ақ жобаға қатысушылар болып кафедра докторанттары  Н. Мәптиев, С. Төлеужанов, кафедра оқытушылары – Ұлықпан Қаман,  У.Д. Бүркітбаева саналады;

 - профессор  Қ.Қ. Ахметов К.К. «Трематод класының паразиттік жалпақ құрттарының клеткалық бейімделу механизмдері мен морфофункционалдық ерекшеліктерін зерттеу», «Қоршаған ортаны қорғау іс-шараларына аудит пен қоршаған ортаға әрекетті бағалау жолымен экологиялық сараптаманы жүргізу» тақырыптары бойынша жұмысшы ғылыми топ жетекшісі болып саналады;

- профессор Н.Т. Ержанов«Қазақ даласындағы жануарлардың биологиялық ерекшеліктері мен қоршаған ортаның жағдайы (Орталық және Солтүстік Қазақстан), оларды сақтау және теңгерімді пайдалану шараларын жасау», «Флора мен фауна биоерекшеліктерін сақтау және тиімді пайдалану», «Орман алқаптарын интергрирлеудің кешенді жүйесі мен Павлодар облысындағы ормандар жағдайын экологиялық мониторингтеу», «Протон-М» РТ-ының апаттық құлау ауданындағы өсімдік пен топырақтың қалпына келтіру динамикасын зерттеу» ғылыми тақырыптары бойынша жетекшілік етеді.