«Биология и экология» кафедрасының оқу-әдістемелік жұмысы

2013-2014 оқу жылында кафедраға 258 пән тіркелген, оның ішінде 114 мемлекеттік тілде, ал 144 орыс тілінде.

Бұл пәндер бойынша кафедра оқытушыларымен пәннің ОӘК дайындалған: жұмыс оқу бағдарламасы, силлабус, әрбір сабақ түрі бойынша әдістемелік нұсқаулар жасалған. ПОӘК зерттей келе барлық пән бағдарламалары ҚР МЖМБС сай келеді.

ПОӘК 1 семестрде кафедра бойынша қамтамасыз етілуі 97,4% құрады. ПОӘК 2 семестрде кафедра бойынша қамтамасыз етілуі 93,5% құрады.

2013-2014 оқу жылының ашық сабақ кестесі бойынша кафедра ПОҚ 5 сабақ өткізілді:

- аға оқытушы Рахметова А.М. Экология және тұрақты даму пәні бойынша: «Жердің табиғи ресурстарының сипаттамалары, табиғи ресурстардың классификациясы» тақырыбына, қараша;

- аға оқытушы Ахметов К.И. Биология лесных зверей и птиц пәні бойынша: «Охотоведение, сосотояние лесного охотоведения в Казахстане» тақырыбына, қаңтар;

- аға оқытушы Биткеева А.А. Происхождение и эволюция биосферы пәні бойынша: «История происхождения Земли» тақырыбына, наурыз;

- профессор Жумадина Ш.М. Адам және жануарлар физиологиясы пәні бойынша: «Кровеносная система» тақырыбына, сәуір.

2013-2014 оқу жылының өзара сабаққа қатысу кестесіне сәйкес кафедра ПОҚ арасында 29 сабаққа қатысу тіркелген:

- 2013-2014 оқу жылының 1 семестрінде 14 сабаққа қатысты;

- 2013-2014 оқу жылының 2 семестрінде 15 сабаққа қатысты.

Биология және экология кафедрасында экология мен биологияның аса маңызды бөлімдері бойынша ғылыми-әдістемелік семинарлар қарастырылған.

2013-2014 оқу жылы жоспар бойынша 4 семинар өткізілді:

1. Доцент Убаськин А.В. «Современные представления о биоразнообразии и методах их изучения» тақырыбына (ақпан 2014ж.);

2. Доцент Каниболоцкая Ю.М. «Состояние растительности в пригороде г. Павлодара» тақырыбына (наурыз 2014ж.);

3. Профессор Улыкпан Каман «Новые методы исследования почвенных беспозвоночных» тақырыбына (сәуір 2014ж.);

4. Профессор Каденова А.Б. «Флора Баянаульского государственного национального природного парка» тақырыбына (мамыр 2014 ж.);

«Жас ғалым» бағдарламасы бойынша кафедра доценттері А.Т.Төлеужанова мен А.Б. Қалиеваның жетекшілігімен студенттер «Основные источники загрязнения атмосферного воздуха Павлодарской области» және «Психолого-педагогические особенности развития познавательного интереса школьников посредством использования на уроках биологии аудиовизуальных средств наглядности (на примере учащихся СОШ № № 24, 43 г. Павлодар)» тақырыптары бойынша жұмыс істеуде.