Оқу-әдістемелік жұмыс

Кафедрада мамандықтың типтік және жұмыс оқу жоспары бар. Пәннің типтік бағдарламасы 100% қамтылған.

Мамандықтың барлық жұмыс жоспары білімнің Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде құрастырылған және жоғары кәсіби білімі бар мамандарды дайындау бағдарламасын жүзеге асыру және өңдеу.

Кафедрада пәннің элективті каталогы бар. 2017-2018 оқу жылына арналған СОӘК түгелдей белгілі нысанға келтірілген.

Барлық берілетін пәндері бойынша кафедраның оқытушылармен келесілер өңделген: дәрістің тақырыптары, семинарлық және практикалық сабақтардың тақырыптары, жаттығулар және есептер, лабораториялық жұмыстың тақырыптары, тағайындалған кесте бойынша студенттердің өздігінен жұмыстары, оқулық және әдістемелік нұсқаулардың, тапсырыстардың және нұсқаулардың атаулары және т.б.

Кафедрада жоғары мектептің заманауи білім технологиясының оқу үдерісіндегі мәселесі туралы ғылыми-әдістемелік семинары жұмыс істейді. 2017-2018 оқу жылына арналған кафедраның жоспары (кафедра меңгерушісі Потапенко О.Г.), білімнің Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартымен сәйкес және теорияның даму бағыттарымен және бағдарламаны қамтамасыз ету және жоспарлау методолгиясымен жөнделетін ғылыми-әдістемелік әдебиеттердің перспективалық және жылдық жоспарлар басылымдары (аға оқытушы Пудич Н.Н.) бар. ПОӘК мазмұны кафедра отырысында сарапталады.

Жұмыс оқу бағдарламасында студенттердің өздік жұмысы (СӨЖ), бақылаудың түрлері мен орындау уақыты көрсетілген. СӨЖ орындауда практикалық сабақтарда және ағымдағы консультацияларда оқытушымен бақыланады.

Барлық жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламалары мемлекеттік және орыс тілдерінде дайындалады. Пәннің аралық және қорытынды бақылауды білімін жүзеге асыру үшін мемлекеттік және орыс тілдерінде дайындалатын тесттік тапсырмалар жүйесі өңделеді. Лабораториялық жұмыстар мемлекеттік және орыс тілдеріндегі әдістемелік нұсқаулармен қаматамасыз етілген.

Семестр бойы студенттер білімінің мониторингі 2 түр бойынша жүргізіледі: түзу және опосредтік.

Опосредтікті жүргізу үшін тесттік тапсырмалар және мақсаттар жүйесі өңделген.

Мамандарды дайындау барысында өндірістен босатпай, мамандық және пәндер бойынша жұмыс оқу жоспары мен бағдарламалары бар, олар ҚР білімінің Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі оқулық және оқу-әдістемелік әдебиеттер оқу үдерісінде 100% қамтылған, көбінесе мемлекеттік тілде оқу-әдістемелік әдебиеттер жетіспейді. Кафедраның жоспарында мемлекеттік және орыс тілдеріндегі оқу-әдістемелік әдебиеттерді басып шығару және дайындау қарастырылып жатыр.

Сабақтың оқу кестесі университеттің диспетчерімен құрылады және оқу ісі жөніндегі проректормен бекітілгені оқу семестрі бойы тұрақты болады,оқу сабақтары кестесіне сәйкес өтеді. Егер де оқытушылар ауырғанда, іссапарға кеткенде ауыстыру жасалады.

Барлық берілетін пәндері бойынша кафедраның оқытушылармен келесі жұмыс оқу бағдарламасы өңделген: дәрістің тақырыптары, семинарлық және практикалық сабақтардың тақырыптары, жаттығулар және есептер, лабораториялық жұмыстың тақырыптары, тағайындалған кесте бойынша студенттердің өздік жұмыстары, оқулық және әдістемелік нұсқаулардың, тапсырыстардың және нұсқаулардың атаулары және т.б. СӨЖ орындау графигі практикалық сабақтарда, ағымдағы консультацияларда бақыланады.