Президент Қасым-Жомарт Токаев 2019 жылдың 2- қыркүйегінде Қазақстан халқына тұңғыш Жолдау жариялады. Бұл Жолдауда «Педагог мәртебесі туралы» Заңды толыққанды орындау үдерісінде төмендегідей өткір мәселелерге назар аударуды және оның оңтайлы шешілуіне әр педагог мән бергені азаматтық борышы болмақ. Жолдаудың ІV тармағында бірінші әлеуметтік салада төмендегідей бағыттарды іске асыру міндеттеледі

Послание Президента К.К. Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» рассматривается как практическое исполнение предвыборной платформы Президента и дальнейшее воплощение в жизнь Плана Нации Н. Назарбаева.

2 сентября 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении Глава государства озвучил ряд важных решений в экономической, политической и социальной сферах.

Қазақ Елінің Президенті Қ.Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған «Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Жолдауы тарихи маңызы бар құжат деп есептейміз.

Каждое новое обращение Президента страны своему народу ожидаемо и традиционно стало важнейшим этапом развития государства, и стратегически важным документом.

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа Жолдауында сыбайлас жемқорлықпен жүйелі күресу мәселесіне назар аударып, қылмыс үшін ведомствоның бірінші жетекшісінің жеке жауапкершілігін тілге тиек етті.

Каждое новое обращение Президента страны своему народу ожидаемо и традиционно стало этапным рубежом развития нашего государства и стратегически важным документом. Это было первое Послание нынешнего Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу. И нет сомнений в том, что под руководством нашего Президента будут успешно реализованы приоритетные задачи развития страны на предстоящие годы.

Для современной педагогической деятельности высшей школы в связи с дальнейшей разработкой проблем развития научно-педагогических кадров актуальным является разработка Закона «Статус педагога». Как известно, одним из ключевых понятий высшей школы является понятие «статус» (rank). Под статусом понимается категория, ряд, класс, которым приписывается та или иная роль, функция. Статусу научно-педагогических кадров присущи как общие, особенные черты, так спецификаторы, определяющие уникальную особенность статуса научно-педагогических кадров каждой страны.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде білім күніне арналған салтанатты шара өтті.

«Педагог мәртебесі» туралы Заңды Қазақстан Республикасының Үкіметінде, кейін Қазақстан Республикасының Парламентінінде қаралуы Мағжан Жұмабаевтың: «.. қазақтың жолбасшысы – мұғалім, ... қадірлі орын – мұғалімдікі»- деген гауһар арманын республикалық ауқымда орындаумен бара-бар.

A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb