Кафедраның құрылу тарихы

Кафедра 1996 жылы Қоғамдық ғылымдар кафедрасының базасының негізінде құрылды. 2003 жылы «Ежелгі және Ортағасырлық тарих» атты атауға ие болды. Университеттің қайта құрылуына байланысты 2004 жылы кафедра атауы «Отандық тарих» болып өзгертілді. «Тарих, археология және этнологиясы» кафедрасы 2008 жылдың 1 шілдесінде университет ректорының бұйрығымен ғылыми-педагогикалық әлеуетті ұтымды пайдалану үшін құрылған.

Кафедра қызметі деректану теориясы мен әдіснамасының негіздерін, Қазақстан тарихы бойынша деректерді, халықтар мәдениетін зерттеудің бірыңғай концептуалдық негіздерін, алғашқы қауымдық қоғам тарихы, археология, этнология, ежелгі дүние тарихын, антикалық кезең, орта ғасырлар тарихы, Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық тарихы, шет елдердің жаңа тарихын, тарихнама, қазіргі елдер мен халықтар тарихын, жалпы психология мен педагогика негіздерін біжылін, дүниетанымдық сипаттағы жүйелі білімі бар, археологиялық және этнографиялық экспедицияларда практикалық жұмыс жасау дағдылары бар, орта білім бағдарламасы бойынша тарих пәнінен оқу сабақтарын жүргізу әдістемесін біжылін, тарих кабинеттерін құруда әдістемелік және ұйымдастырушылық жұмыстарды біжылін, оқу-тәрбие жағдаяттарын сараптай алатын мамандарды даярлауға бағытталған.

Кафедра ұжымы республиканың басқа да жоғары оқу орындарымен тығыз байланыс жасайды, оның ішінде Әл-Фараби атындағы ҚазҰМУ, Омбы мемлекеттік университеті, Шығыстану институты, Қыпшақтану институты, ҚР ҰҒА-ның Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтымен, ҚР ҰҒА-ның Ә.Марғұлан атындағы археология институты, Абай атындағы ҚазМПУ, Л.Гумилев атындағы Евразия мемлекеттік университеті, Е.Букетов атындағы

 

 

Кафедра басшылығы

Т.А.Ә.: Марданова Зулейха Женисовна

Лауазымы: Кафедра меңгерушісі

Ғылыми, академиялық дәрежесі: тарих ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлкеттік универитеті «Тарих» мамандығы 1998 ж., 2007 жылы 07.00.02 — Отан тарихы мамандығы бойынша кандидаттық диссертацияны қорғады.

Оқытатын пәндері: Тарихи география, Кәсіби бағытталған шетел тілі, Ағылшын тілі (кәсібіи), «History of Kazakhstan in the XXth century», Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Кәсіби бағытталған пәндерді оқыту әдіснамасы, Қазақстандағы миграциялық процестер, Ерте және қазіргі Қазақстандағы этникалық және этномәдени процесстер, Қазақтардың дәстүрлі шаруашлығы және материалдық мәдениеті, Шет елдер тариыхының тарихнамасы, Қазақстан тарихының тарихнамасы, Қазіргі заман тарихының өзекті мәселелері, XX-XXI ғасыр межесінде Қазақстанның әлеуметтік экономикалық барысы

Жұмыс өтілі: 17 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: жалпы көлемі – 30.

1. Migratory risks of Kazakhstan: Modern tendency, National Safety, State regulation. //International Journal of Art Studies (IJAS), 2012 г., Boston.

2. Принудительные миграции в Казахстане в 1 половине ХХ века. Учебное пособие. Павлодар: Кереку, 2011

3. Глобализация и интеграция В Центральной Азии в современный период. //Материалы международного форума «Ученые за мир в Центральной Азии», Астана, ноябрь 2014.

Ғылыми зерттеу саласы: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Орталық Азиядағы миграциялық процесстер.

Кәсіби жетістіктері:

1998-1999 – «Сорос-Казахстан қорының»жазғы мектептері

2008-2010 – ҚҒжБМ жас өнерлі ғалымдарына арналған Мемлекеттік Степендия иегері;

2008 – Сертификат по аудиту cистемы менеджмента качества и внешней оценки организаций высшего образования.

2012-2013 – (АҚШ) Колумбия университетіндегі ҚР Президенті халықаралық бағдарламасы «Болашак» степендияньы (ғылыми тәмамдама);

2013 – америка Әлем институнтының шақыруымен Ыстамбул қаласындағы «Орталық Азияның тұрақты дамуы» халықаралық конференцияға қатысу;

2013-2014–«Austrian Quality» (AQ, Австрия), «ACQUIN (Германия)».аккредитациялық агенттіктерінің Аль-Фараби атындағы ҚҰУ ұлттық сарапшысы

2014 – «Өрлеу» (Алматы) біліктілікті арттыру курсы.

2014 – Ғылыми қызмет субъектісі сапасының аккредитациялық куәлігі (жеке тұлға) (Бұйрық №1932, 30.12.2014жылдан)

 

Кафедраның орналасуы: А-539

Байланыс телефоны: 673685 (ішкі . — 1326)

 

 

Мамандықтар мен білім беру бағдарламалары туралы 

Профессор-оқытушылар құрамы

Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар 

Оқу-әдістемелік жұмыстар 

Тәрбие жұмыстары 

 Оқу-зертханалық база

Кафедасының жетістіктері

Үздік түлектер

Дипломдық жұмыстар/жобалар, магистрлік және докторлық диссертациялар тақырыбтары

Мамандандырылған аккредитация туралы куәліктер

Сертификаттар

Ә.Х. Марғұлан атындағы археологиялық ғылыми-зерттеу орталығы