Оқу және оқу-әдістемелік жұмысы

Кафедрада 2018 жылдың  1 қыркүйегінде  әзірлеу 3 мамандықтар бойынша күндізгі формада  іске асты , 3 мамандық бойынша бакалавриат , 2 бағыт бойынша магистратура, континент 154 адамнан тұрады, солардың ішінде студент саны 135, магистрант саны 19.
Қазақ тілінде оқитын студенттердің континенті 87 адамды құрайды (50%), оның ішінде :

- Жоғары білім 87 адам, оның ішінде 3 мамандық бойынша;

2018-2019 жж. университетке алынған еді:

- Жоғары кәсіби білім бойынша 17 адам, олардың 17 грант;

- Магистратурада 19 адам, оның 18 грант.

Білім сапасындағы  ұлттық жүйенің бағалары ретінде оқушының оқу жетістіктері, білім сапасының ішкі және сыртқы  процедуралары қарастырылған.

Кафедра сабағының сапалы жүргізілуін бағалау үшін оқытушылар арасында өзара және сабаққа қатысушылығын бақылайтын ашық сабақтар жүргізіледі.  Қатысудың және сабақтың өзара қатысудың барлық түрлері бойынша оқытушылардың академиялық сабақтарының талдауын құрайтын журналдары бар.

Білім сапа бағасының сыртқы жүйесі ранг беруді, аккредитацияны, аттестацияны оқытушының мемлекеттік қорытынды аттестацияны қарастырады.

Оқу жүктемесінің үлестірімі қазіргі заманға сай шығарылған.

ПОҚ жеке жоспарлары оқу жұмысының бөлігінде толық орындалған.

Әрбір семестрдің басында студенттерге дербес жұмыстары үшін тапсырмалар беріліп отырған. Олардың орындалуы бір семестрдің ішінде бақыланып отырған. СӨЖ сапасы мен ұйымдастыру, жүргізу барлығы нормативтерге сай келеді.