Мамандықтар

5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» (Образовательная программа) мамандығыбойынша ҚР МЖБС 6.08. 075-2010 мемлекеттік стандарттары бойынша жоғары кәсіптік білім беру негізінде бакалаврларды дайындау 2008 жылдан бастап жүргізіледі.

Академиялық дәрежесі- білім бакалавры

Студенттерді оқыту күндізгі ЖОБ және ОКБ негізінде, сырттай (қашықтан) ЖКБ және ЖКБ негізінде жүргізіледі.

Оқу мерзімі: 4 жыл – күндізгі оқу формасы, жалпы орта білім беру негізінде, 3 жыл – күндізгі оқу формасы, кәсіптік білім беру негізінде, осы бағыт бойынша білім негізінде. 3 жылдан кем емес – сырттай,осы бағыт бойынша кәсіптік білім беру негізінде және жоғары кәсіптік білім негізінде.

Оқыту тілдері: қазақ, орыс

5В021000 «Шетел филологиясы» (Образовательная программа) мамандығы бойынша ҚР МЖБС 3.08. 378-2006 мемлекеттік стандарттары беру негізінде бакалаврларды дайындау жүргізіледі.

Академиялық дәрежесі- гуманитарлық білімдер бакалавры

Студенттерді оқыту күндізгі ЖОБ және ОКБ негізінде, сырттай (қашықтан) ЖКБ және ЖКБ негізінде жүргізіледі.

Оқу мерзімі: 4 жыл – күндізгі оқу формасы, жалпы орта білім беру негізінде 3 жыл – күндізгі оқу формасы, кәсіптік білім беру негізінде, осы бағыт бойынша білім негізінде. 3 жылдан кем емес – сырттай, кәсіптік білім беру негізінде және жоғары кәсіптік білім негізінде.

Оқыту тілдері: қазақ, орыс

«5В020700 - Аударма ісі» (Образовательная программа) мамандығы бойынша кәсіптік білім беру негізінде бакалавырларды дайындау 2006 жылдан бастап жүргізіледі.

2010 жылдан бастап «5В020700 - Аударма ісі» мамандығының түлектеріне «гуманитарлық білім бакалавры» академиялық дәреже беріледі.

Студенттерді оқыту күндізгі ЖОБ және ОКБ негізінде, сырттай (қашықтан) ЖКБ және ЖКБ негізінде жүргізіледі.

Оқу мерзімі: 4 жыл – күндізгі оқу формасы, жалпы орта білім беру негізінде, 3 жыл – күндізгі оқу формасы, және сырттай, кәсіптік білім беру негізінде және жоғары оқу білім негізінде сол бағытта білім алады.

Оқыту тілдері: қазақ, орыс

 

Білім беру бағдарламалары

5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындау келесі білім бағдарламалар бойынша жүргізіледі

- Ағылшын тілі

- Неміс тілі

Студенттерді оқыту күндізгі ЖОБ және ОКБ негізінде, сырттай (қашықтан) ЖКБ және ЖКБ негізінде жүргізіледі.

Оқу мерзімі: 4 жыл - күндізгі оқу формасы, жалпы орта білім беру негізінде 3 жыл – күндізгі оқу формасы, кәсіптік білім беру негізінде, осы бағыт бойынша білім негізінде. 3 жылдан кем емес – сырттай, кәсіптік білім беру негізінде және жоғары кәсіптік білім негізінде.

Оқыту тілдері: қазақ, орыс

 

5В021000 «Шетел филологиясы» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындау келесі білім бағдарламалар бойынша жүргізіледі

- Ағылшын тілі

- Неміс тілі

Студенттерді оқыту күндізгі ЖОБ және ОКБ негізінде, сырттай (қашықтан) ЖКБ және ЖКБ негізінде жүргізіледі.

Оқу мерзімі: 4 жыл - күндізгі оқу формасы, жалпы орта білім беру негізінде 3 жыл – күндізгі оқу формасы, кәсіптік білім беру негізінде, осы бағыт бойынша білім негізінде. 3 жылдан кем емес – сырттай, кәсіптік білім беру негізінде және жоғары кәсіптік білім негізінде.

Оқыту тілдері: қазақ, орыс

 

«5В020700-Аударма ісі» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындау келесі білім бағдарламалар бойынша жүргізіледі

- ағылшын тілі

- неміс тілі

- қазақша-орысша аудармашы

Студенттерді оқыту күндізгі ЖОБ және ОКБ негізінде, сырттай (қашықтан) ЖКБ және ЖКБ негізінде жүргізіледі.

Оқу мерзімі: 4 жыл - күндізгі оқу формасы, жалпы орта білім беру негізінде, 3 жыл – күндізгі оқу формасы, және сырттай, кәсіптік білім беру негізінде және жоғары оқу білім негізінде сол бағытта білім алады.